facebook

W artykule znajdziesz:

  Jak działa e-sąd? Podstawowe pojęcia i porady z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego.

   30-06-2017

  E-sąd to IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, który jest jedynym właściwym sądem (niezależnie od lokalizacji wierzyciela i dłużnika oraz wartości przedmiotu sporu) do rozpatrywania spraw toczących się w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

  e-sąd - można z niego korzystać online

  Konto w E-Sądzie

  Aby móc skorzystać z dobrodziejstw elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), przedsiębiorca, który chce dochodzić należnych mu roszczeń musi założyć konto w systemie e-sądu i uzyskać certyfikat pozwalający na składanie podpisu elektronicznego. Konto zakłada się na stroniewww.e-sad.gov.pl w zakładce „Zarejestruj konto”. Trzeba wypełnić pola proszące o wprowadzenie danych osobowych danego podmiotu. Aby uzyskać podpis elektroniczny, który jest niezbędny do złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) należy wybrać opcję „Wniosek o wydanie certyfikatu” w zakładce „Certyfikaty i faktury” i wypełnić pola, zawarte we wniosku.

  E-Sąd - elektroniczne postępowanie upominawcze

  EPU to inaczej elektroniczne postępowanie upominawcze. Do takiego typu postępowania stosuje się przepisy regulujące zasady postępowania upominawczego wraz z odrębnościami, które wynikają z art. 505 28 – 505 37 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]. Jest to postępowanie tańsze, szybsze i wygodniejsze niż tradycyjne postępowanie upominawcze, bowiem w jego toku cała komunikacją między powodem (czyli stroną dochodzącą spłaty należności) a sądem odbywa się elektronicznie.

   

  Wprowadzanie pozwu do systemu E-Sądu

  Aby wprowadzić pozew należy zalogować się do konta na esądzie i wybrać opcję „Złóż nowy pozew”. Dane powoda (czyli podmiotu dochodzącego spłaty należności) wprowadza się w miejscu o nazwie „Definiowanie powodów”. Następnie wprowadzone dane należy zapisać wybierając opcję „Zatwierdź dane”. Dane pozwanego (czyli podmiotu, który jest dłużnikiem) umieszcza się analogicznie w oknie „Dodaj pozwanego”. Kolejnym etapem wprowadzania pozwu jest określenie listy dowodów w opcji „Dodaj dowód”. Typ dowodu wybiera się z listy rozwijanej, dodaje się informacje o tym, jakiego faktu dowodzi się za pomocą danego środka dowodowego w oknie „fakt podlegający stwierdzeniu” (w tym oknie piszemy, czemu służy powołanie takiego dowodu – co chcemy udowodnić) i wprowadza się krótki opis dowodu. Po wprowadzeniu wszystkich dowodów, przechodzi się do określenia roszczenia (czyli żądania pokazującego to, czego powód dochodzi w danym postępowaniu) po kliknięciu opcji „Dodaj roszczenie”. Następnie w części dotyczącej kosztów procesu, należy zaznaczyć prośbę o zasądzenie zwrotu kosztów. Kolejny krok to uzasadnienie pozwu. Całą procedurę merytoryczną kończy wskazanie rachunku bankowego, na który dłużnik ma spełnić zobowiązanie. Tak przygotowany pozew wysyła się elektronicznie klikając na opcję „Prześlij pozew”. Od tego momentu rozpoczynają się kroki formalne. Wypełniony dokument zostaje przeniesiony do zakładki „Dokumenty do podpisania” i trzeba go podpisać wcześniej uzyskanym elektronicznym podpisem. Kolejny krok to dokonanie opłaty za wniesienie pozwu w zakładce „Dokumenty do opłacenia”. Po autoryzacji płatności, pozew zostanie przeniesiony do zakładki „Dokumenty złożone”. Od momentu założenia pozwu, cała komunikacja między powodem a esądem będzie odbywała się drogą elektroniczną.

  Klauzula wykonalności i rozpoczęcie egzekucji w przypadku E-Sądu

  E-sąd po pomyślnym rozpatrzeniu sprawy, od razu wyda nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności (jest ona po prostu nadawana z urzędu). Dzięki temu wierzyciel (czyli np. przedsiębiorca dochodzący zapłaty faktury) może od razu złożyć wniosek do komornika o rozpoczęcie egzekucji. Działanie to jest dostępne w systemie esądu w polu „Informacje dodatkowe”. Trzeba tam odszukać i uzupełnić wniosek o wszczęcie egzekucji.

   
  Artykuł napisany pod redakcją: Mateusz Jakóbiak
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 4,77/5
  Głosowano: 13 razy.
  Twoja ocena: Brak

  Przeczytaj także

  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!