Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

13-06-2022

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych? Jak wybrać rodzaj postępowania, który będzie pasował do celów restrukturyzowanej firmy? W dobie szalejącej inflacji, rosnących cen, wojny i kryzysu wywołanego pandemią - zdecydowanie warto mieć taką wiedzę. W najbliższej przyszłości wsparcia restrukturyzacyjnego może potrzebować coraz więcej polskich przedsiębiorstw.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Co to jest restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne to szereg działań mających na celu uniknięcie upadłości firmy. Powinny sięgnąć po nią przede wszystkim firmy mające poważne problemy finansowe.

Najczęstsze zadania restrukturyzacji to:

 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa,
 • lepsze wykorzystanie istniejących zasobów firmy,
 • poprawa rynkowej pozycji.

Podstawową przesłanką restrukturyzacji jest niewypłacalność firmy lub zagrożenie niewypłacalnością w niedalekiej przyszłości.

Więcej o zadaniach restrukturyzacji pisaliśmy m.in. w artykułach Uproszczona restrukturyzacja - na czym polega i kto może z niej skorzystać? oraz Sanacja długów - postępowanie sanacyjne.

 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Zgodnie z polskim prawem aktualnie wyróżniamy następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Poniżej przyjrzymy się bliżej każdemu z nich.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie o zatwierdzenie układu (w skrócie: PZU) jest nietypowym - bo pozasądowym - rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa, w przypadku których suma wierzytelności spornych wobec dłużnika, uprawniających do głosowania nad układem, nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie o zatwierdzenie układu toczy się zasadniczo poza sądem. Nie ma tu formalnego otwarcia, czy wszczynania postępowania.

W tym rodzaju postępowania przedsiębiorca, który chce uratować swoją firmę, zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym. W PZU doradca restrukturyzacyjny jest jednocześnie nadzorcą układu. Nadzorca układu, bez angażowania sądu, samodzielnie zbiera głosy wierzycieli. PZU wchodzi w etap sądowy dopiero wraz ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu. To znacznie przyspiesza i upraszcza całość postępowania.

PZU od 1 grudnia 2021 r. można prowadzić na dwa sposoby - w wersji „klasycznej” i znowelizowanej. Wersja znowelizowana, określana medialnie jako PZU 2.0., opiera się na zasadach podobnych do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Drugi wariant - znowelizowany - z pewnością zdobędzie znacznie większą popularność wśród restrukturyzowanych firm. Zakłada on możliwość obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, co daje dłużnikowi ochronę w trakcie postępowania (prawie tak silną jak w postępowaniu sanacyjnym). Ochrona ta trwa 4 miesiące od obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego (dłużnik może też złożyć wniosek o zatwierdzenie układu, aby być objętym ochroną aż do prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania). Ochrona dotyczy m.in. możliwości prowadzenia działań egzekucyjnych wobec zadłużonej firmy, czy możliwości wypowiedzenia umów.

Równocześnie jednak jest też minus - PZU 2.0. ingeruje w uprawnienia dotyczące zarządu nad restrukturyzowanym przedsiębiorstwem.

Od obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do prawomocnego zakończenia lub umorzenia PZU nadzorca układu musi wyrażać zgodę na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem zadłużonej firmy.

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe - rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe są do siebie pod wieloma względami podobne. Różni je - jak nietrudno się domyślić - aspekt szybkości postępowania, a pod kątem formalnym - także przesłanki ich wszczęcia.

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego suma wierzytelności spornych wobec dłużnika uprawniających do głosowania nad układem nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności. W przypadku postępowania układowego suma wierzytelności spornych wobec dłużnika uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności.

Dalej jednak mamy już do czynienia z podobieństwami. Zarówno przyspieszone postępowanie układowe, jak i postępowanie układowe gwarantują zadłużonej firmie ochronę przed egzekucją w ograniczonym zakresie.

Oba postępowania wprowadzają też zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych oraz zawieszenie trwających. Dotyczy ono jednak tylko wierzytelności objętych z mocy prawa układem - dla porównania, w opisywanym powyżej PZU 2.0. dochodzi do zawieszenia wszystkich postępowań, a nie tylko tych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem.

Zadłużona firma, która decyduje się skorzystać z przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego, utrzymuje zarząd nad przedsiębiorstwem w pewnym zakresie.

Tutaj także na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda nadzorcy sądowego. Obowiązuje też zakaz wypowiadania umów przez kontrahentów, ale tylko tych istotnych (np. kredytu, czy najmu).

Postępowanie sanacyjne - rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie sanacyjne ma na celu przeprowadzenie działań sanacyjnych - czyli „uzdrawiających” przedsiębiorstwo. To najbardziej zaawansowany ze wszystkich rodzajów restrukturyzacji. Można go prowadzić niezależnie od udziału wierzytelności spornych w ogólnej sumie wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W postępowaniu sanacyjnym dłużnik uzyskuje daleko idącą ochronę przed egzekucją - dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych i zakazu wszczynania nowych. Zakaz obowiązuje również wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo (zastaw, hipoteka).

Równocześnie jednak dłużnik w postępowaniu sanacyjnym traci zarząd nad przedsiębiorstwem. Zarząd majątkiem zadłużonej firmy sprawuje zarządca, który - wyłącznie w tym rodzaju postępowania - może odstąpić od nierentownych umów, i to bez zapłaty zastrzeżonej kary umownej. Co ciekawe, w przypadku sanacji można też sprzedawać mienie firmy bez hipotek i zastawów (czyli bez obciążeń). Możliwości „uzdrawiania” firmy jest tu naprawdę sporo.

W postępowaniu sanacyjnym, podobnie jak w innych rodzajach postępowań, istnieje również zakaz wypowiadania niektórych umów przez kontrahentów.

Postępowanie sanacyjne, choć zapewnia bardzo szeroką ochronę zadłużonej firmie, jest mocno sformalizowane. Charakteryzuje się też długotrwałością (w porównaniu do innych rodzajów postępowania), a także wysokimi kosztami. Z tych wszystkich powodów nie cieszy się popularnością wśród zadłużonych firm.

Jak wybrać rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego?

Choć bez wątpienia warto znać charakterystykę poszczególnych możliwości restrukturyzacji, wybór właściwego rodzaju postępowania jest trudny. Trzeba uwzględnić nie tylko przesłanki formalne, ale też:

 • koszty,
 • względy biznesowo-ekonomiczne,
 • aspekty związane z praktycznym zarządzaniem firmą.

Przed dokonaniem wyboru najbezpieczniej jest skontaktować się z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym.

Ekspert rzetelnie przeanalizuje wszystkie okoliczności i dopasuje rodzaj postępowania do potrzeb firmy - tak, aby postępowanie było nie tylko jak najefektywniejsze, ale też możliwie jak najkrótsze. Przemawia za tym również szybkość i zakres zmian w prawie restrukturyzacyjnym. W 2022 r. możemy spodziewać się kolejnych - Polska musi zaimplementować unijną Dyrektywy Drugiej Szansy, najpóźniej do 17 lipca 2022 r. Dyrektywa wprowadzi m.in. możliwość sądowego zatwierdzenia układu pomimo sprzeciwu jednej z grup wierzycieli. Planuje się także wprowadzenie rocznego wstrzymania egzekucji we wszystkich rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Skuteczna metoda odzyskiwania firmowych długów - windykacja online

Problemy z płynnością finansową, które często prowadzą do restrukturyzacji, nierzadko są wynikiem... zbyt późnego rozpoczynania windykacji. Niestety - w polskiej rzeczywistości gospodarczej problemy z niepłacącymi klientami ma prawie każda firma. Grunt to walka z nimi - szybka i przemyślana, tak aby nie ubiegli nas inni wierzyciele, lub... dłużnik nie zaczął kombinować.

Jak więc windykować szybko i strategicznie? Najlepiej w pewny i bezpieczny sposób - z pomocą systemu do automatycznej windykacji Vindicat.pl.

Vindicat.pl zapewnia przedsiębiorcy wsparcie na każdym etapie odzyskiwania pieniędzy. Oferuje też możliwość całkowicie automatycznego windykowania na etapie polubownym.

Brzmi interesująco? A to dopiero początek. Za windykację automatyczną w systemie Vindicat.pl zapłacisz dopiero (i wyłącznie!), gdy odzyskasz pieniądze. Windykacja success fee jest możliwa!

Użytkownicy odzyskują pieniądze skutecznie. Mogą przy tym:

 • Windykować w pełni automatycznie i zapłacić za windykację dopiero po odzyskaniu należności - jedynie 6% windykowanej kwoty.
 • Kierować faktury do windykacji bezpośrednio ze swojego systemu do księgowości online. Vindicat.pl przy pomocy kilku kliknięć można zintegrować z czterema najpopularniejszymi systemami księgowości online - ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Korzyść? Wszystkie nieopłacone przez klientów faktury trafią wprost do systemu. Bez ręcznego wprowadzania danych!
 • Oszczędzać czas dzięki gotowym i spersonalizowanym pismom windykacyjnym. Vindicat.pl to kompleksowy system, zawierający również bazę pism, pozwów i wniosków przydatnych na każdym etapie windykacji. Dokumenty opierają się na danych z systemu - są gotowe do użycia, wystarczy je tylko podpisać!
 • Motywować dłużnika do zapłaty. Jak? Dzięki jednemu z najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnej perswazji - giełdzie długów. Giełda długów Vindicat jest doskonale pozycjonowana, a umieszczone na niej dane bez trudu dotrą do osób, przed którymi dłużnik wolałby ukrywać fakt posiadania zadłużenia. To skuteczna motywacja do szybkiej zapłaty!
 • Dbać o prewencję. Zapobieganie opóźnieniom w zapłacie jest tak samo ważne jak sprawne windykowanie. Dzięki Vindicat.pl zadbasz i o jedno, i o drugie. System umożliwia m.in. monitorowanie płatności i korzystanie z pieczęci prewencyjnej Vindicat.

93% spraw prowadzonych w systemie Vindicat.pl kończy polubownie. To najkorzystniejszy sposób zakończenia sprawy, bez sądu i komornika!

Powierz windykację systemowi i oszczędzaj cenny czas

Szybka i metodyczna windykacja to skuteczny sposób, aby walczyć z nierzetelnymi kontrahentami. Jeśli masz problemy z otrzymywaniem zapłaty na czas - Ty także powinieneś to robić. Najlepiej w nowoczesny sposób, korzystając z systemu do automatycznej windykacji Vindicat.pl.

Nie czekaj i sprawdź ofertę Vindicat.pl już dziś:

FAQ:

Jak często można korzystać z postępowania o zatwierdzenie układu?

Z tej procedury zadłużona firma możne skorzystać tylko raz na 10 lat.

Ile trwa przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe powinno trwać od dwóch do czterech miesięcy.

Czy w postępowaniu sanacyjnym dłużnik może sam sprawować zarząd nad swoim przedsiębiorstwem?

Teoretycznie tak - w wyjątkowych sytuacjach sąd może powierzyć zarząd własny dłużnikowi.

Co to jest „układ” w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Układ to zbiorowa ugoda lub umowa pomiędzy dłużnikiem (zadłużoną firmą) a jej wierzycielami. Wskazuje zasady spłaty zobowiązań przez dłużnika.

Co robi zgromadzenie wierzycieli?

Zgromadzenie wierzycieli przede wszystkim głosuje nad układem. Decyduje o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Ile trwa restrukturyzacja?

Czas trwania całego procesu restrukturyzacji zależy od wielu czynników, w tym również wybranego rodzaju postępowania. W zależności od wybranych środków restrukturyzacyjnych może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Najdłuższe są postępowania sanacyjne.

Co robi doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny może udzielać zadłużonym firmom porad z obszaru restrukturyzacji i upadłości. Może też pełnić funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Może też objąć rolę tymczasowego nadzorcy sądowego.

Oceń ten artykuł:

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
Ocena: 3/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!