Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna?

11-10-2017

Współpraca z rzetelnymi kontrahentami w biznesie jest bardzo ważna, ponieważ nie musimy obawiać się czy dostaniemy pieniądze na czas za wykonaną przez nas usługę czy dostarczony przez nas towar. Zawsze warto mieć także stałych współpracowników, do których możemy zwracać się w konkretnych sprawach. Oczywiście powinniśmy ufać swoim kontrahentom, ale zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujemy jest wiarygodna. W naszym artykule dowiesz się jak sprawdzić wiarygodność firmy.

 

jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna? Przedstawimy Ci 7 sposobów i miejsc, w których znajdziesz na ten temat informacje:

 • Rejestry publiczne
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
 • Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Wywiadownie Gospodarcze
 • Informacja Gospodarcza
 • Giełdy długów
 • Internet

Rejestry publiczne

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zawsze robić przed zawarciem umowy z daną firmą, jest sprawdzenie oficjalnych rejestrów.

Umożliwi nam to uzyskanie następujących informacji:

 • dowiemy się, czy firma rzeczywiście jest zarejestrowana - samo posiadanie przez kogoś firmowej pieczątki nie oznacza, że posiada on zarejestrowaną firmę, dlatego zawsze warto jest sprawdzić, czy firma z którą chcemy współpracować, działa w granicach prawa;
 • dowiemy się, kto jest właścicielem danej firmy i kto jest upoważniony do jej reprezentowania - jeżeli osoba, z którą mamy podpisać umowę nie jest tego upoważniona w myśl rejestru, to mamy prawo sprawdzić jej zakres umocowania. Może się zdarzyć, że osoba ta jest uprawniona do reprezentowania firmy, ale nie wprowadzono jeszcze odpowiednich zmian w rejestrze mimo złożenia przez naszego kontrahenta odpowiedniego wniosku. Jednak zawsze lepiej zawczasu upewnić się, czy prowadzimy negocjacje biznesowe z osobą upoważnioną do tego przez daną firmę.
 • dowiemy się, czym według rejestru zajmuje się dana firma - dzięki kodom PKD będziemy mogli sprawdzić jakim zakresem producji, handlu lub usług dana osoba/firma powinna się zajmować w świetle prawa
 • dowiemy się, kiedy dana firma rozpoczęła swoją działalność - oczywiście im dłużej dana firma działa, tym większą ma stabilność i przez to staje się wiarygodniejszą firmą
 • dowiemy się, czy dana firma nie jest zawieszona - firmy mogą skorzystać z opcji zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli okaże się, że firma z którą chcesz podjąć współpracę jest w tym momencie w zawieszeniu, to zastanów się dwa razy przed podjęciem z nią współpracy i najlepiej zapytaj dlaczego taka sytuacja istnieje - najczęściej powodem jest brak środków pieniężnych.
 • informacje o postępowaniu upadłościowym - w rejestrach widnieją informacje na temat tego, czy wobec danej firmy nie toczy się lub nie toczyło się kiedyś postępowanie upadłościowe. W takim przypadku wiarygodność danej firmy może zostać podważona.

W zależności od formy prawnej podmiotów, z którymi prowadzimy interesy właściwy będzie określony rejestr. W przypadku, gdy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza właściwym rejestrem będzie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Tak samo będzie w przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy muszą figurować w CEIDG, ponieważ sama spółka nie jest nigdzie rejestrowana.

W przypadku spółek takich jak: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna - właściwy będzie Krajowy Rejestr Sądowy, a konkretnie rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli prowadzimy interesy ze stowarzyszeniem, należy sprawdzić rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Prowadząc interesy warto sprawdzić naszych kontrahentów w kolejnym rejestrze. Jest to Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Rejestr ten zawiera dane o wszystkich podmiotach, zarówno o osobach prowadzących działalność gospodarczą, jak i o spółkach, a także o osobach prywatnych, które nie regulują zobowiązań i stały się przez to niewypłacalne. Interesy z takimi podmiotami są niezwykle ryzykowne, dlatego zawsze warto sprawdzić, czy nasz kontrahent nie figuruje w tym rejestrze.

Zaświadczenia

Kolejną możliwością, by sprawdzić, czy firma jest wiarygodna jest możliwość poproszenia kontrahenta o przedstawienie urzędowych zaświadczeń. W takim wypadku możemy prosić o przedstawienie zaświadczenia o braku zaległości w rozliczeniach z np. Urzędem Skarbowym. Korzystanie z takich zaświadczeń jest jednym z najpopularniejszym rozwiązań służących sprawdzaniu wiarygodności potencjalnych kontrahentów. Należy, jednak pamiętać, że wniosek o wydanie takiego zaświadczenia musi złożyć podmiot, którego ma ono dotyczyć. W Urzędzie Skarbowym można jedynie uzyskać informacje czy nasz kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT, poza tą informacją żadnych zaświadczeń nie dostaniemy - musi to zrobić nasz kontrahent.

Drugim zaświadczeniem, o które można prosić kontrahenta jest zaświadczenie o niezaleganiu w składach z ubezpieczenia społecznego. Jest ono wystawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Także i w tym przypadku musi o nie wystąpić nasz kontrahent. Nie jesteśmy uprawnieni do otrzymania żadnych informacji bez jego inicjatywy.

 

Wywiadownie gospodarcze

Jeżeli sam nie masz czasu ani energii na wyszukiwanie informacji o Twoim kontrahencie, to możesz skorzystać z usług firm, które właśnie w tym się specjalizują, czyli z usług świadczonych przez wywiadownie gospodarcze. Wywiadownia gospodarcza w ramach usługi przygotuje dla Ciebie specjalny raport z wymienionymi wszystkimi dostępnymi informacjami na temat danej firmy. Najważniejszymi źródłami danych dla wywiadowni gospodarczych są dokumenty składane do CEIDG i Krajowego Rejestru Sądowego (na przykład sprawozdania finansowe), prasa, publikacje branżowe, Internet, biura informacji gospodarczej, klienci, dostawcy, a także sami przedsiębiorcy.

Informacja gospodarcza

Jeszcze jedną możliwością na sprawdzenie wiarygodności naszego kontrahenta jest sprawdzenie go w Biurze Informacji Gospodarczej.

Z Biur Informacji Gospodarczej można pobrać raport o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta. Taki raport może dać nam informacje czy kontrahent wypełnia swoje zobowiązania i nie zalega z płatnościami.

Taki raport udostępnia m.in. BIG InfoMonitor. Jest on również dostępny w korzystnej cenie w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl i co najważniejsze nie trzeba mieć wykupionego specjalnego abonamentu by z niego skorzystać. W systemie Vindicat.pl możemy kupić pojedynczy raport w bardzo korzystnej cenie. Zobacz jak pobrać raport z systemu Vindicat.pl.

Giełdy długów

Ostatnią możliwością na ocenę wiarygodności naszego kontrahenta jest sprawdzenie czy dany kontrahent nie figuruje na giełdzie długów. Giełda długów to rejestr informacji gospodarczych, w którym zawarte są dane o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż. Większość giełd długów jest otwarta i dostępna w Internecie, dlatego łatwo możemy sprawdzić czy nasz przyszły partner biznesowy jest rzetelny.

 

Informacje w internecie

W XXI wieku głównym źródłem informacji jest właśnie Internet. Chyba najprostszym sposobem na sprawdzenie tego, czy dana firma jest wiarygodna, jest wpisanie jej nazwy do internetowej wyszukiwarki. Oczywiście nie można od razu dawać wiarę wszystkim informacjom, które w Internecie się znajdzie. Na firmowej stronie Twojego przyszłego czy obecnego kontrahenta jest on na pewno przedstawiony w samych superlatywach, dlatego warto poszukać głębiej. Oczywiście jedna czy nawet kilka negatywnych opinii na temat danej firmy w Internecie, szczególnie anonimowych, nie powinno przekreślać Twojej współpracy z daną firmą. Na pewno zwróć za to uwagę na opinie, które nie są anonimowe - szczególnie na te, które pochodzą od osób, z którymi dana firma współpracowała. Ponadto, żeby sprawdzić firmę, czy jest wiarygodna warto w dzisiejszych czasach prześledzić jej profil na Facebooku i w innych social mediach (oczywiście jeżeli dana firma jest aktywna w Internecie). Jeżeli firma na swojej stronie social media blokuje komentarze społeczności, może być to sygnałem, że coś jest nie tak. Chociaż też nie należy takiego zachowania traktować jako wyroczni i jedynego kryterium decydującego o tym, czy podjąć współpracę z daną firmą. Jak widzisz, opinie znalezione w Internecie mogą służyć jako uzupełnienie zebranych przez Ciebie danych z innych źródeł i mogą dopełnić całościowego obrazu wiarygodności tej firmy.

Oceń ten artykuł:

Jak sprawdzić firmę czy jest wiarygodna?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!