Portal Rejestrów Sądowych - co to jest i jak możesz go sprawdzić?

11-12-2023

Czy dostęp do danych sądowych może być strategicznym narzędziem w rękach przedsiębiorców? Czy taki dostęp umożliwia optymalne odzyskiwanie należności? W niniejszym artykule omówimy najważniejsze moduły Portalu Rejestrów Sądowych istotne z windykacyjnego punktu widzenia. Pokażemy także ich zastosowanie w procesie dochodzenia roszczeń. Wprowadzenie do świata rejestrów sądowych stanowi ważny element skutecznej strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zaspokajania roszczeń.

Portal Rejestrów Sądowych - co to jest i jak możesz go sprawdzić?

Czym jest Portal Rejestrów Sądowych?

Portal Rejestrów Sądowych jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości, służącym do udostępniania usług rejestrów sądowych dla obywateli.

Głównymi składowymi PRSe-KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz e-KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Zainteresowane osoby mogą cieszyć się ułatwionym dostępem do sądowych danych od 1 lipca 2021 roku. Należy jednak pamiętać, iż od tego dnia wszelkie wnioski składane dotychczas w tradycyjny, papierowy sposób muszą być wysyłane drogą elektroniczną pod rygorem ich nieważności.

Przykład:

Przedsiębiorca, pan Filip zdecydował się złożyć wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w formie pisemnej. Z pewnością był to człowiek przyzwyczajony do tradycyjnych procedur i formalności. Zdecydował się na dostarczenie dokumentów osobiście do urzędu, przekonany, że taki sposób będzie równie skuteczny jak elektroniczna forma.

Niestety, po dotarciu na miejsce okazało się, że KRS już nie przyjmuje wniosków w formie papierowej. Był zaskoczony, gdyż nieświadomy zmiany procedury w lipcu 2021 roku, poświęcił czas na przygotowanie pełnej dokumentacji w tradycyjnej wersji. W efekcie próba złożenia wniosku okazała się daremną, a pan Filip stracił cenny czas, w którym jego prośba mogła być już procedowana.

Doświadczenie pana Filipa pokazuje, jak istotne jest śledzenie aktualnych procedur oraz dostosowywanie się do nowych standardów. Zaniedbanie tej kwestii, szczególnie w kontekście windykacji, może prowadzić do niepotrzebnych utrudnień w bieżącej działalności przedsiębiorstwa i strat finansowych.

Portal Rejestrów Sądowych - kto może uzyskać dostęp?

Dostęp do najistotniejszych danych zawartych na Portalu Rejestrów Sądowych przysługuje każdemu obywatelowi. Niektóre moduły przeznaczone są jednak dla określonych odbiorców, takich jak Organy Administracji Publicznej.

Należy wiedzieć, że część informacji jest dostępna od ręki, a inne dopiero po zalogowaniu. W tym celu wymagane jest założenie konta - dokonasz tego poprzez Moduł Tożsamość.

Do rejestracji na Portalu Rejestrów Sądowych możesz wykorzystać:

 • profil zaufany,
 • podpis elektroniczny,
 • aplikację mObywatel,
 • bankowość elektroniczną,
 • e-dowód.

System rejestracji jest klarowny, a samo założenie konta w pełni bezpłatne. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na kolejnych planszach, a rejestracja w PRS z pewnością zakończy się sukcesem.

 

Twój klient posiada spółkę i unika płatności? Sprawdź jego uprawnienia w e-KRS!

Jak już wspomnieliśmy, jednym z filarów Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) jest Krajowy Rejestr Sądowy - pojęcie, z którym każdy przedsiębiorca powinien zetknąć się na co najmniej kilku etapach rozwoju własnej firmy. Jest to jawna, dostępna dla każdego obywatela baza danych gromadząca informacje m.in. na temat: spółek i spółdzielni (za wyłączeniem spółki cywilnej), przedsiębiorstw państwowych i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych zlokalizowanych na terenie Polski, instytutów badawczych czy stowarzyszeń i fundacji.

Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą być ogromnym wsparciem procesu windykacji.

Baza KRS umożliwia wierzycielom:

 • identyfikację aktualnych informacji o firmie, takich jak dane o aktualnych właścicielach, udziałowcach, zarządzie, kapitale zakładowym, a także ewentualnych postępowaniach upadłościowych, co pomaga w ocenie ryzyka,
 • monitoring zmian właścicieli i struktury firmy, co pozwala na efektywny kontakt z właściwymi osobami po stronie kontrahenta w przypadku zaistnienia wierzytelności.

Warto podkreślić, że właśnie w tej bazie sprawdzisz uprawnienia osób decyzyjnych w firmie, z którą zamierzasz współpracować. Dzięki e-KRS będącemu częścią Portalu Rejestrów Sądowych zweryfikujesz czy osoba, z którą prowadzisz negocjacje lub omawiasz operacje biznesowe, posiada legalne kompetencje w zakresie podejmowania decyzji finansowych.

Taka wiedza jest kluczowa w kontekście procesów windykacyjnych, ponieważ:

 • chroni przed próbami unikania odpowiedzialności dotyczącej spłaty zobowiązań,
 • pomaga w ocenie ryzyka - wierzyciel może dokładnie sprawdzić, kto w firmie jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji finansowych, co wpływa na trafność strategii windykacyjnej,
 • umożliwia efektywne negocjacje - posiadanie pewności co do kompetencji osoby decyzyjnej ułatwia negocjacje i podejmowanie decyzji związanych z planem spłaty, co może znacznie przyspieszyć proces windykacyjny.

W rezultacie weryfikacja uprawnień w KRS pełni istotną rolę w ochronie interesów wierzyciela. Dzięki wiedzy zawartej w rejestrze wyeliminujesz ryzyko podejmowania decyzji opartych na nieprawdziwych lub zmanipulowanych informacjach. To kluczowe narzędzie w rękach wierzycieli, umożliwiające skuteczną i bezpieczną windykację.

Krajowy Rejestr Zadłużonych - podstawowe narzędzie weryfikacji przyszłych kontrahentów!

Weryfikacja klientów poprzez e-KRZ pozwala przedsiębiorcom uzyskać dostęp do informacji dotyczących zadłużeń i ewentualnych problemów finansowych związanych z przyszłym kontrahentem. e-KRZ, czyli elektroniczna baza Krajowego Rejestru Zadłużonych posiada cztery zasadnicze moduły.

Są nimi:

 • Portal Publiczny,
 • Portal Użytkowników Zarejestrowanych,
 • Rejestr dla Organów Administracji Publicznej,
 • Portal Użytkowników Branżowych (m.in. syndyków wykonujących czynności w postępowaniach).

Portal Publiczny modułu e-KRZ stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy z perspektywy prewencji finansowej. Umożliwia on instytucjom finansowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom skuteczną ocenę ryzyka i pozwala unikać potencjalnych trudności związanych z zawieraniem umów handlowych.

Wykorzystywanie jawnych danych zawartych na Portalu Publicznym staje się zatem integralną częścią strategii przedsiębiorczej, wspierającym osiąganie sukcesów w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym.

W Portalu Publicznym, będącym częścią e-KRZ znajdziesz informacje o tym, czy wobec Twojego potencjalnego klienta są lub były prowadzone:

 • postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • egzekucje sądowe lub administracyjne i zostały umorzone z powodu ich bezskuteczności,

Przykład:

Prywatna galeria sztuki zdecydowała się na oprawę swoich cennych dzieł malarskich. W tym celu rozważała współpracę z panem Jackiem, specjalistą od oprawy artystycznej. Zanim jednak doszło do podpisania umowy, pan Jacek postanowił sprawdzić sytuację finansową galerii, aby upewnić się co do stabilności potencjalnego klienta.

Mężczyzna skorzystał z e-KRZ na Portalu Rejestrów Sądowych, aby sprawdzić ewentualne zobowiązania finansowe galerii. W trakcie tej weryfikacji okazało się, że galeria jest objęta postępowaniem upadłościowym. Ta kluczowa informacja skłoniła pana Jacka do zastanowienia się nad ryzykiem związanym z podjęciem współpracy.

Obawiając się, że prowadzenie postępowania upadłościowego może wpłynąć negatywnie na płynność finansową galerii, pan Jacek zdecydował się wycofać z planowanej oprawy prac malarskich. Dzięki temu mężczyzna uniknął potencjalnych problemów związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami finansowymi galerii, co mogłoby skutkować utratą środków finansowych za wykonaną pracę.

Sprawdzając informacje na Portalu Rejestrów Sądowych, pan Jacek uchronił się przed potencjalnym ryzykiem związanym z nierzetelnym klientem i ochronił swoje interesy finansowe.

Aby skorzystać z Portalu Użytkowników Zarejestrowanych e-KRZ, wymagane jest zalogowanie.

Ten moduł służy osobom, które m.in. chcą:

 • złożyć wniosek lub pismo procesowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym czy postępowaniach w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przeglądać akta tych postępowań,
 • odbierać korespondencję związaną z tymi postępowaniami.

Weryfikacja potencjalnych klientów to podstawa!

Jak widzisz, każdy poważny przedsiębiorca powinien włączyć Publiczny Rejestr Sądowy podczas procesu podejmowania decyzji biznesowych. To narzędzie nie tylko ułatwia identyfikację potencjalnych zagrożeń, ale również pozwala na skuteczne planowanie działań windykacyjnych.

W Vindicat.plwiemy, że dla bezpieczeństwa Twoich finansów najważniejsze są:

 • ocena wiarygodności klienta (np. poprzez Portal Rejestrów Sądowych, BIG Info Monitor lub Giełdę Długów Vindicat.pl),
 • dostęp do rzetelnej informacji (np. dzięki bazie wiedzy Vindicat.pl).

Co jednak zrobić, gdy pozornie uczciwy klient zamienił się w dłużnika? Zarejestruj się w Vindicat.pl i przekonaj się, co możemy dla Ciebie zrobić!

Vindicat.pl - skuteczne negocjacje to nasza specjalność!

Uważasz, że proces odzyskiwania długów zawsze musi być długotrwały i uciążliwy? Masz obawy, że osiągnięcie porozumienia z dłużnikiem graniczy z niemożliwością? W Vindicat.pl doskonale rozumiemy, jak kluczowy jest czas w procesie dochodzenia roszczeń!

Zawsze zaczynamy od negocjacji, kładąc szczególny nacisk na oszczędność czasu i pieniędzy naszych klientów. Aż 93% spraw powierzonych Vindicat.pl znalazło szczęśliwy finał na etapie windykacji polubownej!

Nasi klienci nie tylko szybko odzyskują swoje środki, ale także mają pełną kontrolę nad sytuacją przez cały czas dochodzenia roszczeń.

 

RoboVindicat - swobodna windykacja z każdego miejsca na ziemi!

Męczy Cię nieustanna walka o własne pieniądze? Dzięki RoboVindicat możesz efektywnie windykować bez wychodzenia z domu czy biura! Prosty dostęp do aplikacji i przejrzysty interfejs sprawiają, że proces dochodzenia roszczeń jest łatwy i klarowny. Logowanie to tylko kilka prostych kroków!

RoboVindicat oferuje m.in.:

 • wygodny monitoring Twojej sprawy,
 • szeroki moduł negocjacyjny,
 • zautomatyzowaną wysyłkę zawiadomień, wezwań do zapłaty i innych pism windykacyjnych do dłużnika,
 • personalizowane wzory pism,
 • porządkowanie faktur i dokumentów windykacyjnych.

Z Vindicat.pl walka o pieniądze się po prostu opłaca!

Zastanawiasz się, czy warto poświęcać czas na windykację zadłużenia? Pozbądź się wątpliwości! Dłużnicy mogą zakłócić płynność finansową Twojego biznesu - czy naprawdę chcesz zamienić się z nimi miejscami? Przekonaj się, że z Vindicat.pl windykacja nawet małych kwot jest opłacalna.

Oferujemy dwa modele opłat, dostosowane do Twoich potrzeb:

 • model prowizyjny - opłata wynosi tylko 6% od odzyskanej kwoty! Zachęca do walki o swoje pieniądze tych, którzy obawiają się o opłacalność procesu windykacji,
 • model abonamentowy - stworzony dla tych wierzycieli, którzy mają znaczne roszczenia.

Wybór modelu zależy od Ciebie, jednak pamiętaj - w modelu prowizyjnym działamy zgodnie z zasadą success fee. Co to oznacza? Windykację opłacisz dopiero po skutecznym odzyskaniu pieniędzy! Zadbaj o swoje finanse, skorzystaj z wiedzy, doświadczenia i sukcesów Vindicat!

FAQ:

Dlaczego wierzyciele powinni korzystać z portalu rejestrowego do weryfikacji informacji przed przystąpieniem do procesu windykacji?

Weryfikacja informacji na portalu pozwala uniknąć niespodzianek i skuteczniej przygotować strategię windykacyjną, minimalizując ryzyko strat finansowych.

Czy Portal Rejestrów Sądowych umożliwia szybki dostęp do informacji?

TAK. Portal Rejestrów Sądowych zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji, ułatwiając m.in. podejmowanie bieżących decyzji windykacyjnych.

Chcę dowiedzieć się, czy wobec mojego klienta jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Co muszę zrobić?

Wejdź na Portal Rejestrów Sądowych, a następnie wybierz moduł Krajowy Rejestr Zadłużonych. Tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Czy korzystanie z Portalu Rejestrów Sądowych jest płatne?

NIE. Informacje zawarte na PRS są jawne i udostępniane użytkownikom w pełni bezpłatnie. Opłat możesz spodziewać się wyłącznie w związku ze składanymi wnioskami.

Oceń ten artykuł:

Portal Rejestrów Sądowych - co to jest i jak możesz go sprawdzić?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!