Prywatność

Polityka prywatności serwisu Vindicat.pl

Polityka prywatności serwisu Vindicat.pl z dnia 15 sierpnia 2023 roku

Informacje podstawowe

 1. Korzystanie z serwisu Vindicat.pl („Serwis”) może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników („Użytkownicy”), w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest Vindicat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, KRS 0000516043, NIP 5272717387, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] („Administrator”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 2. Dane Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, przetwarzane są zgodnie z informacjami przekazanymi w klauzuli informacyjnej udostępnionej w procesie rejestracji.
 3. Dokonanie zapisu na newsletter przez Użytkownika Serwisu również wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. adresu e-mail, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.
 4. Administrator może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu kierowania do nich treści marketingowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Administrator zapewnia w Serwisie możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub czata. Skorzystanie z formularza lub chata wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu sprawnego kanału komunikacji z użytkownikami serwisu Vindicat.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi świadczonej Użytkownikowi, udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowanie za pomocą formularza, do czasu wycofania zgody wyrażonej przez Użytkownika lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.
 8. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 9. Użytkownik Serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także- żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem.
 12. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Polityka „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  1. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
  2. cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
 3. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  1. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
  2. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
  3. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
  4. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.
 4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 5. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 7. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

Postanowienia końcowe

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!