Na czym polega zlecenie windykacji firmie windykacyjnej?

07-05-2018

Chcesz odzyskać zaległe należności? Potrzebujesz skutecznej firmy windykacyjnej? Nie wiesz jak zacząć? Polecamy ten artykuł. Dowiesz się z niego jak działa windykacja, jakie są typy windykacji i na czym polega zlecenie windykacji firmie windykacyjnej. Zapraszamy do lektury.

Na czym polega zlecenie windykacji firmie windykacyjnej

Jak działa windykacja?

Na początek kilka słów o tym, jak działa windykacja.

Otóż można ją podzielić na 4 etapy.

Etap 1 - wstępna analiza sprawy

Na samym początku, jeszcze przed podpisaniem umowy z firmą windykacyjną, zwykle przeprowadzane jest bezpłatne badanie kondycji finansowej dłużnika. Dzięki niemu można ocenić szanse na wyegzekwowanie zaległej należności. Jeżeli dłużnik jest np. bliski upadłości, to nie ma sensu rozpoczynać egzekucji dużej kwoty. Lepiej wtedy skupić się na odzyskaniu jej części, pamiętając oczywiście o tym, żeby reszta długu się nie przedawniła. Ale tego typu sztuczki wynikające z dużego doświadczenia windykacyjnego to zupełnie osobny temat. Wróćmy do podstaw.

Etap 2 - podpisanie umowy

Drugi etap windykacji to podpisanie umowy z wybraną przez nas firmą windykacyjną.

Etap 3 - windykacja polubowna

Po podpisaniu umowy z firmą windykacyjną, przechodzimy do windykacji polubownej. Co to oznacza? Prowadzimy z dłużnikiem negocjacje, aby nakłonić go do dobrowolnej spłaty długu. Warto na tym etapie windykacji zachować dużą elastyczność i przedstawiać dłużnikowi indywidualnie dobrane rozwiązania (np. rozłożenie długu na raty, kompensata zaległej należności w formie niepieniężnej - np. wykonanie kolejnej usługi za darmo, itp.). Skutecznym środkiem perswazji (zwłaszcza wobec nierzetelnych dłużników dysponujących aktywami) jest upublicznienie długu przez wpisanie dłużnika do rejestru prowadzonego przez jedno z biur informacji gospodarczej. Można również rozważyć sprzedaż długu na jednej z licznych giełd długów, ale to rozwiązanie zwykle przynosi szybką, ale częściową spłatę. To naturalne - podmiotowi kupującemu dług cała operacja musi się również opłacać.

Etap 4 - windykacja sądowa

Jeżeli windykacja polubowna nie doprowadzi do spłaty zaległej należności, to trzeba przejść do windykacji sądowej. Dobre firmy windykacyjne zapewniają pełną obsługę prawną - zaczynając od przygotowania i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie klienta przed sądem na poszczególnych rozprawach. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. Te dokumenty będą podstawą do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego (dzięki któremu określone składniki majątku zostaną zabezpieczone przed zbyciem do zakończenia sprawy windykacyjnej), a później postępowania egzekucyjnego (które stanowi etap 5).

Etap 5 - egzekucja komornicza

Finalnym etapem postępowania windykacyjnego jest egzekucja komornicza. Zanim jednak skierujemy do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji, warto rozeznać się w majątku posiadanym przez dłużnika. Wiedza na temat tego, co dłużnik posiada i skąd czerpie dochody jest bezcenna w toku postępowania egzekucyjnego. Otóż zarówno majątek, jak i źródła bieżących dochodów dłużnika, będą stanowić idealny przedmiot egzekucji, dzięki któremu zaległe zobowiązanie zostanie spłacone. Zwykle firmy windykacyjne mają listę aktywnych kontaktów w branży komorniczej, z którymi stale współpracują. Wiedza o tym, którzy komornicy są skuteczni może być szczególnie istotna zwłaszcza, jeżeli przedmiotem egzekucji ma być nieruchomość położona na drugim końcu Polski. W takiej sytuacji egzekucję musi prowadzić lokalny komornik. Co ważne, firmy windykacyjne będą sprawować kontrolę nad przebiegiem takiej egzekucji. To ważne, bowiem osobiste uczestnictwo wierzyciela w egzekucji z nieruchomości oddalonej o kilkaset kilometrów może być bardzo trudne, a wręcz niemożliwe dla osób aktywnych zawodowo.

Jakie wyróżnia się rodzaje windykacji i jak zlecić sprawę firmie windykacyjnej w zależności od wybranego rodzaju windykacji?

Teraz przejdźmy do drugiej części naszego artykułu i zastanówmy się nad tym, jakie wyróżnia się rodzaje windykacji i jak zlecić sprawę firmie windykacyjnej w zależności od wybranego przez nas rodzaju windykacji.

 

Rodzaje windykacji

Otóż wyróżnia się 4 rodzaje windykacji. Są to:

 • windykacja powiernicza z zaliczką;
 • windykacja powiernicza;
 • windykacja na zlecenie;
 • windykacja polubowna na zlecenie.

Windykacja powiernicza z zaliczką

Na początek kilka słów o windykacji powierniczej z zaliczką. Największą zaletą tego sposobu odzyskiwania należności jest to, że klient nie musi czekać na pieniądze do momentu odzyskania środków od dłużnika. Po prostu od razu dostaje zaliczkę od firmy windykacyjnej. Pozwala ona na zachowanie płynności finansowej, bowiem środki trafiają na nasze konto od razu w momencie przyjęcia tego typu zlecenia przez firmę windykacyjną. Tak samo jak przy windykacji powierniczej, o której za chwilę opowiemy szerzej, tak i przy windykacji powierniczej z zaliczką, klient przelewa na firmę windykacyjną prawa do wierzytelności, a po odzyskaniu pieniędzy od dłużnika, firma windykacyjna rozlicza się z pierwotnym wierzycielem. Rozliczenie polega na wypłacie należności klientowi pomniejszonej o zaliczkę, którą klient otrzymał oraz o uzgodnione w umowie wynagrodzenie firmy windykacyjnej.

Jak działa windykacja powiernicza z zaliczką w praktyce?

 1. Przekazujesz firmie windykacyjnej podstawowe informacje o dłużniku i o zaległej wierzytelności
 2. Firma windykacyjna bada kondycję finansową dłużnika (zazwyczaj bezpłatnie)
 3. Zlecasz windykację firmie windykacyjnej
 4. Następuje przelew wierzytelności na firmę windykacyjną
 5. Firma windykacyjna wypłaca Ci zaliczkę w wysokości nawet do 90% wartości faktury
 6. Firma windykacyjna odzyskuje zaległe pieniądze od dłużnika (od postępowania polubownego, przez sądowe, aż po egzekucję komorniczą)
 7. Firma windykacyjna rozlicza się z Tobą - wypłaca Ci odzyskaną należność, pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę i uzgodnione w umowie wynagrodzenie
 8. Firma windykacyjna wystawia fakturę za swoje usługi
 9. Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem kosztów windykacji od dłużnika

Tak to zazwyczaj wygląda. Oczywiście w praktyce obrotu możliwe są pewne wariancje tego schematu.

Przykład:
Firma X zwróciła się do firmy windykacyjnej z prośbą o udzielenie krótkoterminowej pożyczki w wysokości 200 000 zł. Środki te miały zostać przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Zanim firma windykacyjna zgodziła się na udzielenie pożyczki przeprowadziła analizę sytuacji finansowej firmy X. Otóż wykazała ona, że firma X utraciła płynność finansową, ponieważ jeden z jej głównych odbiorców nie zapłacił za kilka dużych zamówień. Wartość zaległych wierzytelności wynosiła blisko 500 000 zł.

W tej sytuacji firma windykacyjna zaproponowała bardziej korzystne rozwiązanie - mianowicie windykację z wypłatą zaliczki. Ta propozycja w przeciwieństwie do pożyczki nie powodowała konieczności zaciągnięcia kolejnego zobowiązania przez firmę X. Nie było również koniecznie ustanowienie zabezpieczenia materialnego, np. na nieruchomościach należących do firmy X. Jedynym zabezpieczeniem przy takiej transakcji windykacji z wypłatą zaliczki jest cesja wierzytelności oraz weksel. W ramach zaliczki klient otrzymał 60% windykowanej wierzytelności zaraz po podpisaniu umowy (czyli więcej niż potrzebował na bieżącą wypłatę wynagrodzeń). Pozostałą kwotę klient otrzyma po skutecznym przeprowadzeni windykacji. Może wystarczyć zaledwie kilka miesięcy, jeśli sprawę uda się zamknąć na etapie polubownym.

Windykacja powiernicza

Drugi typ windykacji to windykacja powiernicza. Jest ona dość podobna do windykacji powierniczej z zaliczką. Jednak tutaj klient nie otrzymuje zaliczki, ale za to zwykle koszty takiej usługi są znacznie niższe niż w przypadku windykacji z wypłatą zaliczki. Ale po kolei. W ramach windykacji powierniczej klient przelewa prawa do wierzytelności na firmę windykacyjną na czas prowadzenia postępowania windykacyjnego. Tym samym dla dłużnika firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem, a pierwotny wierzyciel przestaje uczestniczyć w windykacji. Zwykle tylko ta zmiana po stronie wierzyciela wystarcza do mocnego zmotywowania dłużnika do jak najszybszego uregulowania zaległego zobowiązania. Umowa windykacji powierniczej pozwala na szybkie i elastyczne podjęcie działań windykacyjnych firmie windykacyjnej, jednocześnie umożliwiając pierwotnemu wierzycielowi na zachowanie kontroli nad przebiegiem procesu windykacji. Co więcej wynagrodzenie należne firmie windykacyjnej również może być przedmiotem windykacji. Również tę kwotę można odzyskać od dłużnika.

Jak działa windykacja powiernicza w praktyce?

 1. Przekazujesz firmie windykacyjnej podstawowe informacje o dłużniku i o zaległej wierzytelności
 2. Firma windykacyjna bada kondycję finansową dłużnika (zazwyczaj bezpłatnie)
 3. Zlecasz windykację firmie windykacyjnej
 4. Następuje przelew wierzytelności na firmę windykacyjną
 5. Firma windykacyjna odzyskuje zaległe pieniądze od dłużnika (od postępowania polubownego, przez sądowe, aż po egzekucję komorniczą)
 6. Firma windykacyjna wypłaca Ci odzyskane środki
 7. Firma windykacyjna wystawia fakturę za swoje usługi
 8. Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem kosztów windykacji od dłużnika

Przykład:
Firma Y borykała się z rosnącą liczbą niezapłaconych faktur za wykonane przez siebie usługi. Jej klientami były firmy z całej Polski z różnych branż. Niezapłacone były zarówno potężne wierzytelności (nawet na kilkaset tysięcy złotych), jak i drobne, ale liczne kwoty.

Firma Y nie chciała tworzyć własnego działu windykacji. Zdecydowała się więc na podjęcie współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną, która przyjęła zlecenie na wszystkie niezapłacone faktury (od tych najmniejszych, przez średnie, aż do tych naprawdę dużych).

Firmie windykacyjnej dzięki znajomości wielu dobrych praktyk windykacyjnych udało się odzyskać blisko 80% zaległych należności. To bardzo dobry wynik. Jak udało się go osiągnąć? Dzięki zmianie właściwości miejscowej niektórych spraw szybciej uzyskano nakazy zapłaty. Dzięki wprawie w wyszukiwaniu majątku nierzetelnych dłużników, firmie windykacyjnej udało się zabezpieczyć majątki tych nierzetelnych kontrahentów zanim zostały one upłynnione. Jednak największą zaletą dla pierwotnego wierzyciela było to, że w sytuacji, gdy windykacja nie była skuteczna, to nie musiał on ponosić ustawowych opłat za czynności adwokackie, bowiem sprawą zajmowała się firma windykacyjna. Dzięki temu udało się zoptymalizować koszty windykacji również tych nieskutecznych.

Windykacja na zlecenie

Kolejny rodzaj wierzytelności to windykacja na zlecenie. Jest to rozwiązanie bardzo podobne do windykacji powierniczej. Jedyną różnicą jest to, że przy windykacji na zlecenie nie dochodzi do przelania wierzytelności na firmę windykacyjną, a windykacja przebiega w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez wierzyciela firmie windykacyjnej do działania w jego imieniu.

Jak działa windykacja na zlecenie w praktyce?

 1. Przekazujesz firmie windykacyjnej podstawowe informacje o dłużniku i o zaległej wierzytelności
 2. Firma windykacyjna bada kondycję finansową dłużnika (zazwyczaj bezpłatnie)
 3. Zlecasz windykację firmie windykacyjnej
 4. Zamiast przelewać wierzytelność na firmę windykacyjną, udzielasz jej pełnomocnictwa do działania w Twoim imieniu
 5. Firma windykacyjna odzyskuje zaległe pieniądze od dłużnika (od postępowania polubownego, przez sądowe, aż po egzekucję komorniczą)
 6. Firma windykacyjna wypłaca Ci odzyskane środki
 7. Firma windykacyjna wystawia fakturę za swoje usługi
 8. Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem kosztów windykacji od dłużnika

Przykład:
Jak wygląda windykacja na zlecenie w praktyce? W zasadzie identycznie jak windykacja powiernicza. Jedyną różnicą jest zawarcie innej umowy z firmą windykacyjną. Przy windykacji powierniczej, na mocy umowy z firmą windykacyjną, dochodzi do cesji wierzytelności i firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem, a przy windykacji na zlecenie firma windykacyjna jedynie działa w imieniu pierwotnego wierzyciela na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

Windykacja polubowna na zlecenie

Windykacja polubowna na zlecenie jest najszybszą i najtańszą formą odzyskiwania należności. Ograniczenie do minimum formalności przy przyjęciu zlecenia oraz niskie koszty to główne zalety tego typu windykacji. Nie jest to jednak usługa kompleksowa, bowiem obejmuje wyłącznie etap polubownego odzyskiwania należności. Nie oznacza to oczywiście, że taka windykacja jest skazana na porażkę. Często już samo pojawienie się trzeciego podmiotu - firmy windykacyjnej - w stosunkach między kontrahentami skutecznie motywuje dłużnika do uregulowania zobowiązania. Oczywiście na dużą skuteczność tego typu działań wpływa to, że negocjacje z dłużnikiem w imieniu wierzyciela prowadzą doświadczenie negocjatorzy niezaangażowani osobiście w spór. To ułatwia wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron i możliwe do wykonania dla dłużnika.

Jak działa windykacja polubowna na zlecenie w praktyce?

 1. Przekazujesz firmie windykacyjnej podstawowe informacje o dłużniku i o zaległej wierzytelności
 2. Firma windykacyjna bada kondycję finansową dłużnika (zazwyczaj bezpłatnie)
 3. Zlecasz windykację firmie windykacyjnej
 4. Zamiast przelewać wierzytelność na firmę windykacyjną, udzielasz jej pełnomocnictwa do działania w Twoim imieniu
 5. Firma windykacyjna odzyskuje zaległe pieniądze od dłużnika jedynie za pomocą środków polubownych
 6. Firma windykacyjna wypłaca Ci odzyskane środki
 7. Firma windykacyjna wystawia fakturę za swoje usługi
 8. Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem kosztów windykacji od dłużnika

Przykład:
Firma Z w związku z dużą liczbą nieregulowanych drobnych faktur zdecydowała się na zlecenie ich odzyskiwania firmie windykacyjnej na podstawie umowy na polubowną windykację na zlecenie. Dlaczego tylko działania polubowne wchodziły w zakres obowiązków firmy windykacyjnej? Otóż taka współpraca była znacznie tańsza dla wierzyciela, a i tak nie chciał on decydować się na drogę sądową. Po prostu odzyskiwane kwoty były zbyt małe, aby iść z nimi do sądu. Celem windykacji nie było więc przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa (bo ta nie była ani na chwilę zachwiana), ale nauczenie kontrahentów dyscypliny płatniczej. Cel ten udało się osiągnąć. Firma Z odzyskała blisko 100% swoich drobnych roszczeń, a kontrahenci zapamiętali, że w relacjach z Firmą Z nie ma żartów i wszystkie nawet najdrobniejsze faktury trzeba opłacać w terminie.

Jak wygląda zlecenie windykacyjne?

I na koniec kilka słów o tym, jak wygląda zlecenie windykacyjne. Najpierw pokażemy Wam przykład umowy, a potem opowiemy dlaczego warto i jak zlecić sprawę na Vindicat.pl.

Zlecenie windykacyjne - wzór

Kraków, 15 kwietnia 2018 roku

ZLECENIE WINDYKACJI

 

ZLECENIOBIORCA

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko ...........................
Adres siedziby ...........................
NIP ...........................
nr w KRS lub w CEIDG ...........................
reprezentowana przez ...........................
zwana dalej Zleceniodawcą

i

ZLECENIODAWCA

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko ...........................
Adres siedziby lub adres zamieszkania ...........................
NIP ...........................
nr w KRS lub w CEIDG lub nr PESEL ...........................
reprezentowana przez ...........................
zwana dalej Zleceniodawcą,

razem jako Strony, podpisali niniejsze zlecenie windykacji.

1. Przedmiot zlecenia i jego zakres

 1. Przedmiotem niniejszego zlecenia jest podjęcia przez Zleceniobiorcę, wszelkich, zgodnych z prawem, działań zmierzających do odzyskania poniżej opisanej wierzytelności od Dłużnika określonego w §2.
 2. Zleceniodawca niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę do reprezentowania go wobec Dłużnika w sprawie odzyskania poniżej opisanej wierzytelności.

2. Dłużnik

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko ...........................
Adres siedziby lub miejsce zamieszkania ...........................
tel. ...........................
fax. ...........................
e-mail ...........................
dalej zwany Dłużnikiem.

3. Wartość wierzytelności do odzyskania

Wierzytelność główna ...........................
Odsetki ustawowe / umowne na dzień zlecenia ...........................

Dla potrzeb tego zlecenia, wierzytelność główna plus kwota odsetek, zwane są „długiem”.

4. Warunki współpracy stron

 1. Spłaty długu Dłużnik dokonuje na rachunek Zleceniodawcy. Numer rachunku ...........................
 2. Jeśli windykacja polubowna długu pozostaje bezskuteczna Zleceniodawca realizuje niniejsze zlecenia nie dłużej niż 30 dni licząc od daty podpisania niniejszego zlecenia, z wyłączeniem sytuacji, kiedy dłużnik dokonuje spłaty w ratach, wówczas umowa zostaje przedłużona aż do czasu całkowitej spłaty długu w ratach. Dochodzenie długu na drodze sądowej i egzekucyjnej wymaga spisania nowej umowy.
 3. Zleceniodawca załącza do niniejszego zlecenia, kserokopie dokumentów potwierdzających istnienie długu i obrazujące aktualny stan sprawy (mogą to być np. zamówienie, umowa, faktura, pisma do/od Dłużnika, wezwanie do zapłaty, weksel, deklaracja wekslowa, potwierdzenie salda, poświadczenie, zobowiązanie do zapłaty itp.). Zleceniodawca oświadcza, że załączone do niniejszego zlecenia kserokopie dokumentów są zgodne z oryginałami.
 4. Zleceniodawca załącza również ksero decyzji z urzędu skarbowego o nadaniu nr NIP firmie Zleceniodawcy.
 5. Wszelkie, ewentualne, ugody, umowy lub porozumienia Zleceniodawcy z Dłużnikiem zawierane będą z udziałem Zleceniobiorcy i pod jego nadzorem, dla prawidłowego zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca w terminie maksymalnie 7 dni powiadomi Zleceniobiorcę o każdej spłacie długu lub jego części, a ponadto o jakiejkolwiek innej czynności, dokonanej przez Dłużnika albo Zleceniodawcę bądź osobę trzecią, skutkującej zaspokojeniem roszczenia Zleceniodawcy wobec Dłużnika.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości odzyskania długu.

5. Wynagrodzenie zleceniobiorcy

 1. Opłata inicjująca wynosi 500,00 zł (słownie: ­pięćset złotych) plus podatek VAT 23%.

  Faktura VAT zostanie wystawiona przez Zleceniobiorcę, po wpłacie ww. opłaty na konto Zleceniobiorcy. Numer rachunku:…... Zleceniobiorca podejmie działania windykacyjne wobec Dłużnika, po wpływie na jego konto ww. opłaty oraz doręczeniu Zleceniobiorcy niniejszego podpisanego zlecenia w 2 egzemplarzach wraz z kompletem dokumentów dot. długu.
 2. Zleceniobiorcy przysługuje prowizja w wysokość 10 % od każdej odzyskanej kwoty długu, w trakcie trwania niniejszej umowy. Do kwoty prowizji dolicza się 23% podatek VAT.
 3. Prowizja w powyższej wysokości przysługuje także w przypadku otrzymania przez Zleceniodawcę tzw. „ekwiwalentu długu”. Dla potrzeb tej umowy za „ekwiwalent długu” uważa się każdą inną formę odzyskania długu niż bezpośrednia spłata długu przez Dłużnika dla Zleceniodawcy, np. może to być zwrot przez dłużnika towaru, wykonanie przez Dłużnika usługi w zamian za dług, dostarczenie towaru za dług, barter, spłata długu przez osobę trzecią, albo przejęcie przez Zleceniodawcę od Dłużnika dowolnych praw majątkowych, bądź jakiekolwiek dowolna czynność, dokonana przez Dłużnika albo Zleceniodawcę bądź osobę trzecią, nawet bez udziału Zleceniobiorcy, skutkująca zaspokojeniem roszczeń Zleceniodawcy wobec Dłużnika.

Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Kraków, 15 kwietnia 2018 roku

ZLECENIOBIORCA                                      ZLECENIODAWCA
czytelny podpis i pieczęć                             czytelny podpis i pieczęć

 

Jak zlecić windykację wierzytelności Kancelarii Vindicat.pl?

Jeśli chcesz zdecydować się na zlecenie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej, to zapraszamy do Kancelarii Vindicat.pl. Zajmiemy się kompleksowo Twoją sprawą. Przejmiemy kontakty z dłużnikiem, negocjacje w przedmiocie spłaty zadłużenia, a także poprowadzimy za Ciebie windykację sądową i egzekucję komorniczą.

Jak windykować z systemem Vindicat.pl

Jak zlecić sprawę Kancelarii Vindicat.pl?

 1. Zaloguj się na Vindicat.pl
 2. Wprowadź dane
 3. Wybierz opcję windykacji z Kancelarią
 4. Od tego momentu Kancelaria Vindicat.pl zajmie się Twoją sprawą bez żadnych opłat początkowych
 5. Po odzyskaniu przez nas zaległych należności od dłużnika, środki od razu wpłacimy na Twoje konto
 6. Rozliczymy się z Tobą na zasadzie success fee - pobierzemy opłatę tylko od odzyskanej przez nas kwoty
 7. Zajmiemy się odzyskiwaniem kosztów windykacji od dłużnika

Dlaczego warto skorzystać z Kancelarii Vindicat.pl?

Kancelaria Vindicat.pl to:

 • niskie koszty - za darmo przeanalizujemy Twoją sprawę, nie pobierzemy żadnej opłaty początkowej, a całe ryzyko bierzemy na siebie, ponieważ zapłacisz nam jedynie success fee, a nasze prowizje są najniższe na rynku - już od 3% odzyskanej kwoty
 • kompleksowa i profesjonalna obsługa - zajmiemy się Twoją sprawą na każdym jej etapie od polubownego, przez sądowy, aż do egzekucji komorniczej, mamy w tym duże doświadczenie i bardzo wysoką skuteczność
 • możliwość monitorowania sprawy 24/7 - w każdej chwili możesz sprawdzić stan Twojej sprawy - wystarczy zalogować się na Vindicat.pl.

Oceń ten artykuł:

Na czym polega zlecenie windykacji firmie windykacyjnej?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!