Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna?

    11-10-2017

Współpraca z rzetelnymi kontrahentami w biznesie jest bardzo ważna, ponieważ nie musimy obawiać się czy dostaniemy pieniądze na czas za wykonaną przez nas usługę czy dostarczony przez nas towar. Zawsze warto mieć także stałych współpracowników, do których możemy zwracać się w konkretnych sprawach. Oczywiście powinniśmy ufać swoim kontrahentom, ale zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujemy jest wiarygodna. W naszym artykule dowiesz się jak sprawdzić wiarygodność firmy.

 

jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna – rejestry publiczne

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zawsze robić przed zawarciem umowy z daną firmą jest sprawdzenie oficjalnych rejestrów. Umożliwi nam to uzyskanie następujących informacji. Dowiemy się, czy firma rzeczywiście jest zarejestrowana, jaki jest zakres jej działalności, kto jest jej właścicielem. I wreszcie najważniejsze, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy. Jeżeli osoba, z którą mamy podpisać umowę nie jest tego upoważniona w myśl rejestru, to mamy prawo sprawdzić jej zakres umocowania. Może się zdarzyć, że osoba ta jest uprawniona do reprezentowania firmy, ale nie wprowadzono jeszcze odpowiednich zmian w rejestrze mimo złożenia przez naszego kontrahenta odpowiedniego wniosku. Jednak zawsze lepiej zawczasu upewnić się, czy prowadzimy negocjacje biznesowe z osobą upoważnioną do tego przez daną firmę.

W zależności od formy prawnej podmiotów, z którymi prowadzimy interesy właściwy będzie określony rejestr. W przypadku, gdy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza właściwym rejestrem będzie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Tak samo będzie w przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy muszą figurować w CEiDG, ponieważ sama spółka nie jest nigdzie rejestrowana.

W przypadku spółek takich jak: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - właściwy będzie Krajowy Rejestr Sądowy, a konkretnie rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli prowadzimy interesy ze stowarzyszeniem, należy sprawdzić rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej o Krajowym Rejestrze Sądowym przeczytasz w artykule: Co obejmuje Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)?

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Prowadząc interesy warto sprawdzić naszych kontrahentów w kolejnym rejestrze. Jest to Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Rejestr ten zawiera dane o wszystkich podmiotach, zarówno o osobach prowadzących działalność gospodarczą, jak i o spółkach, a także o osobach prywatnych, które nie regulują zobowiązań i stały się przez to niewypłacalne. Interesy z takimi podmiotami są niezwykle ryzykowne, dlatego zawsze warto sprawdzić, czy nasz kontrahent nie figuruje w tym rejestrze.

Więcej o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych dowiesz się w tym artykule: Kto prowadzi Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

 

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna – zaświadczenia

Kolejną możliwością, by sprawdzić, czy firma jest wiarygodna jest możliwość poproszenia kontrahenta o przedstawienie urzędowych zaświadczeń. W takim wypadku możemy prosić o przedstawienie zaświadczenia o braku zaległości w rozliczeniach z np. Urzędem Skarbowym.  Korzystanie z takich zaświadczeń jest jednym z najpopularniejszym rozwiązań służących sprawdzaniu wiarygodności potencjalnych kontrahentów. Należy, jednak pamiętać, że wniosek o wydanie takiego zaświadczenia musi złożyć podmiot, którego ma ono dotyczyć. W Urzędzie Skarbowym można jedynie uzyskać informacje czy nasz kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT, poza tą informacją żadnych zaświadczeń nie dostaniemy - musi to zrobić nasz kontrahent.

Drugim zaświadczeniem, o które można prosić kontrahenta jest zaświadczenie o niezaleganiu w składach z ubezpieczenia społecznego. Jest ono wystawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Także i w tym przypadku musi o nie wystąpić nasz kontrahent. Nie jesteśmy uprawnieni do otrzymania żadnych informacji bez jego inicjatywy.

 

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna – informacja gospodarcza

Jeszcze jedną możliwością na sprawdzenie wiarygodności naszego kontrahenta  jest sprawdzenie go w Biurze Informacji Gospodarczej.

Więcej o Biurach Informacji Gospodarczej przeczytasz tutaj: Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

Z Biur Informacji Gospodarczej można pobrać raport o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta. Taki raport może dać nam informacje czy kontrahent wypełnia swoje zobowiązania i nie zalega z płatnościami.

Taki raport udostępnia m.in. BIG InfoMonitor.  Jest on również dostępny w korzystnej cenie w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl i co najważniejsze nie trzeba mieć wykupionego specjalnego abonamentu by z niego skorzystać. W systemie Vindicat.pl możemy kupić pojedynczy raport w bardzo korzystnej cenie. Zobacz jak pobrać raport z systemu Vindicat.pl.

 

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna – giełdy długów

Ostatnią możliwością na ocenę wiarygodności naszego kontrahenta jest sprawdzenie czy dany kontrahent nie figuruje na giełdzie długów. Giełda długów to rejestr informacji gospodarczych, w którym zawarte są dane o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż. Większość giełd długów jest otwarta i dostępna w Internecie, dlatego łatwo możemy sprawdzić czy nasz przyszły partner biznesowy jest rzetelny.

Więcej na temat giłedy długów możesz przeczytać w tym artykule: Co to jest handel długami?

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy