Baza wiedzy

None

Co obejmuje Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)?

    20-09-2017

Krajowy Rejestr Sądowy działa od 1 stycznia 2001r. na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. W skrócie Krajowy Rejestr Sądowy nazywany jest KRS-em. KRS zastąpił wcześniej istniejący Rejestr Handlowy, w którym dostęp do informacji był znacznie ograniczony (w przeciwieństwie do obecnie jawnego KRS-u).

None

Co oznacza przedawnienie długu?

    15-09-2017

Przedawnienie długu nie powoduje, że dług nie może być dochodzony prawnie. Należy się jednak liczyć z tym, że skierowanie sprawy do sądu w sprawie przedawnionej wierzytelności może być ryzykowne. Dłużnik, bowiem, może podnieść zarzut przedawnienia, co spowoduje oddalenie powództwa w tej sprawie.

None

Przedawnienie składek ZUS

    13-09-2017

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem, jakim jest przedawnienie składek ZUS. Od 2012 roku termin przedawnienia należności składkowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz tych należności składkowych, które zostały nienależnie opłacone przez płatników składek ZUS wynosi pięć lat. Wcześniej płatników, którzy chcieli odzyskać nadpłatę, obowiązywał pięcioletni termin przedawnienia. Natomiast ZUS na upomnienie się o zaległe wpłaty miał dwa razy więcej czasu, czyli dziesięć lat.

Popularne tematy