Postępowanie układowe - co to jest?

27-12-2023

Twój dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej? Obawiasz się, że jego firma ogłosi upadłość, a roszczenie będzie trudno zaspokoić? W takiej sytuacji pomocnym może być postępowanie układowe. Czym jest to narzędzie i jakie ma zastosowanie w procesie odzyskiwania należności? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się o korzyściach płynących z postępowania układowego!

Postępowanie układowe - co to jest?

Postępowanie układowe jako metoda restrukturyzacji

Aby wyczerpująco omówić zagadnienie postępowania układowego, w pierwszej kolejności musimy przyjrzeć się idei restrukturyzacji. Z pewnością wielokrotnie spotkałeś się z tym pojęciem, ale czy wiesz, co ono oznacza w praktyce? Restrukturyzacja to proces, w wyniku którego przedsiębiorstwo dokonuje istotnych zmian w swojej strukturze, celem dostosowania się do zmieniających się warunków.

Przykład:

Pan Tomasz, dyrektor generalny firmy z branży fotograficznej, stanął przed koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji w związku z dynamicznymi zmianami na rynku oraz pogarszającą się z tego powodu sytuacją finansową jego przedsiębiorstwa. Ewolucja preferencji klientów skłoniła go do strategicznego przemyślenia funkcjonowania firmy.

Pierwszym krokiem było staranne przeanalizowanie portfolio produktów. Pan Tomasz, wraz ze swoim zespołem, dokładnie ocenił, które produkty nie spełniają już oczekiwań rynkowych. Zdecydowano się na wycofanie z produkcji mniej opłacalnych produktów oraz skoncentrowanie się na tych, które miały potencjał rynkowy.

Pan Tomasz dostrzegł także potrzebę inwestycji w nowe technologie. Dzięki temu firma mogła utrzymać konkurencyjność na rynku, dostarczając klientom nowoczesne i atrakcyjne akcesoria fotograficzne.

W efekcie restrukturyzacji pod kierownictwem pana Tomasza firma skutecznie dostosowała się do zmieniającego się otoczenia rynkowego i uniknęła problemów finansowych, mogących prowadzić do postępowania upadłościowego.

W myśl ustawy: „celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”.

W zależności od potrzeb i sytuacji przedsiębiorstwa może ona dotyczyć różnych obszarów:

 • finansów i handlu (renegocjowanie umów czy warunków spłaty zadłużeń),
 • zasobów ludzkich (zmiany w polityce zatrudnienia, zwolnienia pracowników)
 • prawa (fuzje przedsiębiorstw, przejęcia czy podziały).

Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach określa ustawa o prawie restrukturyzacyjnym z 15 maja 2015 roku.

Jak widzisz, restrukturyzacja najczęściej związana jest z sytuacją finansową na granicy kryzysu, gdy firma stara się uniknąć upadłości. W niektórych przypadkach proces restrukturyzacji może wymagać negocjacji z wierzycielami, pracownikami i innymi interesariuszami. Jej celem jest zazwyczaj przywrócenie stabilności i zrównoważenia przedsiębiorstwa oraz umożliwienie jego dalszego funkcjonowania.

 

Rodzaje restrukturyzacji

Polskie przepisy uwzględniają różne typy procedur restrukturyzacyjnych. Celem każdej z procedur jest uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli i uniknięcie bankructwa, jednak warto wiedzieć, iż istnieją istotne różnice między poszczególnymi procesami. Wybór odpowiedniego procesu zależy od wielu czynników, zwłaszcza od aktualnej sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorcy.

Wyróżniamy następujące postępowania restrukturyzacyjne:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy postępowaniami restrukturyzacyjnymi:

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Przyspieszone postępowanie układowe

Postępowanie układowe

Postępowanie sanacyjne

Udział sądu upadłościowego

NIE

TAK

TAK

TAK

Suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania

Nie przekracza 15% 

Nie przekracza 15% 

Przekracza 15%

Przekracza 15%

Posiadacz zarządu nad przedsiębiorstwem

Dłużnik

Dłużnik

Dłużnik

Zarządca

Procedury restrukturyzacyjne różnią się ponadto:

 • czasem trwania,
 • zakresem praw i obowiązków dłużnika,
 • stopniem ochrony przeciwegzekucyjnej dłużnika.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu restrukturyzacyjnego, warto świadomie rozważyć wszystkie dostępne rodzaje postępowań.

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego jest ściśle zależny od sytuacji finansowej i prawnej dłużnika.

ABC postępowania układowego

Postępowanie układowe jest sformalizowanym procesem restrukturyzacyjnym, które może dojść do skutku wyłącznie za pośrednictwem właściwego sądu. Możliwość jego podjęcia jest przeznaczona dla tych przedsiębiorstw, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne, ale istnieje realna szansa na przywrócenie ich stabilności.

Oto trzy podstawowe etapy postępowania układowego:

 • złożenie wniosku do sądu restrukturyzacyjnego o otwarcie postępowania (wraz z planem restrukturyzacji oraz spisem wierzytelności),
 • głosowanie wierzycieli nad układem,
 • zatwierdzenie przegłosowanego układu przez sąd.

Z punktu widzenia wierzyciela, bardzo ważny etap postępowania układowego stanowi głosowanie. Jest to procedura, w ramach której wierzyciele mają możliwość wyrażenia swojej zgody lub sprzeciwu wobec proponowanego układu restrukturyzacyjnego. W momencie, gdy dłużnik przedstawia układ, zazwyczaj organizuje się zgromadzenie wierzycieli.

Wówczas wierzyciele mają szansę dowiedzieć się więcej o proponowanym układzie, zadawać pytania i wyrażać swoje zdanie na jego temat. Każdy wierzyciel ma prawo do głosowania, a jego wynik wpływa na to, czy układ zostanie przyjęty, czy odrzucony. Jeżeli układ zostanie przyjęty, staje się wiążący dla wszystkich objętych nim wierzycieli. Jeśli jednak wierzyciele go odrzucą, koniecznymi mogą okazać się inne postępowania restrukturyzacyjne bądź nawet egzekucja majątku dłużnika.

Postępowanie układowe chroni dłużników przed egzekucją majątku.

Dla wierzycieli postępowanie układowe jest korzystne dlatego, iż pomaga rozstrzygać spory dotyczące wierzytelności i zachować pozytywne relacje z kontrahentem. Jako świadomy swoich działań wierzyciel, powinieneś znać obowiązki dłużnika w postępowaniu układowym, by mieć oko nad ich prawidłowym przebiegiem.

Dłużnik, którego firma została objęta postępowaniem układowym, musi:

 • złożyć wyjaśnienia dotyczące obecnej sytuacji majątkowej organom sądowniczym,
 • udostępnić nadzorcy sądowemu dokumentację księgową przedsiębiorstwa,
 • nie obciążać majątku firmy,
 • bezwzględnie uzyskać zgodę nadzorcy w przypadku podejmowania działań przekraczających zakres zarządu.

Jeśli dłużnik spełni określone wymagania i zastosuje się do powyższych zasad, ma szansę uniknąć egzekucji oraz naprawić sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa.

Przykład:

Pan Jan prowadził małą firmę w branży krawieckiej, specjalizując się w projektowaniu i szyciu ekskluzywnych ubrań. Niestety, z powodu spadku zainteresowania klientów oraz konkurencji ze strony większych sklepów, firma pana Jana znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Mężczyzna popadł w długi, a jego przedsiębiorstwu groziła niewypłacalność.

Zamiast bezczynności wobec rosnących długów, pan Jan podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego przed sądem. Dzięki tej inicjatywie mógł negocjować z wierzycielami w celu opracowania planu spłaty zadłużenia, dostosowanego do aktualnych możliwości finansowych jego przedsiębiorstwa.

Podczas postępowania, pan Jan przekonał swoich wierzycieli do akceptacji układu, który umożliwiał stopniową spłatę długów przy równoczesnym kontynuowaniu działalności firmy. Sąd zatwierdził układ, co skutkowało uniknięciem egzekucji oraz umożliwiło panu Janowi odbudowę finansową swojego przedsiębiorstwa.

Dzięki skutecznemu przeprowadzeniu postępowania układowego firma pana Jana odzyskała stabilność finansową. Mężczyzna uniknął bardziej radykalnych środków, takich jak bankructwo, co pozwoliło mu kontynuować prowadzenie własnego biznesu i doprowadzić do jego ponownego rozkwitu.

Vindicat - postępowanie układowe pod kontrolą!

Czujesz, że świat windykacji to labirynt, w którym trudno się odnaleźć? Chciałbyś skutecznie i świadomie zarządzać postępowaniem układowym, ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia? Jeśli nie czujesz się w tej dziedzinie pewnie, skorzystaj z Vindicat.pl!

Decydując się na wsparcie kancelarii Vindicat.pl otrzymasz:

 • pomoc w analizie planu restrukturyzacyjnego i stworzenie strategii negocjacji z dłużnikiem,
 • monitorowanie postępowania układowego,
 • wsparcie administracyjne - pomoc w zarządzaniu formalnościami i porządkowaniu dokumentów windykacyjnych.

Pamiętaj! W Vindicat.pl, aż 93% spraw rozstrzygnęliśmy na etapie windykacji polubownej!

 

Windykacja nigdy nie była łatwiejsza - windykuj z Vindicat.pl!

Marzysz o rozwiązaniu, które pozwoli Ci zoptymalizować działania windykacyjne? Automatyzacja procesów windykacyjnych przy użyciu aplikacji RoboVindicat to krok naprzód w dziedzinie efektywnego zarządzania wierzytelnościami! 

W systemie Vindicat znajdziesz szereg przydatnych narzędzi, które przyspieszą powrót pieniędzy do Twojego portfela:

 • personalizowane wzory dokumentów.
 • ponaglenia o konieczności zapłaty, które system automatycznie prześle Twoim dłużnikom,
 • pieczęć prewencyjna kancelarii Vindicat.pl, którą opatrzysz wysyłane pisma.

Windykujesz po raz pierwszy? Rejestracja w naszym systemie zajmie Ci zaledwie kilka minut. Obsługa systemu Vindicat jest łatwa i intuicyjna. Wystarczy, że wprowadzisz niezbędne dane, a system przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces odzyskiwania Twoich wierzytelności.

Co gwarantuje korzystanie z Vindicat.pl?

Dołącz do zadowolonego grona naszych klientów i przekonaj się, że Vindicat.pl to:

 • szybkość i efektywność - oszczędność czasu i skrócenie cyklu windykacyjnego,
 • precyzja - RoboVindicat eliminuje tzw. błędy ludzkie,
 • elastyczność - swobodna konfiguracja systemu, dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • inteligentne analizy i raportowanie - analizowanie danych i gromadzenie dokumentacji windykacyjnej w jednym miejscu,
 • stały monitoring - nadzorowanie bieżących faktur dzięki synchronizacji systemu z popularnymi programami do fakturowania.

Jak widzisz, RoboVindicat to nie tylko narzędzie, ale także inwestycja w efektywność i konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa. Daj swojej firmie szansę na rozwój z pomocą nowoczesnych rozwiązań w obszarze windykacji. 

Zarejestruj się w Vindicat.pl i zacznij dbać o swoje finanse pod okiem specjalistów!

FAQ:

Czy postępowanie układowe obejmuje sporządzenie planu spłaty zobowiązań?

TAK. Jednym z głównych elementów postępowania układowego jest opracowanie planu spłaty zobowiązań, który jest negocjowany między dłużnikiem a wierzycielami.

Czy postępowanie układowe umożliwia przedsiębiorstwu kontynuowanie działalności?

TAK. Postępowanie układowe ma na celu nie tylko uregulowanie zobowiązań, ale także umożliwienie przedsiębiorstwu kontynuowania działalności, co może być korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Czy restrukturyzacja zawsze wymaga zgody wszystkich wierzycieli?

NIE. W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego nie zawsze konieczna jest zgoda wszystkich wierzycieli.

Czy postępowanie układowe umożliwia przedsiębiorstwu uniknięcie upadłości?

TAK. Postępowanie układowe to forma restrukturyzacji, która pozwala przedsiębiorstwu na negocjowanie z wierzycielami i opracowywanie planu spłaty zobowiązań. Jeśli układ zostanie zatwierdzony, przedsiębiorstwo może uniknąć formalnej upadłości.

Czy postępowanie układowe może być przeprowadzone, gdy przedsiębiorstwo znajduje się już w stanie upadłości?

TAK. Postępowanie układowe może być inicjowane także w trakcie postępowania upadłościowego, co umożliwia elastyczne podejście do restrukturyzacji w różnych sytuacjach.

Jestem wierzycielem. Czy w Vindicat.pl znajdę pomoc w zakresie postępowania układowego?

TAK. Eksperci Vindicat.pl wesprą Cię na każdym etapie windykacji - od próby polubownego załatwienia sprawy, po proces sądowy czy egzekucję komorniczą.

Oceń ten artykuł:

Postępowanie układowe - co to jest?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!