Kiedy następuje umorzenie egzekucji komorniczej?

13-02-2023

Walka z niesłownym dłużnikiem jest dla Ciebie męcząca? Windykacja polubowna nie przynosi pozytywnych skutków? Sięgnięcie po pomoc komornika jest czasami jedynym sposobem na skuteczne zaspokojenie roszczeń. Musisz jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach egzekucja może zostać umorzona. Czy to oznacza, że Twój dłużnik jest w stanie uniknąć spłaty długu? Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się więcej!

Kiedy następuje umorzenie egzekucji komorniczej?

Na czym polega egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to proces prawny, w którym komornik przeprowadza działania mające na celu odzyskanie należności od dłużnika. Następuje ona tylko wtedy, gdy wszelkie środki windykacji polubownej okazały się nieskuteczne.

Aby zaspokoić roszczenia wierzyciela, komornik może podjąć następujące kroki:

 • zająć ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika,
 • zająć wynagrodzenie lub inne dochody dłużnika,
 • zająć rachunek bankowy dłużnika.

Aby zaangażować komornika w sprawę windykacyjną, niezbędny jest prawomocny tytuł wykonawczy. Czy taki dokument wystarczy, aby skutecznie zaspokoić roszczenia wierzyciela? Jeśli myślisz, że decyzja sądu jest zawsze możliwa do wykonania przez komornika - jesteś w błędzie. W niektórych sytuacjach dłużnik może wnioskować o umorzenie egzekucji, lub może ona zostać zaniechana z urzędu.

Umorzenie na wniosek - czy każdy dłużnik może zatrzymać działania komornika?

Nie martw się, nie każdy dłużnik może ubiegać się o skuteczne umorzenie egzekucji. Prawo przewiduje ściśle określone przypadki, w których majątek bądź środki pieniężne dłużnika nie mogą zostać zajęte. Najogólniej mówiąc, umorzenie może nastąpić wówczas, gdy dłużnik nie ma jak uregulować zobowiązań. Działania komornicze są niedopuszczalne, gdy egzekucja grozi rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.

Dokumentem, który określa zasady i tryb postępowania egzekucyjnego jest ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Na mocy ustawy do umorzenia egzekucji w części lub całości może dojść gdy:

 • zażąda tego wierzyciel (poza sprawami wszczętymi z urzędu lub na wniosek uprawnionych organów),
 • tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności na skutek prawomocnego orzeczenia,
 • postępowanie jest prowadzone wobec osoby, która nie jest dłużnikiem,
 • wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający pełne zaspokojenie roszczenia.

Przykład:
Pan Marcin jest jedynym żywicielem swojej rodziny. Jego żona przeszła ciężką operację, wskutek czego nie może pracować, a dzieci są jeszcze w wieku szkolnym. Jeszcze do niedawna Pan Marcin pracował jako kierowca ciężarówki, ale pewnego dnia doznał wypadku drogowego i przez kilka miesięcy był niezdolny do pracy. W tym czasie zalegał z opłatami za rachunki, a jego dług wobec banku narastał. Bank zaczął egzekucję komorniczą, ale szybko okazało się, że Pan Marcin nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Komornik zajął jego wynagrodzenie, co skutkowało tym, że Pan Marcin nie miał pieniędzy na opłacenie rachunków za prąd, wodę i inne podstawowe potrzeby rodziny. Po złożeniu przez Pana Marcina wniosku wraz z dokumentacją medyczną sąd umorzył postępowanie egzekucyjne.

Jak widzisz, Pan Marcin złożył wniosek o umorzenie egzekucji. Po rozpatrzeniu sprawy sąd uznał, że kontynuowanie egzekucji będzie rażącym pokrzywdzeniem dłużnika i jego rodziny.

 

Umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu

Aby doszło do wstrzymania działań komornika, nie zawsze potrzeba wniosku składanego przez dłużnika. Umorzenie egzekucji z urzędu jest stosowane, gdy egzekucja jest bezcelowa lub przynosiłaby więcej szkody niż korzyści dla wierzyciela. Takie działanie jest decyzją sądu lub komornika, który bierze pod uwagę okoliczności sprawy oraz interesy wierzyciela i dłużnika.

Sytuacje, w których egzekucja może zostać umorzona z urzędu:

 • brak zdolności procesowej wierzyciela lub dłużnika,
 • śmierć wierzyciela lub dłużnika,
 • wykazanie, iż nakaz zapłaty został doręczony pod inny adres niż ten wskazany w trakcie postępowania windykacyjnego,
 • w przypadku złożenia skargi na działania prowadzone przez komornika lub zażalenie wobec decyzji sądu,
 • jeśli powstała zwłoka była uzgodniona z wierzycielem w wyniku windykacji polubownej.

Jesteś dłużnikiem i potrzebujesz wsparcia w sporządzeniu pisma o umorzenie postępowania? W Vindicat wygenerujemy dla Ciebie profesjonalne i personalizowane pismo. Na podstawie Twoje dane przygotujemy stosowny dokument i doradzimy w dalszym postępowaniu.

Jesteś wierzycielem i obawiasz się, że Twój dłużnik może ochronić swój majątek przed egzekucją? Musisz wiedzieć, że umorzenie egzekucji oznacza przerwanie działań komornika, a nie przedawnienie czy zapomnienie długu. Specjaliści Vindicat są gotowi wyjaśnić Ci wszystkie zawiłości związane z tym procesem.

Przykład:
Pani Monika zalega z opłatami za rachunki telefoniczne i zostaje pozwana przez operatora telekomunikacyjnego. Sąd nakazuje jej zapłacić dług w wysokości 2 000 złotych. Pani Monika nie jest w stanie uregulować należności w terminie i wnioskuje o umorzenie egzekucji. Sąd umarza egzekucję, ale nie umarza długu. Oznacza to, że Pani Monika nadal jest zobowiązana do zapłaty długu, ale nie będzie już prowadzona egzekucja przez komornika. Pani Monika będzie musiała rozważyć inną metodę spłaty długu, taką jak rozłożenie na raty czy uzgodnienie spłaty z wierzycielem.

Jak widzisz, Pani Monika nadal pozostaje zobowiązana do spłaty swoich długów. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia należności na raty pozwala na polubowne rozwiązanie sprawy między stronami, ale nie prowadzi do anulowania roszczeń. Dług nadal istnieje.

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego po umorzeniu

Twojemu dłużnikowi udało się doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego? W dalszym ciągu masz narzędzia, by walczyć o swoje pieniądze. Jednym z nich jest złożenie wniosku o wznowienie egzekucji.

Co powinien zawierać taki wniosek?

 • numer i datę wystawienia poprzedniego tytułu wykonawczego,
 • Informację o wysokości zaległego zobowiązania, naliczonych odsetek oraz kosztów powstałych na skutek poprzedniego postępowania egzekucyjnego,
 • pouczenie o prawie zgłoszenia zarzutu.

Dobrze jest sięgnąć po to rozwiązanie, gdy dotychczasowa sytuacja dłużnika ulegnie zmianie. Rzecz jasna, możesz nie posiadać pełnej wiedzy na temat bieżących składników majątku dłużnika. Skąd więc czerpać legalne informacje o statusie majątkowym dłużnika? O pomoc w ustaleniu majątku możesz zwrócić się do komornika lub licencjonowanej agencji detektywistycznej.

Przykład:
Pan Jan podejrzewał, że jego dłużnik zataja posiadane mienie. Aby mieć dowody, wynajął licencjonowanego detektywa. Agent zaczął od dokładnego przeszukania wszystkich dostępnych informacji publicznych, takich jak: bazy danych czy rejestry, itp. Znalazł informację, że pan Marek Kowalski posiadał nieruchomości oraz kilka samochodów. Następnie, przeprowadził śledztwo terenowe, które polegało na bezpośrednim kontakcie z sąsiadami i znajomymi dłużnika. Dzięki tym informacjom ustalił, że pan Marek ma również inne aktywa, takie jak utajone inwestycje. Na podstawie tych informacji, detektyw przedstawił panu Janowi pełny raport dotyczący majątku dłużnika, który pomógł w podjęciu decyzji o ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Jak widzisz, dzięki pomocy detektywa wierzyciel uzyskał dowody nieuczciwych praktyk swojego dłużnika. Posiadając te informacje, będzie mógł przedłożyć je w sądzie, by poprzeć wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji komorniczej.

Skierowanie ponownego wniosku do wymiaru sprawiedliwości wiąże się z koniecznością opłacenia zaliczki. Warto jednak zdecydować się na taki ruch, ponieważ po skutecznym zaspokojeniu roszczenia możesz również odzyskać koszty postępowania. Wznowienie sprawy następuje na skutek wydania przez stosowny organ zawiadomienia o ponownym wszczęciu egzekucji.

Pamiętaj! Złożenie wniosku o wznowienie egzekucji wiąże się z wieloma korzyściami i może doprowadzić do skutecznego zaspokojenia roszczeń!

Chcesz odzyskać swoje pieniądze, ale nie wiesz, od czego zacząć? Nie musisz być specjalistą w każdej dziedzinie! Pamiętaj, że postępowanie windykacyjne to proces, który wymaga starannego planowania i przemyślanych ruchów! Aby mieć pewność, że Twoja sprawa jest kierowana właściwym torem, skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów. W Vindicat specjalizujemy się w dbałości o interesy wierzyciela. Nie każ czekać swoim pieniądzom w kieszeni dłużnika - odzyskaj je z Vindicat!

Vindicat - w trosce o Twoje pieniądze

Vindicat to polska firma windykacyjna. Na podstawie wieloletniego doświadczenia i wiedzy naszych ekspertów oferujemy pomoc w skutecznym zaspokajaniu roszczeń. Nasi specjaliści będą z Tobą na każdym etapie Twojej sprawy.

Wesprzemy Cię:

 • podczas windykacji polubownej,
 • w trakcie procesu sądowego,
 • podczas egzekucji komorniczej.

W Twoim imieniu powiadomimy dłużnika o zamiarze dodania sprawy na giełdę długów oraz doprowadzimy do tej czynności. Jeśli nieuczciwy klient będzie ignorował zawiadomienia, wygenerujemy profesjonalne wezwanie do sądu oraz wniosek o egzekucję komorniczą. W przypadku uzyskania tytułu wykonawczego wesprzemy Twoją sprawę do momentu odzyskania pieniędzy.

RoboVindicat - windykuj z każdego miejsca, o każdej porze!

Cenisz swój czas? Irytuje Cię ciągła walka o pieniądze, które już zarobiłeś? Z myślą o Tobie stworzyliśmy system RoboVindicat! Dzięki niemu możesz windykować bez wychodzenia z domu czy biura! Wygodny dostęp do aplikacji oraz przejrzysty interfejs sprawi, że dochodzenie roszczeń nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic. Logowanie to tylko kilka prostych kroków!

Korzystając z naszej aplikacji, zyskasz:

 • komfortowy monitoring Twojej sprawy,
 • w pełni zautomatyzowany sposób wysyłki zawiadomień, wezwań do zapłaty czy innych pism przedsądowych do dłużnika,
 • personalizowane wzory dokumentów, wykreowane na podstawie wprowadzone przez Ciebie dane,
 • pieczęć kancelarii Vindicat,
 • zgromadzenie wszystkich Twoich faktur w jednym miejscu, tak by żadne zaległe zobowiązanie nie umknęło Twojej uwadze.
 

Vindicat - specjaliści od ugód!

Uważasz, że proces windykacyjny musi być zawsze długi i męczący? Boisz się, że dojście do porozumienia z dłużnikiem jest niemożliwe? W Vindicat wiemy, jak istotny jest czas w przypadku dochodzenia swoich roszczeń! W trosce o czas i pieniądze naszych klientów zaczynamy rozwiązywanie sprawy od negocjacji. Zastanawiasz się, czy to właściwe posunięcie? Oczywiście!

W Vindicat aż 93% spraw kończy się na etapie windykacji polubownej! Nasi klienci szybko i sprawnie odzyskują pieniądze od nieuczciwych klientów, a przede wszystkim stale mają rękę na pulsie! Pamiętaj, że wniosek o egzekucję komorniczą musi być poprzedzony działaniami polubownymi!

Z Vindicat się opłaca!

Zastanawiasz się, czy dla niewielkiego długu warto jest przechodzić skomplikowany proces windykacyjny? Jeśli posiadasz podobne wątpliwości, koniecznie się ich pozbądź! Dłużnicy mogą zaburzyć płynność finansową Twojego biznesu - chyba nie chcesz zamienić się z nimi miejscami?

W Vindicat oferujemy dwa modele opłat, w pełni dostosowane do Twoich oczekiwań:

 • model prowizyjny - opłata za usługę wynosi zaledwie 6% wnioskowanej, kwoty! To rozwiązanie zachęca do walki o swoje pieniądze tych wierzycieli, którzy obawiają się opłacalności procesu,
 • model abonamentowy - opłata już od 169 zł miesięcznie! Plan został opracowany z myślą o tych wierzycielach, którzy określają wysokość roszczenia jako znaczne.

Wybór modelu należy do Ciebie. Pamiętaj, że opłatę pobierzemy dopiero wtedy, gdy skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze! Dbaj o swoje finanse, skorzystaj z wiedzy, doświadczenia i sukcesów Vindicat!

FAQ:

Kiedy mogę starać się o umorzenie egzekucji komorniczej?

Istnieje kilka sytuacji sprzyjających umorzeniu egzekucji komorniczej. Do nich zaliczają się: trwała utrata zdolności do pracy, brak możliwości zatrudnienia oraz poważna choroba.

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego to to samo co umorzenie długu?

Nie! Nawet jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, nadal możesz dochodzić swoich roszczeń, m.in. poprzez złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji!

Podejrzewam, żę dłużnik zataja swój majątek. Co mogę zrobić?

Najlepiej zgłoś się po pomoc do prywatnego komornika lub licencjonowanej agencji detektywistycznej.

Czy komornik może zająć wszystkie dobra dłużnika?

Nie! Należy pamiętać, że nie wszystkie dobra dłużnika podlegają egzekucji. Komornik m.in. nie może zająć mienia, które jest związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych, narzędzi pracy czy materiałów niezbędnych do nauki.

Co zawiera ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu Postępowania Cywilnego?

Przepisy zawarte w ustawie regulują postępowanie egzekucyjne i zajmują się zasadami prowadzenia egzekucji przez komornika, procedurą odpowiedzialności komornika oraz skutkami egzekucji.

Oceń ten artykuł:

Kiedy następuje umorzenie egzekucji komorniczej?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!