Jak działa system e-doręczeń w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych?

17-06-2024

W erze cyfryzacji coraz więcej dziedzin życia ulega transformacji technologicznej, w tym również systemy sądowe. System e-doręczeń w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP) umożliwia uczestnikom postępowań sądowych otrzymywanie i przesyłanie dokumentów sądowych w formie elektronicznej. E-doręczenia przyspieszają procesy sądowe, zmniejszają koszty związane z tradycyjną korespondencją oraz zwiększają efektywność pracy sądów i innych instytucji prawnych.

Jak działa system e-doręczeń w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych?

Czym jest Portal Informacyjny Sądów Powszechnych?

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (PISP) to platforma internetowa, która umożliwia dostęp do danych i informacji dotyczących spraw sądowych prowadzonych przez sądy powszechne.

Jest to narzędzie stworzone w celu zwiększenia transparentności i ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla różnych użytkowników, w tym stron postępowań sądowych, ich pełnomocników oraz innych osób upoważnionych. Portal oferuje możliwość wyszukiwania spraw sądowych, przeglądania dokumentów, takich jak pisma procesowe czy uzasadnienia sądowe. Za jego pośrednictwem można śledzić postępowania sądowe oraz sprawdzić aktualny stan prowadzonych spraw.

Dostęp do informacji zawartych na PISP otrzymują wyłącznie osoby uprawnione. W kontekście windykacji należą do nich:

Od 14 marca 2024 roku adwokaci i radcy prawni wykonujący zawód są w obowiązku posiadania konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Osoby trzecie nie mają dostępu do informacji o sprawach, w których nie są stroną. Zapewnia to ochronę poufności informacji procesowych. Użytkownicy mogą korzystać z portalu bez obawy o wyciek czy nieautoryzowane wykorzystanie danych.

Korzystanie z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych jest bezpłatne.

 

Rejestracja i logowanie w PISF

Aby korzystać z systemu e-doręczeń, użytkownik musi zarejestrować się w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Proces rejestracji jest stosunkowo prosty i obejmuje kilka kroków. Na początek, użytkownik musi wejść na stronę internetową PISP i wybrać opcję rejestracji nowych użytkowników.

Następnie należy wprowadzić:

 • PESEL,
 • adres mailowy,
 • ustalić indywidualny login.

Na tym etapie ważne jest także wybranie odpowiedniego typu profilu: użytkownik zwykły, pełnomocnik zawodowy, komornik.

W kolejnych krokach system prosi o wprowadzenie szczegółowych danych osobowych. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na opcję „powiadamiaj e-mailem o zmianach w sprawach”. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz logować się do systemu, aby być na bieżąco z postępami dotyczącymi Twojej sprawy.

Ostatni etap to złożenie wniosku o udzielenie dostępu. Wybierz z listy właściwą dla Twojej sprawy apelację, a następnie kliknij przycisk „wyślij wniosek” lub „wyślij wniosek i podpisz profilem zaufanym”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz dostęp do informacji o dotyczących Cię sprawach, toczących się w konkretnym sądzie (w tym do e-doręczeń).

E-doręczenia PISP w postępowaniu windykacyjnymDoręczenia Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych są traktowane tak samo jak list polecony wysłany za potwierdzeniem odbioru. Oznacza to, że sama wysyłka e-doręczenia stanowi potwierdzenie zapoznania się z dokumentem przez adresata. Warto o tym pamiętać, ponieważ odebranie korespondencji, także w kontekście windykacji, miewa skutki prawne.

Pamiętaj, że terminy obowiązują wszystkich - także wierzycieli.

E-doręczenia są wygodnym i obecnie najbezpieczniejszym sposobem korespondencji, ale musisz pamiętać, aby je na bieżąco odbierać.

Jeśli zapomnisz o bieżącym monitoringu PISP, może czekać Cię szereg nieprzyjemnych sytuacji:

 • przegrana w sprawie - wierzyciel, który nie odbiera pism sądowych, ryzykuje, że sąd rozstrzygnie sprawę na jego niekorzyść, zwłaszcza jeśli przegapi terminy na złożenie odpowiednich dokumentów czy udzielenie odpowiedzi,
 • utrata możliwości dochodzenia roszczeń - nieodebranie pisma może skutkować zamknięciem sprawy,
 • zasądzenie kosztów na korzyść dłużnika - sąd może obciążyć wierzyciela kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego przeciwnika, jeśli wierzyciel nie stawi się na rozprawie lub nie odpowie na tyczące się tego pisma,
 • brak możliwości obrony swoich praw - wierzyciel, który nie odbiera pism sądowych, nie będzie mógł przedstawić swojego stanowiska ani dowodów na poparcie swoich roszczeń, co znacząco osłabi jego pozycję w procesie,
 • problemy z egzekucją wyroku - nawet jeśli wyrok zostanie wydany na korzyść wierzyciela, nieodebranie istotnych pism może opóźnić proces egzekucji i zmniejszyć szanse na skuteczne odzyskanie należności.

Przykład: Pan Adam jest właścicielem firmy gastronomicznej „Smaczne Kąski”. Od kilku miesięcy stara się odzyskać zaległe płatności od jednego ze swoich klientów, który zlecił catering na dużą imprezę, ale nie uregulował faktury. Windykacja polubowna okazała się nieskuteczna. W związku z tym pan Adam złożył sprawę do sądu i czekał na dalsze instrukcje dotyczące postępowania. Pewnego dnia, sąd wysłał do pana Adama list polecony zawierający ważne dokumenty dotyczące postępowania. Niestety, pan Adam w natłoku codziennych obowiązków nie odebrał listu na czas ani nie zareagował na awizo, które znalazł w skrzynce pocztowej kilka dni później. W rezultacie proces egzekucji długu uległ znacznemu opóźnieniu, ponieważ sąd nie mógł kontynuować postępowania bez reakcji Pana Adama. Taka sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby mężczyzna korzystał z e-doręczeń PISP. Dokumenty skutecznie dotarłyby do mężczyzny, a proces windykacji mógł być kontynuowany bez przeszkód.

Aby uniknąć takich konsekwencji, wierzyciel powinien regularnie sprawdzać korespondencję sądową i odbierać wszystkie pisma. Niezależnie od formy ich dostarczenia, obie strony muszą reagować w odpowiednich terminach.

Jeśli brakuje Ci czasu na bieżący monitoring spraw, skorzystaj ze wsparcia kancelarii Vindicat.pl. System wesprze Cię podczas postępowania sądowo-egzekucyjnego oraz doprowadzi Twoją sprawę do szczęśliwego końca.

Za datę doręczenia uznaje się datę zapoznania się przez odbiorcę z pismem na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Taka czynność jest rozpoznawana, gdy użytkownik kliknie przycisk „odbierz”. Aby ograniczyć możliwość unikania odbioru pism, wprowadzono regulację - jeśli dłużnik nie odbierze pisma, uznaje się je za doręczone po 14 dniach od umieszczenia go na PISP.

Korzyści płynące z e-doręczeń PISP:

 • szybkość - doręczenia są przesyłane natychmiast, eliminując ryzyko zagubienia dokumentu w tradycyjnym transporcie,
 • bezpieczeństwo danych - informacje zgromadzone na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • dostępność - e-doręczenia są dostępne on-line o każdej porze dnia i nocy, co ułatwia szybki wgląd w dokumenty,
 • wspieranie ekologii - korzystanie z e-doręczeń zmniejsza zużycie papieru i innych zasobów naturalnych.
   
 E-DORĘCZENIAWYSYŁKA TRADYCYJNA
BezpieczeństwoWysokie (szyfrowanie, uwierzytelnianie)Umiarkowane (możliwość zgubienia przesyłki
Czas doręczeniaNatychmiastowyDo kilku dni
Potwierdzenie odbioruAutomatyczneRęczne - możliwość braku odbioru
ArchiwizacjaElektroniczna, zautomatyzowanaPapierowa, ręczna

E-doręczenie dotyczy pism sądowych w sprawach rozpoznawanych na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Do takich dokumentów zaliczają się m.in.:

 • orzeczenia wydane na posiedzeniu niejawnym,
 • zarządzenia wydane na posiedzeniu niejawnym,
 • zawiadomienia,
 • wezwania,
 • zobowiązania.

Vindicat.pl - niezawodny partner w walce z dłużnikiem

Vindicat.pl to profesjonalna firma windykacyjna, zajmująca się dochodzeniem roszczeń w imieniu wierzycieli.

Jako profesjonalny pośrednik, Vindicat.pl zadba o wszystkie niezbędne formalności oraz dopilnuje terminowego odbioru Twoich pism poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, co pozwoli Ci uniknąć potencjalnych komplikacji i opóźnień.

Zespół doświadczonych specjalistów Vindicat.pl nie tylko może reprezentować wierzyciela przed sądem, ale również skutecznie przeprowadza proces egzekucji należności.

Dzięki naszej pomocy będziesz mógł skupić się na rozwoju swojej firmy, zamiast martwić się o skomplikowane procedury sądowe.

Korzystając z usług Vindicat.pl zyskujesz:

 • pełne wsparcie prawne - zajmiemy się całą dokumentacją oraz formalnościami związanymi z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym,
 • reprezentację przed sądem - na Twoje życzenie nasi prawnicy będą Cię reprezentować w sądzie, dbając o profesjonalne i efektywne prowadzenie sprawy,
 • oszczędność czasu - skoncentruj się na prowadzeniu firmy, podczas gdy my zajmiemy się wszystkimi aspektami windykacji,
 • transparentność działań - na bieżąco informujemy Cię o postępach w sprawie, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad całym procesem,
 • bezpieczeństwo prawne - w Vindicat.pl dbamy o zgodność wszystkich działań windykacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa, chroniąc Twoje interesy,
 • skuteczność egzekucji - dzięki sprawdzonym metodom Vindicat.pl zwiększasz szanse na odzyskanie należności w krótkim czasie.

Pamiętaj, że aż 93% spraw powierzonych opiece Vindicat.pl zostało rozwiązanych na etapie windykacji polubownej. Oznacza to, że odzyskujemy znaczną większość należności bez angażowania sądu, co przyspiesza zaspokojenie roszczeń naszych klientów.

 

RoboVindicat - Twój wirtualny asystent windykacyjny

RoboVindicat automatyzuje proces windykacji, oferując szereg funkcjonalności, pomagających w efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami:

 • moduł negocjacyjny - podpowiemy Ci, jakie rozwiązania zaproponować dłużnikowi, aby jak najszybciej uregulował dług (odsetki, harmonogram rat, alternatywne sposoby spłaty),
 • automatyczne monitorowanie płatności - RoboVindicat śledzi terminy płatności i automatycznie wysyła przypomnienia do dłużników,
 • generowanie i wysyłka wezwań do zapłaty - system automatycznie tworzy i wysyła profesjonalne wezwania do zapłaty, co pozwala na szybkie podjęcie działań windykacyjnych,
 • spersonalizowana komunikacja - system dostosowuje treść komunikatów do specyfiki każdej sprawy i profilu dłużnika, zwiększając skuteczność windykacji.

Zaloguj się w naszym systemie i sprawdź wszystkie udogodnienia, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy!

W Vindicat.pl oferujemy dwa główne modele opłat, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów:

 • abonament (stała miesięczna opłata) - płacąc 169 zł miesięcznie, zyskujesz pełen dostęp do narzędzi i usług oferowanych przez vindicat.pl, w tym korzystanie z RoboVindicat,
 • prowizja (opłata za sukces) - ten model opiera się na 8% prowizji od odzyskanych należności, co oznacza, że opłaty są naliczane tylko w przypadku skutecznej windykacji.

Vindicat.pl to nie tylko firma windykacyjna, ale przede wszystkim Twój partner w zarządzaniu wierzytelnościami. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanym narzędziom zapewniamy skuteczne, szybkie i opłacalne odzyskiwanie należności.

Wybierz swoje pieniądze, wybierz Vindicat.pl!

FAQ:

Co to jest Portal Informacyjny Sądów Powszechnych?

PISP to platforma internetowa umożliwiająca elektroniczny dostęp do danych i informacji dotyczących spraw sądowych prowadzonych przez sądy powszechne.

Kto ma dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych?

Dostęp do PISP mają wyłącznie osoby upoważnione, takie jak strony postępowań sądowych, ich pełnomocnicy oraz inne osoby upoważnione. Osoby trzecie nie mają wglądu do danych zawartych w portalu.

Czy e-doręczenia są bezpieczne?

TAK. E-doręczenia są zabezpieczone odpowiednimi technologiami, które chronią dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ile kosztuje wsparcie Vindicat.pl?

Vindicat.pl oferuje dwa modele opłat: abonament, który obejmuje stałą miesięczną stawkę od 169 zł bez dodatkowych opłat oraz 8% prowizję od odzyskanych należności, bez wstępnych kosztów.

Oceń ten artykuł:

Jak działa system e-doręczeń w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!