Częściowa spłata długu - co zrobić gdy dłużnik nie spłacił całego długu?

11-03-2024

Spłata jedynie części zadłużenia, to oczywiście nie jest wymarzony efekt, na który liczy przedsiębiorca zarządzający wierzytelnością. Jest to jednak krok w dobrą stronę. Stanowi to zabezpieczenie prawne, które jako wierzyciel możesz wykorzystać w przyszłości, ubiegając się o zaspokojenie całego roszczenia. Reszty zaległości możesz dochodzić na kilka sposobów, w artykule rozwijamy szczegółowo ten wątek. Zapraszamy do lektury.

Częściowa spłata długu - co zrobić gdy dłużnik nie spłacił całego długu?

Znasz sposoby na odzyskanie całego długu?

Obowiązkiem dłużnika jest zaspokoić roszczenie w całości. Nie daj się więc zwieść, jeśli dłużnik mówi, że jest inaczej. Kiedy dłużnik nie wywiązał się z umowy i po spłacie jedynie części zobowiązania, unika kontaktu lub wypiera się pozostałej części zadłużenia - działaj! Rozpocznij od polubownych metod windykacji.Dowiedz się, na czym polega windykacja polubowna.

Kiedy dłużnik nie spłacił całego długu, możesz:

 • wysyłać upomnienia,
 • podejmować próby mediacji,
 • zawalczyć o sądowy nakaz,
 • wypracować rozwiązanie polubowne i zaspokajające oczekiwania obu stron,
 • zdecydować się na fachowe wsparcie Vindicat w odzyskaniu należności.

Zdecydowanie zacznij od przesłania dłużnikowi wezwania do zapłaty. W wezwaniu do zapłaty musisz zawrzeć wszystkie kluczowe dla sprawy informacje.

Pamiętaj, aby w piśmie wezwania do zapłaty zawrzeć:

 • Twoje dane,
 • dane dłużnika,
 • dokładną kwotę zaległości, którą dłużnik musi uregulować.

Nie zwlekaj i wyślij dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Dowiedź się jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty.

 

Warto powołać się na fakturę/umowę, która stanowi podstawę prawną do żądania zaspokojenia roszczenia. Dobrą praktyką jest wypisanie w wezwaniu do zapłaty informacji o konsekwencjach, które spadną na dłużnika, jeśli ten dalej będzie odwlekał zaspokojenie roszczenia.

Jeśli dłużnik nie ureguluje należności we wskazanym w umowie terminie, wierzyciel ma prawo:

 • windykować należność,
 • złożyć pozew sądowy w sprawie odzyskania długu,
 • wpisać dłużnika do rejestrów dłużników,
 • sprzedać dług na Giełdzie długów,
 • rozpocząć naliczanie odsetek,
 • obciążyć dłużnika kosztami sądowymi,
 • obciążyć dłużnika kosztami honorariów biegłych.

Jak widzisz, wierzyciel ma wiele środków, którymi może skłonić dłużnika do uregulowania zobowiązania. Ważne jest, aby rygorystycznie i zgodnie z zapowiedziami wyciągać konsekwencje wobec dłużnika. 

Zawsze jednak są dwie drogi, jedną z nich opisaliśmy powyżej, druga to mediacja z dłużnikiem. Mediacja otwarta na ustępstwa wobec dłużnika. Dialog uwzględniający interesy i możliwości finansowe obu stron zobowiązania. Negocjując z dłużnikiem, możesz samodzielne zaproponować dłużnikowi rozwiązanie, które doprowadzi do polubownego zakończenia sporu, możesz też wysłuchać dłużnika i w miarę możliwości pozytywnie odnieść się do zaproponowanej przez niego strategii (oczywiście jeśli jest to propozycja, która nie zaszkodzi Twoim finansom firmowym).

W ramach negocjacji z dłużnikiem możesz zaproponować mu:

 • rozłożenie długu na raty,
 • wspólne opracowanie harmonogramu spłat,
 • anulowanie naliczonych odsetek,
 • wydłużenie terminu spłaty zobowiązania.

Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety. To którą wybierzesz, zależy od Ciebie i potrzeb, które zdiagnozujesz w swojej firmie.

Przykład: Pani Patrycja miała problem z opieszałym dłużnikiem. Wystawiła fakturę trzydzieści dni temu, a pan Mirek pomimo minionego terminu, nie spieszył się z uregulowaniem należności. Pan Mirek zaczął odrzucać połączenia od pani Patrycji, co oczywiście stanowiło sporą przeszkodę komunikacyjną. Nie zrażona kobieta, wysłała oficjalne wezwanie do zapłaty. Dodatkowo wezwanie do zapłaty opatrzyła pieczęcią prewencyjną kancelarii windykacyjnej, z którą rozpoczęła współpracę. Kiedy pan Mirek zobaczył profesjonalnie sporządzone wezwanie do zapłaty, listę grożących mu konsekwencji oraz logo firmy windykacyjnej, szybko zmienił front. Natychmiast podjął próbę negocjacji z panią Patrycją. Partnerzy uzgodnili, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie rozłożenie długu na mniejsze raty. Warunkiem ustanowionej na nowo ugody między panią Patrycją a panem Mirkiem, było to, że raty mają wpływać regularnie. Dzięki takim postanowieniom firma pani Patrycji otrzymywała regularne środki, a firma pana Mirka nie musiała zaciągać kolejnych długów na spłatę poprzednich zobowiązań finansowych.

Weź przykład z pani Patrycji i skorzystaj z pieczęci prewencyjnej Vindicat!Każde Twoje pismo windykacyjne będzie opatrzone pieczęcią, co da kontrahentom jady sygnał, że z zobowiązań wobec Twojej firmy trzeba wywiązać się w pierwszej kolejności.

Kiedy warto rozpocząć windykację spłaconego częściowo długu?

Mimo prób porozumienia z Twojej strony dłużnik nadal nie uregulował zobowiązania? W dodatku masz wrażenie, że nie jest skory do komunikacji i omówienia kwestii zapłaty? Nie czekaj, windykuj! Czas w windykacji odgrywa ważną rolę, więc jeśli czas na spłatę zobowiązania już minął, teraz nadszedł czas, aby w drodze windykacji odzyskać wyszczególnioną na umowie kwotę.

Windykacja polubowna wykazuje ogromna skuteczność, ale jeżeli jej mechanizmy zawiodły, nie wahaj się wystąpić o wydanie nakazu zapłaty. W ten sposób doprowadzisz do egzekucji komorniczej z majątku dłużnika i odzyskasz brakujące środki.

Na tym etapie warto już poważnie pomyśleć o wsparciu specjalistów z Vindicat. Windykacja sądowo-egzekucyjna wymaga już specjalistycznej wiedzy i posługiwania się specyficznym językiem prawnym. Nie wahaj się i skorzystaj z pomocy, aby odzyskać pieniądze za zaległe faktury!

Czy dłużnik, który spłacił część zadłużenia, uznał istnienie roszczenia?

Powiedzmy, że dłużnik zapłacił siedem z dziesięciu zaplanowanych rat, w ten sposób już przyznał, że dług istnieje!  Nawet jeśli dłużnik zapłaci jedną ratę, to już stanowi to uznanie istniejącego wobec Ciebie roszczenia. W trakcie postępowania sądowego ważne jest, aby dłużnik uznał dług, to bardzo przyspiesza cały proces. Dlatego, jeśli posiadasz pismo, w którym dłużnik prosi o nowy harmonogram spłaty długu, albo zmianę wysokości raty, to są to twarde dowody na to, że dłużnik uznaje dług wobec Ciebie.

Pismo, w którym dłużnik zwraca się z prośbą o przełożenie terminu płatności, to także uznanie długu. Częściowa spłata zadłużenia przerywa bieg przedawnienia!

Częściowa spłata zadłużenia jest strategicznie ważna dla wierzyciela, ponieważ kiedy dojdzie do rozprawy sądowej, dłużnik, który unika spłaty reszty zadłużenia, pewnie będzie chciał dowieść przedawnienia długu.

W takiej sytuacji zadaniem wierzyciela jest udowodnienie, że dłużnik uznał zasłużenie, ponieważ zgodnie z planem zaspokoił już część istniejącego roszczenia. Czym samym przerwał bieg przedawnienia roszczenia.

W sądzie dowód będzie stanowiło pismo, w którym dłużnik uznaje dług lub pokwitowanie zapłaty, a nawet faktura, która pokrywa, chociaż część istniejącego zobowiązania.

Nie zawsze częściowa spłata zadłużenia oznacza, że dłużnik uznał cały dług

UWAGA! Niestety oszuści wykorzystują częściowe spłaty zobowiązań do swoich korzyści. Zdarza się, że specjalnie wpłacają małe kwoty, tym samym zwodzą wierzyciela, a tak naprawdę czekają, aż roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Dłużnik musi pisemnie uznać całe zadłużenie. Dopiero wtedy wierzyciel zyskuje pewność, że zaspokajanie roszczenia nie skończy się na małych, pojedynczych wpłatach.

Jak widzisz częściowa spłata zadłużenia, może przynieść różnorodne konsekwencje dla Twojej sytuacji finansowej. Ważne jest, aby świadomie reagować i korzystać z odpowiedniego wsparcia.

Jeśli chcesz przystać na sporadyczne wpłaty ze strony dłużnika, najlepiej będzie, jeśli spiszesz warunki częściowych spłat oficjalnie w formie ugody.

W ugodzie ustal, ile dokładnie dłużnik ma do zapłaty oraz w jakich kwotach i terminach i na jakie konto bankowe ma dokonywać przelewów. Ważną częścią ugody jest także fragment informujący o tym, co się stanie jeśli dłużnik nie dotrzyma ugody.

Dokument umowy ugody zabezpieczy Twoje roszczenie i będzie stanowił niezbity dowód podczas sprawy sądowej.

 

W Vindicat wiemy, co zrobić, gdy dłużnik nie spłacił całego długu

Vindicat to system do samodzielnej i automatycznej windykacji online oraz stały monitoring płatności! System Vindicat możesz połączyć ze swoim systemem do fakturowania i cieszyć się całodobowym monitoringiem Twoich faktur. Co najlepsze możesz zaglądać do nich i podglądać, jak w czasie rzeczywistym system analizuje wszystkie Twoje firmowe faktury.

Jeśli system wykryje jakąkolwiek nieprawidłowość, zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony!

W kilku kliknięciach przeprowadzisz skuteczną windykację polubowną i odzyskasz pieniądze za zaległą fakturę. Jest to w pełni bezpieczne i zautomatyzowane, nowoczesne rozwiązanie windykacyjne dla Twojej firmy. Zaloguj się do Vindicat i windykuj nierzetelnych klientów o każdej porze dnia i nocy.

Brzmi skomplikowanie? Nie martw się RoboVinicat przeprowadzi windykację za Ciebie! RoboVindicat gwarantuje automatyczną windykację nawet na wielu fakturach jednocześnie. System działa według 10 zaplanowanych czynności zaczerpniętych z metod windykacji polubownej.

Zdecyduj czy chcesz samodzielnie windykować, czy powierzyć to zadanie robotowi windykacyjnemu. Twoja rola polega na udzieleniu zielonego światła na proponowane przez system działania windykacyjne.

Możesz także samodzielnie przejść przez proces windykacyjny. Wtedy podejmiesz osobiście decyzję na każdym etapie zaproponowanym przez przygotowany scenariusz windykacyjny.

Dostęp do systemu Vindicat uzyskasz już w kilka minut, możesz w każdej chwili zalogować się przez naszą stronę Vindicat.pl.

Za pomocą systemu Vindicat możesz także:

 • dodać dłużnika do Big InfoMonitor, czyli do bazy ogromnego Biura Informacji Gospodarczej,
 • umieszczać na pismach pieczęć prewencyjną,
 • przeprowadzić windykację polubowną,
 • przeprowadzić windykacje sądowo-egzekucyjną,
 • wystawić dług na Giełdzie długów.

Doświadczenie pokazuje, że oszuści próbują uniknąć spłaty całego zobowiązania pod pozorem powolnych małych rat. Nie daj się na to nabrać i bez prawnego zabezpieczenia nie zgadzaj się na wybiórcze płatności od dłużników. Chcesz zwiększyć skuteczność i wreszcie uporać się z kłopotliwą windykacją zaległych faktur?

Vindicat to rozwiązanie stworzone dla Twojego przedsiębiorstwa. Całkowicie odciąży Cię w kwestii windykacji. Każda faktura zapłacona lub niespłacona na czas przeważa szalę płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Zadbaj o swój biznes i skorzystaj z nowoczesnego narzędzia windykacyjnego.

System Vindicat uzyskuje, aż 93% skuteczność w odzyskiwaniu należności na drodze polubownej. Dzięki Vindicat możesz automatycznie windykować dziesiątki faktur miesięcznie! Przekonaj się jakie to proste i korzystne!

FAQ:

Kiedy bieg przedawnienia zostaje przerwany?

Bieg przedawnienia zostaje przerwany, dopiero kiedy dłużnik uzna roszczenie.

Dłużnik spłacił część zobowiązania, czy to oznacza, że bieg przedawnienia został przerwany?

Nie. Nie jest to jednoznaczne z przerwaniem biegu przedawnienia. Musisz na to uważać, bo to częsty zabieg oszustów, którzy żerują na niewiedzy wierzycieli. Pamiętaj, że małe raty nie wpływają na przerwanie biegu przedawnienia całej należności.

Czy mam szanse na powodzenie w sądzie, jeśli dłużnik spłacił już część długu?

Tak. Masz prawo ubiegać się o nakaz zapłaty, nawet jeśli dłużnik spłacił część zobowiązania. Nie daj się zastraszyć i walcz o zaspokojenie całego roszczenia i to na warunkach, które przewidywała pierwotna umowa sprzedaży/usługi.

Dłużnik nie zapłacił w całości żadnej z kilku poprzednich faktur. Który dług powinien spłacić jako pierwszy?

Z reguły wpłaty, których dokonuje dłużnik (nawet te częściowe i nieregularne) powinny być przekierowane na pokrycie tego najstarszego długu.

Kiedy częściowa spłata zadłużenia to dobry znak, a kiedy zwiastuje kłopoty z dłużnikiem?

Jeśli dłużnik jest skłonny podpisać umowę ugody i realizuje zaplanowane w niej małe raty na czas i w wysokości zgodnej z umową, możesz odetchnąć i zaufać temu procesowi. Jednak jeśli dłużnik samowolnie wpłaca drobne kwoty, to ureguluj to prawnie jak najszybciej.

Oceń ten artykuł:

Częściowa spłata długu - co zrobić gdy dłużnik nie spłacił całego długu?
Ocena: 3,67/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!