Co zrobić gdy dłużnik podważa nakaz zapłaty?

29-01-2024

Twój dłużnik podważa nakaz zapłaty? W obliczu takiej sytuacji często pojawiają się wątpliwości i pytania dotyczące dalszych kroków do podjęcia. Czy istnieje skuteczne rozwiązanie, które pozwoli odzyskać zaległe środki? Niniejszy artykuł podpowie Ci jak postępować, gdy dłużnik podważa nakaz zapłaty. Poznasz też praktyczne i efektywne rozwiązania, które warto podjąć w takiej sytuacji. Nie trać czasu na niepewność — dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby osiągnąć sukces w odzyskiwaniu długu.

Co zrobić gdy dłużnik podważa nakaz zapłaty?

Czym jest nakaz zapłaty?

W świetle windykacji nakaz zapłaty to dokument wydawany przez sąd na wniosek wierzyciela, który potwierdza istnienie zobowiązania dłużnika do uregulowania określonej kwoty pieniężnej.

Stanowi on urzędowe potwierdzenie należności oraz umożliwia wierzycielowi podjęcie dalszych działań mających na celu odzyskanie środków, w tym np. egzekucję komorniczą. Nakaz zapłaty jest ważnym narzędziem w procesie windykacji, gdy dłużnik nie uregulował zadłużenia pomimo wcześniejszych wezwań oraz próśb.

Nakaz zapłaty obejmuje najczęściej:

 • należności pieniężne za usługi lub towary,
 • długi z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń za pracę,
 • zaległe raty kredytów lub pożyczek, które dłużnik zobowiązał się spłacić w określonym terminie,
 • należności z tytułu czynszu lub opłat za najem mieszkania, lokalu użytkowego lub gruntu,
 • długi z tytułu nieuregulowanych rachunków za media.

Przykład:

Pani Natalia od kilku miesięcy korzystała z usług dostawcy internetu, jednak zaniechała płatności za abonament. Mimo odcięcia usług, kilku upomnień i wezwań do zapłaty, kobieta nie zareagowała. W efekcie dostawca internetu zdecydował się wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty za zaległe rachunki. Po kilku tygodniach pani Natalia otrzymała oficjalne zawiadomienie z sądu, co skutkowało koniecznością uregulowania zaległości przez panią Natalię pod groźbą egzekucji komorniczej.

 

Jak uzyskać nakaz zapłaty?

Aby ubiegać się o nakaz zapłaty, w pierwszej kolejności musisz wyczerpać dostępne metody windykacji polubownej. Jest to proces, w którym wierzyciel próbuje uregulować sprawę bez angażowania sądu. Dopiero po udokumentowaniu prób zawarcia ugody w drodze negocjacji, sąd może pozytywnie rozpatrzyć Twój wniosek o wydanie nakazu zapłaty.

Windykacja polubowna może obejmować:

 • wysłanie wezwania do zapłaty,
 • uzgodnienie planu spłaty,
 • ustalenie harmonogramu spłaty rat.

Jeśli dłużnik nie wyrazi zgody na proponowane rozwiązania lub będzie unikał kontaktu, czas na złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty.

Przy tworzeniu pozwu warto mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. Pierwszym elementem jest dokładne oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane. Poprawnie złożony wniosek powinien trafić do sądu właściwego dla adresu zamieszkania bądź adresu siedziby firmy pozwanego.

Pozew jest pierwszym pismem procesowym w sprawie, dlatego musi on zawierać:

 • wskazanie właściwego sądu,
 • imiona i nazwiska lub nazwy firm wierzyciela i dłużnika,
 • PESEL i/lub NIP stron (w przypadku firm również numer KRS lub CEIDG),
 • adresy zamieszkania lub adresy siedzib stron,
 • treść merytoryczną przedstawiającą fakty na temat zaistnienia długu,
 • opis trudności związanych z egzekwowaniem zobowiązania,
 • podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela,
 • wykaz załączników.

Wszystkie te elementy są istotne dla poprawności i skuteczności pozwu, dlatego należy zadbać o właściwe ich uwzględnienie i sformułowanie.

Przykład:

Pan Jerzy jest uznanym malarzem specjalizującym się w tworzeniu realistycznych pejzaży miejskich. Jego prace cieszą się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednakże ostatnio pan Jerzy miał pewne problemy z odzyskaniem należności za swoje dzieła od pani Katarzyny, kolekcjonerki sztuki.

Pani Katarzyna zobowiązała się zakupić kilka obrazów pan Jerzego, ale nie uregulowała płatności, mimo telefonicznych próśb ze strony artysty. Ostatecznie, pan Jerzy zdecydował się złożyć wniosek o nakaz zapłaty do sądu, aby odzyskać swoje pieniądze.

Niestety, jako że pan Jerzy nie miał wcześniejszego doświadczenia z formalnościami sądowymi, jego wniosek został odrzucony z powodu błędów proceduralnych, w szczególności braku przedłożenia dowodów na wyczerpanie możliwości windykacji polubownej. Cały ten proces zabrał mu wiele cennego czasu i energii.

To doświadczenie nauczyło pana Jerzego, jak istotne jest profesjonalne podejście do windykacji należności. Teraz jest bardziej świadomy konieczności skorzystania z pomocy specjalistów w procesie odzyskiwania pieniędzy za swoje dzieła, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Aby działać efektywnie w zakresie windykacji, warto korzystać z pomocy Vindicat.pl. Współpraca z profesjonalistami pozwala uniknąć pułapek i błędów, które mogą prowadzić do niepowodzeń w odzyskiwaniu zaległych należności.

Nakaz zapłaty a sprzeciw dłużnika

Nakaz zapłaty wydany w trakcie postępowania nakazowego ma moc prawomocnego orzeczenia sądowego. Posiadając go, możemy udać się do komornika w celu egzekucji należności.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, możliwe jest wnoszenie pozwu w ramach postępowania nakazowego, upominawczego lub zwykłego, w zależności od spełnienia określonych przesłanek (w przypadkach, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł sprawa, może być rozpatrywana przez sąd w postępowaniu uproszczonym).

Czy wydanie nakazu zapłaty ostatecznie rozwiązuje problemy wierzyciela? Niekoniecznie - warto pamiętać, że sprawa ma się inaczej, gdy dłużnik wniesie zarzuty w związku z decyzją sądu. Dłużnik może wnieść sprzeciw wobec decyzji w terminie 14 dni od momentu doręczenia mu przez sąd nakazu zapłaty. Wówczas rozpoczyna się proces w normalnym trybie postępowania.

Krótko mówiąc - strony stawiają się na rozprawie i przedstawiają argumenty. Nieuczciwi dłużnicy często decydują się na ten krok, aby opóźnić proces spłaty długu.

Przykład:

Pani Jolanta otrzymała nakaz zapłaty na rzecz firmy budowlanej za nieuregulowane rachunki za remont jej domu. Wezwanie do zapłaty zostało jej doręczone zgodnie z prawem. Zawierało informację o wymaganym terminie uregulowania zaległości, który wynosił 14 dni od daty otrzymania pisma. Kobieta udawała, że nie otrzymała żadnego nakazu zapłaty i ignorowała wezwania do uregulowania zaległości. W tym czasie firma budowlana podjęła kroki egzekucyjne, co doprowadziło do zajęcia części majątku pani Jolanty przez komornika w celu spłaty długu. Dodatkowo, ze względu na zaniechanie złożenia sprzeciwu wobec nakazu zapłaty w określonym terminie, pani Jolanta straciła możliwość zaskarżenia wyroku, co utrudniło jej obronę i odwołanie się od decyzji sądu. W rezultacie pani Jolanta była zmuszona do uregulowania zaległych płatności wraz z dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi.

Najczęstsze przyczyny składania sprzeciwu do nakazu zapłaty przez dłużników:

 • nieuznawanie długu,
 • przedawnienie roszczenia,
 • błędy formalne postępowania lub dokumentów składanych w ramach procesu nakazu zapłaty,
 • zarzuty dotyczące braku podstaw prawnych do żądania płatności lub niewłaściwego prowadzenia postępowania.

Jak się domyślasz, wierzyciel może zminimalizować ryzyko złożenia przez dłużnika sprzeciwu. Kluczem do sukcesu jest staranne i profesjonalne przygotowanie dokumentacji oraz ścisłe przestrzeganie procedur. Jeśli wierzyciel przedstawi solidne dowody i poprawnie sporządzi wezwanie do zapłaty, istnieje duża szansa, że nawet jeśli dłużnik złoży sprzeciw, zarzuty te zostaną łatwo obalone, co doprowadzi do skutecznego wydania nakazu zapłaty.

Aby wierzyciel mógł uchronić się przed skutkami sprzeciwu wobec nakazu zapłaty, powinien podjąć, zadbać o:

 • staranne przygotowanie dokumentacji (umowy, faktury, wezwania do zapłaty, dowody dostarczania, oraz inne istotne dokumenty),
 • prawidłowe złożenie wezwania do zapłaty, zawierające wszelkie istotne informacje dotyczące długu oraz terminu spłaty,
 • zachowanie terminów postępowania nakazowego, takich jak czas składania dokumentów oraz odpowiedzi na ewentualny sprzeciw dłużnika,
 • staranne zebranie dowodów potwierdzających istnienie długu oraz podejmowania prób windykacji polubownej,
 • utrzymywanie regularnej i jasnej komunikacji z dłużnikiem, informowania go o istnieniu długu oraz podejmowanych krokach w celu jego odzyskania.

Warto pamiętać, że wierzyciel może skorzystać z pomocy specjalistów Vindicat.pl, którzy oferują profesjonalne wsparcie w zakresie windykacji, przyspieszając proces odzyskiwania należności. Współpraca z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi zapewnia wierzycielom skuteczne rozwiązania i oszczędność czasu w procesie odzyskiwania należności.

Vindicat.pl - od negocjacji po nakaz zapłaty

Vindicat.pl to profesjonalna firma windykacyjna, która oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu odzyskiwania długu - począwszy od windykacji polubownej, aż po ewentualne postępowanie sądowe. Dzięki naszej pomocy możesz liczyć na sprawne i skuteczne działania, które doprowadzą do uregulowania zaległości przez Twojego dłużnika.

Pamiętaj, że aż 93% spraw oddanych w ręce Vindicat.pl zakończyło się sukcesem już na etapie windykacji polubownej!

W Vindicat.pl nie tylko doradzamy w podejmowaniu właściwych kroków, ale także w sporządzeniu niezbędnych dokumentów. Decydując się na współpracę z nami, wezwanie do zapłaty czy wniosek o nakaz zapłaty nie będą mieć przed Tobą żadnych tajemnic! Dzięki naszemu wsparciu unikniesz problemów związanych z odzyskiwaniem długu i będziesz mógł skoncentrować się na prowadzeniu swojego biznesu.

 

RoboVindicat - Twój profesjonalny asystent!

Dzięki automatyzacji i zastosowaniu nowoczesnych technologii RoboVindicat umożliwia szybką i skuteczną windykację.

Nasi klienci zyskują dostęp do:

 • personalizowanych wzorów dokumentów windykacyjnych,
 • zautomatyzowanej wysyłki pism i ponagleń do dłużnika
 • monitoringu płatności oraz podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku przekraczania terminów,
 • pieczęci prewencyjnej Vindicat.pl,
 • specjalistycznej bazy wiedzy.

Z Vindicat.pl się opłaca!

Wierzyciele korzystający z usług Vindicat.pl przekonali się o naszym profesjonalnym wsparciu i efektywnym prowadzeniu spraw. Czy wobec tego nasze usługi są kosztowne? Nic bardziej mylnego! W Vindicat.pl stawiamy na dostępność!

Dla różnych rodzajów wierzytelności przygotowaliśmy dwie opcje rozliczeń:

 • prowizyjną, gdzie opłata wynosi zaledwie 6% odzyskiwanej kwoty,
 • abonamentową, już od 169 zł miesięcznie.

To nie koniec dobrych wiadomości! Stosując zasadę success fee, opłata za naszą usługę jest naliczana dopiero po odzyskaniu Twoich środków! Vindicat.pl to nie tylko firma windykacyjna, ale także zaangażowany partner, który służy pełnym wsparciem na każdym etapie procesu.

Dzięki naszemu indywidualnemu podejściu i elastyczności w rozwiązywaniu problemów finansowych jesteśmy nieocenioną pomocą dla tych, którzy pragną skutecznie odzyskać swoje środki.

Zaloguj się w systemie Vindicat i dołącz do zadowolonego grona klientów!

FAQ:

Czy złożenie sprzeciwu przez dłużnika uniemożliwia natychmiastowe wykonanie nakazu zapłaty?

TAK. Złożenie sprzeciwu przez dłużnika powoduje zatrzymanie egzekucji nakazu zapłaty, a sprawa będzie musiała być rozpatrzona w trybie zwykłym.

Czy nakaz zapłaty może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

TAK. Nakaz zapłaty stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Czy nakaz zapłaty może zostać wykonany bez uprzedniego doręczenia dłużnikowi?

NIE. Nakaz zapłaty musi być uprzednio doręczony dłużnikowi zgodnie z przepisami prawa procesowego.

Czy dłużnik może złożyć sprzeciw wobec nakazu zapłaty w dowolnym terminie?

NIE. Dłużnik musi złożyć sprzeciw wobec nakazu zapłaty w określonym terminie, zwykle wynoszącym 14 dni od daty doręczenia nakazu.

Jakie dokumenty lub dowody może przedstawić wierzyciel w celu uzyskania nakazu zapłaty?

Wierzyciel powinien przedstawić dokumenty potwierdzające istnienie długu, takie jak umowy, faktury, czy wezwania do zapłaty.

Jakie są dalsze kroki podejmowane przez sąd po złożeniu sprzeciwu przez dłużnika?

Po złożeniu sprzeciwu przez dłużnika, sąd podejmuje dalsze działania, w tym przeprowadza postępowanie dowodowe i rozpatruje zarzuty przedstawione przez obie strony.

Oceń ten artykuł:

Co zrobić gdy dłużnik podważa nakaz zapłaty?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!