Czy wyrok egzekucji długu się przedawnia?

07-08-2020

Przedawnienie to bardzo ważne zagadnienie dla wszystkich wierzycieli. Nabiera szczególnego znaczenia w dobie pandemii, gdy dochodzenie swoich praw na drodze sądowej potrwa jeszcze dłużej niż zwykle. Czy tytuł wykonawczy, na mocy którego komornik prowadzi egzekucję, może się przedawnić? Kiedy tak się dzieje? Przeczytaj i nie przegap żadnego ważnego terminu.

Czy wyrok egzekucji długu się przedawnia?

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu - zasada, o której musisz pamiętać

Na początek warto przypomnieć istotną zasadę polskiego prawa. Zgodnie z nią, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu wierzyciel nie może już skutecznie dochodzić zapłaty, a przynajmniej - jest to bardzo utrudnione.

Termin przedawnienia roszczeń zależy przede wszystkim od ich rodzaju. Terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń wymienialiśmy w jednym z naszych artykułów.

Co ważne, ta sama zasada dotyczy roszczeń potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. One także się przedawniają - z upływem sześciu lat.

Roszczenie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu (np. sądu polubownego), a także roszczenie potwierdzone ugodą zawartą przed sądem lub mediatorem i kolejno potwierdzoną przez sąd, przedawni się więc po sześciu latach.

WAŻNE: Dzieje się tak, nawet jeśli ogólny termin przedawnienia dla tego konkretnego rodzaju roszczenia jest krótszy.

Warto też wiedzieć, że do czasu ważnej nowelizacji z 9 lipca 2018 r. aktualny, sześcioletni termin był dłuższy. Wynosił 10 lat. Nie zdziw się więc, jeśli spotkasz się z nim w jakichś niezaktualizowanych opracowaniach.

Pamiętaj, że uzyskanie korzystnego wyroku to nie wszystko. W wielu przypadkach to wręcz początek drogi do odzyskania pieniędzy. Trzeba więc działać szybko, bo roszczenia potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu przedawniają się z upływem sześciu lat!

 

Przedawnienie roszczenia potwierdzonego wyrokiem sądu - co to oznacza w praktyce?

Sama informacja o tym, że roszczenia uznane przez sąd przedawniają się w terminie sześcioletnim, to oczywiście dopiero pierwsza z ważnych wiadomości. W praktyce oznacza ona, że jeśli wierzyciel uzyska korzystny dla siebie wyrok (lub w alternatywnym scenariuszu - zawrze z dłużnikiem ugodę) ma sześć lat, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne i ściągnąć dług przy pomocy komornika.

Co istotne, termin sześcioletni nie dotyczy odsetek od należności głównej!

Odsetki są tzw. świadczeniami okresowymi. Termin przedawnienia w ich przypadku wynosi w ich przypadku trzy lata (a nie sześć!). Odsetki za czas ponad trzech lat wstecz ulegną więc przedawnieniu.

Przykład: Sąd zasądził na rzecz wierzyciela kwotę 1 100 zł wraz z odsetkami. Wyrok ten uprawomocnił się 3 sierpnia 2015 r. 5 sierpnia 2015 r. wierzyciel złożył wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Sąd nadał klauzulę i tym samym wierzyciel mógł już w tamtym momencie złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Zrobił to jednak dopiero w styczniu 2020 r. Czy roszczenie tego wierzyciela już się przedawniło?

Nie. Roszczenie potwierdzone wyrokiem sądu, zgodnie z aktualnym terminem 6-letnim, przedawni się dopiero w 2021 r. Termin przedawnienia upłynie dopiero wraz z ostatnim dniem roku kalendarzowego, czyli 31 grudnia. Przedawnieniu uległy już jednak odsetki za okres ponad trzech lat liczonych od daty wszczęcia egzekucji.

Jeśli nie pamiętasz, czym różni się tytuł wykonawczy od tytułu egzekucyjnego i dlaczego na mocy samego tylko wyroku sądu nie można wszcząć egzekucji, koniecznie przeczytaj nasz artykuł Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.

Komornik i postępowanie egzekucyjne a przedawnienie roszczenia

Warto też wspomnieć krótko o funkcji, jaką pełni komornik w zakresie przedawnienia roszczeń. W końcu to do komornika trafia wniosek o wszczęcie egzekucji, który warunkuje to, czy wobec dłużnika będzie prowadzona egzekucja - i na jakiej podstawie.

Do czasu zmian z 21 sierpnia 2019 r. komornik przy wszczynaniu postępowania egzekucyjnego w ogóle nie badał, czy roszczenie uległo już przedawnieniu. Jeśli okazało się, że uległo i z tego powodu dłużnik nie chciał go uregulować, musiał wystąpić przeciwko wierzycielowi z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym. Chodzi o powództwo, w którym dłużnik sprzeciwiał się prowadzeniu przeciwko sobie egzekucji. W takim powództwie dłużnik wskazywał, w jakiej części roszczenie było przedawnione.

Od 21 sierpnia 2019 r., jeśli już z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia roszczenia minął, wierzyciel musi dopełnić dodatkowych formalności.

Aktualnie wierzyciel musi do wniosku o wszczęcie egzekucji dołączyć dokument, z którego wynika, że w pewnym momencie doszło do przerwania biegu przedawnienia. Tylko taki dokument potwierdza, że mimo upływu terminu przedawnienia, wierzyciel nadal jest uprawniony do dochodzenia swoich praw. Jeśli wierzyciel nie dołączy takiego dokumentu, komornik po prostu odmówi wszczęcia egzekucji.

Jeśli natomiast egzekucję już wszczęto, a dłużnik podważa przerwanie biegu przedawnienia, może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne.

Takie powództwo ponownie będzie zazwyczaj dotyczyło nie całości roszczenia, a raczej części, w jakiej zdaniem dłużnika jest już przedawnione. Ważne jest jednak, że dłużnik może sprzeciwić się egzekucji tylko przed tym, jak komornik wyegzekwuje roszczenie. Później dłużnik traci prawo do wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Przerwanie biegu przedawnienia - kiedy?

Pozostając w temacie przerwania biegu przedawnienia, warto przypomnieć sytuacje, w jakich do niego dochodzi.

Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi na skutek:

  • Każdej czynności przed sądem, sądem polubownym lub innym organem przeznaczonym do rozpoznania konkretnej sprawy. Bieg przedawnienia przerywa zatem w szczególności złożenie pozwu, zawezwanie dłużnika do próby ugodowej, czy złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji.
  • Uznania roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje. Bieg przedawnienia przerywają więc czynności takie jak m.in. zawarcie ugody w zakresie rozłożenia długu na raty, czy wspólne ustalenie nowego terminu spłaty. Na skutek takich działań dłużnik przyznaje, że jego dług faktycznie istnieje, a wierzyciel ma prawo go egzekwować.
  • Wszczęcie mediacji.

Po każdym przerwaniu biegu przedawnienia zaczyna ono swój bieg od nowa.

W praktyce rodzi to poważne skutki. Załóżmy, że komornik np. rozpoczął postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, który sąd wydał 3 lata temu - a zatem roszczenie nie jest jeszcze przedawnione. Jeśli postępowanie to zostanie umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji, to 6-letni termin przedawnienia roszczenia będzie biegł na nowo. Będziemy go liczyć od daty umorzenia postępowania egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać.

 

Szybkie wszczęcie windykacji sprawi, że nie będziesz musiał martwić się upływem terminu przedawnienia... bo odzyskasz pieniądze!

Terminy przedawnienia najczęściej wydają się przedsiębiorcom bardzo długie. Sześć lat to przecież tak dużo czasu! Tymczasem w świetnie prosperujących firmach, w szczególności tych, które wystawiają dużo faktur, przegapienie tego pozornie długiego terminu nie jest wcale niemożliwe.

Bardzo niekorzystne jest też samo zwlekanie z wszczęciem odpowiednich działań windykacyjnych wobec kontrahenta. Już po upływie trzech miesięcy od daty wymagalności roszczenia szanse na jego odzyskanie spadają o kilkadziesiąt procent! Czas działa zdecydowanie na niekorzyść wierzyciela.

Nie warto więc ryzykować. Najskuteczniejszym sposobem, aby odzyskać pieniądze oraz stracić przy tym zbyt wielu nerwów i pieniędzy, jest szybkie rozpoczęcie windykacji. Najlepiej w pełni bezpiecznej, przy pomocy systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

Jak to działa? To naprawdę proste. Wystarczy za darmo zarejestrować się w systemie, wybrać ofertę dopasowaną do potrzeb firmy, wprowadzić dane z nieopłaconych faktur... i można działać!

System przedstawia przedsiębiorcy sprawdzone scenariusze windykacji. Prowadzi go przez każdy etap odzyskiwania pieniędzy. Wyjaśnia, co, kiedy i jak należy zrobić, aby doprowadzić do szczęśliwego zakończenia sprawy. Nie jest tu konieczna żadna dogłębna wiedza windykacyjna - instrukcje z systemu wystarczają w stu procentach.

Użytkownicy systemu Vindicat.pl przy pomocy kilku kliknięć mogą wygenerować wezwania do zapłaty, pozwy, czy wnioski niezbędne w postępowaniu egzekucyjnym. Dzięki temu, że opierają się na wcześniej wprowadzonych danych, są spersonalizowane i gotowe do użycia. 

Pismo wystarczy wygenerować pismo i złożyć odręczny podpis. To naprawdę takie proste!

To jednak dopiero początek korzyści. Vindicat.pl to także system do monitorowania płatności, uwzględniający specyficzne potrzeby małych i średnich firm. Przypomina klientom o zbliżających się terminach płatności i umożliwia podjęcie właściwych kroków na czas.

Vindicat.pl oferuje możliwość monitorowania płatności, wsparcie na każdym etapie windykacji, a także pomoc robota windykacyjnego.

Część czasochłonnych, powtarzalnych czynności w systemie Vindicat.pl może za przedsiębiorcę przeprowadzić specjalny robot windykacyjny. Dzięki pomocy sztucznej inteligencji użytkownik nie musi samodzielnie generować dokumentów, dodawać wierzytelności na giełdę długów, czy wysyłać przypomnień o zapłacie. W dłuższej perspektywie - to ogromna oszczędność czasu. Więcej na temat działania robota do windykacji online dowiesz się z artykułu Automatyzacja w systemie Vindicat, czyli robot do ściągania należności .

Przedsiębiorcy, którzy windykują na platformie Vindicat.pl, mogą też korzystać m.in. z pieczęci prewencyjnej Vindicat, giełdy długów, programu edukacyjnego i modułu do negocjacji online. Wszystko to w ramach jednego, stałego abonamentu.

Warto zaufać windykacji online. To rozwiązanie w pełni legalne, bezpieczne, szybkie i całkowicie zdalne - idealne na czasy pandemii.

Wyprzedź moment, w którym czas zacznie sprzyjać Twojemu dłużnikowi - postaw na szybką windykację online

Roszczenie wierzyciela potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty także może się przedawnić. Warto pamiętać o 6-letnim terminie i mieć świadomość, że uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, to często dopiero początek długiej batalii na etapie postępowania egzekucyjnego.

Z perspektywy wierzyciela korzystniejsze jest więc zakończenie sprawy na etapie polubownym. Aż 93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl. kończy się właśnie na etapie polubownym. Wypróbuj i samodzielnie przekonaj się, że to możliwe.

FAQ:

Kiedy termin przedawnienia zaczyna swój bieg?

Terminy przedawnienia liczymy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Innymi słowy - dzień po upływie terminu płatności. Jeśli więc np. termin płatności z faktury upłynął 29 lipca 2020 r., termin przedawnienia zaczyna bieg 30 lipca 2020 r.

Nie umiem określić terminu przedawnienia mojego roszczenia - co zrobić?

Przedawnienie to bardzo skomplikowane zagadnienie prawne. Zadania nie ułatwiają zmiany w prawie, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich lat. Utrudnia je także zróżnicowanie ze względu na rodzaj roszczenia. Jedyną radą, która zapewni bezpieczeństwo, jest jedynie konsultacja ze specjalistą. Prawnik z wyspecjalizowanej kancelarii prawidłowo wyliczy termin przedawnienia i nie dopuści do jego upływu.

Kiedy przedawniają się odsetki za opóźnienie w zapłacie?

Odsetki za opóźnienie w zapłacie to tzw. świadczenie okresowe. Termin przedawnienia wynosi w ich przypadku trzy lata.

Czy termin przedawnienia zawsze upływa z ostatnim dniem roku kalendarzowego?

Zasadniczo tak. Jest w tym zakresie jeden wyjątek i dotyczy on roszczeń, których termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Wówczas terminu przedawnienia nie „przesuwa się” na koniec roku kalendarzowego.

Czy przedawnienie i wygaśnięcie długu jest tym samym?

Nie, choć wierzycielom faktycznie zdarza się mylić te dwa zupełnie różne pojęcia. Poświęciliśmy więc temu zagadnieniu odrębny artykuł.

Czy można pozwać dłużnika o zapłatę przedawnionego długu?

W teorii - tak. W stosunkach B2B będzie to możliwe, jeśli dłużnik nie zgłosi odpowiedniego zarzutu przedawnienia. W praktyce jednak zdarza się to rzadko, a dochodzenie przedawnionych roszczeń jest z natury rzeczy dużo trudniejsze.

Czy roszczenia niemajątkowe się przedawniają?

Nie. Terminy przedawnienia dotyczy tylko roszczeń majątkowych. Jeśli więc chcesz np. żądać od dłużnika przeprosin za naruszenie dóbr osobistych, nie musisz przejmować się upływem terminu przedawnienia.

Oceń ten artykuł:

Czy wyrok egzekucji długu się przedawnia?
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!