Ugoda z dłużnikiem - wzór z omówieniem

06-11-2020

Zawarcie ugody z dłużnikiem stosunkowo szybki sposób na odzyskanie pieniędzy od nierzetelnego kontrahenta. Ugodę można przygotować samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać o kilku bardzo istotnych szczegółach.  Jak wygląda ugoda z dłużnikiem i co musi zawierać? Przedstawiamy wzór ugody z dłużnikiem i omawiamy każdy z jej elementów.

Ugoda z dłużnikiem - wzór z omówieniem

Ugoda z dłużnikiem - co to jest?

Ugoda pozasądowa to nic innego jak umowa pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Zawiera się ją przed skierowanym sprawy do sądu. To ważny element windykacji polubownej.

W ugodzie obydwie strony - zarówno wierzyciel, jak i dłużnik - dokonują wzajemnych ustępstw. Celem jest uniknięcie długotrwałego procesu sądowego.

Dzięki ugodzie dochodzi do polubownego zakończenia sporu. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ugody, które wcześniej wspólnie wypracowały w toku negocjacji.

Treścią ugody może być m.in.:

 • rozłożenie zobowiązania na raty,
 • wydłużenie terminu płatności,
 • umorzenie odsetek w całości lub w części,
 • pomniejszenie kwoty zobowiązania o ustaloną kwotę,
 • wycofanie złożonego pozwu sądowego (jeśli wierzyciel zdążył już go złożyć).
 

Co musi zawierać ugoda z dłużnikiem - 10 szybkich kroków do ugody z dłużnikiem

Ugoda z dłużnikiem nie jest bardzo sformalizowanym dokumentem. Można sporządzić ją samodzielnie... albo w zaledwie kilka minut wygenerować z systemu Vindicat.pl. Przygotowanie ugody muszą oczywiście poprzedzać negocjacje z dłużnikiem, tak aby wiedzieć, co ma być jej zasadniczą treścią.

Najważniejsze elementy każdej ugody z dłużnikiem to:

 1. Miejsce i datę
 2. Określenie stron umowy. Chodzi o podanie dokładnych danych dłużnika i wierzyciela. WAŻNE: jeśli dłużnik prowadzi firmę, dane widoczne na ugodzie powinny być zgodne z tymi z KRS lub CEiDG.
 3. Wskazanie szczegółów dotyczących długu i jego podstawy (tzw. specyfikacja zadłużenia). Podstawą mogą być m.in. nieuregulowane faktury VAT, umowy, czy rachunki. Warto wskazać nr dokumentu, datę jego wystawienia, termin płatności, kwotę pozostałą do zapłaty (o ile dłużnik już coś zapłacił), a także odsetki.
 4. Oświadczenie dłużnika, zgodnie z którym dłużnik uznaje roszczenie w całości. To punkt ugody, o którym koniecznie powinieneś pamiętać, Zapis ten należy sformułować jasno i klarownie, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii.
 5. Określenie sposobu i terminu uregulowania płatności. Należy także podać numer konta do wpłaty.
 6. Harmonogram spłat. Niezbędny w przypadku rozłożenia długu na raty. Warto podać m.in. liczbę rat, ich wysokość i terminy uregulowania.
 7. Wskazanie ustępstw wierzyciela wraz z informacją, że mają one charakter warunkowy. Oznacza to, że zależą od spełnienia przed dłużnika zobowiązania określonego w ugodzie. Wierzyciel zobowiązuje się tym samym, że jeśli dłużnik zastosuje się do ugody, sprawa zostanie zakończona.
 8. Opcjonalnie - w ugodzie można określić sposoby zabezpieczenia wykonania ugody przez dłużnika. Do najpopularniejszych należą: weksel in blanco, ustanowienie na rzecz wierzyciela hipoteki lub zastawu rejestrowego do kwoty określonej w ugodzie oraz zawarcie z dłużnikiem tzw. umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Są to jednak opcje dodatkowe, wykorzystywane najczęściej przypadku bardzo dużych wierzytelności.
 9. Postanowienia końcowe. Zwykle określa się w nich, że każda zmiana ugody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazuje się także liczbę sporządzonych dokumentów.
 10. Podpisy stron ugody. To oczywisty element, jednak zdarza się, że strony o nim zapominają. Pamiętaj, że ugodę mogą podpisać jedynie osoby, które są uprawnione do reprezentacji firmy. Jeśli ugoda ma kilka stron, podpisy powinny znaleźć się na każdej z nich.

Ugoda z dłużnikiem - czy warto?

Wiesz już, czym jest ugoda z dłużnikiem i co powinna zawierać, ale czy tak naprawdę warto w ogóle zainteresować się takim rozwiązaniem?

Odpowiedź brzmi - zdecydowanie tak. To rozwiązanie znacznie szybsze i tańsze niż proces sądowy. Średnio odzyskanie pieniędzy na drodze sądowej trwa dwa lata, a w dobie pandemii - termin ten ulegnie wydłużeniu. Tymczasem ugodę z dłużnikiem, włączając już w to proces negocjacji, można zawrzeć nawet w jeden dzień.

Nie bez przyczyny profesjonalni windykatorzy zawsze w pierwszej kolejności dążą do zawarcia ugody. To po prostu korzystne rozwiązanie dla wierzyciela, które umożliwia szybkie odzyskanie pieniędzy.

Ugoda z dłużnikiem a postępowanie nakazowe - uznanie zobowiązania przez dłużnika jako ważny plus ugody

Zawarcie ugody jest szybkie i tanie, ale to jeszcze nie koniec plusów.

W ugodzie dłużnik uznaje swoje zobowiązanie za bezsporne. Tym samym potwierdza istnienie roszczenia wierzyciela. Innymi słowy - potwierdza, że ma dług, który powinien oddać. Wierzyciel dostaje to czarno na białym.

To bardzo ważne! Gdyby jednak - mimo zawarcia ugody - sprawa trafiła do sądu, wierzyciel może skorzystać z postępowania nakazowego to tryb prostszy, szybszy i znacznie tańszy niż „standardowe” postępowanie sądowe.

Dzięki skorzystaniu z trybu nakazowego wierzyciel zapłaci niższy (aż czterokrotnie!) wpis sądowy. Będzie mógł także wszcząć postępowanie zabezpieczające, mając nieprawomocny nakaz zapłaty.

Co więcej, zawarcie ugody przerywa bieg przedawnienia. To również istotny plus dla wierzyciela.

Przykład:
Pani Anna prowadzi agencję marketingową. Jej dłużniczką jest Pani Krystyna, jedna z klientek agencji. Zadłużenie wynosi 3 600 zł. Pani Krystyna jest wieloletnią klientką Pani Anny, z którą do tej pory nie było problemów. Pani Anna postanowiła więc pójść dłużniczce na rękę. Zaproponowała rozłożenie wierzytelności na 4 raty, płatne co miesiąc. Pani Krystyna ochoczo na to przystała. Strony zawarły ugodę. Niestety Pani Krystyna nie dotrzymała jej postanowień. Wierzycielka po blisko miesięcznym oczekiwaniu na pierwszą płatność postanowiła więc skierować sprawę do sądu. Dzięki zawartej ugodzie mogła skorzystać z trybu nakazowego. Zaoszczędziła na opłacie od pozwu - opłata w postępowaniu nakazowym jest aż 4-krotnie niższa. Nie musiała także uczestniczyć w rozprawie i wdawać się w spór co do istoty i szczegółów. Sąd wydał nakaz zapłaty i Pani Anna szybko mogła podjąć dalsze kroki egzekucyjne.

Czy ugoda z dłużnikiem ma jakieś minusy?

Zawarcie z dłużnikiem ugody jest dla dłużnika korzystne - to nie ulega wątpliwości.

Minusem ugody pozasądowej może być jednak konieczność negocjowania z dłużnikiem i pójścia na ustępstwa.

W jakiś sposób trzeba przecież ustalić, co powinno znaleźć się w treści ugody. Dla wielu wierzycieli konieczność rozmowy z dłużnikiem może być krępująca i zwyczajnie nieprzyjemna. Na szczęście w systemie Vindicat.pl można negocjować online - bez konieczności rozmów twarzą w twarz, czy nawet telefonicznych.

Ustępstwa, na które zgadza się wierzyciel, zawsze zależą natomiast od okoliczności konkretnej sprawy. Nie nastawiaj się z góry, że część pieniędzy będziesz musiał dłużnikowi„darować” - często wystarczy rozłożenie zadłużenia na raty. Trzeba negocjować!

Wierzyciel nie może mieć jednak pewności, czy dłużnik zastosuje się do dokumentu, który podpisał.

To minus, ale i plus. Tak jak podkreślaliśmy powyżej, ugoda pozasądowa pozwala wierzycielowi wszcząć postępowanie nakazowe i ponieść niższe koszty sądowe. W dużym uproszczeniu - nawet jeśli sprawa miałaby znaleźć finał w sądzie - i tak warto ją podpisać.

 

Nie chcesz przygotowywać ugody samodzielnie? Wygeneruj ją z systemu Vindicat.pl i otrzymaj wsparcie na każdym etapie windykacji

Ugoda pozasądowa z dłużnikiem to stosunkowo nieskomplikowany dokument, jednak na jego przygotowanie trzeba poświęcić czas. Zawsze istnieje też ryzyko popełnienia błędu. Bezpieczniej więc wygenerować ugodę z systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Vindicat.pl to prosty w obsłudze system, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą odzyskiwać swoje pieniądze online. Szybko, bezpiecznie, przy minimalnej liczbie formalności.

System bezpiecznie przeprowadzi Cię przez każdy etap windykacji - zarówno polubowny, jak i sądowy, a nawet egzekucyjny.

Oprócz ugody z dłużnikiem z systemu wygenerujesz gotowe do użycia i spersonalizowane:

 • wezwanie do zapłaty,
 • wniosek o ustalenie danych dłużnika,
 • pozew do sądu i e-sądu,
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
 • wniosek o wszczęcie postępowania,
 • wnioski o egzekucję z majątku dłużnika,
 • wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Wszystkie dokumenty wygenerowane z systemu Vindicat.pl opierają się o dane, które wprowadzisz do systemu. Wystarczy, że wydrukujesz je i podpiszesz. To jednak dopiero początek korzyści.

System Vindicat.pl to w pełni kompletne rozwiązanie windykacyjne. Prawdopodobnie jedyne, jakiego potrzebuje Twoja mała lub średnia firma.

Vindicat.pl to:

 • dokładny i wygodny system do monitorowania płatności,
 • popularna i świetnie widoczna w wyszukiwarkach giełda długów,
 • innowacyjny robot windykacyjny, który - jeśli tylko zechcesz - przejmie powtarzalne czynności windykacyjne,
 • moduł do negocjacji online, idealny dla wierzycieli, którzy nie chcą prowadzić telefonicznych negocjacji - wystarczy wprowadzić proponowane rozwiązanie do systemu i poczekać na akceptację dłużnika lub jego własną propozycję,
 • pieczęć prewencyjna,
 • opcja wygenerowania raportu BIG InfoMonitor o wiarygodności kontrahenta i możliwość dodania wpisu,
 • dostęp do rzetelnego programu edukacyjnego.

Wszystko to w ramach jednego abonamentu.

Przekonaj się, że windykacja nie musi być droga, trudna i niezbyt skuteczna. Vindicat.pl to nowe oblicze windykacji - Ty również możesz być jego częścią.

Ugoda pozasądowa z dłużnikiem - możliwość, którą warto wykorzystać

Z problemem nierzetelnych kontrahentów, którzy uporczywie ignorują terminy płatności, boryka się ponad 80% polskich firm. Warto więc znać wszystkie możliwości, które ułatwiają odzyskanie pieniędzy. Ugoda jest jednym z nich. To sposób tani i szybki. Co ważne, upraszcza też ewentualną późniejszą drogę sądową. Możliwości zawarcia ugody nie warto więc ignorować. Negocjacje z dłużnikiem mogą przynieść naprawdę dobry efekt.

Ugodę możesz przygotować samodzielnie lub wygenerować ją z systemu Vindicat.pl - podobnie jak wezwania do zapłaty, pozwy i każde inne pismo windykacyjne. Sprawdź ofertę Vindicat.pl i przekonaj się, że windykacja nie musi być dłużej trudna i nużąca. To może być nowoczesny, zautomatyzowany proces. Użytkownicy systemu Vindicat.pl przekonują się o tym codziennie.

FAQ:

Czy ugoda pozasądowa zawsze musi mieć formę pisemną?

Tak. Posłuży to wierzycielowi do celów dowodowych. Pozwoli też uniknąć nieporozumień co do treści. Praktyka pokazuje, że „dogadanie się” z dłużnikiem, które nie przyjmuje formy pisemnej umowy, zwykle przynosi marne rezultaty.

Czy dłużnik także może wystąpić z propozycją zawarcia ugody?

Oczywiście. Może zrobić to tak naprawdę na każdym etapie sprawy.

Jak negocjować z dłużnikiem?

Przede wszystkim - spokojnie i bez zbędnych nerwów. Warto używać jasnych i zrozumiałych słów, słuchać odpowiedzi dłużnika (czasem nawet je notować) i być otwartym na propozycje. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule Jak rozmawiać z dłużnikiem? - zasady negocjacji z dłużnikiem.

Czy warto negocjować dalej, jeśli dłużnik nie zgadza się na propozycję wierzyciela?

Oczywiście. Niestety nie zawsze dłużnik za pierwszym razem zgadza się na zaproponowane rozwiązania. Warto rozpocząć od propozycji najmniej dotkliwych dla wierzyciela (np. rozłożenia długu na raty) i przechodzić do tych bardziej korzystnych dla dłużnika (np. umorzenie części długu lub odsetek). Tak naprawdę zwykle dłużnik także wie, że polubowne zakończenie sprawy jest dla niego korzystniejsze. Jeśli zależy nam na ugodzie i uniknięciu sądu, po pierwszej próbie nie warto się poddawać.

Czy wierzyciel może zaproponować rozłożenie długu na raty, gdy ma już nakaz zapłaty lub wyrok?

Tak. Na etapie przedegzekucyjnym wierzyciel także może to zrobić. Na dojście do porozumienia tak naprawdę nigdy nie jest za późno.

Jakie są najczęstsze błędy w ugodach?

Najczęściej wierzyciele zapominają dopilnować, aby podpis na ugodzie złożyła uprawniona do tego osoba. Zdarzają się także ugody niepodpisane w ogóle (brak podpisów to powszechny błąd na wielu dokumentach windykacyjnych). Częstym błędem w ugodach pozasądowych jest również brak zapisu o uznaniu wierzytelności za bezsporną i wymagalną.

Jakie mogą być skutki wadliwej ugody z dłużnikiem?

Niestety - przykre dla wierzyciela. Dłużnik będzie mógł bez konsekwencji „uciec” od przyjętych w ugodzie zobowiązań. Co więcej, ugoda sporządzona w niewłaściwy sposób nie przerwie biegu przedawnienia. Nie warto więc ryzykować. Dla wierzycieli, którzy nie czują się na siłach, aby samodzielnie przygotowywać pisma windykacyjne, idealnym rozwiązaniem jest system Vindicat.pl.

Oceń ten artykuł:

Ugoda z dłużnikiem - wzór z omówieniem
Ocena: 3,86/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!