facebook

Przedawnienie długu alimentacyjnego

    20-03-2017

Przedawnienie długów alimentacyjnych to istotne zagadnienie dla wielu rodziców i dzieci, którzy mają prawo bądź roszczenie o wypłatę określonej kwoty alimentów od rodziców. Ważna jest kwestia rozróżnienia przedawnieniaroszczenia alimentacyjnego od przedawnienia prawa do roszczeń alimentacyjnych.

zdjecie przedstawia siedzące dziecko w ogródku jordanowskim wraz z misiem przytulanką

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych reguluje art. 137 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59], stanowiąc, że roszczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat. Przepis ten określa, termin na dochodzenie poszczególnych rat alimentacyjnych za dany miesiąc, natomiast same prawo do alimentów ulega wygaszeniu po uzyskaniu przez dziecko samodzielności.

Uzupełnieniem regulacji z art. 137 § 1 KRO jest § 2, który został dodany na mocy nowelizacji z dnia 6 listopada 2008r. Stanowi on, że sąd uwzględnia niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa, poprzez zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej. Powoduje to, że ogranicza się możliwość dochodzenia niespłaconych rat alimentacyjnych do wysokości niezaspokojonych potrzeb uprawnionego.

Ratio legis tej regulacji stanowi charakter prawny alimentów, jakim jest zaspokajanie bieżących potrzeb uprawnionego. Uprawniony nie ma, więc kumulować środków, które w przyszłości mają być przeznaczane na zaspokojenie innych niż bieżące potrzeb. Nie oznacza to jednak, że § 2 wyłącza całkowicie możliwość dochodzenia zaległych roszczeń alimentacyjnych przed sądem. Osoba uprawniona do alimentów będzie mogła się domagać środków, które miały służyć zaspokojeniu jego bieżących potrzeb. Dochodzenie alimentów przed wytoczeniem powództwa, dopuszczalne jest tylko w ograniczonym zakresie. W wypadku, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby, zobowiązania lub długi na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania, czyli takie które możemy zaspokoić także po wytoczeniu powództwa.

 

określa jedynie termin przedawnienia w stosunku do roszczeń alimentacyjnych, jednakże do pozostałych zagadnień związanych z dochodzeniem alimentów będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93], a konkretnie art. 121 pkt 1, art. 125 § 1 i art. 124 § 2.

Co z alimentami, które należały się gdy dziecko nie ukończyło 18 roku życia?

Tą kwestię reguluje art. 121 pkt 1) Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że przedawnienie nie biegnie w stosunku do roszczeń, które przysługują niepełnoletniemu dziecku przeciwko rodzicom przez okres trwania władzy rodzicielskiej. Dotyczy to także sytuacji, gdy sąd ograniczył władzę rodzicielską jednego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień. 3 letni okres przedawnienia będzie biegł od dnia, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Umożliwia to dochodzenie roszczeń np. w sytuacji, gdy matka nie egzekwowała od ojca dziecka alimentów przez 7 lat (od czasu, gdy dziecko miało 11 lat). Dziecko z chwilą ukończenia 18 lat może żądać uregulowania przez ojca alimentów za okres tych 7 lat za który nie płacił.

Czy termin przedawnienia biegnie w czasie egzekucji komorniczej?

Wiele razy można znaleźć informacje, że komornik egzekwując alimenty nic nie wyegzekwował przez kilka lat. Niektórzy dłużnicy myślą, że w ten sposób zwolnią się od długu, bo minął 3 letni termin przedawnienia. Nie wiedzą, jednak, że na mocy art. 124 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zasądzone świadczenie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego to przedawnienie nie biegnie. I dłużnicy nie będą zwolnieni z długów.

Problem długów alimentacyjnych

Długi alimentacyjne w Polsce ulegają zwiększeniu. Jak podaje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor w raporcie „Dłużnik alimentacyjny” z lutego 2017 r. liczba dłużników alimentacyjnych rośnie 95% dłużników stanowią mężczyźni. Obecne długi z tytułu alimentów wynoszą ponad 10,1 mld zł, a skuteczność w ich odzyskiwaniu wynosi niecałe 14%. Powoduje to, że osoby uprawnione do otrzymywania alimentów powinny decydować się na kompleksowe usługi oferowane przez rynek windykacyjny, a także kierować się do Biur Informacji Gospodarczych, gdzie powinny wpisać dłużnika. Jeżeli dłużnik będzie figurował w rejestrze jakiegoś BIG-u to nie będzie mógł np. zaciągać kredytów, sprzętu na raty itp. Gdy prowadzi firmę, może to spowodować niechęć innych kontrahentów, którzy przed zawarciem umowy sprawdzą jego wiarygodność finansową w BIG-u.

Jedynie kompleksowe działania polegające na współpracy firm windykacyjnych, BIG-ów i komorników sądowych mogą podnieść ściągalność alimentów w Polsce. Może dłużników do płacenia zachęcą także projektowane zmiany w Kodeksie Karnym [Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553], które przewidują kary w przypadku nieuregulowania 3 świadczeń. Może te wszystkie działania pozwolą na odzyskanie większej ilości pieniędzy, która należy się polskim dzieciom.

 

Oceń ten artykuł:

Ocena: 3,67/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!