Jakie są uprawnienia firmy windykacyjnej?

07-08-2023

Windykatorom zależy na szybkim i polubownym zakończeniu sprawy. Jest to korzystne dla każdej ze stron - zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Celem działań firmy windykacyjnej jest odzyskanie długu. Jednak, jakie uprawnienia ma firma windykacyjna i czego możesz od niej oczekiwać?

Jakie są uprawnienia firmy windykacyjnej?

Poznaj uprawnienia firmy windykacyjnej

Firmy windykacyjne przejmują pieczę nad długiem na zlecenie wierzyciela, który nie ma czasu, lub wystarczającego doświadczenia, aby samodzielnie odzyskać pieniądze. O tym czy warto samodzielnie windykować, pisaliśmy tutaj.

Wierzyciel, delegując odzyskanie długu firmie windykacyjnej, udziela jej pełnomocnictwa.

Firma windykacyjna może także nabyć prawo do windykowania należności po spisaniu umowy cesji na wierzytelność. Każdorazowo do działania uprawnia ją nabyte pełnomocnictwo oraz powstałe zobowiązanie np. zawarta umowa czy zaległa faktura.

Wszystkie działania podejmowane przez firmy windykacyjne muszą być prowadzone zgodnie z prawem.

Firmy windykacyjne stawiają na prowadzenie negocjacji z dłużnikiem. Zawsze w pierwszej kolejności próbują odzyskać zadłużenie na drodze polubownej. Windykatorzy dokładają starań, aby wierzyciel i dłużnik zawarli ugodę na satysfakcjonujących warunkach.

Do wypracowania korzystnej ugody pomocne jest:

 • prowadzenie aktywnych negocjacji z dłużnikiem,
 • rozłożenie na raty długu i opracowanie harmonogramu spłat,
 • czasami pójście na pewne ustępstwa np. odpuszczenie spłaty odsetek, taki wabik jest bardzo kuszący dla tonącego w długach.

Uprawnienia firmy windykacyjnej pozwalają na wysyłanie wezwań do zapłaty oraz utrzymywanie kontaktu z dłużnikiem. Jeśli dłużnik nie współpracuje i już od początku utrudnia kontakt, prawa firmy windykacyjnej, pozwalają działać bardziej stanowczo. Firma może np. umieścić dane o zadłużeniu w rejestrze długów InfoMonitor.

 

Znasz prawa firmy windykacyjnej?

Firma windykacyjna nie zajmie rachunku bankowego, ani nie skonfiskuje mienia. Jeśli dotarły do Ciebie takie pogłoski, są szkodliwym mitem! O innych mitach przeczytasz tutaj. Firma windykacyjna nie jest egzekutorem i nie ma takich uprawnień jak komornik, nie wyda też wyroku, jak sąd. Takie ostateczne decyzje czy działania mogą podejmować tylko organy państwowe.

Zwyczajowo odzyskiwanie należności przebiega w takiej kolejności:

 • windykacja polubowna,
 • windykacja sądowa.

Działania firmy windykacyjnej nie wykluczają jednoczesnego postępowania sądowego. Czasami wierzyciel zniecierpliwiony przedłużającym się postępowaniem sądowym decyduje się na pomoc profesjonalnego windykatora.

Przykład:

Pan Patryk czekał na pieniądze, zależało mu na gotówce, ponieważ chciał ją przeznaczyć na rozwój firmy. Klient nawet po upływie terminu klient nie uregulował należności. Wtedy pan Patryk rozpoczął postępowanie sądowe, jednak wszystko trwało bardzo długo i zamiast odzyskać pieniądze, pan Patryk tracił czas i cierpliwość.

Wtedy zdecydował się na współpracę z profesjonalną firmą windykacyjną i w ciągu 60 dni od rozpoczęcia współpracy udało mu się dojść do porozumienia z dłużnikiem. Przy pomocy windykatora opracował harmonogram spłaty i otrzymywał małe raty, które stopniowo transferował w rozwój swojej firmy.

Czego możesz się spodziewać, delegując odzyskanie należności? Prawa firmy windykacyjnej sprawiają, że firma może:

 • wysłać wezwanie do zapłaty razem z informacją o wysokości zadłużenia,
 • kontaktować się z dłużnikiem, aby poinformować go o terminach, odsetkach i dodatkowych postępowaniach (np. dodanie do rejestru dłużników czy przekazanie długu do sądu),
 • stworzyć profesjonalne pisma windykacyjne i sądowe.

Windykacja rozpoczyna się natychmiast po nawiązaniu kontaktu z windykatorem. Profesjonalny windykator ma już opracowane procedury działania, w które wystarczy wprowadzić dane. Jeśli dłużnik będzie współpracował (a bardzo często kontakt przez firmę windykacyjną działa „ożywczo” na opieszałych dłużników) to odzyskasz pieniądze, dużo szybciej niż czekając na rozwiązanie sprawy na drodze sądowej.

Jakie są uprawnienia windykatora do odzyskiwania należności?

Jeśli wierzyciel powierzył sprawę profesjonalnemu windykatorowi, przekazał również wszystkie zgromadzone dane o zadłużeniu i danych kontaktowych.

Wierzyciel, przekazując sprawę zadłużenia do firmy windykacyjnej, nie musi informować o tym dłużnika.

Uprawnienia windykatora pozwalają dochodzić należności w imieniu wierzyciela, więc reprezentuje go także w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem. Wierzyciel, zlecając sprawę windykatorowi, pozbył się tego przykrego obowiązku, więc już nie musi się tym zajmować.

Windykatorzy z doświadczeniem potrafią umiejętnie rozmawiać z dłużnikami i rozpoznawać tych chętnych do współpracy, jak i tych, którzy będą sprawiać trudności. Firma windykacyjna dąży do tego, aby dłużnik oficjalnie uznał dług, a to wiele ułatwia w procesie windykacyjnym.

Poznaj sposoby na to, aby dłużnik uznał roszczenia:

 • mówienie o zadłużeniu przy wykorzystywaniu konkretnego numeru faktury,
 • wspólne opracowanie harmonogramu spłat,
 • pisemne potwierdzenie wysokości zadłużenia.

Jakie uprawnienia ma firma windykacyjna? Czego nie może zrobić?

Chociaż z perspektywy uprawnień komornika, windykator może wydawać się bezsilny, jest to bardzo złudne wrażenie! Nawet jeśli nastawiasz się na to, że dłużnik nie będzie chciał współpracować i potrzebna będzie radykalna egzekucja komornicza, to właśnie windykator pomoże Ci uzyskać niezbędne dokumenty, które do niej doprowadzą.

Aby jednak darować sobie rozczarowań, ustalmy, do czego windykator nie ma uprawnień. Uprawnienia windykatora nie upoważniają go do zajęcia majątku dłużnika, przejęcia kont bankowych, ruchomości, czy nieruchomości (tym zajmie się komornik podczas postępowania egzekucyjnego, kiedy razem z windykatorem uzyskasz klauzulę wykonalności).   

Firma windykacyjna nie może prowadzić negocjacji ani informować o zadłużeniu osób nieodpowiedzialnych za powstałe roszczenie.

Uprawnienia firmy windykacyjnej nie sięgają także tak daleko, aby samodzielnie ujawnić ukryty majątek dłużnika (dlatego czasami klienci decydują się na działanie detektywa).

Absolutnie zakazane jest natarczywe szukanie kontaktu z dłużnikiem. Do tego zalicza się: wydzwanianie, nachalne SMSy, nachodzenie go w pracy i domu. Nie do zaakceptowania jest nękanie niechcianym kontaktem rodziny dłużnika. Takie działania są nie tylko niestosowne, ale także niezgodne z prawem i należy je natychmiast zgłaszać do Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czy firma windykacyjna ma wystarczające uprawnienia, aby odzyskać pieniądze?

Tak! Firmy windykacyjne pomagają setką wierzycieli dziennie i ściągają mnóstwo długów. Korzystając z usług firmy windykacyjnej, znacznie zwiększasz swoje szanse na odzyskanie pieniędzy. Oczywiście za usługę trzeba zapłacić. Ale nadal odzyskanie należności pomniejszonej o wynagrodzenie windykatora jest lepsze, niż nieodzyskanie niczego. Prawda?

Windykacja to przede wszystkim kontakt z dłużnikiem i w zależności od tego jak dłużnik zareaguje na propozycję współpracy, tak dobierane są kolejne kroki. Z dłużnikiem, który jest nastawiony na spłatę zadłużenia, ale brakuje mu płynności finansowej, można dogadać się, proponując mu pomniejszenie kwoty zadłużenia o odsetki lub odłożenie zapłaty w czasie.

Przejście przez windykację polubowną oraz windykację sądową jest łatwiejsze, kiedy sprawę prowadzi profesjonalista.

Kiedy dłużnik opiera się, windykatorzy mogą po wypróbowaniu działań polubownych skierować sprawę do sądu i pomóc wierzycielowi uzyskać prawomocny nakaz sądowy, który da zielone światło działaniom komornika.

Jak pomoże mi firma windykacyjna?

Podstawowym zadaniem firmy windykacyjnej jest odzyskanie należności. Windykatorom zależy, aby odbyło się to na drodze polubownej, dlatego starają się wypracować dogodne warunki ugody. Chociaż to wierzyciel zatrudnia firmę windykacyjną, komunikacja z windykatorem leży również w interesie dłużnika.

Jakie uprawnienia firmy windykacyjnej pomogą mi odzyskać zaległe pieniądze?

 • wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • kontakty z dłużnikiem, zarówno osobiste (tzw. windykacja terenowa), jak i telefoniczne (rozmowa i SMS) oraz mailowe,
 • tworzenie pism sądowych i przedsądowych.

Opinia, jaką mają windykatorzy, sprawia, że pisma wysyłane przez profesjonalną firmę windykacyjną są częściej dostrzegane i traktowane poważnie. Windykator poprowadzi za Ciebie negocjacje, ustali jak mądrze rozdzielić dług na raty, aby pieniądze do Ciebie trafiły. Prawda jest taka, że wierzyciele często są straszeni ogromnymi kosztami windykacji, a straszący zapominają o kosztach postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Bez wątpienia warto skorzystać z usług windykatora i zawalczyć o odzyskanie pieniędzy bez angażowania sądu. Nawet jeśli nie wierzysz, że się uda, jesteś niejako do tego zobligowany. Obecnie dokumentowanie prób polubownego rozwiązania sprawy jest wymagane. Bez tego sprawa w sądzie nie nabierze oczekiwanego rozpędu. Poza tym windykatorowi dużo łatwiej jest zachować dystans i profesjonalizm, ponieważ jest wolny od uprzedzeń i złych emocji.

Wiesz jakie uprawnienia ma firma windykacyjna Vindicat? Przekonaj się, ile można osiągnąć, windykując zdalnie!

Wyobraź sobie, że wszystkie skomplikowane procedury windykacyjne przechodzisz za pomocą kliknięcia i to w zaciszu swojego domu lub biura. Brzmi jak marzenie? Teraz, to może być Twoja rzeczywistość. System Vindicat kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców, którzy dbając o dobrostan swoich firm, pragną odzyskać pieniądze za niezapłacone faktury.

 

Dlaczego warto windykować z Vindicat?

Vindicat, to przemyślane narzędzie, sprawnie działające na wielu poziomach. Vindicat wspiera przedsiębiorców już na etapie prewencji, przez negocjacje, aż po aktywną windykację. System Vindicat to narzędzie do monitorowania należności oraz w pełni automatycznej windykacji online.

Korzystając z Systemu Vindicat zyskujesz:

 • gotowe wzory dokumentów windykacyjnych np. wszystkich dokumnetów sądowych,
 • monitoring płatności i działania prewencyjne np. pieczęć prewencyjną Vindicat,
 • automatyczną windykację za pomocą RoboVindicat, którą ustawiasz już na początku użytkowania.

System Vindicat towarzyszy przedsiębiorcom przy każdym wyzwaniu windykacyjnym. Aplikacja jest bardzo intuicyjna i pomocna już od pierwszych chwil użytkowania. Możesz dołączyć do systemu Vindicat i windykować automatycznie z domu, w każdej chwili, wystarczy, że zalogujesz się przez stronę internetową.

Usługa ma bardzo korzystną cenę oraz dwa modele rozliczeniowe do wyboru. Model abonamentowy oraz model prowizyjny. W modelu prowizyjnym zapłacisz jedynie 8% od odzyskanej należności i to dopiero, gdy odzyskamy dla Ciebie pieniądze!

Wybierz ten model, który przemawia do Ciebie bardziej i taki, który odpowiada Twojemu biznesowi.

Zajrzyj do naszego cennika i przekonaj się, jak to konkretnie wygląda:

Windykując automatycznie z Vindicat spodziewaj się, że system wyśle klientom przypomnienia o upływających terminach płatności. Możesz również za pośrednictwem systemu skorzystać z giełdy długów, pieczęci prewencyjnej lub wstawiać dane o zadłużeniu do rejestru dłużników.

Ponadto, po integracji z system księgowym (m.in. ifirma, wFirma, InFakt oraz Fakturownia), możesz automatycznie przesyłać faktury do windykacji. System, dzięki temu też będzie wiedział, któremu klientowi kiedy wysłać przypomnienie o płatnościach. Dzięki prewencji znacznie zmniejszają się szanse na powstanie zadłużenia.

Dzięki integracji z systemem księgowym nie musisz już ręcznie wpisywać danych o fakturach!

Aż 93% spraw powierzonych systemowi Vindicat zakończyło się sukcesem już na etapie polubownym. Dzięki automatycznej windykacji w systemie Vindicat możesz ominąć całe postępowanie sądowe i kontakt z komornikiem.

System przeprowadzi Cię Przez wszystkie kroki windykacji! Nie czekaj, aż dług ulegnie przedawnieniu. Windykuj już dziś razem z Vindicat!
 

FAQ:

Od jakiej kwoty mogę wpisać dłużnika do rejestru BIG?

Kwota zadłużenia powinna wynosić min. 200 zł.

Czy windykacja automatyczna jest skuteczna również na etapie windykacji sądowej?

Tak! Podczas postępowania sądowegomtrzeba dostarczyć mnóstwo pism prawnych, dzięki Vindicat dostarczysz takie przygotowane w profesjonalny sposób.

Dlaczego warto skorzystać z giełdy długów Vindicat?

Dłużnicy nie lubią być dodawani do rejestru dłużników, ponieważ to odstrasza potencjalnych klientów. Taki wpis może zachęcić dłużnika do szybszej spłaty zadłużenia, byleby wierzyciel usunął wpis z takiego rejestru.

Czy, aby korzystać z systemu Vindicat, muszę mieć wiedzę prawną?

Absolutnie nie! System jest tak skonstruowany, aby był pomocny i dostępny każdemu przedsiębiorcy.

Jak system Vindicat pomoże mi na etapie windykacji polubownej?

Z systemu pobierzesz gotowe dokumenty takie jak: wezwanie do zapłaty, powiadomienie o mijającym terminie na sms i mail, powiadomienie o dodaniu zadłużenia na giełdę długów i wiele innych.

Oceń ten artykuł:

Jakie są uprawnienia firmy windykacyjnej?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!