Baza wiedzy

None

Co to jest pełnomocnictwo?

  24-10-2017

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pełnomocnictwo jest to upoważnienie osoby do działania w imieniu mocodawcy wyrażone poprzez oświadczenie woli. Co do zasady upoważnienie obejmuje  wykonywania czynności prawnych, które zostały określone w treści pełnomocnictwa przez mocodawcę. Innymi słowy – pełnomocnictwo to nic innego jak uprawnienie do reprezentowania lub zastępowanie mocodawcy w stosunkach prawnych z innymi podmiotami w z góry ustalonym zakresie.

None

Skarga na czynności komornika – kiedy można ją złożyć ?

  19-10-2017

Dzisiaj zajmiemy się skargą na czynności komornika. Taka skarga to środek obrony, który może zastosować dłużnik lub wierzyciel w związku z nieprawidłowymi czynnościami wykonanymi przez komornika. Skargi na czynności komornika mogą być składane wielokrotnie w ciągu jednej egzekucji komorniczej.  Każdorazowo wniesienie skargi na czynności komornika powoduje, że działania podjęte przez komornika są poddane kontroli i ocenie sądu. Kontrola sądu polega na ocenie legalności działań komornika.

 

None

Co to jest informacja gospodarcza i jak ją zdobyć? Czym informacja gospodarcza różni się od informacji biznesowej?

  17-10-2017

Niejeden przedsiębiorca poszukujący danych o interesujących go podmiotach zadaje sobie pytanie, czy dana informacja ma charakter biznesowy czy gospodarczy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że oba te terminy są tożsame i rozróżnienie zakresów obu typów informacji ma charakter wyłącznie dysputy akademickiej. Tak jednak nie jest. Otóż udostępnianie informacji gospodarczych zostało uregulowane prawnie w ustawie o biurach informacji gospodarczej. Natomiast pozyskiwanie informacji biznesowych, które nie mają charakteru informacji gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie) nie jest prawnie uregulowane.

None

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna?

  11-10-2017

Współpraca z rzetelnymi kontrahentami w biznesie jest bardzo ważna, ponieważ nie musimy obawiać się czy dostaniemy pieniądze na czas za wykonaną przez nas usługę czy dostarczony przez nas towar. Zawsze warto mieć także stałych współpracowników, do których możemy zwracać się w konkretnych sprawach. Oczywiście powinniśmy ufać swoim kontrahentom, ale zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujemy jest wiarygodna. W naszym artykule dowiesz się jak sprawdzić wiarygodność firmy.

 

None

Jak dochodzić kosztów windykacji?

  10-10-2017

Na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w transakcjach między przedsiębiorcami można dochodzić zwrotu kosztów windykacji. Ustawa ta stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

None

Umowa kupna sprzedaży – na czym polega?

  05-10-2017

Umowa kupna sprzedaży jest to umowa cywilnoprawna uregulowaną w kodeksie cywilnym, konkretnie w jego przepisach art. 535 – 555. Jej istotą jest to, że sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania tej rzeczy, a kupujący w zamian zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ceny.

None

Kancelaria windykacyjna co to jest?

  04-10-2017

Kancelaria windykacyjna to firma zatrudniająca prawników (zwanych windykatorami lub negocjatorami w zależności od roli). Jej głównym celem działania jest obsługa zaległej wierzytelności zleconej do odzyskania.

None

Jak działa skarga pauliańska?

  03-10-2017

Częstym sposobem na unikanie przez nierzetelnych dłużników zapłaty zaległych zobowiązań jest pozorne wyzbywanie się majątku. Chodzi tu o nic innego, jak o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku (np. nieruchomości) na żonę, dzieci, rodzeństwo itp.

To „przepisywanie” jest z reguły fikcyjne i jego jedynym celem jest uniknięcie ryzyka skierowania przez wierzyciela egzekucji komorniczej do określonych składników majątku dłużnika. Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzi skarga pauliańska. Otóż zapewnia ona ochronę wierzycielowi przed takimi nielojalnymi zachowaniami dłużnika.

Popularne tematy