Co to jest windykacja terenowa?

27-03-2023

Pragniesz utrzymać pozytywne relacje biznesowe z Klientem, który zamienił się w dłużnika? Chcesz dołożyć wszelkich starań, aby Twoja sprawa została załatwiona bez udziału sądu? Istnieje wiele sposobów, które mogą skłonić opieszałego dłużnika do zawarcia ugody z wierzycielem. Jeśli dotychczasowe metody odzyskania pieniędzy nie przynoszą efektu – warto skorzystać z narzędzia windykacji terenowej. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się co to windykacja terenowa!

Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa - skuteczne narzędzie windykacji polubownej

Jak wiesz, windykacja polubowna polega na negocjacjach z dłużnikiem w celu odzyskania należności. Możesz nakłaniać dłużnika do uregulowania zobowiązań poprzez kontakt telefoniczny, mailowy czy listowny. Wezwania do zapłaty stanowią ważny dowód na próbę polubownego rozwiązania sprawy (ich przedłożenie w sądzie jest konieczne, gdy zdecydujesz się na zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości). Częstokroć są to wystarczające sposoby, jednak każdy z nich charakteryzuje się kontaktem z na odległość.

Niektórzy dłużnicy pozostają obojętni na otrzymywane pisma, zatem warto wzmocnić ich wysyłkę dodatkowymi działaniami. Jak myślisz, w jaki sposób zareaguje dłużnik, którego odwiedzi windykator? Czy nadal będzie uważał, że może zamieść sprawę pod dywan? Wizyta windykatora terenowego z pewnością podkreśli powagę sytuacji i pokaże dłużnikowi, że świadomie sięgasz po wszelkie dostępne metody, aby odzyskać swoje pieniądze. Nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalisty w relacji z nieuczciwym dłużnikiem.

Pamiętaj! Aby zwiększyć szansę na odzyskanie długu, stosuj różnorodne narzędzia windykacyjne!

 

Na czym polega windykacja terenowa?

Zastanawiasz, się co to znaczy windykacja terenowa?  Przede wszystkim wyróżniamy dwa jej rodzaje:

 • windykacja terenowa miękka,
 • windykacja terenowa twarda.

Na windykację terenową miękką składają się rozmowy i negocjacje z dłużnikiem. Polegają one na przedstawieniu argumentów za uregulowaniem długu, a także wskazanie konsekwencji braku spłaty, takich jak wprowadzenie procedury sądowej czy wpisu do rejestru dłużników. Najważniejszą częścią negocjacji jest jednak przedstawienie warunków spłaty, którymi mogą być rozłożenie płatności na raty czy anulowanie odsetek (w zależności od woli wierzyciela).

O ile głównym celem windykacji miękkiej jest odzyskanie długu w drodze ugody, o tyle windykacja terenowa twarda stawia wyłącznie na jak najszybsze zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Następuje wtedy, gdy pozostałe metody polubownego rozwiązania sprawy nie przyniosły skutku. Jednym słowem - dłużnik ignorował wezwania do zapłaty oraz odrzucił wszelkie próby negocjacji. Na tym etapie windykator może podjąć w imieniu wierzyciela kroki prawne, tym samym zamykając opieszałemu dłużnikowi drogę do zawarcia ugody.

Do działań windykacji twardej należą:

 • analiza sytuacji finansowej dłużnika
 • opublikowanie informacji o dłużniku w rejestrach i na giełdach długów,
 • skierowanie sprawy do sądu,
 • uruchomienie postępowania egzekucyjnego,
 • nadzorowanie egzekucji komorniczej aż do owocnego zaspokojenia roszczeń.

Warto zatrzymać się na chwilę przy ostatnim z punktów. Windykator terenowy w momencie przystąpienia do czynności twardych może reprezentować wierzyciela podczas egzekucji mienia. Powszechnie wiadomo, iż egzekucja komornicza nie jest procesem przyjemnym - może być stresująca także dla wierzyciela. Jeśli nie posiada on czasu lub po prostu nie chce towarzyszyć komornikowi w jego działaniach, wsparcie specjalisty jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Upoważniony przez wierzyciela windykator może znacznie przyspieszyć działanie komornika, a tym samym skrócić czas oczekiwania na zaspokojenie roszczenia.

Warto pamiętać, że początkowe etapy windykacji twardej, takie jak wpis do rejestrów długów, mogą skutecznie skłonić dłużnika do pokrycia zobowiązań. Regulowanie roszczeń przed oddaniem sprawy wymiarowi sprawiedliwości jest dla dłużnika korzystne również dlatego, że uniknie on konieczności pokrywania kosztów sądowych.

Windykator terenowy - obalamy mit!

Kto to jest windykator terenowy? Jest to osoba, która działa na zlecenie wierzyciela w celu odzyskania długu od dłużnika. Zazwyczaj pracuje w firmie windykacyjnej, a więc obowiązuje go ścisła etyka zawodowa. Windykacja terenowa, czy jest legalna? Istnieje wiele krzywdzących mitów dotyczących windykacji terenowej, jednak nie mają one nic wspólnego z prawdą.

Pamiętaj, że celem windykacji jest zaspokojenie roszczeń, a więc profesjonalny windykator terenowy powinien wykazywać się dużą cierpliwością, umiejętnościami negocjacyjnymi oraz wysłuchaniem i zrozumieniem sytuacji dłużnika. Jednocześnie windykator terenowy musi przestrzegać prawa i postępować zgodnie z procedurami windykacyjnymi.

Przykład:

Pan Marcel udzielił Pani Joannie pożyczki na zakup mieszkania. Kobieta miała spłacić ją w ciągu 5 lat. Niestety, po upływie 2 lat Pani Joanna zaczęła mieć problemy finansowe, na skutek czego pojawiły się opóźnienia w płatnościach. Pan Marcel wysyłał do niej wezwania do zapłaty, ale nie przynosiły one skutku - Pani Joanna była nieosiągalna, a gdy udało się z nią skontaktować, obiecywała, że spłaci dług wkrótce, jednak tak się nie działo.

Pan Marcel postanowił wtedy skorzystać z pomocy windykatora terenowego, który zajął się sprawą i skontaktował się z Panią Joanną. Windykator przedstawił sytuację, wysłuchał Pani Joanny i postanowił pomóc jej znaleźć najlepsze rozwiązanie. Okazało się, że kobieta straciła pracę, a jej sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Windykator zaproponował wtedy, że Pan Marcel zgodzi się na spłatę długu w ratach, dostosowanych do możliwości finansowych Pani Joanny. Na początek proponował spłatę długu w ciągu 2 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu, jeśli sytuacja finansowa kobiety się nie poprawi.

Dzięki temu, że windykator przedstawił warunki spłaty ze zrozumieniem sytuacji, Pani Joanna zdecydowała się na współpracę. Przyjęła propozycję spłaty długu w ratach i zaczęła regularnie płacić swoje zobowiązania. Windykator terenowy regularnie monitorował sytuację Pani Joanny, pomagał w rozwiązywaniu ewentualnych trudności i wprowadził na bieżąco zmiany w harmonogramie spłat, dopasowując je do aktualnej sytuacji finansowej Pani Joanny.

Jak widzisz, windykator terenowy potrafi znaleźć rozwiązanie odpowiadające zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. Empatia i cierpliwość są w tym przypadku kluczem do wypracowania kompromisu. Pamiętaj jednak aby współpracować wyłącznie z profesjonalistami!

Windykator terenowy bezwzględnie nie może:

 • nachodzić dłużnika,
 • być natarczywym,
 • wchodzić do mieszkania dłużnika bez jego pozwolenia,
 • zajmować składników majątku dłużnika,
 • stosować szantażu i pogróżek,
 • przekazywać osobom trzecim informacji o jego stanie zadłużenia.

Jeżeli dostrzeżesz, że współpracujący z Tobą windykator przekracza swoje kompetencje i wykazuje choćby jedno z powyższych zachowań - natychmiast zakończ z nim współpracę! Jego działanie stanowi rażące nieposzanowanie praw dłużnika, a tym samym oddala Cię od skutecznej ugody!

Jeśli zauważyłeś, że windykator terenowy stosuje wątpliwe metody pracy - interweniuj! Praktyki windykacyjne niezgodne z prawem powinny zostać zgłoszone organom ścigania.

Windykator terenowy a komornik

Windykacja terenowa, co to jest? Wiele osób myli czynności windykacji terenowej z egzekucją komorniczą. Musisz wiedzieć, że windykator terenowy i komornik posiadają zupełnie inne narzędzia. Windykacja terenowa obejmuje różne metody i techniki, które sprowadzają się do prowadzenia negocjacji z dłużnikiem w jego miejscu pracy lub zamieszkania. Komornik natomiast zajmuje się egzekucją długu na podstawie decyzji wydanej przez sąd.

Różnica między komornikiem a windykatorem terenowym polega także na tym, że:

 • komornik jest powołany przez państwo i podejmuje czynności na podstawie nakazu sądowego,
 • windykator terenowy działa na zlecenie firmy lub instytucji, dla której odzyskuje długi.

Komornik ma uprawnienia egzekucyjne i może zajmować mienie dłużnika, a windykator terenowy może jedynie negocjować z dłużnikiem i zachęcać go do spłaty długu.

Zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika najkorzystniejszym rozwiązaniem jest załatwienie sprawy w sposób polubowny. Działania komornicze mogą trwać wiele miesięcy, co z pewnością nie jest komfortowe dla żadnej ze stron.

Pamiętaj! Windykacja komornicza ma podstawy w decyzji sądu. Windykacja terenowa należy do polubownych metod zaspokojenia roszczeń przez wierzyciela.

Walcz o pieniądze, które już zarobiłeś - nie czekaj miesiącami. W Vindicat zadbamy o Twoje finanse i zrobimy wszystko, aby ściągnąć dług, zanim podejmiesz wielomiesięczną batalię w sądzie.

Odzyskaj swoje pieniądze bez udziału komornika - skorzystaj z usług Vindicat!

Vindicat jest profesjonalną firmą windykacyjną, specjalizującą się w szybkim zaspokajaniu roszczeń wierzycieli. Aż 93% spraw powierzonych Vindicat znalazło rozwiązanie w toku windykacji polubownej. Dzięki naszym specjalistom zarówno wierzyciele jak i dłużnicy unikają wielomiesięcznych postępowań sądowych.

 

Vindicat - Twoja prawa ręka w zarządzaniu wierzytelnością!

Nie masz czasu na samodzielne prowadzenie działań windykacyjnych? RoboVindicat pomoże Ci zarządzać wierzytelnościami oraz poprowadzi Cię przez wszystkie etapy walki o Twoje pieniądze. Za sprawą automatyzacji działań, nie musisz martwić się o samodzielne przygotowywanie i kreowanie powiadomień.

Nasz inteligentny system RoboVindicat na etapie windykacji polubownej wyręczy Cię m.in. w:

 • sporządzaniu ponagleń i personalizowanych pism,
 • wysyłce monitów i wezwań do zapłaty,
 • profesjonalizacji dokumentów poprzez sygnowanie ich pieczęcią kancelarii Vindicat,
 • uporządkowaniu faktur i dokumentów windykacyjnych w jednym miejscu.

Specjaliści Vindicat przygotowali dla Ciebie również szereg narzędzi, które pozwolą Ci na zwiększenie bezpieczeństwa w zawieraniu relacji biznesowych z nowymi Klientami. Elektroniczna Giełda Długów Vindicat jest zbiorem informacji o dłużnikach, którzy zalegają ze zobowiązaniami. Do narzędzi prewencyjnych zalicza się również baza wiedzy Vindicat, która rozwieje Twoje wątpliwości oraz pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat narzędzi, mechanizmów i etapów windykacji.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, sporządzimy dla Ciebie pisma sądowe oraz w trosce o Twój cenny czas, będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw.

Wysoka stawka - niska cena!

Z pewnością wiesz, że za sukcesem każdego biznesu stoi odpowiedzialne zarządzanie finansami. Z Vindicat zaspokojenie każdej wierzytelności staje się opłacalne!

Myśląc o różnych wysokościach długu, przygotowaliśmy dwa warianty rozliczenia:

 • prowizyjny (6% windykowanej sumy),
 • abonamentowy (169 zł miesięcznie).

Nie martw się! Opłatę za usługę możesz uregulować dopiero po skutecznym zaspokojeniu roszczeń. Wybierz jeden z powyższych wariantów i oddaj swoje finanse w ręce profesjonalistów Vindicat!

Nie pozwól dłużnikowi operować należącymi do Ciebie pieniędzmi. Rejestracja w naszym systemie trwa zaledwie kilka minut - zrób krok w stronę bezpiecznych finansów z Vindicat!

FAQ:

Czy windykację terenową prowadzi komornik?

NIE. Windykacja komornicza to jedna z metod windykacji polubownej. Komornik dokonuje egzekucji, mającej na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, natomiast windykator sięga po narzędzia prowadzące do ugodowego rozwiązania sprawy.

Mój dłużnik ignoruje wezwania do zapłaty. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z pomocy windykatora terenowego?

TAK. Jeśli Twój dłużnik ignoruje pisemne prośby, najwyższy czas na skorzystanie ze wsparcia windykatora terenowego. Wielu dłużników właśnie na tym etapie decyduje się na podjęcie współpracy z wierzycielem.

Słyszałem wiele kontrowersyjnych opinii na temat wizyt windykatorów u dłużników. Czy windykacja terenowa jest legalna?<

TAK. Windykacja terenowa jest w pełni legalna. Profesjonalny windykator działa zgodnie z prawem oraz ściśle określoną etyką zawodową.

Mimo negocjacji windykatora terenowego dłużnik w dalszym ciągu nie spłaca zobowiązań. Co powinienem zrobić?

Jeśli dłużnik odrzucił proponowane zasady współpracy, najwyższy czas na przystąpienie do windykacji twardej.

Oceń ten artykuł:

Co to jest windykacja terenowa?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!