Wniosek o rozłożenie długu na raty - wzór wniosku z omówieniem

06-05-2024

Spłata długu bywa ogromnym wyzwaniem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W obliczu kryzysu potrzebne jest znalezienie alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest złożenie wniosku o rozłożenie płatności na raty. Taki krok może być satysfakcjonujący zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak poprawnie napisać i złożyć wniosek, a także poznać obustronne korzyści płynące z wprowadzenia planu ratalnego.

Wniosek o rozłożenie długu na raty - wzór wniosku z omówieniem

Plan ratalny - metoda windykacji polubownej

Plan ratalny pozwala na uregulowanie długu w sposób elastyczny i dostosowany do aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Dzięki rozłożeniu płatności na raty dłużnik unika narastania zadłużenia oraz negatywnych konsekwencji związanych z niespłacaniem zobowiązań.

Twój klient utracił płynność finansową? Kryzys finansowy może pojawić się zupełnie nieoczekiwanie, a znajomość potencjalnych rozwiązań zadłużenia może przyspieszyć uregulowanie takiej sytuacji.

Musisz wiedzieć, że rozłożenie płatności na raty jest jedną z najskuteczniejszych metod windykacji polubownej. Stosuje się je głównie wtedy, gdy dłużnik ma trudności ze spłatą całego zadłużenia w jednej transzy. Obie strony sporu mogą wspólnie ustalić warunki spłaty długu w sposób dostosowany do swoich oczekiwań i możliwości.

Dzięki temu obie strony konfliktu unikają kosztów procesowych i stresu związanego z dochodzeniem należności drogą sądową.

Warto zaznaczyć, że windykacja polubowna powinna być pierwszym krokiem podejmowanym przez wierzyciela. Skierowanie sprawy do sądu nie przyniesie żadnych efektów jeśli nie zostaną podjęte i udokumentowane negocjacje w celu zawarcia ugody.

Pamiętaj! Windykacja polubowna jest pierwszym etapem odzyskiwania długu. Nie można jej pominąć!

 

Rozłożenie płatności na raty - korzyści dla wierzyciela i dłużnika

Chcesz odzyskać swoje pieniądze i jednocześnie pomóc dłużnikowi w spłacie zaległości? Rozłożenie płatności na raty to jedna z podstawowych metod efektywnego dochodzenia roszczeń. Dlaczego jest tak skuteczna? Z bardzo prostego powodu - ustalenie harmonogramu spłaty długu pozwala dłużnikowi regulować zobowiązanie z mniejszym obciążeniem finansowym, a wierzyciel stopniowo zaspokaja swoje roszczenie.

Na tym jednak nie kończą się wszystkie zalety tego rozwiązania. Poniżej przedstawiamy podstawowe korzyści z rozłożenia długu na raty z perspektywy dłużnika oraz wierzyciela.

WierzycielDłużnik
Systematyczny przypływ środków finansowych.Możliwość uregulowania długu w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnych możliwości finansowych.
Szansa na odzyskanie pełnej kwoty zadłużenia.Uniknięcie dalszego narastania zadłużenia.
Brak kosztów windykacji sądowo-egzekucyjnej.Brak negatywnych konsekwencji związanych z niespłacaniem zobowiązań.
Zachowanie dobrej relacji z dłużnikiem poprzez współpracę i zrozumienie jego sytuacji.Zmniejszenie stresu związanego z trudnościami finansowymi.

Jeśli twój dłużnik utracił płynność finansową, rozłożenie płatności na raty powinno być pierwszym krokiem w celu zawarcia ugody. Pamiętaj, że tylko wypracowanie kompromisu może uchronić obie strony przed długotrwałym procesem sądowym oraz przyczynić się do szybszego załatwienia sprawy.

Przykład:

Pan Karol, właściciel agencji kreatywnej specjalizującej się w projektowaniu graficznym i marketingu, zlecił pani Renacie, doświadczonej projektantce wnętrz, zaaranżowanie biura dla swojej firmy. Po wykonaniu pracy pani Renata przekazała panu Karolowi fakturę za usługę. Niestety, pan Karol miał pewne trudności finansowe w momencie realizacji płatności.

Zamiast pozostawić sprawę nierozwiązaną i pogorszyć relacje biznesowe, pan Karol postanowił podejść do pani Renaty z propozycją rozłożenia płatności na raty. Dzięki temu rozwiązaniu obie strony uniknęły konfliktu i udało mi się utrzymać dobre relacje biznesowe. Pan Karol mógł uregulować swoje zobowiązania w sposób dostosowany do swojej sytuacji finansowej, a pani Renata miała pewność, że ostatecznie otrzyma zapłatę za swoją pracę. Takie rozwiązanie okazało się korzystne dla obu stron i doprowadziło do uregulowania całego zobowiązania.

Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy w zakresie zawierania ugód, skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów. W Vindicat.pl aż 93% spraw zostało pomyślnie rozwiązanych na etapie windykacji polubownej!

Wniosek o rozłożenie płatności na raty - wzór

Jesteś dłużnikiem i szukasz sprawdzonego pisma o rozłożenie płatności na raty? A może jako wierzyciel chcesz doradzić dogodne rozwiązanie swojemu dłużnikowi? Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór pisma o rozłożenie płatności na raty, które możesz wykorzystać w procesie windykacji.

 

 

.......................................................
(miejscowość i data)

DANE DŁUŻNIKA:
imię i nazwisko/ nazwa firmy
adres zamieszkania/ siedziby firmy
PESEL/ NIP
e-mail, telefon kontaktowy

DANE WIERZYCIELA:
imię i nazwisko/ nazwa firmy
adres zamieszkania/ siedziby firmy
PESEL/ NIP
e-mail, telefon kontaktowy

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE DŁUGU NA RATY

Zwracam się z prośbą o rozłożenie powstałego długu na raty. Wniosek dotyczy zadłużenia w kwocie... (wysokość całego zadłużenia)... wynikającego z ... (numer umowy/ numer FV)... Wnoszę o udzielenie zgody na wyznaczenie ... (liczba rat)... w wysokości ... (wysokość pojedynczej raty).

Zobowiązuję się do terminowych płatności zgodnie z proponowanym harmonogramem:

 1. dd.mm.rrrr - kwota
 2. dd.mm.rrrr - kwota
 3. dd.mm.rrrr - kwota
 4. dd.mm.rrrr - kwota
 5. dd.mm.rrrr - kwota

Motywacją do złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa, która uniemożliwia mi uregulowanie zadłużenia w jednej transzy. Okoliczności, które do tego doprowadziły, wystąpiły w sposób nagły i niemożliwy do przewidzenia. Rozłożenie płatności na raty pozwoli mi stopniowo i regularnie zaspokajać powstałe roszczenie. Proszę o rozważenie wniosku oraz przychylenie się do mojej prośby.

Do wniosku załączam dokumenty poświadczające w.w. okoliczności:

Załączniki:
Dokument 1
Dokument 2

.......................................................
(czytelny podpis dłużnika)

 

Jak widzisz, wniosek posiada kilka stałych punktów. Aby zachować jego skuteczność, nie możesz pominąć żadnego z kluczowych elementów. Zadbaj o formalny język, właściwy układ testu oraz precyzję w przedstawieniu wszystkich informacji dotyczących długu i proponowanych rat.

Są nimi:

 • dane identyfikacyjne wierzyciela i dłużnika - imię i nazwisko lub nazwa firmy, adresy zamieszkania lub siedziby, numery PESEL lub NIP, numery kontaktowe oraz adresy mailowe;
 • informacje dotyczące długu - dokładna kwota pełnego zadłużenia oraz numer umowy lub FV, z której ono wynika;
 • propozycja rozłożenia płatności na raty - określenie wysokości raty oraz wyznaczenie liczby rat;
 • harmonogram spłaty zadłużenia - wyznaczenie konkretnych terminów płatności pierwszej i każdej kolejnej raty oraz deklaracja terminowości;
 • uzasadnienie wniosku - wskazanie przyczyny trudności finansowych (takiej jak utrata pracy, nagłe wydatki czy inne nieprzewidziane okoliczności);
 • prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • opis załączników - do wniosku możesz dołączyć dokumenty, które potwierdzają okoliczności utrudniające spłatę długu.
 • data i miejsce sporządzenia wniosku oraz podpis dłużnika (własnoręczny lub elektroniczny).

Kiedy wysłać wniosek o rozłożenie płatności na raty?

Wniosek o rozłożenie płatności na raty warto rozważyć już wtedy, gdy zaczynają pojawiać się trudności finansowe.

Niezależnie od tego, czy jest to kredyt hipoteczny, raty za samochód, czy inne zobowiązania. Istnieje szereg sygnałów, które mogą wskazywać na konieczność podjęcia takiego kroku. Dlaczego warto być transparentnym wobec wierzyciela? Szybkie przyznanie się do problemów może przynieść wiele korzyści zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela.

Przede wszystkim zapobiega eskalacji problemu i pozwala wierzycielowi rozeznać się w sytuacji oraz podjąć działania zadowalające obie strony.

Jeśli kontrahent nie otrzymał informacji o możliwych opóźnieniach w płatności, z pewnością podejmie kroki mające na celu odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest wysyłka wezwania do zapłaty. Jest ono dokumentem, który zawiera propozycje spłaty i nakłania dłużnika do szybkiego uregulowania zobowiązań pod groźbą skierowania sprawy do sądu.

Jeśli dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty, powinien zgodzić się na proponowane warunki lub wysłać w odpowiedzi starannie opracowany wniosek o rozłożenie płatności na raty. Jest to właściwy i jednocześnie ostatni moment na podjęcie negocjacji z wierzycielem

Pamiętaj, że propozycja rozłożenie płatności na raty nie jest wyrazem słabości.

To dowód na odpowiedzialność dłużnika i chęć rozwiązania trudności finansowych w sposób kontrolowany i zgodny z warunkami umowy. Warto pamiętać, że wierzyciel również ma interes w znalezieniu rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron. Właśnie dlatego, szybkie przyznanie się do trudności finansowych może okazać się kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej i dobrej relacji z wierzycielem.

 

Vindicat.pl - płatność w ratach bez tajemnic

Twój dłużnik proponuje rozłożenie płatności na raty? Upewnij się, że takie rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystne i skorzystaj ze wsparcia specjalistów! W Vindicat.pl stawiamy na efektywne i polubowne rozwiązanie sprawy. Dzięki temu, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mogą znaleźć wspólne rozwiązanie, które odpowiada ich potrzebom.

Jednym z naszych innowacyjnych narzędzi jest RoboVindicat - robot do samodzielnej windykacji online! Rejestracja w aplikacji zajmuje zaledwie kilka minut. Wystarczy, że wprowadzisz do systemu dane swojego długu, a system przygotuje dla Ciebie najlepsze, spersonalizowane rozwiązania.

Wśród wielu przydatnych narzędzi windykacyjnych otrzymasz dostęp do:

 • modułu negocjacji online, dzięki któremu m.in. opracujesz korzystny harmonogram spłaty rat,
 • giełdy długów Vindicat.pl, na której wystawisz swoją wierzytelność na sprzedaż,
 • BIG Info Monitor.

Rozumiejąc potrzeby wierzycieli walczących o raz zarobione pieniądze, Vindicat.pl oferuje oszczędność czasu i środków. Dzięki sprawdzonym metodom windykacja należności jest nie tylko skuteczna, ale także w pełni zautomatyzowana.

Dzięki RoboVindicat wygenerujesz m.in.:

 • ponaglenia w formie SMS-ów i maili do dłużnika,
 • profesjonalne wezwanie do zapłaty wraz z pieczęcią kancelarii Vindicat.pl,
 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Vindicat.pl to pierwszy i jednocześnie ostatni wybór wielu klientów. Dzięki naszemu wsparciu, rozwiązanie problemów związanych z windykacją staje się proste, efektywne i opłacalne.

Z myślą o różnych okolicznościach i rodzajach długu przygotowaliśmy dwa modele rozliczenia:

Szukasz profesjonalnego partnera w windykacji? Skorzystaj z Vindicat.pl!

FAQ:

Czy można rozłożyć dług na raty?

TAK, zazwyczaj istnieje możliwość rozłożenia długu na raty. Zależy ona od kilku czynników, takich jak rodzaj długu, warunki umowy oraz polityka wierzyciela. Warto skontaktować się z nim i negocjować warunki planu ratalnego.

Jak ustalić wysokość rat?

Aby ustalić wysokość rat, ważna jest, dokładna analiza dochodów i wydatków. RoboVindicat to narzędzie, które proponuje optymalny plan ratalny na podstawie sytuacji finansowej wierzyciela i dłużnika oraz informacji o długu.

Czy rozłożenie długu na raty jest korzystne dla wierzyciela?

TAK. Przede wszystkim zwiększa szanse na odzyskanie całej kwoty, unikając dodatkowych kosztów. Dodatkowo elastyczne podejście do spłaty buduje pozytywne relacje z klientem i pozwala utrzymać dobrą reputację firmy.

Co to znaczy „success fee” w Vindicat.pl?

Success fee to nic innego jak opłata za sukces. W Vindicat.pl prowizja jest pobierana tylko w przypadku skutecznego odzyskania długu.

Co zrobić gdy dłużnik nie reaguje na ponaglenia i nie płaci?

Pierwszym krokiem powinno być wysłanie wezwania do zapłaty, w którym precyzyjnie określa się kwotę zadłużenia oraz termin spłaty. W piśmie można zaoferować dłużnikowi propozycję rozłożenia płatności na raty.

Oceń ten artykuł:

Wniosek o rozłożenie długu na raty - wzór wniosku z omówieniem
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!