Co zrobić, jeśli egzekucja długu okazała się bezskuteczna?

14-11-2022

Zdarza się, że pomimo starań egzekucja komornicza nie przynosi oczekiwanych efektów. Wierzyciele załamani takim obrotem sprawy porzucają dochodzenie swoich roszczeń. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, nie poddawaj się, bo masz jeszcze szansę odzyskać pieniądze. Windykacja po bezskutecznej egzekucji jest możliwa. Gdzie szukać pomocy w takiej sytuacji i co zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Co zrobić, jeśli egzekucja długu okazała się bezskuteczna?

Bezskuteczna egzekucja, a proces windykacyjny

Interwencja komornika daje wierzycielom poczucie, że ich sprawa trafiła na dobre tory. Czasami jednak nawet komornik nie da rady odzyskać długu. Brak odzyskanych należności rzutuje na rozwój małych firm, które nie mają „poduszki finansowej”. Niektóre firmy utrzymują się na rynku tylko dlatego, że ich faktury są na bieżąco opłacane i nie mogą sobie pozwolić na odstępstwa od tej zasady.

Wierzycielom, którzy doświadczyli umorzenia postępowania egzekucyjnego wydaje się, że to już koniec i że nadzieje na odzyskanie pieniędzy ostatecznie przepadły. Nie musi tak być! Często przeszkodą, która staje na drodze egzekucji komorniczej, jest brak płynności finansowej dłużnika.

Do bezskutecznej egzekucji dochodzi, gdy:

  • dłużnik nie ma majątku,
  • dłużnik ukrywa majątek, aby uniknąć spłaty zadłużenia.

Szanse na odzyskanie roszczenia znowu się pojawią, kiedy dłużnik zacznie znowu zarabiać pieniądze (albo przestanie je ukrywać).

Przykład:

Pan Eugeniusz świadczył usługi budowlane firmie pana Roberta. Zlecenie dotyczyło budowy dachu obiektu spotkań masowych. Kiedy pan Eugeniusz wykonał pracę, pan Robert bardzo agresywnie bronił się przed zapłatą należnej kwoty. Pomimo kilkukrotnych próśb i ponagleń nie uregulował zaległej faktury.

Ostatecznie pan Eugeniusz został bez wynagrodzenia za wykonaną pracę. Postanowił walczyć o swoje prawa i rozpoczął windykację zleceniodawcy. Wszystko szło sprawnie, otrzymał nawet klauzulę wykonalności i sprawą zajął się komornik. Niestety postępowanie zostało umorzone na tym etapie, ponieważ firma Pana Roberta okazała się niewypłacalna. W rzeczywistości nierzetelny zleceniodawca zdążył ukryć majątek, zanim pan Eugeniusz podjął kroki prawne.

Sprawa nie była jednak przegrana. Pan Eugeniusz uzbroił się w cierpliwość i czekał na odpowiedni moment. Kiedy minęły 2 lata, ponownie wszczął postępowanie egzekucyjne, tym razem nie zapowiadając tego dłużnikowi. I udało się! Nieuczciwy zleceniodawca sądził, że sprawa zadłużenia została zamknięta, więc zaczął ponownie działać biznesowo. Komornik sprawnie przeprowadził egzekucję, a pan Eugeniusz otrzymał wynagrodzenie wraz z odsetkami za zwłokę w uregulowaniu roszczenia.

 

Frustrację może budzić fakt, że po pokonaniu wieloetapowej windykacji nadal możesz nie odzyskać pieniędzy.

Co ważne, egzekucja może okazać się bezskuteczna wobec całości długu lub tylko jego części.

Widzisz, więc, że nawet jeśli sąd przychyli się do Twojego pozwu i roszczenia zostaną przekierowane do komornika, i tak finalnie dłużnik może okazać się niewypłacalny, przez co zostanie umorzone postępowanie egzekucyjne, a egzekucja bezskuteczna.

Co zrobić, kiedy postępowanie komornicze zostało umorzone?

Potraktuj umorzenie postępowania jako tylko tymczasowe rozwiązanie. To czy podejmiesz próbę windykacji ponownie, zależy od Ciebie. Tak, możesz windykować ponownie! Jeśli masz takie życzenie, możesz już po kilku dniach od umorzenia złożyć nowy wniosek egzekucyjny. Możesz także zmienić komornika, jeśli uznasz, że działania innego egzekutora będą bardziej skuteczne.

Raczej odradzamy natychmiastowe wszczynanie egzekucji.

Dlaczego? Dlatego, że ani zmiana komornika, ani kolejny wniosek nie pomogą, jeśli dłużnik ukrywa majątek. Trochę czasu musi minąć, zanim dłużnik poczuje się „bezpiecznie” i wprowadzi pieniądze do obiegu. Dlatego zalecamy zaczekać z ponowną egzekucją.

Warto też poznać bliżej mechanizm wyjawienia majątku! Jeśli podejrzewasz, że dłużnik ukrywa majątek, skorzystaj z tej instytucji i złóż wniosek do sądu.

Taki wniosek pomaga zweryfikować, jak naprawdę wygląda sytuacja finansowa dłużnika. Dłużnik musi w sądzie przedstawić stan swojego majątku. Za składanie fałszywych zeznań, grozi mu odpowiedzialność karna. Jak przygotować się do złożenia wniosku o ujawnienie majątku dłużnika?

Oto kilka najważniejszych informacji:

  • opłata sądowa, której musisz się spodziewać to ok. 200 zł,
  • zbierz i dołącz do wniosku dokumenty poświadczające zadłużenie,
  • podkreśl, że egzekucja okazała się bezskuteczna - najlepiej, jeśli dołączysz do wniosku pisma komornicze informujące o przebiegu egzekucji.

Jeśli dochodzenie wykazało, że majątek osobisty dłużnika nie istnieje, to nadal masz kilka opcji do wykorzystania! Masz prawo starać się o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce/małżonkowi dłużnika. Dzięki temu dalej możesz poszukiwać źródła, z którego dłużnik opłaci roszczenie, w tym przypadku będzie to majątek wspólny.

Dopiero po otrzymaniu klauzuli wykonalności możesz ruszyć z egzekucją majątku wspólnego.

Nie poddawaj się! Przeprawa przez egzekucję zazwyczaj jest trudna, musisz być cierpliwy i systematyczny. Gdyby egzekucja majątku wspólnego okazała się niemożliwa, wystąpisz z wnioskiem o podział majątku. Musisz wykazać przed sądem, że podział majątku wspólnego jest konieczny do uregulowania roszczenia.

Bezskuteczna windykacja jest także dobrym momentem na zaangażowanie profesjonalnego windykatora. Podstawowym celem windykatora jest odzyskanie roszczenia. I chociaż windykator nie może fizycznie ściągnąć zadłużenia z konta bankowego dłużnika, to ma wiele skutecznych narzędzi do tego, aby skłonić dłużnika do uregulowania wierzytelności.

Windykator jest pośrednikiem między wierzycielem a dłużnikiem. Jego głównym zadaniem jest wypracować porozumienie, które przełoży się na uregulowanie zadłużenia. Dlatego proponuje dogodne dla stron sporu rozwiązania np. małe raty, czy pomoc w opracowaniu harmonogramu spłat. Windykator wysyła również wezwania do zapłaty, pomaga sporządzać pisma sądowe oraz udostępnia dane dłużnika na dostępnych giełdach długów.

Informacje, o które warto zadbać, tworząc harmonogram rat dla dłużnika:

  • ilość i wysokości rat,
  • dokładne terminy spłat.

Czasami wierzyciel „idzie na rękę” dłużnikowi i zgadza się na rozłożenie długu na raty, a nawet na zmniejszenie zadłużenia. To wszystko po to, aby otrzymać, choć część pieniędzy.

Warto wiedzieć, że jeżeli dłużnik nie dotrzymał umowy i nie spłacał rat w terminie, wierzyciel ma prawo wycofać się z postanowień i ponownie żądać zaspokojenia całego roszczenia.

Najlepszym sposobem na odzyskanie długu jest windykacja polubowna. Ten rodzaj windykacji polega na opracowaniu ugody i rozwiązaniu konfliktu bez wchodzenia na drogę sądową. Dzięki zaspokojeniu roszczeń wobec wierzyciela na tym etapie strony mogą ominąć ponoszenie kosztów sądowych. Dłużnicy muszą zdawać sobie sprawę, że kontakt z windykatorem jest tak naprawdę dla nich szansą na pokojowe rozwiązanie sprawy. Dodatkowo w drodze porozumienia dłużnik może wypracować układ z wierzycielem i np. nie płacić odsetek od zadłużenia.

Znasz te sprawdzone sposoby na bezskuteczną egzekucję?

Musisz działać mądrze, nie pochopnie! Roztropne działanie, wsparte pomocą zawodowego windykatora, zwiększy Twoje szanse na odzyskanie długu. Działanie, które podejmiesz, zależy od Ciebie. Możesz próbować sprzedać zadłużenie na giełdzie długów Vindicat. Na tym etapie możesz także wszcząć postępowanie ponownie lub zlecić dochodzenie należności firmie windykacyjnej.

Dług prawdopodobnie sprzedaż za kilkanaście procent ogólnej wartości zadłużenia, więc nie jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Aby sprzedać zadłużenie musisz wystawić roszczenie na giełdzie długów i liczyć, że kogoś zainteresuje ta pozycja. Większe szanse masz na pewno, jeśli wystawiasz zadłużenie jako firma, bo zadłużenia konsumenckie budzą małe zainteresowanie.

Jeśli chcesz zachować prawo do odsetek, musisz złożyć wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji, w ciągu 3 lat. Po tym terminie odsetki przedawniają się.

Jeśli masz wystarczająco energii i zapału, możesz samodzielnie wszcząć postępowanie egzekucyjne ponownie. Od momentu, w którym Twoje postępowanie zostało umorzone, masz jeszcze 6 lat na to, aby wniosek o rozpoczęcie egzekucji złożyć po raz kolejny.

 

Vindicat - pomocny również, kiedy Twoja egzekucja okazała się bezskuteczna

Podejmowanie działania za późno jest jednym z czynników wpływających na bezskuteczną windykację. Odkładanie windykacji na ostatni moment to bardzo zły pomysł! Twoje szanse na odzyskanie należności maleją tym bardziej, im dłużej odkładasz stosowne kroki windykacyjne. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać albo nie masz czasu i głowy, do negocjowania z dłużnikiem, zostaw to nam - Vindicat odzyska dla Ciebie zaległe faktury!

Aż 93% prowadzonych przez nas spraw zakończyło się sukcesem na drodze windykacji polubownej, czyli tej najkorzystniejszej. Bez wchodzenia na drogę sądową i angażowania komornika - po prostu windykuj polubownie z Vindicat. Konto w systemie online zakłada się w kilka minut. Zaloguj się i wprowadź w swojej firmie zmianę na lepsze.

Co musisz wiedzieć o Vindicat?

  • Jest to system do monitoringu płatności oraz samodzielnej windykacji online. Jest to sprawdzone narzędzie prewencyjne! Możesz rozszerzyć prewencję i zdecydować się również na dołączanie do pism pieczęci prewencyjnej. Informuje ona Twoich kontrahentów, że w razie problemów z płatnością, odzyskiwaniem należności zajmie się profesjonalna firma.
  • W Systemie Vindicat zautomatyzowaliśmy tak wiele czynności, że będziesz musiał tylko wprowadzić dane, resztę zrobi dla Ciebie RoboVindicat. Pomoże skutecznie i za porozumieniem stron odzyskać pieniądze.
  • Działamy w innowacyjnym modelu success fee, w którym płacisz za windykację dopiero, kiedy odzyskasz pieniądze! Udostępniamy również model rozliczenia abonamentowego.

Vindicat to wademekum dla tych, którzy chcą odzyskać pieniądze w tani i skuteczny sposób bez konieczności wychodzenia z domu. Vindicat przeprowadzi Cię przez windykacje i przygotuje dla Ciebie pisma windykacyjne i sądowe. Nie będziesz więcej musiał spędzać godzin nad tym, jak przygotować poprawnie skomplikowane pismo sądowe, system Vindicat zrobi to dla Ciebie.

System wykona zaprogramowane czynności automatycznie! Prześle do dłużnika przypomnienie i wezwanie do zapłaty, pozew sądowy, a nawet umieści dane dłużnika na giełdzie długów. Jeśli korzystasz z popularnego systemu księgowego, to będziesz mógł importować dane o niezapłaconych fakturach i nie wypisywać danych ręcznie.

Pozbądź się problemów i windykuj samodzielne i skutecznie z Vindicat! System jest odpowiedzią na współczesne potrzeby przedsiębiorców. Chcemy, aby windykacja i ściąganie należności na czas stało się normą. Dlatego jesteśmy tak dostępni i robimy wszystko, aby windykacja w naszym systemie przebiegała jak najsprawniej.

Nie czekaj, aż egzekucja Twoich należności zostanie umorzona, działaj już dziś z Vindicat! Pokaż swoim kontrahentom, że poważnie traktujesz finansowe zobowiązania i tego samego wymagasz od nich. Zaloguj się do systemu i wprowadź sprawną windykację do zarządzania wierzytelnościami w swojej firmie.

FAQ:

Egzekucja mojego długu została umorzona. Czy mimo tego mam szansę sprzedać dług?

Tak. Firmy, które zajmują się skupowaniem długów, najpierw badają zyskowność i dopiero na tej podstawie podejmują decyzję zakupową.

Czy mogę coś zrobić, aby zatrzymać naliczanie przedawnienia mojej bezskutecznej egzekucji?

Tak. Jeśli złożysz wniosek o rozpoczęcie egzekucji, tym samym przerwiesz naliczanie przedawnienia.

Jakie dokumenty muszę przygotować, przystępując do ponownej windykacji po umorzeniu egzekucji?

Musisz zebrać takie dokumenty jak: postanowienie o umorzeniu egzekucji oraz tytuł wykonawczy.

Czy muszę płacić za ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Tak. Przygotuj się na pokrycie zaliczki na realizację wniosku oraz poniesienie kosztów z tytułu poszukiwania majątku dłużnika.

Czy windykacja po bezskutecznej egzekucji ma sens?

Tak! Jest wysoce prawdopodobne, że po roku czy trzech latach sytuacja finansowa dłużnika się zmieni. Dzięki temu będziesz mógł odzyskać pieniądze i otrzymać naliczone odsetki.

Oceń ten artykuł:

Co zrobić, jeśli egzekucja długu okazała się bezskuteczna?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!