Czy firma windykacyjna może naliczać odsetki?

08-05-2023

Twój dłużnik spóźnia się z uregulowaniem zobowiązań, a prośby dotyczące spłaty zaległości nie przynoszą upragnionych rezultatów? Zastanawiasz się, po jakie narzędzie sięgnąć, aby skłonić klienta do szybkiej reakcji? W walce z nieuczciwym dłużnikiem skorzystaj z naliczania odsetek od zaległej kwoty. Jest to skuteczne narzędzie, które nie tylko skłoni dłużnika do zwrócenia pieniędzy, ale także zdyscyplinuje go na przyszłość! Przygotuj się do efektywnego procesu windykacyjnego!

Czy firma windykacyjna może naliczać odsetki?

Odsetki - niepozorne narzędzie do skutecznego zaspokojenia roszczeń!

Naliczanie odsetek to jedna z metod windykacji polubownej. Są silnym argumentem za szybszą spłatą oraz motywują klienta do terminowych płatności w przyszłości. Przyznasz, że dłużnik powinien zrobić wszystko, aby suma zaległości się nie powiększała. Mądre wykorzystanie odsetek chroni wierzyciela przed wejściem na drogę sądową, zaoszczędzając jego cenny czas.

Oto kilka korzyści, które z pewnością przekonają Cię do zastosowania odsetek w walce z dłużnikiem:

 • Zabezpieczenie wierzytelności - dłużnik ma większą motywację do szybkiej spłaty długu.
 • Wyrównanie strat - naliczanie odsetek pozwala wierzycielowi odzyskać część środków, które traci na skutek zwłoki dłużnika.
 • Zwiększenie wiarygodności - konsekwentne naliczanie odsetek buduje wiarygodność wierzyciela, co może wpłynąć na jego zdolność do pozyskiwania kolejnych klientów.
 • Zabezpieczenie przed inflacją - odsetki chronią wierzyciela przed utratą wartości pieniądza w czasie, gdy inflacja obniża siłę nabywczą pieniądza,
 • Redukcja kosztów - naliczanie odsetek pozwala na zredukowanie kosztów wynikających z braku płynności finansowej, co z kolei pozytywnie wpływa na rentowność firmy.
 • Zwiększenie świadomości finansowej - zachęta dla dłużnika do dbałości o terminowe spłaty w przyszłości.
 • Wyrównanie różnic czasowych - wypoziomowanie różnic czasowych pomiędzy momentem powstania zobowiązania a czasem jego spłaty.

Po pierwsze, poinformuj dłużnika o naliczaniu odsetek!

Już wiesz, jakie korzyści płyną z naliczania odsetek nieuczciwym klientom. W jaki sposób jednak zainicjować proces naliczania odsetek? Jak poinformować kontrahenta o konieczności podjęcia takiego kroku? Podstawową formę negocjacji z dłużnikiem stanowi wezwanie do zapłaty. To właśnie tam musisz zamieścić informacje o rozpoczęciu naliczania odsetek. Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który wierzyciel wysyła do dłużnika w początkowym stadium czynności windykacyjnych. Jego podstawowym celem jest zachęcenie dłużnika do szybszej spłaty, poprzez pokazanie mu możliwych konsekwencji przy braku reakcji.

 

Co powinno zawierać skuteczne wezwanie do zapłaty?

 • Dane wierzyciela oraz dane dłużnika: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer NIP lub REGON.
 • Tytuł wezwania - "Wezwanie do zapłaty" lub "Pismo przypominające o zaległych płatnościach".
 • Kwotę zaległej płatności - określenie dokładnej kwoty, która jest niezapłacona.
 • Termin zapłaty - dokładnego termin, do którego należy uregulować zaległość.
 • Wskazanie odsetek - informacja o wysokości odsetek, jakie będą naliczane za zwłokę w spłacie długu.
 • Sposób i numer konta do wpłaty.
 • Informacja o możliwości podjęcia działań prawnych w przypadku braku uregulowania zaległości w określonym terminie.
 • Podpis wierzyciela.

Przykład:

Pan Franciszek jest profesjonalnym fotografem i został wynajęty przez pana Dariusza, właściciela firmy z branży marketingowej, aby wykonać zdjęcia produktowe dla jego firmy. Umowa między panami została podpisana, a termin wykonania usługi był ustalony.

Pan Franciszek zgodnie z umową wykonał usługę i przesłał zdjęcia panu Dariuszowi. Zleceniodawca nie zapłacił jednak za wykonaną usługę, mimo że termin płatności minął. Pan Franciszek wysłał kilka e-maili z prośbą o uregulowanie płatności, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Po kilku tygodniach bezskutecznych prób odzyskania pieniędzy pan Franciszek postanowił napisać własnoręcznie wezwanie do zapłaty. Niestety, brakowało w nim podstawowych informacji i nie zrobiło na panu Dariuszu wrażenia. W końcu, z pomocą firmy windykacyjnej, pan Franciszek napisał skuteczne wezwanie, które zostało przesłane listem poleconym do pana Dariusza.

Po otrzymaniu wezwania, pan Dariusz zareagował natychmiast i zapłacił należną kwotę w ciągu kilku dni. Pomoc firmy windykacyjnej okazała się kluczowa, ponieważ pan Franciszek stracił wiele czasu na samodzielne próby odzyskania pieniędzy. Dzięki pomocy firmy windykacyjnej zaspokoił swoje roszczenie i mógł skupić się na pracy fotograficznej.

Sukces odzyskania pieniędzy za pomocą naliczania odsetek, zależy od profesjonalnego wezwania do zapłaty. Jeśli nie czujesz się na siłach w przygotowaniu takiego pisma, niezwłocznie zwróć się o pomoc ekspertów.

W Vindicat przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany wzór wezwania do zapłaty oraz pieczęć prewencyjną kancelarii Vindicat. Dzięki wsparciu fachowców Vindicat Twój dokument będzie profesjonalny i z pewnością zrobi wrażenie na nieuczciwym dłużniku.

Naliczaj odsetki zgodnie z prawem!

Jakie odsetki mogą naliczać firmy windykacyjne? Musisz wiedzieć, że naliczanie odsetek regulują przepisy prawa. Jest to proces w pełni legalny.

Zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego: Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się  odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

W zakresie naliczania odsetek, prawo chroni zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Dodatkowe koszty związane ze zwłoką muszą być wyliczane zgodnie ze stopami procentowymi - maksymalna wysokość odsetek w skali roku nie może być wyższa niż dwukrotność odsetek ustawowych.

Przykład:

Pan Jakub zaoferował usługi remontowe firmie pani Izabeli. Umówili się na określoną kwotę za wykonane prace i ustalili termin zapłaty. Po wykonaniu prac, pani Izabela odmówiła płatności, argumentując swoje stanowisko niedostateczną jakością wykonania usług. W związku z powstałym długiem pan Jakub ustalili stawkę odsetek za zwłokę w płatności na poziomie 10% w skali roku. Pani Izabela zaczęła mieć problemy ze spłatą zadłużenia, a pan Jakub naciskał na nią, żądając wyższych odsetek za zwłokę w spłacie. W ten sposób chciał zmusić panią Izabelę do jak najszybszej spłaty długu. Pani Izabela, która była świadoma swoich praw, zdecydowała się skonsultować sytuację z prawnikiem.

Okazało się, że pan Jakub narusza polskie przepisy, naliczając jej wyższe odsetki, niż przewiduje ustawa. Po tym, jak pani Izabela poinformowała pana Jakuba o naruszeniu przez niego prawa, ten zgodził się na uregulowanie należności zgodnie z ustawowym poziomem odsetek. Niewiedza pana Jakuba doprowadziła do opóźnienia w spłacie zobowiązania. Gdyby mężczyzna znał przepisy, zaoszczędziłby cenny czas, który został poświęcony na ustalenie prawidłowego poziomu odsetek.

Pamiętaj! Odsetki muszą być naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa! Jeśli strony dobrowolnie umówiły się na wyższą stawkę, jest ona nieważna!

Jakie odsetki może naliczać firma windykacyjna? Zgodnie z postanowieniem Rady Polityki Pieniężnej z kwietnia 2023 roku obowiązują następujące stopy procentowe dla naliczanych odsetek w skali roku:

 • stopa referencyjna 6,75%,
 • stopa lombardowa 7,25%,
 • stopa depozytowa 6,25%,
 • stopa redyskonta weksli 6,80%,
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Pamiętaj! Już po 30 dniach od wykonania świadczenia, masz prawo jako wierzyciel rozpocząć naliczenie odsetek w związku z brakiem płatności ze strony zleceniodawcy!

Odsetki - dwuetapowa metoda walki z dłużnikiem!

Jak już wspomnieliśmy, odsetki są podstawowym narzędziem, stosowanym na etapie windykacji polubownej. Zdarza się jednak, że opieszały dłużnik ignoruje ostrzeżenia o rozpoczęciu naliczania dodatkowych kosztów. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak skłonić dłużnika do uregulowania zobowiązania, w dalszym ciągu korzystając z możliwości, jakie dają odsetki?

Mając w dalszym ciągu w dłoniach narzędzie odsetek, zaproponuj swojemu dłużnikowi anulowanie ich, w przypadku uregulowania zaległości w nowym, wyznaczonym przez Ciebie terminie.

Dłużnicy bardzo często udają, że naliczanie odsetek nie robi na nich wrażenia. Liczą się z powstałymi kosztami, nie zdając sobie sprawy ze skali, jaką mogą przybrać dodatkowe opłaty. Jeśli Twój kontrahent zignorował informację o odsetkach, przejdź do drugiego etapu negocjacji.

Oto kilka powodów, dla których anulowanie odsetek może skłonić dłużnika do szybszej spłaty zaległego zobowiązania:

 • Zmniejszenie kwoty zadłużenia - odstąpienie od odsetek zmniejsza kwotę, którą dłużnik musi spłacić, co może uczynić spłatę bardziej osiągalną.
 • Motywacja do spłaty - anulowanie odsetek jest dowodem na przychylność ze strony wierzyciela i zbudowanie zaufania biznesowego między stronami.
 • Eliminacyjna presji - odsetki to dodatkowy koszt, który może powodować presję finansową na dłużniku. Ich anulowanie łagodzi sytuację, z kolei może zwiększyć szanse na szybszą spłatę.
 • Uniknięcie konsekwencji - uregulowanie długu na etapie polubownym chroni dłużnika przed wejściem na drogę sądową.

Anulowanie odsetek może być skutecznym sposobem na zachęcenie dłużnika do spłaty, zwłaszcza jeśli znajduje się on w trudnej sytuacji finansowej.

 

Vindicat - powierz swoje sprawy finansowe w ręce profesjonalistów!

Chcesz skłonić dłużnika do spłaty zobowiązania za pomocą naliczania odsetek? Postępuj mądrze i nie pozwól, aby dłużnik wykorzystał Twoją niewiedzę! Eksperci Vindicat pomogą Ci ustalić właściwą wysokość odsetek na podstawie zaległą kwotę oraz obowiązujące przepisy prawa.

Warto dodać, że aż 93% spraw skierowanych do Vindicat zostało rozwiązanych na etapie windykacji polubownej - także poprzez skuteczną negocjację z wykorzystaniem narzędzia odsetek.

RoboVindicat - narzędzie do samodzielnej windykacji on-line

Już teraz czeka na Ciebie aplikacja RoboVindicat! Jest to narzędzie, które pozwoli Ci na samodzielne zarządzanie wierzytelnością pod okiem specjalistów z dziedziny windykacji. Logowanie do systemu to kilka minut, dzięki którym

zaoszczędzisz tygodnie czy nawet miesiące, próbując na własną rękę ściągnąć zobowiązanie.

Jakie korzyści niesie dla Ciebie korzystanie z RoboVindicat?

 • Automatyzacja - nasz system wykona za Ciebie wysyłkę ponagleń i dokumentów do dłużnika.
 • Stały monitoring sprawy - w każdej chwili możesz zarządzać swoją wierzytelnością.
 • Przejrzysty interfejs - przyjazne środowisko RoboVindicat pomoże Ci w łatwy sposób podejmować kolejne kroki windykacyjne.
 • Oszczędność czasu - dzięki aplikacji możesz windykować o każdej porze, bez wychodzenia z domu czy biura.

Automatyzacja windykacji z Vindicat!

Jak pokazuje nasze doświadczenie, ważne są dla nas zarówno pieniądze wierzyciela, jak i jego cenny czas. Po wprowadzeniu swoich danych oraz informacji o długu w naszym systemie znajdziesz m.in.:

 • Personalizowane wzory dokumentów, na przykład wezwania do zapłaty,
 • Dostęp do pieczęci prewencyjnej kancelarii Vindicat.
 • Automatyczną wysyłkę powiadomienia o terminach płatności do dłużnika.
 • Monitoring umów i faktur dzięki integracji RoboVindicat z popularnymi systemami do fakturowania.
 • Dostęp do Giełdy Długu Vindicat, która pozwoli Ci uniknąć podjęcia relacji biznesowej z potencjalnym dłużnikiem.

Success Fee - z Vindicat opłaca się windykować!

Z myślą o Twoich potrzebach przygotowaliśmy dwa modele rozliczenia płatności za usługi windykacyjne:

 • prowizja - pobierzemy 8% windykowanej kwoty,
 • abonament - już od 169 zł miesięcznie!

Co oznacza model Success Fee? Zapłacisz dopiero wtedy, gdy skutecznie zaspokoimy Twoje roszczenia!

Nie każ swoim pieniądzom czekać - wybierz Vindicat i windykuj już dziś!

FAQ:

Czy firma windykacyjna może naliczać odsetki?

TAK. Firmy windykacyjne mają pełne prawo naliczać odsetki. W czasie, gdy zarobione przez wierzyciela pieniądze nie zasiliły jego konta w umówionym terminie, ma on prawo do uzyskania odsetek za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

Czy jako wierzyciel, mogę naliczać odsetki od zaległych odsetek?

Zgodnie z art. 483 kodeksu cywilnego: „Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy”.

Czy po skorzystaniu z usług Vindicat, mogę nadal zarządzać swoją sprawą?

TAK. Vindicat pozwala na samodzielną windykację. Jeśli zdecydujesz się na decyzyjność, nasze narzędzia wesprą Cię na każdym etapie windykacji.

Oceń ten artykuł:

Czy firma windykacyjna może naliczać odsetki?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!