Ile kosztuje proces sądowy o długi?

28-02-2022

Ile kosztuje odzyskiwanie długów w sądzie? To pytanie, które zadaje sobie każdy wierzyciel, jeśli długu nie uda się odzyskać polubownie. Wytoczenie sprawy sądowej dłużnikowi wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych opłat. Czasami jednak - jest to po prostu niezbędnie. Sprawdźmy, ile kosztuje proces sądowy o długi.

Ile kosztuje proces sądowy o długi?

Ile kosztuje sprawa sądowa o dług - opłata od pozwu o zapłatę

Wytoczenie sprawy dłużnikowi wiąże się z kilkoma różnego typu kosztami. Pierwszym z nich jest tzw. opłata sądowa, nazywana również opłatą od pozwu. Uiścić ją musi każdy wierzyciel - zarówno działający samodzielnie, jak i z prawnikiem.

Opłata sądowa zasadniczo wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu (WPS). Wartość przedmiotu sporu to nic innego jak kwota dochodzonej należności.

Nie zawsze jednak będzie to wspomniane 5%. W przypadkach, gdy WPS jest niższa niż 20 000 zł, stosuje się opłaty stałe. Wynoszą one:

 • do 500 złotych - 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych - 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych - 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych - 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - 1000 złotych.

Warto też wiedzieć, że jeśli nasza sprawa będzie rozpatrywana przez sąd elektroniczny lub w postępowaniu nakazowym, opłaty będą niższe.

W takich przypadkach opłata sądowa wyniesie 1,25 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 zł. Więcej o elektronicznym postępowaniu nakazowym pisaliśmy w artykule Jak działa e-sąd? Podstawowe pojęcia i porady z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego, a o postępowaniu nakazowym w tekście Postępowanie nakazowe, czyli jak dochodzić swoich roszczeń?.

 

Ile kosztuje proces sądowy o długi, gdy korzystamy z pomocy pełnomocnika?

Odpowiedź na pytanie „ile kosztuje proces sądowy o długi” zależy też od tego, czy korzystamy z pomocy adwokata lub radcy prawnego, czy decydujemy się na samodzielne działanie przed sądem.

Wysokość wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika zależy zawartej z nim umowy.

Trudno o podanie konkretnych stawek. Wynagrodzenie prawnika będzie tym wyższe, im bardziej skomplikowana jest sprawa i im więcej czynności ma do podjęcia. Równocześnie jednak znaczenie mają także czynniki niezwiązane bezpośrednio z pracą pełnomocnika, jak np. miasto, z którego pochodzi kancelaria, czy jej renoma. Warto porównać kilka ofert, bo ceny za podobne czynności mogą się od siebie bardzo różnić.

Jeśli prawnik wygra dla swojego klienta sprawę, sąd zasądzi od przegranego zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Kwota, jaką przyzna sąd, nie jest dowolna. Kwestię tę regulują odpowiednie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub za czynności radców prawnych. Wysokość kosztów zwróconych przez stronę przegraną również zależy od wartości przedmiotu sporu. Warto więc mieć świadomość, że może być to kwota inna niż ta, którą wierzyciel zgodził się uregulować na skutek zwartej z prawnikiem umowy.

Ze skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika wiąże się jeszcze jeden koszt.

Wierzyciel, który zdecyduje się skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego,  musi także uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa wynoszącą 17 zł. Wnosi się ją do urzędu miasta.

Inne koszty procesu sądowego o długi

Opłata sądowa, koszty ewentualnego zastępstwa procesowego i opłata skarbowa od pełnomocnictwa, to podstawowe koszty, z jakimi musi się liczyć wierzyciel na drodze do sądowego odzyskania pieniędzy od dłużnika. Może się jednak okazać, że nie jedyne - szczególnie, gdy w sprawie nie zostanie wydany nakaz zapłaty, a rozpatrywana będzie na posiedzeniu.

W takich przypadkach dodatkowe koszty mogą generować m.in.:

 • opinie biegłego, jeśli okażą się konieczne w sprawie,
 • stawiennictwo ewentualnych świadków w sądzie,
 • wydatki związane z dojazdami do pełnomocnika i spotkaniami z nim.

Z dodatkowymi kosztami będzie wiązało się odzyskiwanie należności, gdy dokumenty, którymi dysponujemy, są w języku innym niż polski.

W takim przypadku dokumentację będziemy musieli przetłumaczyć - i oczywiście ponieść koszty takiego tłumaczenia, najlepiej uwierzytelnionego.

Czy koszty procesu sądowego o długi można przerzucić na dłużnika?

Wielu wierzycieli - szczególnie tych, którzy po raz pierwszy pozywają dłużnika - jest niemiło zaskoczonych faktem, z jak wieloma opłatami wiąże się pozwanie nierzetelnego kontrahenta. W końcu to on nie zapłacił, to on nie wywiązał się z umowy. Może więc da się po prostu przerzucić koszty na dłużnika?

Dłużnik faktycznie zostanie obciążony przez sąd wszystkimi kosztami postępowania, ale dopiero, gdy przegra sprawę.

Na etapie wniesienia pozwu do sądu i pokrywania przez wierzyciela opłaty sądowej, skarbowej, czy kosztów pełnomocnika - dłużnika nie można obciążyć żadnymi należnościami. Wierzyciel musi pieniądze te „wyłożyć” z własnej kieszeni. Jeśli jednak wygra, sąd orzeknie, że dłużnik musi zwrócić wierzycielowi:

 • kwotę opłatę sądowej,
 • kwotę opłaty od pełnomocnictwa,
 • wynagrodzenie pełnomocnika według stawek określonych w rozporządzeniu dotyczącym adwokatów lub radców prawnych,
 • inne ewentualne koszty, np. opinii biegłego, tłumaczeń, czy stawiennictwa świadków, jeśli takowe wystąpiły w danej sprawie.

Aby sąd zwrócił wierzycielowi wszystkie poniesione koszty, wierzyciel musi przed zamknięciem rozprawy złożyć tzw. spis kosztów lub złożyć wniosek o przyznanie kosztów według norm przepisanych.

Czy koniec procesu sądowego o długi oznacza koniec kosztów?

No dobrze, załóżmy, że pozwałeś dłużnika, uzyskałeś korzystne dla siebie orzeczenie sądu, a dłużnik teoretycznie musi zwrócić wszystkie koszty. Czy to koniec przygody z odzyskiwaniem pieniędzy? Niestety najczęściej nie. Większość dłużników nie płaci po otrzymaniu wyroku czy nakazu zapłaty. Zwykle wierzyciela czeka jeszcze etap egzekucyjny, czyli skierowanie sprawy do komornika. Wraz z nim - jak nietrudno się domyślić - czekają kolejne koszty.

W postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel musi uiścić odpowiednie zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego.

Podobnie jak w postępowaniu sądowym, ostatecznie koszty te zostaną „przerzucone” na dłużnika, na mocy właściwego postanowienia komornika. W praktyce jednak to wierzyciel musi mieć środki, aby dochodzić swoich praw przy pomocy komornika.

W toku egzekucji może okazać się, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, a egzekucja będzie bezskuteczna. W takich przypadkach szanse wierzyciela na odzyskanie nie tylko samej należności, ale też kosztów poniesionych na jej odzyskanie, nie są niestety duże.

Co prawda postępowanie egzekucyjne można wszczynać ponownie (np. gdy sytuacja finansowa dłużnika ulegnie poprawie). Mimo wszystko jest to ryzyko, z którym każdy rozsądny wierzyciel powinien się liczyć.

Szczegółowo o tym, jak przebiega postępowanie egzekucyjne, pisaliśmy w artykule Na czym polega postępowanie egzekucyjne?.

Koszty pozwania klienta do sądu - kiedy warto, a kiedy nie warto?

Jak widzisz, pozwanie dłużnika do sądu nie zawsze jest taką oczywistą decyzją. Przyczyną są oczywiście koszty. Poniżej przygotowaliśmy krótkie zestawienie wad i zalet walki o odzyskanie pieniędzy na drodze sądowej.

Proces sądowy o długi - tak czy nie?
ZAPRZECIW
To właściwie jedyny sposób, aby w razie niepowodzenia windykacji polubownej odzyskać jakiekolwiek pieniądze.Kwota dochodzonej należności jest obiektywnie niewielka.
Ostatecznie koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym zostaną przerzucone na dłużnika. Wierzyciel uzyska ich zwrot.Konieczność „wyłożenia” przez wierzyciela pieniędzy na pokrycie wszystkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.
Ponowne wszczęcie egzekucji przed upływem terminu przedawnienia przerywa jego bieg (w efekcie dług potwierdzony wyrokiem sądowym może się nigdy nie przedawnić).Długotrwałość postępowania (co najmniej kilka miesięcy).
Dłużnik może znaleźć się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.Brak gwarancji sukcesu.

Warto mieć świadomość potencjalnych zysków postępowania sądowego, ale też jego licznych wad. Czy istnieje jakaś alternatywa? Tak - jest nią odpowiednie przeprowadzenie pierwszego, polubownego etapu windykacji. Pomoże to zamknąć sprawę i odzyskać pieniądze bez angażowania sądu i komornika. W skutecznej windykacji przedsiębiorców wspiera system Vindicat.pl.

 

Windykuj skutecznie w systemie Vindicat.pl i doprowadź do zakończenia sprawy na etapie polubownym!

Automatyczna windykacja online to idealne rozwiązanie dla wszystkich małych i średnich firm, które chcą uniknąć dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem windykacji sądowej i egzekucyjnej.

Vindicat.pl to system do automatycznej windykacji online. Pozwala odzyskać pieniądze nawet od trudnych kontrahentów. Systemowi zaufało już ponad 3 500 tysiąca przedsiębiorców z różnych branż!

System Vindicat.pl wspiera wierzycieli na każdym etapie odzyskiwania pieniędzy, ale szczególnie skupia się na etapie polubownym. Może zupełnie automatycznie wysyłać do Twoich klientów wezwania do zapłaty i niezbędne przypomnienia. Może również (automatycznie!) dodawać długi na popularną i wysoko pozycjonowaną giełdę długów.

Dzięki skorzystaniu z Vindicat.pl możesz:

 • Oszczędzać czas za sprawą windykacji automatycznej. W zabieganych czasach, gdy liczy się każda minuta, skup się rozwoju swojego biznesu - windykację pozostaw systemowi. Sprawdź, w czym dokładnie wyręczy Cię Vindicat.pl i dlaczego to rozwiązanie, któremu możesz zaufać!

  Czy windykacja automatyczna jest szybka? W przeciwieństwie do postępowania sądowego - tak! Średni czas odzyskiwania pieniędzy, po upublicznieniu danych dłużnika na giełdzie długów, to tylko 25 dni.

 • Windykować wygodniej niż kiedykolwiek. Windykację możesz prowadzić z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. A aby było jeszcze szybciej i jeszcze wygodniej - konto Vindicat.pl połączysz z najpopularniejszymi systemami do księgowości online ( ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią). Dzięki temu nieuregulowane faktury automatycznie znajdą się w systemie Vindicat.pl.[https://vindicat.pl/baza-wiedzy/polacz-swoj-system-ksiegowy-z-vindicatpl-odzyskuj-pieniadze-wygodniej-niz-kiedykolwiek/].
 • Zminimalizować ryzyko. System krok po kroku wyjaśni Ci, jak windykować. Umożliwi również skorzystanie z obszernej bazy spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych. Pozwy, wezwania do zapłaty, czy wnioski o wszczęcie egzekucji, w kilka minut wygenerujesz z systemu!
 • Działać prewencyjnie. Vindicat.pl to więcej niż windykacja. System pomaga również zapobiegać kolejnym opóźnieniom w płatnościach. Pozwala na regularny monitoring firmowych płatności i korzystanie z pieczęci prewencyjnej Vindicat.

93% spraw prowadzonych w Vindicat.pl kończy się polubownie - bez konieczności zaangażowania sądu i komornika!

Windykuj strategicznie i zrób wszystko, aby Twoja sprawa zakończyła się polubownie!

Skierowanie sprawy do sądu nieuchronnie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W dobie kryzysu gospodarczego i rosnącej inflacji pokrycie ich może nie być proste dla małych i średnich firm. Spróbuj uniknąć tych dodatkowych opłat i postaw na skuteczną windykację polubowną.

Nie zwlekaj ani dnia dłużej i wypróbuj system Vindicat.pl. Windykuj wygodnie online. Do wyboru masz dwa korzystne modele:

FAQ:

Kiedy uiszcza się opłatę sądową?

Opłatę uiszcza się przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie, np. pozwu o zapłatę.

Jak wnieść opłatę od pozwu?

Opłatę sądową można opłacić m.in.: bezpośrednio w kasie sądowej lub przelewem na odpowiedni rachunek bankowy.

Co jeśli wierzyciel nie wpłaci opłaty sądowej?

W takim przypadku sąd wezwie wierzyciela do wniesienia opłaty w terminie jednego tygodnia. W przeciwnym razie zwróci pismo.

Zwolnienie od kosztów procesu sądowego o długi - czy to możliwe?

Tak. Wierzyciele, którzy nie są w stanie bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny ponieść kosztów sądowych, lub jeśli ich poniesienie naraziłoby ich na taki uszczerbek, mogą wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych. Do takiego wniosku dołącza się oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.

Kiedy można skorzystać z trybu nakazowego, a tym samym z niższej opłaty sądowej?

Postępowanie nakazowe to tryb dla wierzycieli, którzy dysponują odpowiednimi dowodami w tym w szczególności: dokumentami urzędowymi, zaakceptowanymi przez dłużnika rachunkami lub pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Czy apelacja od wyroku też podlega opłacie?

Tak. Pisma inne niż pozew także podlegają opłacie sądowej.

Czy opłatę skarbową za pełnomocnictwo płaci się odrębnie dla każdego pełnomocnika?

Tak. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy np. dwóch adwokatów, musisz zapłacić po 17 zł za każdego z nich.

Oceń ten artykuł:

Ile kosztuje proces sądowy o długi?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!