• vindicat.pl»
 • Baza wiedzy»Jak działa e-sąd? Podstawowe pojęcia i porady z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego.

Jak działa e-sąd? Podstawowe pojęcia i porady z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego.

03-01-2020

Złożenie pozwu w e-sądzie to bardzo wygodna forma dochodzenia swoich praw. Wszystkie czynności podejmowane są w drodze elektronicznej i nie wymagają osobistego stawiennictwa na rozprawach. Jest to również niedrogi sposób odzyskiwania należności. Sprawdź czy Twoja sprawa nadaje się do rozpoznania przez e-sąd i zobacz jaki sposób możesz złożyć e-pozew.

e-sąd - można z niego korzystać online

E-sąd - co to jest?

E-sąd to sąd działający w sposób całkowicie elektroniczny. Ma jednak oczywiście również fizyczną postać.

E-sąd to IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie. Jest to jedyny sąd właściwy do rozpatrywania spraw toczących się w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Miejsce zamieszkania lub siedziba wierzyciela i dłużnika oraz wartość przedmiotu sporu nie mają w przypadku e-sądu znaczenia.

Elektroniczne postępowanie upominawcze - postępowanie w e-sądzie

E-sąd rozstrzyga sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego. Do takiego typu postępowania stosuje się przepisy regulujące zasady postępowania upominawczego wraz z odrębnościami, które wynikają z art. 505 28-505 37 kodeksu postępowania cywilnego.

EPU - skrót od Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Celem EPU jest uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Nakaz zapłaty, jak sama nazwa wskazuje, nakłada na dłużnika obowiązek spłaty zadłużenia. Dłużnik od momentu doręczenia mu nakazu wydanego w EPU ma dwa tygodnie na spłatę długu.

 

Zalety EPU - szybko, tanio, bezpiecznie

Jeśli szukałeś kiedyś na własną rękę informacji o Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, pewnie zauważyłeś, że opinie o e-sądzie są w większości bardzo dobre. Nic dziwnego - rozpoznanie sprawy przez e-sąd ma szereg zalet. Dostrzegają je w szczególności przedsiębiorcy walczący o odzyskanie swoich należności. Należą do nich:

 • Krótszy niż w klasycznym postępowaniu upominawczym czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy.
 • Niższa opłata sądowa - 1,25% wartości przedmiotu sporu.
 • Brak obowiązku osobistego stawiennictw stron na rozprawie.
 • Pisma procesowe mają postać gotowych do uzupełnienia elektronicznych formularzy, a zatem powód nie musi konstruować ich od początku. Minimalizuje to znacznie ryzyko popełnienia błędu.
 • Łatwy dostęp do dokumentacji sprawy.
 • Brak wymogu dołączenia dowodów do pozwu.

Wadą e-sądu, całkowicie jednak uzasadnioną, jest to, że nie rozpoznaje wszystkich spraw. Zanim zdecydujesz się na złożenie e-pozwu sprawdź czy Twoja sprawa nadaje się rozpoznania w EPU.

Jakie sprawy rozpoznaje e-sąd?

Niestety - nie wszystkie. E-sąd zajmuje się tylko sprawami nieskomplikowanymi pod kątem dowodowym i stosunkowo prostymi do rozstrzygnięcia. Tylko takie sprawy są możliwe do sprawiedliwego osądzenia bez osobistego stawiennictwa stron.

Aby e-sąd rozpoznał sprawę:

 • Twoje roszczenie nie może być bezzasadne.
 • Co do istnienia długu nie mogą istnieć żadne wątpliwości. Musi on wynikać wprost z m.in. umowy, faktury VAT, rachunku itp.
 • Twoje roszczenie musiało stać się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających wniesienie pozwu. Jeśli Twoje roszczenie jest starsze niż trzy lata, e-sąd nie rozpozna Twojej sprawy.

Wśród przesłanek nie znajdziesz ograniczeń co do wartości przedmiotu sporu. Oznacza to, że o ile spełnisz trzy powyższe przesłanki, w EPU możesz dochodzić nawet bardzo wysokich kwot.

Przykład:

Pan Jan, właściciel komisu samochodowego, ma wielu dłużników. Większość z nich jest mu dłużna spore kwoty - od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Roszczenia te mają od roku do dwóch lat. Pan Jan mieszka w Krakowie, a jego dłużnicy zamieszkują różne części kraju. Pan Jan chciałby w jakiś sposób przyspieszyć i uprościć odzyskiwanie należności. Dysponuje podpisanymi umowami sprzedaży aut oraz fakturami VAT. Posiada także stosowne dane dłużników. Czy powinien złożyć pozwy do e-sądu?

Tak. Sprawy Pana Jana nadają się do rozpoznania przez e-sąd. Lokalizacja Pana Jana oraz dłużników, a także wysokie wartości przedmiotu sporu nie mają znaczenia. Roszczenia też nie są starsze niż trzy lata, co kwalifikuje je do rozpoznania przez e-sąd. Pan Jan dysponuje też podpisanymi fakturami VAT i umowami. E-sąd nie powinien mieć więc wątpliwości co do istnienia i zasadności roszczenia. Złożenie paczki pozwów do e-sądu przyspieszy i zoptymalizuje działania windykacyjne Pana Jana.

Jakie warunki musi spełniać e-pozew? 5 warunków prawidłowego złożenia e-pozwu

Jeśli Twoja sprawa spełnia trzy powyżej wymienione przesłanki - świetnie. Możesz złożyć pozew do e-sądu. Składając go musisz pamiętać o kilku rzeczach.

 • Wnieś stosowną opłatę procesową. Aby Twój pozew wywołał skutki prawne, musisz uiścić odpowiednią opłatę procesową. Wpłaty dokonuje się drogą elektroniczną w terminie jednego tygodnia od podpisana pozwu. Opłata ta wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, czyli 1,25% kwoty, której dochodzisz. Nie może być to jednak mniej niż 30 zł.
 • Wskaż precyzyjnie datę wymagalności Twojego roszczenia. Może to być np. data płatności z faktury lub data ostatecznej spłaty pożyczki. Wiążę się to z tym, że jak już wiesz w EPU mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat od dnia wniesienia pozwu.
 • Podaj nr NIP, PESEL lub KRS pozwanego. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem wypełniania e-pozwu spróbować ustalić takie dane. Jeśli nie posiadasz aktualnych danych dłużnika, sprawdź jak je ustalić.
 • Dowody na poparcie swoich twierdzeń wskaż w treści pozwu, ale nie dołączaj ich. Do e-pozwu nie dołączamy np. faktur VAT, umów itp. Sąd może Cię jednak wezwać przedstawienia jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości.
 • W e-pozwie nie wnioskuj o zwolnienie od kosztów sądowych. W EPU nie ma takiej możliwości. Możesz jednak wnioskować o zasądzenie tych kosztów na Twoją rzecz od pozwanego.

Co jeśli e-sąd nie rozpozna sprawy?

Jeśli złożyłeś pozew do e-sądu, a ten stwierdzi, że nie zostały wypełnione wszystkie konieczne przesłanki, przekaże sprawę do „zwykłego” sądu według właściwości ogólnej.

O tym czy sprawa zostanie rozstrzygnięta przez e-sąd decyduje sędzia lub referendarz sądowy. Jeśli sąd zadecyduje o przekazaniu sprawy do sądu według właściwości ogólnej, całe postępowanie znacznie się przedłuży. Zasadniczo jako powód nie będziesz miał również możliwości zaskarżenia takiej decyzji.

Składając pozew do e-sądu powinieneś więc dobrze zastanowić się czy Twoja sprawa spełnia wszystkie niezbędne przesłanki. Zdarzają się sytuacje, w których o przekazaniu sprawy do sądu według właściwości ogólnej decyduje jeden dzień różnicy pomiędzy wskazaną w uzasadnieniu datą wymagalności roszczenia, a żądaniem pozwu.

Rozważenie przesłanek EPU i prawidłowe wypełnienie e-pozwu odgrywa ogromną rolę i przybliża Cię do osiągnięcia sukcesu w e-sądzie.

 

Jak wypełnić e-pozew? E-pozew w 10 krokach

E-pozew ma postać elektronicznego formularza. Zanim przystąpisz do jego wypełniania, zapoznaj się z kilkoma wskazówkami.

 1. Załóż konto w systemie e-sądu oraz uzyskaj certyfikat, umożliwiający składanie podpisu elektronicznego.

  Konto zakłada się na stronie e-sądu. Aby móc złożyć pozew, musisz również posiadać certyfikat elektroniczny, który umożliwi Ci podpisanie pozwu. Wniosek o wydanie certyfikatu znajdziesz na stronie e-sądu. Zanim go wypełnisz, musisz mieć założone konto w e-sądzie. Ze strony e-sądu uzyskasz zwykły podpis elektroniczny, którym możesz posługiwać się wyłącznie w EPU. Ten rodzaj podpisu elektronicznego uzyskasz całkowicie za darmo. Będzie on ważny przez rok.

 2. Zaloguj się do swojego konta i przejdź do składania pozwu. W tym celu powinieneś po prostu wybrać opcję „złóż nowy pozew”.
 3. Wprowadź swoje dane. Powinieneś to zrobić przy pomocy pola „definiowanie powodów”. Zatwierdź swoje dane.
 4. Podaj dane pozwanego, wybierając opcję „dodaj pozwanego”. Pamiętaj o wcześniejszym ustaleniu nr PESEL, NIP lub KRS Twojego dłużnika.
 5. Wskaż dowody. Typu dowodu nie wpisujesz ręcznie - wybierz go z listy rozwijanej.

  W polu „fakt podlegający stwierdzeniu” powinieneś uzasadnić co chcesz udowodnić. Przytocz dany dowód i opisz szczegóły.

 6. Po wprowadzeniu dowodów dodaj swoje roszczenie. Opisz jakie są Twoje żądania wobec pozwanego.
 7. W części pozwu dotyczącej kosztów procesu zaznacz prośbę o zasądzenie zwrotu kosztów.
 8. Krótko, ale treściwie uzasadnij swój pozew.
 9. Wskaż swój numer rachunku bankowego. Na to konto dłużnik powinien uiścić zobowiązanie.
 10. Złóż pozew. W tym celu wybierz po prostu opcję „prześlij pozew”.

E-pozew - formalności

To nie wszystko. Po przejściu tych wszystkich kroków, rozpoczyna się etap czynności formalnych.

Twój wypełniony e-pozew zostaje przeniesiony do zakładki „dokumenty do podpisania”. W tym momencie musisz podpisać go uzyskanym wcześniej podpisem elektronicznym.

Twoim kolejnym krokiem powinno być uiszczenie opłaty za wniesienie pozwu. Możesz to zrobić w zakładce „dokumenty do opłacenia”. Dopiero po autoryzacji płatności, Twój pozew zostanie przeniesiony do zakładki „dokumenty złożone”.

Od momentu założenia e-pozwu cała komunikacja między Tobą, a e-sądem będzie obywała się w drodze elektronicznej.

Skomplikowane? Skorzystaj z pomocy Vindicat.pl i złóż e-pozew szybko i skutecznie

Chociaż złożenie pozwu do e-sądu może wydawać się skomplikowane, nie warto rezygnować z tej możliwości. Nie musisz uzupełniać e-pozwu samodzielnie. Pomóc Ci w tym może aplikacja do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Aplikacja Vindicat.pl to narzędzie stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach. Umożliwia prowadzenie monitoringu należności oraz samodzielne windykowanie online.

System przeprowadza przedsiębiorców przez wszystkie etapy windykacji. Jest prosty w obsłudze i działa w sposób intuicyjny. Proponuje sprawdzone scenariusze postępowania, umożliwia wystawienie wierzytelności na giełdzie długów oraz prowadzenie negocjacji z dłużnikiem online.

Vindicat.pl to również bogata i na bieżąco aktualizowana baza pism windykacyjnych. Przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie przy pomocy kilku kliknięć mogą wygenerować gotowe do użycia i spersonalizowane wnioski, pozwy oraz e-pozwy.

Pisma generowane przez system opierają się na informacjach wprowadzonych przez użytkowników. Dzięki temu są gotowe do użycia i często wymagają od przedsiębiorcy jedynie podpisu. W przypadku e-pozwu będzie to podpis elektroniczny.

System Vindicat.pl może wygenerować gotowy e-pozew w Twojej sprawie. Poprosi Cię o uzupełnienie jedynie kilku informacji. Po wprowadzeniu ich do systemu Twój e-pozew będzie gotowy w ciągu kilku sekund. Otrzymasz go bezpośrednio na maila oraz będziesz mógł w każdym momencie pobrać go z systemu.

E-pozew wygenerowany z systemu Vindicat.pl możesz wgrać bezpośrednio do systemu e-sądu. Oszczędzisz w ten sposób czas i zyskasz pewność, że Twój pozew został wypełniony w prawidłowy sposób.

Samodzielna windykacja online to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby zoptymalizować działania windykacyjne w swoich firmach i tym samym oszczędzić czas i pieniądze. System Vindicat.pl to narzędzie w pełni bezpieczne, opracowane przez prawników i ekspertów w dziedzinie windykacji. Aplikacji Vindicat.pl możesz zaufać.

Aż 93% spraw prowadzonych przy pomocy aplikacji Vndicat.pl kończy się na etapie postępowania polubownego.

Jeśli jednak wolisz tradycyjne rozwiązania, w każdym momencie możesz powierzyć swoją sprawę prawnikom z Kancelarii Vindicat. Otrzymasz kompleksową pomoc i indywidualną poradę prawną.

Pozew do e-sądu - skuteczny sposób na szybkie i tanie odzyskanie pieniędzy

Jeśli Twoja sprawa spełnia przesłanki i nadaje się to rozpoznania w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego, z pewnością powinieneś rozważyć złożenie pozwu do e-sądu. Teraz wiesz już jak to zrobić. Jest to rozwiązanie tanie, szybkie i stosunkowo skuteczne. Możesz zrobić to samodzielnie lub zaufać profesjonalistom i skorzystać systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl. Otrzymasz kompleksową pomoc, sprawdzony scenariusz postępowania i wsparcie na każdym etapie sprawy.

Pamiętaj, że czym szybciej rozpoczniesz windykację, tym większe są Twoje szanse na sukces. Nie wahaj się. Wybierz odpowiednią ofertę dla Twojej firmy i jeszcze dziś załóż konto w systemie Vindicat.pl.

FAQ:

Czy można złożyć sprawę do sądu według właściwości ogólnej, nawet jeśli kwalifikuje się do rozpoznania w EPU?

Oczywiście. Jeśli mimo wielu zalet e-sądu nie chcesz skorzystać z jego pomocy, możesz złożyć sprawę do „zwykłego” sądu zgodnie z właściwością.

Czy w EPU jakiekolwiek pisma trzeba składać drogą papierową?

Nie trzeba, a nawet nie można. Całość korespondencji w EPU wymieniana jest drogą elektroniczną.

Czy w e-sądzie można korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Oczywiście. Powinien on również posiadać konto w systemie e-sądu.

Jakie czynności może podjąć pozwany, przeciwko któremu sąd wydał nakaz zapłaty?

Pozwany może się sprzeciwić wydanemu nakazowi zapłaty. Na złożenie sprzeciwu ma 14 dni od daty doręczenia mu nakazu zapłaty. Jeśli pozwany wniesienie sprzeciw, nakaz zapłaty utraci moc. W takiej sytuacji sprawa zostaje przekazana do zwykłego sądu zgodnie z właściwością.

Czy trzeba wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty uzyskanemu w EPU?

Nie. Elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Jeśli pozwany w ciągu dwóch tygodni nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd po prostu wyda klauzulę wykonalności. Informację o tym otrzymasz na swój adres e-mail. Klauzula będzie również widoczna w systemie e-sądu. Posiadając taką klauzulę, będziesz mógł bezpośrednio wnioskować do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jakie są minusy EPU?

Choć e-sąd ma wiele plusów ma oczywiście kilka minusów. Zasadniczym jest przestarzałość systemu służącego do składania e-pozwów. System jest nie tylko nieatrakcyjny wizualnie, ale również często się zawiesza, a dane trzeba wprowadzać kilkukrotnie. Przy pomocy naszego przewodnika, z którym miałeś okazję zapoznać się w oku lektury tego artykułu, powinno być to jednak dużo łatwiejsze. Zawsze możesz również oszczędzić sobie nerwów i wygenerować gotowy e-pozew w systemie Vindicat.pl.

Czy można cofnąć e-pozew?

Tak. Możesz cofnąć pozew aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. W tym celu powinieneś powinieneś wejść w szczegóły danej sprawy i złożyć odpowiednie pismo procesowe. Pismo to powinno zawierać Twoje oświadczenie woli o cofnięciu pozwu wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego

Czy po cofnięciu e-pozwu e-sąd zwraca opłatę za pozew?

Zasadniczo tak - właśnie dlatego w piśmie cofającym pozew podajesz numer konta. Jeśli złożysz pismo cofające pozew jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty, otrzymasz z urzędu zwrot całej uiszczonej przez siebie opłaty sądowej.

W jaki sposób otrzymuje się nakaz zapłaty wydany w EPU?

Nakaz zapłaty również doręczany jest elektronicznie. Sąd niezwłocznie po jego wydaniu prześle Ci go na skrzynkę założoną w systemie e-sądu.

Ile trwa uzyskanie nakazu zapłaty?

To zależy od tego ile pracy w danym momencie ma e-sąd. Nakaz zapłaty może być wydany nawet w ciągu kilku dni.

Oceń ten artykuł:

Jak działa e-sąd? Podstawowe pojęcia i porady z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego.
Ocena: 4,80/5
Głosowano: 15 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!