Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

01-06-2017

Biuro Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG) to instytucja, która działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530]. Wbrew nazwom (często wprowadzającym w błąd, że to instytucje państwowe poprzez użycie słowa „krajowy” w nazwie firmy), BIG-i to podmioty komercyjne (prowadzące działalność gospodarczą), mające formę prawną spółki akcyjnej. Nie są to więc instytucje państwowe, czy samorządowe.

zdjęcie przedstawia wykres finansowy - krzywą na monitorze komputera

Przedmiot dziłalności BIG-u

Przedmiot działalności, jaką prowadzą Biura Informacji Gospodarczej (nazywane skrótowo BIG-ami) jest ściśle określony w w/w ustawie (konkretnie w jej art. 7). W nowelizacji ustawy, która wchodzi w życie pod koniec bieżącego roku, bardziej szczegółowo określono zakres działań, jaki mogą podejmować Biura Informacji Gospodarczej. Od listopada 2017 roku będzie on obejmował następujące działania: pośredniczenie w rozpowszechnianiu informacji gospodarczych (tj. przyjmowanie informacji od wierzycieli, przechowywanie tych informacji i udostępnianie ich potencjalnym kontrahentom dłużników), pozyskiwanie i przetwarzanie informacji gospodarczych z rejestrów państwowych (tj. z rejestru PESEL, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, Rejestru Należności Publicznoprawnych), dokonywanie analizy wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów, prowadzenie szkoleń oraz zarządzanie majątkiem biura.

BIG-i w Polsce

BIG-I w Polsce - ich zgrupwane loga

Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć Biur Informacji Gospodarczej, mianowicie:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A
ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
https://www.big.pl/

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
https://krd.pl/

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
https://erif.pl/

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Poleska 44, 25-325 Kielce
http://www.kidt.pl/

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków
https://www.kbig.pl/

Jak widać z powyższego wyliczenia, nie funkcjonuje taki jeden nadrzędny (centralny) BIG w Polsce. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że każde z samodzielnie działających Biur Informacji Gospodarczej prowadzi odrębną listę nierzetelnych kontrahentów. Przedsiębiorca chcący zabezpieczyć się przed podpisaniem umowy z takim podmiotem w praktyce był zmuszony do skorzystania z usług wszystkich BIG-ów (wobec braku wymiany informacji między nimi). Ta sytuacja ulegnie zmianie od wejścia w życie nowelizacji ustawy regulującej funkcjonowanie tych podmiotów, bowiem na mocy dodanych przepisów BIG-i zostaną zobowiązane do wymiany informacji pomiędzy sobą. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, bowiem pozwoli im na oszczędności czasu i środków finansowych.

Kto i co może sprwadzić w BIG-U?

Zakres informacji, jaki można uzyskać w BIG-u zależy od podmiotu, który wnosi o ich udzielenie. Przedsiębiorcy otrzymają informacje na temat każdego przedsiębiorcy (łącznie z informacją o sobie samym) oraz o konsumentach (ale za ich pisemną zgodą), natomiast konsumenci uzyskają wiadomości na temat dowolnego przedsiębiorcy (bez żadnych ograniczeń) oraz na temat siebie (bezpłatnie co sześć miesięcy). Konsumenci nie mogą uzyskać informacji na temat innych konsumentów.

Raport o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta BIG InfoMonitor (przedsiębiorcy) możesz pobrać w systemie Vinidicat.pl. Zobacz jak to działa: https://www.vindicat.pl/faq-jak-pobrac-raport-big/

 

Oceń ten artykuł:

Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?
Ocena: 5/5
Głosowano: 12 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!