Czy długi przedawniają się?

26-06-2023

Od wielu miesięcy próbujesz ściągnąć dług od swojego klienta? A może umknęła Ci nieopłacona faktura i przez lata nie podejmowałeś żadnych działań windykacyjnych? W takich sytuacjach to naturalne, że zastanawiasz się, czy dług może się przedawnić. Sprawdź, w jakich przypadkach dochodzi do przedawnienia roszczeń oraz co zrobić, by skutecznie odzyskać pieniądze.

Czy długi przedawniają się?

Co to jest przedawnienie długu?

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że dłużnik może legalnie uchylić się od uregulowania zobowiązań, gdy przez określony czas nie zostały podjęte żadne kroki windykacyjne.

W praktyce taka sytuacja najczęściej zachodzi wtedy, gdy wierzyciel zapomni o powstałym roszczeniu. Przedawnienie długu jest związane z zasadami prawno-czasowymi dotyczącymi dochodzenia roszczeń i określone ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Sąd może nie uznać przedawnienia, gdy będą tego wymagały przesłanki słuszności. Są to jednak przypadki marginalne, zatem przede wszystkim warto pilnować terminów i nie dopuścić do przedawnienia długu.

Wnosząc sprawę o egzekucję należności, musisz liczyć się z tym, że sąd sprawdzi, czy dług się nie przedawnił. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, dłużnik może uchylić się od płatności. Przysługuje mu jednak prawo do zrzeczenia się przedawnienia. Jeśli Twój klient planuje kontynuować z Tobą relację biznesową, warto skłonić go do tego rozwiązania.

Bieg przedawnienia długu - podstawowe informacje

Zastanawiasz się kiedy powstałe wobec Ciebie roszczenie może się przedawnić? Następuje ono w momencie, gdy bieg przedawnienia długu osiągnie określony czas. Proces ten rozpoczyna się od pierwszego dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne.

Okres biegu przedawnienia jest zależny od rodzaju roszczenia. Jeżeli szczególne przepisy nie stanowią inaczej, bieg przedawnienia wynosi zwykle 6 lat i kończy się wraz z ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Przykład:

Termin płatności faktury za usługę remontową wykonaną dla osoby fizycznej został określony na 31 maja 2023 roku. Oznacza to, że bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2023 roku i kończy 31 grudnia 2029 roku.

Możemy spotkać się także z biegiem przedawnienia trwającym 3 lata. Obejmuje on:

 • roszczenia o świadczenia okresowe,
 • roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata).

 

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Jeśli wstrzymywałeś się od windykacji zobowiązania, a bieg przedawnienia długu nie został zakończony, nadal możesz skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Bieg przedawnienia przerywają:

 • czynności dokonywane przed sądem lub innym, przeznaczonym do obsługi sprawy organem prawa (np.: złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty),
 • uznanie roszczenia przez dłużnika.

Po zaistnieniu tych warunków bieg przedawnienia jest liczony od nowa.

Przykład:

Pani Anna zrealizowała usługi marketingowe dla sklepu odzieżowego pani Patrycji. Termin opłacenia faktury za świadczenia upłynął w styczniu 2014 roku. Pani Patrycja zaczęła spłacać dług w ratach, ale po pewnym czasie zaniedbała swoje zobowiązania. Przez kilka lat pani Anna próbowała odzyskać swoje pieniądze, ale dłużniczka unikała kontaktu.

W marcu 2019 roku pani Anna postanowiła podjąć działania prawne i skierowała do sądu sprawę przeciwko pani Patrycji, żądając zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Złożenie pozwu sądowego przez panią Annę spowodowało przerwanie biegu przedawnienia. Od tego momentu upływający czas przedawnienia zaczął biec od nowa.

W rezultacie, mimo że na 2023 rok od daty pożyczki minęło 9 lat, Pani Anna w dalszym ciągu ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Bieg przedawnienia wynosi bowiem obecnie 4 lata.

W jakich przypadkach najczęściej dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia?

 • gdy z przyczyn niezależnych od wierzyciela, nie może on dochodzić roszczeń przed sądem,
 • na czas trwania mediacji między wierzycielem a dłużnikiem,
 • na czas postępowania ugodowego.

Szczególnie ważny jest tutaj ostatni punkt. Wystarczy jakiekolwiek udokumentowane działanie windykacyjne, aby pokrzyżować plany nieuczciwego dłużnika i uniemożliwić mu skorzystanie z przedawnienia roszczenia!

Pamiętaj! Windykacja polubowna prowadzi do zawieszenia biegu przedawnienia!

Windykacja polubowna - czy skutecznie chroni wierzyciela przed przedawnieniem roszczenia?

Aby uniknąć przedawnienia wierzytelności, przede wszystkim musisz dochodzić swoich praw! Pamiętaj przy tym, że Twój klient wcale nie musi być nieuczciwy. Choć taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - mógł on nieumyślnie doprowadzić do powstania zaległości. Niewłaściwa systematyzacja dokumentów czy zmiana adresu korespondencyjnego może doprowadzić do sytuacji głuchego telefonu.

W praktyce oznacza to, że Twój klient po prostu nie zauważył wysłanej faktury, a Ty zapomniałeś o jej istnieniu. Jeśli masz do czynienia z uczciwym partnerem, wystarczy mu po prostu przypomnieć o konieczności spłaty zadłużenia. Pamiętaj jednak, że długi sprzed kilkunastu lat prawdopodobnie nie zostaną uznane przez sąd. Dzieje się tak dlatego, aby wierzyciele na bieżąco dbali o zaspokajanie swoich roszczeń.

Co zrobić, aby zapobiec niebezpieczeństwu przedawnienia długu?

 • Monitoruj terminy przedawnienia wierzytelności i podejmuj systematyczne działania w celu dochodzenia swoich praw. Aplikacja windykacyjna RoboVindicat powiadomi Cię, gdy klient przekroczy termin płatności faktury.
 • Regularnie przypominaj dłużnikom o ich zobowiązaniach i wymagaj spłaty długu.
 • W przypadku bliskiego upływu terminu przedawnienia rozpocznij postępowanie sądowe w celu uzyskania nakazu zapłaty, dzięki temu przerwiesz bieg przedawnienia.
 • W przypadku trudności finansowych dłużnika rozważ negocjacje w celu zawarcia ugody dotyczącej spłaty długu.
 • Dbaj o uporządkowanie dokumentacji dotyczącej długu, w tym umów, faktur, potwierdzeń płatności.
 • W przypadku naruszenia umowy przez dłużnika skonsultuj się z prawnikiem i rozważ wszczęcie postępowania sądowego w celu dochodzenia roszczenia.
 • Wykorzystaj usługi Vindicat w celu przyspieszenia procesu odzyskiwania długu.
 • Regularnie monitoruj informacje o dłużnikach w biurach informacji gospodarczej, aby być na bieżąco z ich sytuacją finansową.
 • Dbaj o poprawność danych kontaktowych.
 • Jeśli dług jest już przedawniony, skonsultuj się ze specjalistami, w celu zbadania możliwości odwołania przedawnienia na podstawie szczególnych okoliczności związanych z danym długiem.

Przykład:

Pana Marek świadczył usługi budowlane dla firmy pani Anny, która prowadziła restaurację. Po zakończeniu projektu firma pana Marka wysłała fakturę za wykonaną pracę na adres, który przez pomyłkę został wpisany niepoprawnie.

Pani Anna, nieświadoma tego, że otrzymała fakturę, nie uregulowała należności za usługi. Firma pana Marka również nie zorientowała się, że faktura została wysłana pod błędny adres, przez co nie podjęła dodatkowych kroków w celu dochodzenia roszczeń.

Lata upłynęły, a obie strony zapomniały o sprawie. Dopiero po kilku latach, pan Marek zauważył, że faktura została wysłana pod niepoprawny adres, przez co nie doszło do uregulowania należności.

Niestety, w wyniku przedawnienia, firma pana Marka straciła możliwość dochodzenia swojego długu wobec pani Anny, ponieważ termin przedawnienia został przekroczony. Konsekwencją tego, firma pana Marka poniosła stratę i nie była już w stanie odzyskać należności za wykonane prace.

Jak widzisz, podstawowym błędem pana Marka było zaniedbanie dochodzenia roszczenia. Gdyby mężczyzna systematycznie monitorował sprawę, z pewnością szybciej wyłapałby powstały błąd w danych kontaktowych. Przez brak działań windykacyjnych dług się przedawnił, a pan Marek utracił możliwość odzyskania zarobionych przez siebie pieniędzy.

Vindicat - specjaliści od odzyskiwania długów!

Twój klient przez kolejny miesiąc nie dokonał płatności? Czekasz z założonymi rękami, aż pieniądze zasilą konto bankowe? Nie możesz być bezczynny! Powstrzymując się od windykacji, doprowadzasz do możliwości przedawnienia długu. Dołącz do grona zadowolonych klientów Vindicat i odzyskaj swoje roszczenia!

Specjaliści Vindicat wesprą Cię w działaniach polubownych, które zawieszają bieg przedawnienia. Należą do nich:

 • wysyłka powiadomień do dłużnika o przekroczonych terminach płatności,
 • przedstawienie alternatywnych metod uregulowania zobowiązań (rozłożenie płatności na raty, odstąpienie od odsetek),
 • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
 • ostrzeżenie dłużnika o wpisaniu jego danych do baz takich jak BigInfoMonitor czy giełda długów Vindicat.

Pamiętaj jednak, że Vindicat to przede wszystkim skuteczność. Aż 93% spraw, jakie trafiły do kancelarii Vindicat zostały zakończone sukcesem za pomocą windykacji polubownej!

Możesz liczyć na wsparcie Vindicat także w przypadku postępowania sądowo-egzekucyjnego. Na podstawie wprowadzonych danych system przygotuje pozew do sądu. Na Twoje życzenie Vindicat będzie nadzorował również egzekucję komorniczą. Będziemy działać razem, aż odzyskasz pieniądze!

 

Wysoka stawka, niska cena - windykuj z Vindicat

Nasza aplikacja RoboVindicat wspiera Cię w następujących obszarach:

 • porządkowanie faktur i umów,
 • automatyzacja wysyłek dokumentów do dłużnika,
 • personalizacja pism,
 • stały monitoring i wygodne zarządzanie wierzytelnością bez wychodzenia z biura.

Nawiąż współpracę z Vindicat i przekonaj się, że windykowanie nigdy nie było tak proste... i opłacalne! Z myślą o różnych rodzajach roszczeń przygotowaliśmy dwa modele rozliczeń:

 • abonamentowy - od 169 zł miesięcznie,
 • prowizyjny - 8% odzyskanej kwoty.

Korzystając z opcji prowizyjnej decydujesz się na niezwykle korzystne rozwiązanie success fee! Co ono oznacza? Najpierw odzyskamy Twoje pieniądze, a dopiero potem pobierzemy opłatę.

Zaloguj się w naszym systemie i ciesz się skuteczną windykacją z Vindicat już od dziś!

FAQ:

Od miesięcy wysyłam do mojego dłużnika zawiadomienia o konieczności zapłaty zaległego rachunku. Czy klient, który mnie ignoruje, może doprowadzić do przedawnienia długu?

Niekoniecznie. Jeśli wciąż podejmujesz udokumentowane działania windykacyjne, Twój klient nie może skorzystać z mechanizmu przedawnienia długu. Podstawą do przedawnienia długu jest uzyskanie ciągłości biegu przedawnienia, którego czas trwania jest regulowany ustawą w zależności od rodzaju roszczenia.

Po jakim czasie faktura ulega przedawnieniu?

Ustawowy czas przedawnienia długu to z reguły 6 lat od momentu powstania zadłużenia.

Czy można wydłużyć bieg przedawnienia?

NIE - w myśl ustawy termin przedawnienia nie może być przedłużony. Istnieje jednak wiele możliwości na przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia długu.

Czy mogę odzyskać przedawniony dług?

To zależy. Istnieją szczególne przypadki, w których sąd może nie uznać przedawnienia, jednak takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.
Art. 117 KPC Nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia wobec konsumentów:

 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.
 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:
  1) długość terminu przedawnienia;
  2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
  3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Czy to prawda, że w Vindicat opłacę usługę dopiero wtedy, gdy moja wierzytelność zostanie odzyskana?

TAK - model succes fee z Vindicat gwarantuje Ci opłacalność procesu windykacyjnego! Oddając sprawę Vindicat zapłacisz zaledwie 8% od kwoty roszczenia i to dopiero po jego skutecznym zaspokojeniu!

Oceń ten artykuł:

Czy długi przedawniają się?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!