Czy można odzyskać dług od firmy w restrukturyzacji?

15-04-2024

Czy w obliczu restrukturyzacji firmy dłużnika, istnieją drogi do skutecznego odzyskania środków? Ściąganie długu od firmy przechodzącej restrukturyzację może stanowić wyzwanie dla niedoświadczonych wierzycieli. Przeprowadzenie analizy finansowej niesłownego kontrahenta oraz ocena szans na odzyskanie długu będą kluczowe dla wyboru odpowiednich metod windykacji. Zanim podejmiesz pierwsze kroki, przeczytaj nasz artykuł i poznaj strategie oraz ryzyka związane z odzyskaniem długu od firmy w restrukturyzacji.

Czy można odzyskać dług od firmy w restrukturyzacji?

Czym jest restrukturyzacja?

Najprościej mówiąc, postępowanie restrukturyzacyjne jest procesem wprowadzania zmian w firmie, które mają na celu uchronienie jej przed bankructwem.

Restrukturyzacja dłużnika jest niejednokrotnie najlepszym sposobem na skuteczne zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Umożliwia ona dłużnikowi uregulowanie zobowiązań w sposób uporządkowany i zgodny z możliwościami finansowymi. Poprzez efektywne zarządzanie restrukturyzacją, przedsiębiorstwo może spłacić długi, przy jednoczesnym rozwoju i odbudowywaniu płynności finansowej.

Do głównych zadań restrukturyzacji należą:

 • spłata bieżących zobowiązań i zaspokojenie roszczeń wierzycieli,
 • nieprzerwane prowadzenie działalności zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • zabezpieczenie firmy przed powstawaniem długów w przyszłości.

Zastanawiasz się, czy Twój dłużnik może podjąć postępowanie restrukturyzacyjne, aby szybciej spłacić dług? Z restrukturyzacji mogą skorzystać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i również firmy działające w formie spółek. Restrukturyzacja jest rodzajem postępowania sądowego, a więc jej przebieg ściśle określają przepisy prawa.

Zasady restrukturyzacji określa kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o prawie restrukturyzacyjnym.

Rodzaje restrukturyzacji w pigułce

Wyróżniamy następujące postępowania restrukturyzacyjne:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu przebiega bez udziału sądu. Suma wierzytelności spornych poddanych pod głosowanie nie może przekroczyć 15% wszystkich wierzytelności. Powodzenie procesu restrukturyzacyjnego leży głównie w rękach dłużnika. To on proponuje sposoby i metody spłaty zadłużenia.

Co jednak ważne, w procesie tym uczestniczy doradca restrukturyzacyjny, pełniący nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury.

Postępowanie układowejest przeznaczone przede wszystkim dla tych dłużników, którzy nie uznają długu. Jak każde postępowanie restrukturyzacyjne kończy się głosowaniem nad propozycją układową.

W tym przypadku suma wierzytelności spornych poddanych pod głosowanie może przekroczyć 15% wszystkich wierzytelności.

 

Najważniejszą zaletą postępowania układowego dla dłużnika jest utrzymanie dotychczasowego zarządu, jednak sąd wyznacza nadzorcę, który podejmuje wszelkie decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Najważniejszym elementem spłaty długu w przyspieszonym postępowaniu układowym jest czas. Charakteryzuje je dążenie do jak najszybszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Podobnie jak w postępowaniu układowym, suma wierzytelności spornych poddanych pod głosowanie nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności.

W przypadku spłaty długu w przyspieszonym postępowaniu układowym sprawowanie zarządu pozostaje po stronie dłużnika, jednak sąd również wyznacza nadzorcę, trzymającego pieczę nad całym procesem restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Postępowanie sanacyjneoferuje dłużnikowi największą ochronę przed bankructwem, ale również w największym stopniu ogranicza jego decyzyjność. Zarząd zostaje oddany w ręce Zarządcy, który w tym postępowaniu dysponuje majątkiem firmy oraz ma pełny dostęp do jej dokumentacji. Jego najważniejszym celem jest poprawa płynności finansowej zadłużonej firmy.

Przykład:

Pan Tomasz był właścicielem małego przedsiębiorstwa, które wskutek złych decyzji biznesowych znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Pan Tomasz miał zaległości wobec wielu swoich wierzycieli, co zagrażało kontynuowaniu działalności jego firmy. Zamiast czekać na długotrwałe procesy sądowe i ryzykować bankructwo, pan Tomasz podjął decyzję o przyspieszonym postępowaniu układowym. W ramach tego procesu przedstawił on wierzycielom swój plan spłaty zadłużenia. Wierzyciele pana Tomasza, widząc jego determinację i gotowość do współpracy, zgodzili się na propozycję układu. Podczas głosowania większość z nich poparła zaproponowany przez mężczyznę plan spłaty długu. Dzięki przyspieszonemu postępowaniu układowemu pan Tomasz był w stanie uniknąć upadłości, a jego firma mogła kontynuować działalność bez zakłóceń. Dla wierzycieli było to korzystne rozwiązanie, ponieważ pozwoliło im szybko odzyskać środki, zamiast tracić czas i pieniądze na długotrwałe procesy sądowe. Dla pana Tomasza było to szansą na odbudowę stabilności finansowej i dalszy rozwój jego działalności.

Najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy postępowaniami restrukturyzacyjnymi:

 Postępowanie o zatwierdzenie układuPrzyspieszone postępowanie układowePostępowanie układowePostępowanie sanacyjne
Udział sądu upadłościowegoNIETAKTAKTAK
Suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowaniaNie przekracza 15%Nie przekracza 15%Przekracza 15%Przekracza 15%
Posiadacz zarządu nad przedsiębiorstwemDłużnikDłużnikDłużnikZarządca

Wierzyciel a restrukturyzacja dłużnika

Jak już wiesz, restrukturyzacja to proces łączący interesy wierzyciela i dłużnika. Obu stronom zależy na zakończeniu sprawy i uregulowaniu długu w sposób zadowalający jednego i drugiego kontrahenta. W związku z tym wierzyciel może mieć wpływ na postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika i aktywnie w nim uczestniczyć.

Pamiętaj jednak, że nie każdy wierzyciel może i musi brać udział w tego rodzaju procedurze (wyjątek stanowią m.in. wierzyciele alimentacyjni).

Wskazówka: Chcesz należeć do postępowania restrukturyzacyjnego? Jeśli podejmiesz taką decyzję, musisz być aktywny - tylko w ten sposób zwiększysz efektywność procesu i szybciej odzyskasz pieniądze.

Wierzyciele należący do postępowania restrukturyzacyjnego zyskują m.in. prawo do:

 • składania pism w sprawie,
 • przeglądania akt postępowania restrukturyzacyjnego,
 • głosowania nad układem,
 • udziału w zgromadzeniu wierzycieli.

Najważniejszymi spośród powyższych są ostatnie dwa punkty. To właśnie podczas zgromadzenia wierzycieli następuje głosowanie nad układem, czyli proponowanym rozwiązaniem, które doprowadzi do spłaty długów i uzdrowienia zadłużonego przedsiębiorstwa.

Jak mówi Dz.U.2022.2309 Prawa restrukturyzacyjnego: „Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem”.

Niezależnie od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, wierzyciel biorący w nim udział musi być aktywny. W ten sposób przyczyni się do uzyskania wspólnego celu, jakim jest spłata długu i zaspokojenie roszczeń.

Od czego zacząć windykację firmy w restrukturyzacji?

Przede wszystkim sprawdź, czy Twój dłużnik rzeczywiście jest w restrukturyzacji i czy Twoja wierzytelność została objęta układem. Takie informacje znajdziesz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).

Jeśli Twój dłużnik ogłosił restrukturyzację, a Ty nie otrzymałeś stosownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zgłoś swoją wierzytelność. Wówczas będziesz mieć pewność, że decyzja o zawarciu stosownego układu leży także w Twoich rękach.

Kluczem do sprawnego odzyskania środków w toku zawarcia układu jest aktywność wierzycieli.

Kiedy Twoja wierzytelność zostanie objęta układem, skrupulatnie zapoznaj się z planem restrukturyzacyjnym. Dzięki temu poznasz propozycje rozwiązania sprawy oraz będziesz mógł podjąć świadomą decyzję, czy przyjmujesz takie warunki, czy je odrzucasz.

Jeśli nie masz doświadczenia w ściąganiu długów, skorzystaj z pomocy specjalistów z Vindicat.pl.

Postępowania trwa, a dług staje się coraz starszy? Miej się na baczności - otwarcie procedury restrukturyzacyjnej nie przerywa biegu przedawnienia. W praktyce może dojść do sytuacji, w której dług ulegnie przedawnieniu, na skutek długotrwałych czynności restrukturyzacyjnych. Mimo kontroli nadzorcy sądowego lub doradcy, wskazane jest kontrolowanie terminów oraz akt i postępów w sprawie.

Przykład:

Pani Katarzyna, dłużniczka, miała wiele zobowiązań wobec różnych wierzycieli. Z powodu trudności finansowych postanowiła podjąć postępowanie restrukturyzacyjne w celu uregulowania swoich długów. Niestety, proces ten był bardzo długotrwały i istniało ryzyko, że dług ulegnie przedawnieniu, co oznaczałoby, że wierzyciele straciliby możliwość odzyskania swoich pieniędzy.

W tym krytycznym momencie Pan Ludwik, jeden z wierzycieli, zdecydował się skorzystać z usług firmy windykacyjnej Vindicat.pl. Firma ta podjęła natychmiastowe działania, aby zapobiec przedawnieniu długu i odzyskać środki dla swojego klienta.

Dzięki szybkiej interwencji Vindicat.pl udało się uregulować sprawę z dłużniczką przed upływem terminu przedawnienia, a Pan Ludwik uniknął strat finansowych.

 

Vindicat.pl - specjaliści w odzyskiwaniu trudnych długów!

Twój dłużnik jest w restrukturyzacji? Nie wiesz, jak odnaleźć się w trudnych procedurach i mechanizmach? Vindicat.pl pomoże Ci w zaspokojeniu trudnych roszczeń - także dochodzonych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

Jeśli otrzymałeś plan restrukturyzacji i chcesz skonsultować go ze specjalistami, zgłoś się do Vindicat.pl! Pamiętaj, że negocjacje to nasza specjalność - aż 93% spraw powierzonych Vindicat.pl znalazło szczęśliwy finał na etapie windykacji polubownej.

Samodzielna windykacja firmy w restrukturyzacji z RoboVindicat!

Myślisz, że walka z dłużnikiem to strata czasu? Z RoboVindicat windykacja jest tania, sprawna, efektywna. RoboVindicat to robot do samodzielnej windykacji online, który dzięki szerokiemu modułowi negocjacyjnemu przygotuje dla Ciebie najlepszą strategię windykacyjną.

Jeśli musisz zagłosować nad układem, a nie wiesz, jak się za to zabrać, RoboVindicat przeprowadzi dla Ciebie szczegółową analizę planu spłaty rat oraz harmonogramu proponowanego przez dłużnika. Na podstawie wprowadzone do systemu dane przygotuje korzystne rozwiązania, których możesz użyć w negocjacjach układowych.

Mogą one obejmować:

 • nowy harmonogram spłaty długu,
 • wydłużenie terminu płatności,
 • rozłożenie płatności na raty,
 • negocjowanie wysokości odsetek i kosztów związanych z obsługą procesu windykacji.

Vindicat.pl - tanio i konkretnie!

Myśląc o różnych sytuacjach, przygotowaliśmy dla naszych klientów dwa elastyczne modele rozliczenia. Model abonamentowy zakłada stałą opłatę (od 169 złmiesięcznie za prowadzenie 5 spraw). W modelu prowizyjnym pobierzemy 6% windykowanej sumy, ale co najważniejsze... dopiero po skutecznym odzyskaniu zgodnie z zasadą success fee!

Przeanalizuj swój przypadek i wybierz rozwiązanie na miarę własnych potrzeb!

FAQ:

Czy Vindicat.pl pomaga w windykowaniu dłużników w restrukturyzacji?

TAK. Vindicat.pl przeprowadza pełną analizę sytuacji finansowej dłużnika i na tej podstawie opracowuje skuteczną strategię windykacyjną.

Czy wierzyciel ma wpływ na proces restrukturyzacji dłużnika?

TAK, wierzyciel ma wpływ na proces restrukturyzacji firmy swojego dłużnika poprzez udział w negocjacjach nad warunkami spłaty długu poprzez głosowanie nad proponowanym układem restrukturyzacyjnym.

Czy mogę dążyć do egzekucji komorniczej dłużnika, który jest w restrukturyzacji?

NIE. Restrukturyzacja oznacza, że wszelkie działania egzekucyjne wobec dłużnika zostały zawieszone lub ograniczone, aby umożliwić mu uregulowanie długu zgodnie z uzgodnionymi warunkami układu.

Czy postępowanie układowe zakłada udział sądu upadłościowego?

Sąd upadłościowy jest obecny w przypadku postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Udział sądu nie jest przewidziany w najmniej sformalizowanym procesie, którym jest postępowaniu o zawieszenie układu.

Co to jest model success fee?

Zasada success fee oznacza, że Vindicat.pl pobierze prowizję za usługi dopiero po skutecznym odzyskaniu windykowanej kwoty!

Oceń ten artykuł:

Czy można odzyskać dług od firmy w restrukturyzacji?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!