Czy dłużnik może odmówić spłaty długu?

12-06-2023

Kontrahenci i przedsiębiorcy powinni na równi i uczciwie podchodzić do relacji biznesowych oraz wywiązywać się z zobowiązań. Jednak jak dobrze wszyscy wiemy nie zawsze tak się dzieje. Jeśli Twój klient uchyla się od płatności, musisz zacząć dochodzenie swoich roszczeń. Zastanawiasz się, czy dłużnik może odmówić spłaty długu? Z artykułu dowiesz się, jakie ma możliwości w tym zakresie oraz co zrobić, by jako wierzyciel odzyskać pieniądze.

Czy dłużnik może odmówić spłaty długu?

Dług - czym jest i kiedy możemy o nim mówić?

Wyobraź sobie taką sytuację: podpisałeś z nowym klientem umowę na wykonanie usługi. Po zakończeniu prac wystawiłeś fakturę, a klient nie uregulował płatności w terminie. Już pierwszego dnia po przekroczeniu terminu płatności mamy do czynienia z powstaniem długu.

Termin ten możemy stosować zamiennie z pojęciem „zobowiązanie”. Jego prawna definicja w zasadzie niczym nie odbiega od potocznego rozumienia.

W myśl Kodeksu Postępowania Cywilnego: „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”.

Pamiętaj! Dług pojawia się już od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu płatności. Taki stan rzeczy jest podstawą do przeprowadzenia czynności windykacyjnych.

Sukces windykacji zależy od wielu czynników. Duże znaczenie ma umiejętna windykacja polubowna, której narzędzia pozwalają na korzystne wypracowanie ugody zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. Na tym etapie warto podejmować świadome kroki oraz posiłkować się wiedzą specjalistów, lub powierzyć sprawę systemowi Vindicat. Powodzenie zaspokojenia roszczenia zależy od wielu czynników, jednak można śmiało przyznać, że niektóre zobowiązania zdecydowanie trudniej odzyskać niż inne.

Szybkie odzyskanie pieniędzy może być utrudnione gdy:

Jeśli Twoja sytuacja znajduje odbicie w jednej z powyższych sytuacji, nadal możesz mieć nadzieję na zaspokojenie roszczenia. Instrumenty windykacyjne, jakimi dysponują profesjonalne firmy windykacyjne, takie jak Vindicat, pozwalają na skuteczną windykację we wszystkich wspomnianych wyżej przypadkach. Oczywiście każda wierzytelność wiąże się z innymi okolicznościami, jednak umiejętne działania mogą zaspokoić tego typu roszczenia.

Twoja wierzytelność może być niemożliwa do ściągnięcia gdy:

 

Przedawnienie długu - co zrobić, kiedy to wierzyciel zapomniał o zobowiązaniu?

Przedawnienie długu następuje w chwili, gdy bieg przedawnienia długu osiąga określony czas (najczęściej wynosi 6 lat). Co to oznacza w praktyce? Nic innego jak stare długi, o których istnieniu zapomniał nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel. Jeśli przez długi czas nie podejmowałeś działań windykacyjnych, możesz liczyć się z przeterminowaniem wierzytelności. W takiej sytuacji dłużnik może w pełni legalnie zostać zwolniony z konieczności spłaty zadłużenia.

Jak uniknąć takiej sytuacji?

 • monitoruj terminy zawarte w umowach i na fakturach,
 • informuj klienta o konieczności opłaty,
 • wyślij do dłużnika wezwanie do zapłaty,
 • przedstaw dłużnikowi możliwości polubownego rozwiązania sprawy,
 • jeśli próby zawarcia ugody nie pomagają, skieruj sprawę do sądu.

Dlaczego powyższe metody mają zastosowanie w uniknięciu sytuacji przedawnienia? Mają moc wstrzymania lub zerwania biegu przedawnienia. Oznacza to, że jeśli będziesz podejmował udokumentowane kroki windykacyjne, do przedawnienia wierzytelności najprawdopodobniej nie dojdzie.

Aby mieć jednak stuprocentową pewność, warto skonsultować się z profesjonalną firmą windykacyjną, która obliczy wszelkie terminy i doradzi Ci, w jaki sposób bezpiecznie prowadzić skuteczną windykację.

Przykład:

Pani Ewa wyświadczyła firmie pana Tomasza usługi fotograficzne. Umowa ustalała, że pan Tomasz zobowiązuje się spłacić całą kwotę w maju 2016 roku. Niestety, pan Tomasz nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, a poza wysłaniem wezwania do zapłaty, pani Ewa nie podejmowała dalszych działań windykacyjnych. W efekcie tego minęły już cztery lata od pierwotnego terminu płatności.

Pani Ewa skonsultowała się z firmą windykacyjną, od której otrzymała informację, że dług przedawni się za 2 lata. Kobieta zdecydowała się podjąć działania w celu odzyskania swojego długu. Zgromadziła dokumentację dotyczącą powstałego długu, przygotowała pozew i postanowiła skierować sprawę do sądu w celu dochodzenia roszczeń. Złożyła pozew przeciwko panu Tomaszowi, domagając się spłaty całości długu.

Sąd rozpatrzył sprawę i uznał, że roszczenie pani Anny jest w dalszym ciągu ważne. Dzięki podjęciu kroków prawnych, pani Anna ma możliwość dochodzenia swojego roszczenia i odzyskania długu. W tym przypadku, skierowanie sprawy do sądu przez wierzycielkę przerwało bieg przedawnienia, umożliwiając dochodzenie roszczeń i odzyskanie długu, który inaczej byłby przedawniony.

Jakie dokumenty trzeba zebrać, aby sąd uznał dług?

Dług istnieje tylko wtedy, gdy istnieją dokumenty mogące go udowodnić. Jeśli znajdujesz się w sytuacji podbramkowej - bez umowy i faktury, a Twój klient wypiera się długu - możesz liczyć się z dużym prawdopodobieństwem utraty pieniędzy. W takiej sytuacji szczególnie pomocne może być wsparcie firmy windykacyjnej, jednak nawet wsparcie profesjonalistów nie da Ci gwarancji na zaspokojenie takiego roszczenia.

Aby więc nie znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, przy zawieraniu każdej relacji biznesowej dbaj o:

 • zawarcie umowy, w której znajdą się dane obydwu stron transakcji, informacje kontaktowe, czas realizacji usług, termin oraz warunki opłaty, ewentualne konsekwencje wynikające z opóźnień w płatnościach,
 • gromadzenie faktur,
 • gromadzenie korespondencji z klientem.

Przykład:

Adam jest fotografem specjalizującym się w reportażach ślubnych. Podczas wesela Anny i Marcina, spędził on cały dzień, dokumentując piękne momenty i tworząc wyjątkowe zdjęcia. Umówił się z parą ustnie na wynagrodzenie w wysokości 3000 złotych za pełną usługę fotograficzną.

Niestety, po weselu Anna i Marcin zniknęli i nie utrzymywali kontaktu z Adamem. Mężczyzna nie zabezpieczył się pisemną umową ani nie wystawił faktury, ponieważ ufał, że Anna i Marcin uczynią płatność po weselu. Kiedy Adam próbował skontaktować się ze zleceniodawcami, nie otrzymywał odpowiedzi. Upłynęło kilka tygodni, a Anna i Marcin nie skontaktowali się z Adamem i nie zapłacili za jego usługi.

Adam zdał sobie sprawę, że nie ma umowy ani faktury, co znacznie utrudnia odzyskanie pieniędzy. Bez dokumentacji pisemnej, nie miał silnych dowodów na to, że Anna i Marcin faktycznie wynajęli go jako fotografa i nie uregulowali płatności. Mimo starań Adama nie był on w stanie odzyskać pieniędzy bez umowy ani faktury.

Ten przykład pokazuje, jak ważne jest zawarcie pisemnej umowy i wystawienie faktury w przypadku świadczenia usług. Takie dokumenty stanowią nie tylko zabezpieczenie dla usługodawcy, ale również ułatwiają rozstrzyganie sporów dotyczących płatności.

Pamiętaj! Tylko posiadając szczegółową dokumentację długu, Twoje roszczenie będzie miało podstawę prawną!

 

Siła wyższa a nieuregulowany dług

Twój klient uzasadnia brak płatności zaistnieniem siły wyższej? Choć tego typu okoliczności nie są częste, prawo przewiduje możliwość uznania siły wyższej jako okoliczności zwalniającej z konieczności uregulowania zobowiązań. Za siłę wyższą można uznać zdarzenie, którego wystąpienie oraz skutki były niemożliwe do przewidzenia.

Rozumiemy przez to:

 • katastrofalne wydarzenia o charakterze przypadkowym,
 • działania spowodowane siłami przyrody (pożary, susze, powodzie, huragany oraz pozostałe klęski żywiołowe).

Choć mogłoby się wydawać, że w takim przypadku dług jest nieściągalny, pamiętaj, że dłużnik musi przedstawić konkretne wyjaśnienie. Aby uniknąć nieuczciwości ze strony dłużników, wymiar sprawiedliwości szczegółowo sprawdza przedstawioną argumentację. Dopiero na jej podstawie może wydać decyzję o zaniechaniu odpowiedzialności dłużnika wobec zobowiązania.

Vindicat - specjaliści od spraw niemożliwych!

Myślisz, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia? Twój klient w dalszym ciągu nie płaci? Nie zwlekaj, sięgnij po wsparcie specjalistów! Vindicat to profesjonalna firma windykacyjna, której celem jest niesienie pomocy wierzycielom, zmagającym się z niesłownymi kontrahentami. Skorzystaj z Vindicat i przekonaj się, że windykacja nie musi być trudna i czasochłonna!

Vindicat to:

RoboVindicat - Twoje finanse pod kontrolą!

Z myślą o różnym stopniu zaawansowania spraw windykacyjnych, przygotowaliśmy dla Ciebie funkcjonalną aplikację RoboVindicat. Korzystanie z niej nie tylko ułatwi Ci walkę o obecne zadłużenie, ale pomoże uniknąć powstania kolejnych zaległości! RoboVindicat to narzędzie, które jest zintegrowane z najpopularniejszymi systemami do fakturowania: wFirma, Fakturownia, InFakt czy ifirma.

Aby zacząć windykować z RoboVindicat:

 • podaj dane dłużnika (w tym aktualny numer telefonu oraz e-mail kontaktowy,
 • wpisz dane długu... i ciesz się z wszystkich funkcjonalności aplikacji!

Skuteczna windykacja to szybka windykacja! Nie zwlekaj więc z działaniami - zaufaj profesjonalistom Vindicat i odzyskaj zarobione przez siebie pieniądze!

FAQ:

Czy dłużnik może odmówić spłaty zobowiązania?

TAK. Do najpopularniejszych sytuacji tego typu można zaliczyć: przedawnienie długu, zaistnienie sił wyższych, brak dokumentacji długu po stronie wierzyciela.

Nie potrafię pisać profesjonalnych pism windykacyjnych. Czy Vindicat rzeczywiście zrobi to za mnie?

TAK. Specjaliści Vindicat w oparciu o szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie przygotują w Twoim imieniu wszelkie pisma, które będą niezbędne do przeprowadzenia skutecznej windykacji. Wystarczy, że podasz wymagane informacje, a w systemie będą czekać na Ciebie w pełni spersonalizowane dokumenty.

Mój klient nie chce uregulować długu z powodu powodzi, która zniszczyła jego dom. Według moich informacji taka sytuacja nie miała miejsca. Co powinienem zrobić?

Sąd rozpatrzy podanie Twojego dłużnika wyłącznie na podstawie szczegółowych dowodów na zaistnienie sił wyższych. Jeśli dysponujesz kontrargumentami, przygotuj dowody aby dowieść nieuczciwości klienta i zmusić go tym samym do uregulowania zaległych zobowiązań.

Wyświadczyłem usługi klientowi, jednak zapomniałem o zawarciu pisemnej umowy. Czy mam szansę na odzyskanie długu?

W takiej sytuacji nie masz pełnej gwarancji na odzyskanie pieniędzy. Zbierz korespondencję z klientem i skonsultuj swoją sytuację z profesjonalną firmą windykacyjną. Specjaliści po zapoznaniu się z Twoją sprawą ocenią szanse oraz pomogą Ci podjąć stosowne kroki w celu zaspokojenia Twojego roszczenia.

Zapomniałem o długu, który powstał wobec mnie dwa lata temu. Czy nadal mogę dochodzić swoich roszczeń?

TAK, ale działaj szybko! Przedawnienie roszczeń następuje zwykle po upływie 6 lat, jednak w szczególnych przypadkach czas ten może być krótszy. Skonsultuj swoją sprawę z prawnikami, z ich pomocą podejmij kroki, które wstrzymają bądź przerwą bieg przedawnienia długu.

Oceń ten artykuł:

Czy dłużnik może odmówić spłaty długu?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!