Jakie informacje o dłużniku przechowuje BIK?

02-04-2024

Bezpieczeństwo finansowe to jeden z najistotniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania firmy. Istnieje wiele rejestrów, dysponujących szerokim zakresem danych na temat osób i przedsiębiorstw, które są zadłużone. Weryfikacja takich informacji pozwala podejmować trafne decyzje finansowe oraz oceniać ryzyko związane z zawieraniem nowych relacji biznesowych. W Polsce jedną z kluczowych instytucji gromadzących i udostępniających informacje o dłużnikach jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Zapoznaj się z naszym artykułem i sprawdź, w jaki sposób możesz wykorzystać BIK!

Jakie informacje o dłużniku przechowuje BIK?

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to centralny rejestr informacji dotyczących historii kredytowej oraz zobowiązań finansowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zakres praw i obowiązków BIK określa przede wszystkim art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. Zgodnie z nim, BIK ma prawo do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji objętych tajemnicą bankową.

Do pozyskiwania danych zebranych w Biurze Informacji Kredytowej, upoważnione są:

 • banki,
 • instytucje kredytowe,
 • instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów,
 • instytucje pożyczkowe (w tym z innych państw),
 • jednostka zarządzająca systemem ochrony lub bank zrzeszający, krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, krajowe i unijne instytucje pieniądza elektronicznego.

Chcesz upewnić się, że nie posiadasz żadnych zapomnianych zaległości? BIK, poza udostępnianiem informacji konkretnym instytucjom, umożliwia dostęp do własnych danych. Musisz jednak wiedzieć, że za pobranie raportu obowiązują opłaty. Szczegółowy cennik znajdziesz na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej.

Pamiętaj! Biuro informacji Kredytowej udostępnia informacje bankom i instytucjom prawnie upoważnionym do udzielania kredytów i pożyczek. Nie możesz pozyskać odpisu z BIK innej osoby lub firmy!

 

Co gromadzi BIK?

BIK zbiera dane dotyczące wszystkich aktywnych zobowiązań kredytowych, od chwili udzielenia kredytu aż do jego całkowitej spłaty. Zgromadzone dane tworzą historię kredytową, która obejmuje informacje o spłacie kredytów zaciągniętych w bankach.

Zasada 60 dni:

 • Jeśli zobowiązanie zostało spłacone bez opóźnień (lub opóźnienie nie przekroczyło 60 dni), dane nie są już dostępne dla banków i innych instytucji.
 • Jeśli zaś opóźnienie przekroczyło 60 dni, dane te będą przetwarzane jeszcze przez kolejne 5 lat.

Na podstawie gromadzonych informacji, BIK przygotowuje szczegółowe raporty dotyczące podmiotów. Raport BIK stanowi podstawę do oceny zdolności kredytowej klienta przez banki i inne instytucje finansowe. Na jego podstawie podejmowane są decyzje dotyczące udzielenia kredytu lub pożyczki.

Na raport BIK składają się m.in.:

 • ocena punktowa BIK - wyrażona w procentach prognoza, dotycząca terminowości spłaty zobowiązania,
 • liczba zaległych zobowiązań,
 • liczba uregulowanych zobowiązań,
 • zobowiązania w trakcie spłaty,
 • liczba zapytań kredytowych,
 • informacje finansowe z BIG Info Monitor.

Skorzystaj z usług Vindicat.pl i sprawdź zadłużenie klienta w BIG Info Monitor!

Jak już wiesz, BIK to nic innego jak Biuro Informacji Kredytowej. W kontekście zadłużenia mogłeś się spotkać także z terminem BIG Info Monitor, czyli Biurem Informacji Gospodarczej. Czym różnią się te dwa rejestry?

Przede wszystkim, z danych zawartych w BIG Info Monitor mogą m.in. korzystać przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli z BIG umowę. Vindicat.pl należy do grona podmiotów, które są upoważnione do pobierania danych z BIG Info Monitor! Dzięki tej współpracy nasi klienci również otrzymują dostęp do szerokiej gamy informacji, które pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.

Zanim podpiszesz nową umowę i wykonasz usługę, dokładnie zbadaj wiarygodność drugiej strony. Sprawdzenie kontrahenta w BIG Info Monitor powinno być dla Ciebie w takiej sytuacji priorytetem. Dlaczego? BIG Info Monitor gromadzi informacje o płatnościach z dowolnego sektora gospodarki, a także zaległych alimentach, opłatach sądowych czy grzywnach.

Wpisu do BIG Info Monitor mogą dokonać nie tylko banki, ale również:

 • przedsiębiorcy,
 • firmy telekomunikacyjne i dostawcy telewizji kablowej,
 • dostawcy energii,
 • gminy i sądy,
 • wierzyciele wtórni,
 • osoby fizyczne.

Dzięki temu kompleksowemu podejściu BIG InfoMonitor umożliwia wszechstronną ocenę ryzyka, związanego z zawarciem relacji biznesowej z nowym podmiotem.

Weryfikacja klienta w BIG Info Monitor to jednocześnie:

 • ochrona przed ryzykiem finansowym - sprawdzenie rejestrów pozwala uzyskać informacje na temat ewentualnych zaległości płatniczych, które mogą mieć wpływ na zdolność kontrahenta do terminowej spłaty zobowiązań;
 • zapobieganie oszustwom - nieuczciwi kontrahenci mogą prezentować fałszywe dokumenty i ukryć przed Tobą istotne informacje, weryfikacja danych w rejestrze pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń;
 • zabezpieczenie przyszłych transakcji - poznanie wiarygodności kontrahenta pozwala podjąć świadomą decyzję o podjęciu współpracy oraz pomaga wybrać odpowiednie metody zabezpieczenia transakcji;
 • wzmacnianie reputacji firmy - regularne sprawdzanie rejestrów oraz podejmowanie środków ostrożności w relacjach z kontrahentami świadczy o profesjonalizmie i odpowiedzialności.

BIG Info Monitor jako narzędzie windykacji polubownej!

Windykacja polubowna obejmuje różne strategie. Wśród podstawowych metod negocjacji znajduje się wpis dłużnika do Biura Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej. Jest to jedno z narzędzi, po które powinien sięgnąć każdy wierzyciel, aby zmotywować dłużnika do szybkiego uregulowania swojego zadłużenia. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, koniecznie przedstaw swojemu dłużnikowi konsekwencje, jakie niesie za sobą umieszczenie jego danych w Biurze Informacji Kredytowej.

Wpis do Biura Informacji Kredytowej może znacząco wpłynąć na stabilność finansową oraz możliwości rozwoju dłużnika. Koniecznie go o tym poinformuj!

Oto negatywne skutki, które odczuje dłużnik, jeśli informacja o jego długu zostanie umieszczona w BIK:

 • obniżenie zdolności kredytowej - banki i inne instytucje finansowe korzystają z danych zgromadzonych w BIK do oceny ryzyka kredytowego klientów. Dłużnicy z negatywnym wpisem mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytów, pożyczek czy kart kredytowych w przyszłości;
 • podwyższone koszty kredytu - dłużnicy z negatywnym wpisem mogą mieć ograniczony dostęp do korzystnych warunków kredytowych. Instytucje finansowe mogą zaoferować im jedynie kredyty o wyższych stopach procentowych lub wymagać dodatkowych zabezpieczeń, co zwiększa koszty dla dłużnika.
 • ograniczenie dostępu do różnych usług finansowych - wiele instytucji finansowych, takich jak banki czy firmy pożyczkowe, korzysta z informacji zawartych w BIK do podejmowania decyzji dotyczących udzielania różnych produktów finansowych. Dłużnicy z negatywnym wpisem mogą zostać odrzuceni na tym etapie.

Przykład:

Adam jest właścicielem małej firmy produkcyjnej, która dostarcza materiały budowlane różnym przedsiębiorstwom. Jeden z jego klientów zalega z płatnościami za dostarczone materiały od ponad trzech miesięcy. Adam podejrzewa, że ma ona problemy finansowe, co może utrudniać odzyskanie zaległych pieniędzy. Mężczyzna postanawia działać i umówić się na spotkanie z dłużnikiem, aby omówić kwestię zaległych płatności. Podczas spotkania Adam wyjaśnia sytuację finansową swojej firmy i konieczność uregulowania zaległości.

W trakcie negocjacji Adam informuje Jana, że jeśli zaległe płatności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie, będzie zmuszony zgłosić ten incydent do Biura Informacji Kredytowej. Wyjaśnia, że taki wpis może negatywnie wpłynąć na reputację finansową firmy, co może prowadzić również do trudności w uzyskaniu kredytów czy zawieraniu kolejnych umów handlowych. Pod wpływem takiego ostrzeżenia Jan zrozumiał, że musi porozumieć się w sprawie uregulowania zaległych płatności. Dzięki temu firma Adama odzyskała pieniądze, unikając długotrwałego procesu windykacji sądowej.

Jak widzisz, zagrożenie wpisaniem kontrahenta do BIG InfoMonitor może być skutecznym narzędziem w negocjacjach. Umożliwia szybsze odzyskanie zaległych płatności i ochronę interesów finansowych firmy.

Vindicat.pl - niezastąpione wsparcie w ściąganiu długu od niesłownego klienta!

Nawet w przypadku niewłaściwego klienta, który okazuje się być niesłowny, nie musisz martwić się o swoje finanse. W takich sytuacjach Vindicat.pl staje na straży Twoich interesów!

Vindicat.pl to nie tylko firma windykacyjna, ale także partner, który dba o Twoje finanse. Dzięki naszemu zaawansowanemu podejściu i dostępowi do danych z BIG Info Monitor, jesteśmy w stanie zaoferować nie tylko skuteczną windykację, ale również kompleksową analizę sytuacji finansowej Twoich klientów.

Warto wspomnieć, że aż 93% spraw rozwiązaliśmy na etapie windykacji polubownej! Musisz przyznać, że to imponujący wynik.

 

RoboVindicat - automatyzacja i monitoring!

RoboVindicat to rewolucyjne rozwiązanie w świecie windykacji, które łączy w sobie zaawansowane technologie automatyzacji windykacji oraz monitorowania należności. System Vindicat umożliwia zarządzanie wierzytelnościami bez wychodzenia z domu oraz szybkie reagowanie na zmieniające się warunki finansowe klientów.

Główne funkcje aplikacji RoboVindicat to:

 • bieżący monitoring płatności - śledź status płatności i reaguj na opóźnienia,
 • porządek w dokumentacji - gromadź dokumenty w jednym miejscu na wypadek dalszych etapów windykacji,
 • zautomatyzowany kontakt z dłużnikiem - zaledwie kilkoma kliknięciami wyślij profesjonalne, personalizowane wezwania do dłużnika,
 • analiza sytuacji finansowej - sprawdzaj postępy windykacji i podejmuj świadome decyzje!

Ponadto, system RoboVindicat oferuje:

Vindicat.pl - skuteczność i opłacalność!

Twój klient zalega z niewielką kwotą? A może walczysz o naprawdę duże pieniądze? Zapoznaj się z różnymi opcjami rozliczenia i wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

Model prowizyjny to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą odzyskać niewielkie kwoty bez ponoszenia dużych kosztów. Płacisz jedynie w przypadku sukcesu, czyli odzyskania zaległych płatności, a prowizja wynosi 8% od wartości odzyskanych należności.
Model abonamentowy to opcja dla tych, którzy stawiają na stałość i regularność opłat. W zamian za miesięczną opłatę w wysokości 169 zł, otrzymujesz profesjonalne usługi windykacyjne, szczególnie przydatne przy walce o wyższe kwoty.

Oba modele rozliczeń oferowane przez Vindicat.pl są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki nim możesz wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim preferencjom.

Pamiętaj! Korzystając z usług Vindicat.pl, inwestujesz nie tylko w odzyskanie zaległych środków, ale także wspierasz stabilność finansową Twojej firmy!

FAQ:

Czy mogę pobrać dane klienta z BIG Info Monitor?

Korzystając z usług Vindicat.pl zyskujesz pełen dostęp do informacji zawartych w BIG Info Monitor.

Czy BIG Info Monitor pomaga w identyfikacji potencjalnych zagrożeń finansowych dla firm?

TAK. Dostęp do danych z BIG Info Monitor pozwala na identyfikację podmiotów z zaległościami finansowymi w różnych obszarach.

Czy korzystanie z BIK może naruszać prywatność klientów?

NIE. Biuro Informacji Kredytowej działa zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane przetwarzane przez BIK są objęte ścisłą ochroną i wykorzystywane jedynie w celach zgodnych z przepisami prawa, takimi jak ocena zdolności kredytowej czy udzielenie kredytu.

Czy BIK może przyczynić się do niewłaściwego oceniania zdolności kredytowej?

NIE. BIK gromadzi szeroki zakres danych. Decyzje kredytowe oparte na informacjach z BIK są podjęte na podstawie obiektywnych kryteriów finansowych i historii kredytowej.

Czym jest model success fee i czy rzeczywiście działa?

Zasada success fee, stosowana w rozliczeniu prowizyjnym przez Vindicat.pl, jest innowacyjnym podejściem do windykacji należności. W ramach tego modelu, opłata pobierana jest wyłącznie w przypadku sukcesu w odzyskaniu należności. Oznacza to, że klient płaci wyłącznie wtedy, gdy środki zasilą jego konto.

Oceń ten artykuł:

Jakie informacje o dłużniku przechowuje BIK?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!