Czy dłużnik może negocjować warunki spłaty długu?

10-07-2023

W obliczu trudności finansowych, wielu dłużników zastanawia się, czy istnieje możliwość negocjacji spłaty swojego długu z wierzycielem. Takie praktyki są jak najbardziej stosowane i inicjowane zarówno przez wierzycieli jak i dłużników, stanowiąc skuteczną strategię dla osób znajdujących się w kryzysie. Wzajemnie wypracowane zasady dotyczące spłaty długu mogą przynieść wiele korzyści zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Sprawdź, na jakie warunki spłaty może przystać wierzyciel.

Czy dłużnik może negocjować warunki spłaty długu?

Jakie warunki ugody warto negocjować?

Jak wspomnieliśmy, dłużnik ma prawo negocjować z wierzycielem warunki spłaty swojego długu. Podczas pertraktacji dłużnik może zaproponować zmianę warunków, dostosowaną do własnych możliwości finansowych. W rezultacie strony są w stanie wypracować korzystne rozwiązanie dla dłużnika, co bardzo często przemawia za szybszym uregulowaniem zaległych zobowiązań i stanowi zysk dla wierzyciela. Warto wiedzieć, że negocjowanie warunków spłaty to podstawowy mechanizm windykacji polubownej.

Negocjacje najczęściej obejmują:

 • przesunięcie terminu płatności,
 • rozłożenie zobowiązania na raty,
 • wstrzymanie naliczania odsetek lub odstąpienie od ich egzekwowania,
 • rezygnacja ze wpisania danych dłużnika do rejestrów długów takich jak BIG Info Monitor.

Jak widzisz, skuteczne negocjacje dotyczą głównie podstawowych zagadnień związanych z obsługą długu. Za pomocą racjonalnie przeprowadzonych negocjacji na etapie windykacji polubownej wierzyciel może odzyskać swoje pieniądze bez konieczności wszczynania stresującego i skomplikowanego postępowania sądowego. Skuteczność windykacji polubownej potwierdzają nasze statystyki - w Vindicat.pl rozwiązaliśmy aż 93% spraw wyłącznie na drodze negocjacji z dłużnikiem!

Przykład:

Pani Jolanta jest właścicielką firmy cateringowej. Jej przedsiębiorstwo specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości potraw na uroczystości i wydarzenia. Pan Krzysztof jest natomiast prezesem firmy eventowej, organizującej różnego rodzaju przyjęcia i bankiety.

Pan Krzysztof zdecydował się skorzystać z usług firmy pani Jolanty, zamawiając catering na duże przyjęcie firmowe dla jednego ze swoich klientów. Pani Jolanta z ogromnym zaangażowaniem przygotowała wykwintne dania i dostarczyła je na wskazane miejsce zgodnie z umową.

Niestety, po zrealizowaniu usługi, pan Krzysztof nie uiścił płatności w ustalonym terminie. Kobieta była zaniepokojona tym faktem, ponieważ koszty związane z przygotowaniem i dostawą potraw zostały już poniesione przez jej firmę.

Zamiast podjąć rygorystyczne kroki prawne, pani Jolanta postanowiła osobiście skontaktować się z panem Krzysztofem i negocjować rozwiązanie tej sytuacji. Podczas rozmowy udało jej się osiągnąć porozumienie w sprawie spłaty długu.

Po długiej dyskusji, pani Jolanta i pan Krzysztof doszli do porozumienia, że odsetki za opóźnienie zostaną umorzone, a dług może być spłacony w ratach na przestrzeni kilku miesięcy. Kobieta doceniła lojalność i dotychczasową współpracę z panem Krzysztofem, więc zgodziła się na tę propozycję.

Dzięki temu porozumieniu pan Krzysztof rozpoczął spłatę długu, a pani Jolanta była zadowolona z tego, że uniknęła długotrwałych i stresujących sporów prawnych. Ostatecznie pan Krzysztof spłacił całą kwotę zadłużenia, a relacje między ich firmami pozostały nienaruszone, co pozwoliło na kontynuację dotychczasowej współpracy i wzajemne rekomendacje swoich usług.

Jak widzisz, początkowy etap windykacji daje dłużnikowi większą swobodę i decyzyjność - oczywiście zgodną z oczekiwaniami wierzyciela. W przypadku postępowania sądowego zadłużony ma już dużo mniejszy wpływ na rozwój sytuacji i negocjowanie warunków.

 

Ugoda - korzyści dla dłużnika i wierzyciela

Choć ugoda dotyczy obu stron, naturalne jest, że to dłużnik powinien być bardziej zainteresowany jej zawarciem. Kompromis pozwala między innymi uniknąć kosztownego postępowania sądowego, co dla osoby w trudnej sytuacji finansowej powinno być decydującym argumentem za negocjowaniem warunków.

Oto kilka korzyści, jakie zyskuje dłużnik, przystępując do negocjowania warunków spłaty zobowiązania:

 • uniknięcie kosztów sądowych,
 • uniknięcie egzekucji komorniczej, która wiąże się z dodatkowymi kosztami i utratą dóbr,
 • elastyczność finansowa - dłużnik ma większą kontrolę nad warunkami spłaty długu i może negocjować dogodne dla siebie rozwiązania,

Warto zdać sobie sprawę z wymienionych wyżej korzyści, aby konkretnymi argumentami skłonić dłużnika do zaspokojenia roszczenia w drodze polubownej. Jako wierzyciel, musisz jednak przede wszystkim pamiętać o profitach, jakie płyną dla Ciebie.

Negocjacje warunków spłaty przynoszą wierzycielowi następujące korzyści:

 • szybszą realizację spłaty - elastyczny plan spłaty może przyspieszyć proces odzyskiwania środków przez wierzyciela,
 • ochronę relacji biznesowych, co może być ważne w przyszłej współpracy,
 • zachowanie kontroli nad procesem - wierzyciel ma większą kontrolę nad negocjacjami i może wpływać na warunki spłaty, takie jak harmonogram spłaty czy naliczanie odsetek,
 • szybkie przywrócenie płynności finansowej.

Dłużnik proponuje ugodę? Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę

Ważne jest, aby obie strony podeszły do negocjacji w sposób odpowiedzialny i skrupulatny. Przed rozpoczęciem rozmów dłużnik powinien dokładnie zrozumieć swoją sytuację finansową i oszacować realne możliwości spłaty, a także przygotował argumenty i propozycje, które będą korzystne zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela.

Jesteś wierzycielem i rozważasz wszczęcie negocjacji? Przede wszystkim zadbaj o:

 • przeanalizowanie sytuacji finansowej dłużnika - wierzyciel powinien w miarę możliwości przedyskutować z dłużnikiem jego dochody, wydatki, majątek i ewentualne inne zobowiązania, aby ocenić, na jakich warunkach spłata długu będzie możliwa,
 • otwartą i empatyczną komunikację - wierzyciel nie może grozić dłużnikowi ani napastliwie straszyć go konsekwencjami, komunikacja powinna być uprzejma, kulturalna i rzeczowa,
 • zaproponowanie alternatywnych rozwiązań spłaty długu,
 • umowy pisemne - jeśli obie strony osiągną porozumienie w wyniku negocjacji, wierzyciel powinien upewnić się, że ustalenia są jasne i wiążące, najlepiej zestawić je w formie pisemnej, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości,
 • sięgnięcie po pomoc specjalistów z zakresu windykacji. Jeśli nie masz doświadczenia w prowadzeniu negocjacji, a proces windykacji jest dla Ciebie czarną magią, skorzystaj ze wsparcia profesjonalnej firmy i doradców pl.

Przykład:

Pan Kamil został zatrudniony przez firmę pani Hanny w celu namalowania muralu na jednej ze ścian budynku biurowego. Prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami, jednak pani Hanna nie dokonała płatności. W miarę upływu czasu pan Kamil próbował dochodzić swoich roszczeń, jednak każda forma kontaktu miała charakter telefoniczny lub formę rozmowy w miejscu pracy pani Hanny. Negocjacje ze strony mężczyzny miały charakter gróźb, co doprowadziło do sytuacji, w której pani Hanna przestała odpowiadać na wiadomości pana Kamila. Niekorzyść wierzyciela podkreślał fakt, iż sposoby windykacji polubownej, choć rażąco niewłaściwe, nie zostały przez niego w żaden sposób udokumentowane. Po kilku latach od daty wymagalności, dług się przedawnił. To z kolei oznaczało, że pan Kamil stracił możliwość dochodzenia swoich roszczeń w sposób prawny. Niekompetentne negocjacje przyczyniły się do tego, że pan Kamil nie był w stanie skutecznie przeprowadzić windykacji polubownej ani dochodzić swoich roszczeń w toku postępowania sądowego.

Powyższy przykład ilustruje, jak ważne jest odpowiednie negocjowanie warunków oraz dokumentowanie każdego kroku o charakterze windykacyjnym. Brak stosownych pism i niekompetentne negocjacje mogą prowadzić do trudności lub nawet niemożności odzyskania pieniędzy w przypadku sporu.

Nieuczciwi dłużnicy - przede wszystkim weryfikacja!

Na etapie windykacji polubownej wierzyciel może napotkać różne zagrożenia. Dotyczą one z reguły nieuczciwych kontrahentów, jednak warto mieć ich świadomość, aby uniknąć potencjalnych trudności na drodze do zaspokojenia roszczenia.

Wierzycielowi powinna zapalić się czerwona lampka gdy dłużnik:

 • unika współpracy,
 • podaje niewiarygodne informacje finansowe,
 • zataja składniki swojego majątku bądź przenosi je na osoby trzecie,
 • oczekuje umorzenia części długu bez zaoferowania stosownej rekompensaty.

Wierzyciel powinien być świadomy powyższych zagrożeń, aby móc im przeciwdziałać oraz zaoszczędzić swój czas i nerwy. Zobacz również artykuł: Windykacja nieuczciwego najemcy.

Vindicat.pl - negocjuj pod okiem specjalistów!

Masz wątpliwości czy właściwie prowadzisz negocjacje z dłużnikiem? Chciałbyś sprawnie odzyskać swoje pieniądze? Jeśli zależy Ci na skutecznym i profesjonalnym kontakcie z dłużnikiem, skorzystaj z pomocy Vindicat.pl! Jesteśmy specjalistami od windykacji polubownej, czego dobitnie dowodzą statystyki -  aż 93% spraw rozwiązaliśmy właśnie w drodze negocjacji na etapie windykacji polubownej!

Bezpieczeństwo negocjacji z Vindicat.pl!

Z myślą o klientach, którzy stawiają na szybkie odzyskanie pieniędzy, przygotowaliśmy aplikację RoboVindicat! Wśród wielu funkcjonalności naszego systemu, znajduje się przejrzysty moduł negocjacyjny.

Z jego pomocą zaproponujesz dłużnikowi warunki ugody zgodne z Twoimi oczekiwaniami:

 • dogodne rozłożenie płatności na raty,
 • wyznaczenie harmonogramu spłaty,
 • wyliczenie odsetek i zarządzanie nimi.

Poprzez negocjowanie z Vindicat.pl, obie strony mają możliwość wydrukowania wygenerowanej przez system umowy ugody i podpisania jej. Tak zawarta ugoda jest podstawą do wystąpienia przeciwko dłużnikowi, w wypadku niezrealizowania przez niego postanowień.

 

Automatyzacja działań i zarządzanie Twoją sprawą z RoboVindicat!

To normalne, że nie masz czasu na spory z dłużnikami. Chcesz zarządzać płynnością finansową swojej firmy w sposób jasny i przejrzysty? Z Vindicat Twoi kontrahenci przestaną zamieniać się w dłużników, a dotychczasowe zobowiązania zostaną szybko zaspokojone!

Skorzystaj z wsparcia Vindicat i dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy otrzymują:

 • możliwość swobodnego monitorowania Twojej sprawy bez wychodzenia z biura,
 • automatyczną wysyłkę pism i zawiadomień do dłużnika,
 • personalizowane wzory dokumentów opatrzone pieczęcią kancelarii Vindicat.

Specjaliści Vindicat będą wspierać Twoją sprawę na każdym jej etapie. W pierwszej kolejności podejmiemy próbę windykacji polubownej, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, będziemy prowadzić Twoją sprawę w sądzie i w trakcie egzekucji komorniczej.

Duże pieniądze za niską cenę!

Zaległe zobowiązania zagrażają płynności finansowej Twojej firmy. Pamiętaj, że dług, to pieniądze, które już zarobiłeś, więc w każdym przypadku warto o nie walczyć. Z Vindicat.pl ściąganie każdego roszczenia jest opłacalne. Nieważne czy Twój Klient zalega z fakturą na kilkadziesiąt, kilkaset czy miliony złotych - windykuj!

Z myślą o każdym rodzaju długu przygotowaliśmy opcje rozliczenia, które z pewnością przekonają Cię do zasadności walki o należne Ci pieniądze:

Nie pozwól swoim pieniądzom czekać, windykuj z Vindicat!

FAQ:

Mój dłużnik proponuje umorzenie części długu - co powinienem zrobić?

Nie wyrażaj pochopnie zgody. Dług to należne Ci pieniądze, które zarobiłeś swoją ciężką pracą i zaangażowaniem. Zaproponuj dłużnikowi inne rozwiązanie, takie jak rozłożenie płatności na raty czy odstąpienie od wpisu jego danych do rejestrów.

Dłużnik nie płaci, czy mogę od razu iść do sądu?

Nie. Pierwszym krokiem są negocjacje spłaty długu. Aby sąd wszczął postępowanie, musisz dostarczyć dowody na podejmowanie nieskutecznych prób windykacji polubownej.

Czy w Vindicat.pl naprawdę zapłacę dopiero po odzyskaniu pieniędzy?

Tak. Model Success Fee gwarantuje Ci pełne bezpieczeństwo i opłacalność windykacji. Opłatę za usługę pobieramy dopiero wtedy, gdy Twoje pieniądze do Ciebie wrócą.

Mam kłopoty finansowe. Co mogę zrobić, aby nie stracić w oczach partnerów biznesowych?

Negocjacje z wierzyciele pomogą Ci zachować dobrą reputacjię. Dzięki temu unikniesz publicznego oskarżenia o niewypłacalność oraz zyskasz pewność, że będziesz mógł bez przeszkód wchodzić w relacje biznesowe z kolejnymi partnerami.

Warto negocjować z dłużnikiem zaspokojenie roszczenia, które mi się należy?

Tak! W ten sposób zwiększasz szanse na odzyskanie pieniędzy. W Vindicat.pl zalecamt dążenie do kompromisu w spłacie zadłużenia.

Oceń ten artykuł:

Czy dłużnik może negocjować warunki spłaty długu?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!