Jakie są ograniczenia dotyczące sposobów windykacji długu?

31-07-2023

Twój dłużnik unika płatności? Masz wątpliwości czy podejmowane przez Ciebie działania są właściwe? Windykacja to proces, który wymaga nie tylko odpowiedniej dokumentacji, ale i wiedzy jak właściwie ją prowadzić. Oczywiście możesz dokonywać jej samodzielnie, jednak wymaga to od Ciebie przygotowania solidnej strategii oraz znajomości praw wierzyciela i dłużnika. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem odpowiednich narzędzi windykacyjnych, z artykułu dowiesz się jak, uniknąć niepożądanych konsekwencji oraz z sukcesem zaspokoić swoje roszczenia.

Jakie są ograniczenia dotyczące sposobów windykacji długu?

Zadbaj o poprawny kontakt z dłużnikiem

Dane kontaktowe powinny być ustalone z dłużnikiem, aby mieć pewność, że nie dochodzi do nadużyć, a korespondencja poprawnie dociera do adresata. Nieodłącznym elementem windykacji jest negocjowanie warunków spłaty długu.

Jako wierzyciel możesz wybrać następujące kanały komunikacji:

 • kontakt telefoniczny lub SMS-owy,
 • kontakt mailowy,
 • pisma wysyłane pocztą tradycyjną (najlepiej za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem nadania),
 • osobista rozmowa z dłużnikiem,
 • wsparcie prawnika, windykatora lub komornika.

Niezależnie od wybranej metody kontaktu, należy zachować profesjonalizm, uprzejmość i przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.

Co może, a czego musi wystrzegać się wierzyciel w kontakcie z dłużnikiem?

Dozwolone

Zabronione

Kontakt na numer telefonu, e-mail czy adres korespondencyjny.

Kontakt w sprawie długu z osobami trzecimi, takimi jak bliscy wierzyciela czy jego pracodawca.

Informowanie o konsekwencjach prawnych wynikających z opóźnień w płatności.

Stosowanie gróźb, aby skłonić dłużnika do uregulowania zobowiązań.

Rozmowa osobista w miejscu zamieszkania dłużnika, po wcześniejszym umówieniu.

Nachodzenie dłużnika w jego miejscu zamieszkania czy pracy lub w innych lokalizacjach, w których może przebywać.

Kontaktowanie się z dłużnikiem poprzez prawnika, profesjonalną firmę windykacyjną, czy komornika.

Korzystanie z usług nielegalnych komorników i windykatorów celem wymuszenia na dłużniku szybszej spłaty zadłużenia.

Korzystaj ze wsparcia profesjonalnych firm windykacyjnych

Wokół zawodu windykatora narosło wiele mitów. Krzywdzące i nieprawdziwe przekonania o sposobach pracy firm windykacyjnych, budzą nie tylko strach dłużników, ale i uprzedzenia wierzycieli. Pamiętaj jednak, że profesjonalne firmy windykacyjne, takie jak Vindicat.pl działają w pełni legalnie z poszanowaniem praw i godności dłużnika.

Windykator absolutnie nie może wykorzystywać niewłaściwych metod, takich jak:

 • manipulacja, dezinformacja czy wprowadzanie w błąd,
 • groźby lub zastraszanie w celu wymuszenia spłaty długu,
 • przesyłanie fałszywych dokumentów do dłużnika,
 • nakłanianie dłużnika do nieodpowiednich działań, takich jak zaciąganie kolejnych pożyczek, by spłacić dług.
 

Nielegalni komornicy - zmora wierzycieli

O ile korzystanie z usług nierzetelnych firm windykacyjnych, niesie za sobą ryzyko bezpowrotnej utraty pieniędzy, o tyle jeszcze gorzej jest w przypadku nielegalnie działających komorników. Zakres działań komornika jest bowiem ściśle określony przez prawo.

Idąc za Dz.U.2023.590 t.j. „Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach”.

Jeśli jako wierzyciel otrzymałeś ofertę szybkiego ściągnięcia długu w drodze egzekucji mienia dłużnika - pod żadnym pozorem z niej nie korzystaj! Legalny komornik może dokonywać egzekucji wyłącznie na podstawie decyzji sądu, która ma podstawy w przepisach prawa i została podjęta na podstawie przedłożonej dokumentacji. Fałszywe firmy o charakterze komorniczym działając nielegalnie, narażają wierzycieli nie tylko na utratę pieniędzy, ale także daleko idące konsekwencje prawne.

Przykład:

Pan Piotr nie zapłacił za usługi wykończeniowe, świadczone przez firmę pana Andrzeja. Pan Andrzejem, chcąc szybko odzyskać pieniądze, postanowił skorzystać z usług komornika znalezionego na portalu społecznościowym. Komornik stosował agresywne metody, regularnie nękał pana Piotra, strasząc go i grożąc mu różnymi sankcjami.

Pan Piotr poczuł się zastraszony i zdezorientowany wobec działań komornika. Postanowił skonsultować się z prawnikiem i zgłosić tę sytuację do odpowiednich organów. Po dokładnym zbadaniu sprawy, dowody przedstawione przez pana Piotra oraz innych poszkodowanych dłużników potwierdziły naruszenia prawa i etycznych standardów przez komornika. Okazało się również, że komornik nie posiadał stosownym uprawnień do wykonywania zawodu i został doprowadzony przed sąd.

Pan Andrzej, jako wierzyciel, również poniósł konsekwencje prawne. Organ, który zbadał sprawę, stwierdził, że pan Andrzej wiedział lub powinien był wiedzieć o nielegalnych działaniach komornika, którego zatrudnił. Uznano go za współuczestnika nielegalnych działań komorniczych. W rezultacie pan Andrzej został ukarany grzywną, a jego wizerunek został poważnie nadszarpnięty, co negatywnie wpłynęło na dalszą działalność biznesową.

Przykład pana Andrzeja ilustruje, że korzystanie z nieuczciwych i nielegalnych praktyk komorniczych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Ważne jest, aby zarówno wierzyciele, jak i komornicy, przestrzegali przepisów prawa i postępowali w sposób etyczny.

Pamiętaj! Współpraca z nielegalnym komornikiem, który działa bez upoważnienia sądu, może mieć charakter przestępczy i wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Cierpliwość i empatia - dobre praktyki wierzycieli w kontakcie z dłużnikami

W negocjacjach z dłużnikiem wierzyciel powinien przestrzegać pewnych zasad i ograniczeń, wynikających nie tylko z przepisów prawa, ale także etyki czy kultury osobistej. Empatyczne podejście do dłużnika może pomóc w zrozumieniu przyczyn jego trudności finansowych oraz pozytywnie wpłynąć na współpracę. Wierzyciel, który wykazuje zrozumienie i cierpliwie pracuje z dłużnikiem, stwarza atmosferę zaufania. Profesjonalne formy kontaktu wpływają pozytywnie na relację między stronami, a także cieszą się zdecydowanie większą skutecznością.

Kompetentny i efektywny wierzyciel powinien:

 • zachować profesjonalizm i uprzejmość,
 • wysłuchać dłużnika, aby zrozumieć jego sytuację finansową i ewentualne trudności,
 • wyjaśnić dłużnikowi jego prawa w ramach procesu windykacji, włącznie z możliwością ustalenia planu spłaty lub negocjacji warunków spłaty
 • respektować prywatność dłużnika,
 • być elastyczny i otwarty na negocjacje w celu znalezienia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Przykład:

Pan Leszek, nie uregulował płatności za przeprowadzony przez panią Olgę projekt identyfikacji wizualnej jego firmy. Po kilku nieudanych próbach skontaktowania się z panem Leszkiem i przypomnieniach dotyczących zaległej płatności, pani Olga postanowiła podejść do sprawy w sposób profesjonalny. Zadzwoniła do pana Leszka, przedstawiła się i uprzejmie przypomniała o nieuregulowanej fakturze za wykonaną usługę. Pan Leszek okazał się być zaskoczony i przepraszając, wyjaśnił, że miał pewne problemy finansowe, które spowodowały opóźnienie w uregulowaniu płatności.

Pani Olga postanowiła cierpliwie wysłuchać pana Leszka. Wyraziła zrozumienie dla trudności, ale jednocześnie wyjaśniła, że termin płatności został już znacznie przekroczony i konieczne jest uregulowanie długu. Po krótkiej rozmowie zaproponowała panu Leszkowi elastyczne rozwiązanie - możliwość rozłożenia spłaty na raty, dostosowane do możliwości finansowych pana Leszka.

Pan Leszek był wdzięczny za tę propozycję i z zadowoleniem ją przyjął. Oboje ustalili harmonogram spłat, który był wygodny dla mężczyzny, a jednocześnie zapewniał pani Oldze odzyskanie należności w terminie.

Dzięki cierpliwości i profesjonalizmowi pani Olgi oraz gotowości pana Leszka do współpracy zaległość została uregulowana w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. Pani Olga była zadowolona, że udało się rozwiązać tę sytuację w sposób pozytywny, a pan Leszek docenił elastyczność i wyrozumiałość pani Olgi.

Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna, a ludzie borykają się z różnorodnymi problemami finansowymi. Działanie z empatią i cierpliwością może pomóc wierzycielom nie tylko w odzyskaniu długu, ale także w budowaniu długotrwałych relacji z dłużnikami. Taka podejście daje szansę na pozytywne rozwiązania zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników.

Wierzyciel pod żadnym pozorem nie może:

 • stosować przemocy fizycznej,
 • zniesławiać i używać inwektyw wobec dłużnika,
 • wywierać presji na dłużniku,
 • zastraszać dłużnika,
 • angażować w sprawę nieuprawnione osoby trzecie,
 • podejmować jakichkolwiek inne czynności, zabronione przepisami prawa.

Pamiętaj! Stosowanie niewłaściwych metod kontaktu, sprzecznych z prawem czy etyką, oddala wierzyciela od zaspokojenia roszczeń oraz może narażać go na konsekwencje prawne.

Jak już z pewnością wiesz, kluczem do skutecznej windykacji są rozważne i przemyślane działania. Pamiętaj, że prawo nie chroni tylko wierzyciela, ale również dłużnika. Respektowanie wzajemnych praw i obowiązków to najkrótsza droga do wypracowania korzystnego dla obu stron kompromisu. Jeśli zależy Ci na szybkim odzyskaniu pieniędzy przy jednoczesnym poszanowaniu prawa i etyki, skorzystaj z pomocy specjalistów Vindicat.pl!

 

Vindicat.pl - odzyskamy Twoje pieniądze legalnie, profesjonalnie, skutecznie!

Masz wątpliwości czy stosowane przez Ciebie metody windykacyjne są etyczne? Jeśli w Twojej głowie pojawiła się taka myśl, warto sięgnąć po wsparcie profesjonalnych windykatorów. W Vindicat.pl dbamy o interesy wierzyciela z pełnym poszanowaniem praw dłużnika! Nie będziemy nachodzić Twojego klienta ani nękać go telefonami w środku nocy. Zamiast tego za pomocą systemu Vindicat przygotujesz skuteczne pisma, które skłonią Twojego dłużnika do szybszej spłaty zobowiązań. Pamiętaj, że aż 93% spraw skierowanych do Vindicat.pl zostało rozwiązanych na etapie windykacji polubownej!

RoboVindicat - system windykacyjny dla Twojej firmy

Chcesz mieć rękę na pulsie i być na bieżąco ze swoją sprawą? Z aplikacją RoboVindicat możesz windykować samodzielnie, z każdego miejsca na ziemi! Wystarczy, że się zarejestrujesz w systemie! System Vindicat poprowadzi Cię na każdym etapie windykacji - od monitorujących działań prewencyjnych, po windykację polubowną i egzekucję sądowo-komorniczą.

Klienci Vindicat.pl zyskują:

 • kontrolę nad finansami - RoboVindicat prowadzi stały monitoring Twoich faktur (aplikacja jest zintegrowana z najpopularniejszymi systemami do fakturowania, takimi jak iFirma, wFirma, InFakt, Fakturownia),
 • korzystne negocjacje - przygotujemy dla Ciebie szereg propozycji prowadzących do ugody,
 • oszczędność czasu - automatyczna wysyłka korespondencji do dłużnika,
 • oszczędność pieniędzy - w modelu success fee pobierzemy zaledwie 8% windykowanego długu - opłatę pobierzemy wyłącznie po skutecznym odzyskaniu Twoich pieniędzy,
 • profesjonalizm i skuteczność - w systemie znajdziesz personalizowane wzory dokumentów wraz z pieczęcią prewencyjną kancelarii Vindicat.

Chcesz dołączyć do grona wierzycieli, których roszczenia zostały zaspokojone? Skontaktuj się z Vindicat.pl i windykuj już od dziś!

FAQ:

Mój klient zalega z płatnością. Czy mogę zgłosić sprawę do komornika?

Legalnie działający komornik nie podejmie się sprawy, jeśli nie posiadasz stosownych dokumentów. W systemie Vindcat znajdziesz odpowiednie pisma umożliwiające przekazanie egzekucji w ręce komornika. Komornik może zająć się egzekucją dopiero na podstawie wyroku sądu.

Co to znaczy „success fee”?

Model success fee jest jedną z dwóch opcji płatniczych za usługi Vindicat.pl. W ramach success fee płacisz tylko 8% windykowanej sumy. Dodatkowo atrakcyjne jest to że zapłacisz dopiero po zaspokojeniu roszczenia.

Chcę wejść z dłużnikiem na drogę sądową. Czy powinienem go o tym wcześniej poinformować?

TAK. Dłużnik ma prawo do tego typu informacji. Taka informacja może zadziałać motywująco na dłużnika i skłonić go do opłacenia zobowiązania.

Mój dłużnik nie odbiera telefonów i nie odpowiada na maile. Czy mogę skontaktować się z jego rodziną poprzez media społecznościowe?

NIE. Zwracając się do osób trzecich w sprawie zadłużenia, naruszasz prawo dłużnika do ochrony danych osobowych.

Czy windykator może natarczywie nachodzić dłużnika?

NIE. Dramatyczne historie o agresywnym nękaniu niesłownych klientów i zabieraniu im mienia nie mają żadnego odzwierciedlenia w pracy profesjonalnych firm windykacyjnych.

Oceń ten artykuł:

Jakie są ograniczenia dotyczące sposobów windykacji długu?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!