Baza wiedzy

None

Jakie są opłaty sądowe?

    07-09-2017

Każdy, kto decyduje się na pójście do sądu musi liczyć się z koniecznością poniesienia opłat sądowych. Dzisiaj kilka słów właśnie o tym – jakie są opłaty sądowe w sprawach cywilnoprawnych, ile wynoszą i za co należy je uiścić.

None

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

    04-09-2017

Dzisiaj o tym, jak odzyskać pożyczone pieniądze i to pieniądze pożyczone dość niefortunnie, ponieważ bez zawarcia pisemnej umowy pożyczki. A przecież zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej.

None

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

    29-08-2017

EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jest ono szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. Sprawy dochodzone w EPU nie mogą wymagać przeprowadzenia postępowania dowodowego. Co warto podkreślić już na wstępie, obecnie przepisy nie zawierają limitu wartości przedmiotu sporu, jaki może zostać rozpoznany w EPU. Powoduje to, że możliwie jest dochodzenie roszczeń w EPU, których wartość przedmiotu sporu stanowi nawet bardzo wysoka kwota pieniężna, oczywiście pod warunkiem, że nie są to sprawy zawiłe ze względu na stan faktyczny i ...

Popularne tematy