Windykacja jednoosobowej działalności gospodarczej, a intercyza małżeńska

03-06-2024

Windykacja należności z jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) może być skomplikowanym procesem, szczególnie gdy dłużnik chroniony jest intercyzą małżeńską. Intercyza może znacząco wpływać na możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. W artykule przedstawimy, jakie wyzwania wiążą się z windykacją w kontekście JDG i intercyzy, oraz co powinni zrobić wierzyciele, by skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Windykacja jednoosobowej działalności gospodarczej, a intercyza małżeńska

Jednoosobowa działalność gospodarcza - podstawy

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia biznesu w Polsce. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej. To oznacza, że zarówno majątek firmowy, jak i prywatny może być przedmiotem egzekucji. Wierzyciele mają zatem szeroki zakres możliwości dochodzenia swoich należności. Zakres działalności JDG określa prawo przedsiębiorców.

Art. 3 Prawa przedsiębiorców: „Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

W jednoosobowej działalności gospodarczej wszystkie decyzje podejmuje właściciel. To właściciel jest odpowiedzialny za kierowanie firmą, podejmowanie strategicznych kroków oraz codzienne zarządzanie. Pełna kontrola niesie ze sobą również pełną odpowiedzialność, w tym za wszelkie zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa.

Windykacja jednoosobowej działalności gospodarczej

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiada całym swoim majątkiem za długi firmy. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych, wierzyciele mogą domagać się spłaty należności nie tylko z majątku firmy, ale także z osobistego majątku właściciela.

Wierzyciele jednoosobowej działalności gospodarczej mają prawo dochodzić roszczeń z majątku dłużnika, pomijając majątek firmy.

Proces ściągania należności od jednoosobowej działalności gospodarczej rozpoczyna się od próby zawarcia ugody w toku negocjacji. Windykacja polubowna jest koniecznym etapem i dopiero po wyczerpaniu wszystkich jej możliwości, można skierować sprawę do sądu.

Dlaczego? W sądzie musisz udowodnić, że dołożyłeś wszelkich starań, by załatwić sprawę bez angażowania wymiaru sprawiedliwości.

 

Działania należące do windykacji polubownej obejmują:

 • kontakt z dłużnikiem - celem przypomnienia o zaległej płatności oraz ustalenie przyczyny opóźnienia (telefon, SMS, e-mail),
 • złożenie propozycji ugody - w ramach negocjacji możesz zaproponować dłużnikowi takie rozwiązania jak: rozłożenie długu na raty, wydłużenie terminu płatności lub odstąpienie od naliczania odsetek,
 • formalne pismo - jeśli wcześniejsze rozwiązania nie przynoszą rezultatu, wyślij oficjalne wezwanie do zapłaty. W piśmie określ ostateczny termin uregulowania należności oraz poinformuj o możliwych konsekwencjach braku spłaty.

Pamiętaj, że możesz kontaktować się z dłużnikiem wyłącznie w sposób, który zaakceptował (np. wykorzystując dane teleadresowe znajdujące się w umowie, w związku z którą powstało zadłużenie).

Sukces windykacji polubownej w dużej mierze zależy od przemyślanych działań, doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W jej trakcie łatwo popełnić błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na cały proces, dlategowarto skorzystać z usług Vindicat.pl. Dzięki współpracy ze specjalistami wierzyciel może skupić się na swojej głównej działalności, oddając proces windykacji w dobre ręce.

Jeśli windykacja polubowna nie przynosi efektu, pozostaje wniesienie pozwu do sądu. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawa jest przekazywana do komornika.

Działania, które komornik podejmuje, aby wyegzekwować należności od dłużnika:

 • zajęcie konta bankowego,
 • zajęcie mienia
 • zajęcie wynagrodzenia.

Przykład:

Pan Tomasz prowadził małą firmę budowlaną. Jeden z jego klientów, jednoosobowa działalność XYZ Marek Kamiński, zalegała z płatnością za wykonane prace remontowe na kwotę 20 000 zł. Pan Tomasz postanowił samodzielnie uporać się z problemem i odzyskać swoje pieniądze.

Początkowo próbował kontaktować się panem Markiem telefonicznie oraz mailowo. W odpowiedzi otrzymywał jedynie obietnice, że faktura zostanie opłacona w najbliższym czasie. Niestety, mijały tygodnie, a płatność nadal nie wpływała na jego konto. Zdesperowany pan Tomasz postanowił w końcu podjąć stanowcze kroki i złożył wniosek o postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi.

Wniosek został odrzucony przez sąd. Powód? Pan Tomasz nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że podejmował próby polubownego rozwiązania sporu. Nie miał odpowiednich dokumentów potwierdzających próby negocjacji, takich jak pisemne wezwania do zapłaty czy zapisy korespondencji mailowej. Sąd uznał, że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż mężczyzna wyczerpał wszystkie możliwości negocjacyjne.

Jak widzisz, pan Tomasz stracił nie tylko czas, ale również pieniądze, które zainwestował w przygotowanie wniosku. Gdyby wcześniej skorzystał z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, uniknąłby problemów i efektywnie odzyskał swoje środki.

Dochodzenie roszczeń od jednoosobowych działalności dzieli się na trzy podstawowe etapy:

 • windykacja polubowna,
 • windykacja sądowa,
 • egzekucja komornicza.

Każdy z tych kroków ma na celu odzyskanie należności przy minimalizacji kosztów, czasu i poszanowaniu praw dłużnika.

Windykacja właściciela JDG z podpisaną intercyzą małżeńską - co musisz wiedzieć?

Intercyza to, innymi słowy, umowa majątkowa małżeńska. Jej głównym celem jest określenie odrębności majątkowej małżonków.W praktyce oznacza to, że każde z nich zachowuje pełną kontrolę nad majątkiem osobistym.

Decyzję o zawarciu intercyzy bardzo często podejmują osoby, które pragną zminimalizować ryzyko biznesowe. W przypadku problemów finansowych jednego z małżonków intercyza pozwala uniknąć dzielenia się majątkiem lub spłacania długów partnera.

Jest to szczególnie ważne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ponieważ chroni ich prywatny majątek przed zobowiązaniami wynikającymi z prowadzenia firmy.

Twoim dłużnikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza, a jej właściciel podpisał intercyzę małżeńską? Boisz się, że utrudni Ci to odzyskanie całej zaległej kwoty? Pamiętaj, że samo istnienie intercyzy niczego nie przesądza.

Aby intercyza była skuteczna w kontekście windykacji, muszą zaistnieć dwa podstawowe warunki:

 • zadłużenie powstało po podpisaniu intercyzy,
 • wierzyciele zostali poinformowani o intercyzie najpóźniej w momencie zaistnienia zadłużenia.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój dłużnik jest wypłacalny, zorientuj się, czy i kiedy podpisał intercyzę.

Zasada rozdzielności majątkowej nie działa wstecz. Jeśli zobowiązanie powstało przed podpisaniem intercyzy, można je windykować z majątku wspólnego małżonków.

Informacje o intercyzie można znaleźć w CEIDG, jednak wpisywanie jej do bazy nie jest obowiązkiem. Najlepszym źródłem informacji jest w tym przypadku sam dłużnik. Pamiętaj, że jeśli zatai on przed Tobą fakt istnienia intercyzy, może być ona nieskuteczna.

Przykład:

Pan Maciej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2022 roku nie opłacił faktur wobec firmy pana Jana na kwotę 50 000 zł. W międzyczasie pan Maciej i jego żona podpisali intercyzę, która wprowadzała rozdzielność majątkową.

Kiedy pan Jan rozpoczął proces windykacyjny, pan Maciej próbował powołać się na intercyzę, twierdząc, że dług nie może być ściągnięty z majątku wspólnego, ponieważ teraz obowiązuje ich rozdzielność majątkowa. Pan Jan nie dał się zniechęcić i zażądał od pana Macieja pisemnego potwierdzenia daty zawarcia intercyzy.

Dzięki temu pismu pan Jan dowiedział się, że intercyza została podpisana w 2023 roku, czyli po wystąpieniu długu. Oznaczało to, że roszczenie powstało w okresie, gdy majątek pana Macieja i jego żony był jeszcze wspólny. Pan Jan skontaktował się z prawnikiem, który potwierdził, że intercyza nie może działać wstecz i dług zaciągnięty przed jej zawarciem może być windykowany z majątku wspólnego małżonków.

Uzbrojony w te informacje, pan Jan ponownie skierował swoje roszczenia, tym razem do majątku wspólnego pana Macieja i jego żony. W wyniku tego proces windykacyjny zakończył się sukcesem, a pan Jan odzyskał całą należność. Dzięki dokładnemu sprawdzeniu daty zawarcia intercyzy i jej skutków prawnych udało się skutecznie przeprowadzić windykację i zabezpieczyć interesy wierzyciela.

Gdy w małżeństwie nie ma intercyzy, majątek małżonków jest traktowany jako wspólny. Oznacza to, że wszystkie dochody, nabyte dobra oraz zobowiązania finansowe powstałe w trakcie trwania małżeństwa wchodzą w skład majątku wspólnego. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń z tego majątku.

Odzyskaj zaległe zobowiązania z Vindicat.pl!

Twój dłużnik próbuje unikać odpowiedzialności, powołując się na intercyzę małżeńską? Vindicat.pl to profesjonalna firma windykacyjna, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wierzycieli. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanym narzędziom zapewniamy wsparcie w każdej sytuacji związanej z odzyskiwaniem długów.

Aż 93% spraw powierzonych Vindicat.pl zakończyło się z sukcesem na etapie windykacji polubownej.

Kiedy dłużnicy powołują się na intercyzę, Vindicat.pl pomaga wierzycielom poprzez:

 • analizę pism od dłużnika - z vindicat.pl sprawdzisz termin zawarcia intercyzy oraz ustalisz, czy argumenty dłużnika są zasadne,
 • porządkowanie własnej dokumentacji - nasz system umożliwia wygodne zarządzanie dokumentacją oraz gromadzi wszystkie pisma windykacyjne w jednym miejscu
 • monitoring finansów przedsiębiorstwa - RoboVindicat, czyli system do samodzielnej windykacji on-line jest zintegrowany z takimi programami księgowymi jak: wFirma, Fakturownia, InFakt i ifirma. Dzięki temu rozwiązaniu nie umknie Ci żadna nieopłacona faktura!
 • Nadzorowanie procesu windykacyjnego - Vindicat.pl monitoruje cały proces windykacyjny od początku do końca.
 

Z Vindicat.pl się po prostu opłaca!

Vindicat.pl oferuje różnorodne modele rozliczeń, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań wierzycieli. Dzięki elastycznym opcjom każdy klient może wybrać najbardziej odpowiedni sposób współpracy, który zapewni skuteczną windykację należności.

Z myślą o różnych rodzajach wierzytelności proponujemy dwa modele rozliczeń: model prowizyjny oraz abonamentowy.

Model prowizyjnyModel abonamentowy
od 169 zł8% wartości długu
opłata miesięcznapo skutecznym odzyskaniu długu
stałe koszty ułatwiające planowanie budżetusuccess fee - płacisz za sukces

Bez względu na wybrany model, współpraca z Vindicat.pl przynosi korzyści w postaci efektywnego odzyskiwania należności i minimalizacji ryzyka finansowego.

Wierzyciele muszą być świadomi wyzwań, jakie niesie za sobą rozdzielność majątkowa, gdy dłużnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W takich przypadkach profesjonalne narzędzia i usługi windykacyjne Vindicat.pl, mogą okazać się nieocenionym wsparciem. Dzięki Vindicat.pl przedsiębiorcy mają dostęp do zaawansowanych narzędzi, które pomagają w skutecznym dochodzeniu roszczeń, minimalizując przy tym czas i koszty związane z procesem windykacyjnym.

Dołącz do Vindicat już dziś! Zarejestruj się w systemie w kilka minut i windykuj z każdego miejsca na ziemi.

FAQ:

Czy intercyza ma wpływ na możliwość windykacji należności od dłużnika?

TAK. Intercyza może ograniczać dostęp do majątku dłużnika.

Jakie są główne różnice między procesem windykacji w przypadku intercyzy a bez niej?

W przypadku intercyzy majątek dłużnika może być ograniczony lub podzielony z innym małżonkiem, co może wpłynąć na możliwość odzyskania całości należności przez wierzyciela. Jeśli intercyza nie istnieje, wierzyciel ma prawo windykować dłużnika z majątku wspólnego małżeństwa.

Jakie kroki powinien podjąć wierzyciel, gdy dłużnik informuje o istnieniu intercyzy?

Po pierwsze, należy dokładnie przeanalizować treść intercyzy i zrozumieć jej konsekwencje dla procesu windykacyjnego. Następnie warto skonsultować się z ekspertami prawnymi lub firmą windykacyjną, aby uzyskać profesjonalne doradztwo i wsparcie w dalszych działaniach.

Czym jest success fee w modelu prowizyjnym Vindicat.pl?

Success fee, czyli tzw. opłata od sukcesu, to popularny model rozliczeń w branży windykacyjnej, który polega na naliczaniu opłaty tylko w przypadku skutecznego odzyskania należności. W skrócie wierzyciel ponosi opłatę wyłącznie wtedy, gdy jego roszczenie zostanie zaspokojone.

Oceń ten artykuł:

Windykacja jednoosobowej działalności gospodarczej, a intercyza małżeńska
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!