facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

   01-06-2017

  Biuro Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG) to instytucja, która działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530]. Wbrew nazwom (często wprowadzającym w błąd, że to instytucje państwowe poprzez użycie słowa „krajowy” w nazwie firmy), BIG-i to podmioty komercyjne (prowadzące działalność gospodarczą), mające formę prawną spółki akcyjnej. Nie są to więc instytucje państwowe, czy samorządowe.

  zdjęcie przedstawia wykres finansowy - krzywą na monitorze komputera

  Przedmiot dziłalności BIG-u

  Przedmiot działalności, jaką prowadzą Biura Informacji Gospodarczej (nazywane skrótowo BIG-ami) jest ściśle określony w w/w ustawie (konkretnie w jej art. 7). W nowelizacji ustawy, która wchodzi w życie pod koniec bieżącego roku, bardziej szczegółowo określono zakres działań, jaki mogą podejmować Biura Informacji Gospodarczej. Od listopada 2017 roku będzie on obejmował następujące działania: pośredniczenie w rozpowszechnianiu informacji gospodarczych (tj. przyjmowanie informacji od wierzycieli, przechowywanie tych informacji i udostępnianie ich potencjalnym kontrahentom dłużników), pozyskiwanie i przetwarzanie informacji gospodarczych z rejestrów państwowych (tj. z rejestru PESEL, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, Rejestru Należności Publicznoprawnych), dokonywanie analizy wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów, prowadzenie szkoleń oraz zarządzanie majątkiem biura.

  BIG-i w Polsce

  BIG-I w Polsce - ich zgrupwane loga

  Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć Biur Informacji Gospodarczej, mianowicie:

  logo BIG InfoMonitor S.A.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A
  ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
  https://www.big.pl/

  logo BIG Krajowego Rejestru Długów S.A.

  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
  https://krd.pl/

  logo BIG ERIF S.A.

  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
  https://erif.pl/

  logo BIG KIDT S.A.

  Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA
  ul. Poleska 44, 25-325 Kielce
  http://www.kidt.pl/

  logo KBIG S.A.

  Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków
  https://www.kbig.pl/

  Jak widać z powyższego wyliczenia, nie funkcjonuje taki jeden nadrzędny (centralny) BIG w Polsce. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że każde z samodzielnie działających Biur Informacji Gospodarczej prowadzi odrębną listę nierzetelnych kontrahentów. Przedsiębiorca chcący zabezpieczyć się przed podpisaniem umowy z takim podmiotem w praktyce był zmuszony do skorzystania z usług wszystkich BIG-ów (wobec braku wymiany informacji między nimi). Ta sytuacja ulegnie zmianie od wejścia w życie nowelizacji ustawy regulującej funkcjonowanie tych podmiotów, bowiem na mocy dodanych przepisów BIG-i zostaną zobowiązane do wymiany informacji pomiędzy sobą. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, bowiem pozwoli im na oszczędności czasu i środków finansowych.

  Kto i co może sprwadzić w BIG-U?

  Zakres informacji, jaki można uzyskać w BIG-u zależy od podmiotu, który wnosi o ich udzielenie. Przedsiębiorcy otrzymają informacje na temat każdego przedsiębiorcy (łącznie z informacją o sobie samym) oraz o konsumentach (ale za ich pisemną zgodą), natomiast konsumenci uzyskają wiadomości na temat dowolnego przedsiębiorcy (bez żadnych ograniczeń) oraz na temat siebie (bezpłatnie co sześć miesięcy). Konsumenci nie mogą uzyskać informacji na temat innych konsumentów.

  Raport o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta BIG InfoMonitor (przedsiębiorcy) możesz pobrać w systemie Vinidicat.pl. Zobacz jak to działa: https://www.vindicat.pl/faq-jak-pobrac-raport-big/

   
  Artykuł napisany pod redakcją: Marcin Setlak
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 5/5
  Głosowano: 12 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!