facebook

Jak wybrać dobrą firmę windykacyjną?

  14-02-2018

W Polsce działa kilkaset firm, które trudnią się odzyskiwaniem należności. Właśnie dlatego na rynku jest tak wiele ofert profesjonalistów zajmujących się windykacją. Którą ofertę wybrać? Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję? Przeczytaj poniższy artykuł.

Jak wybrać dobrą firmę windykacyjną?

Czym kierować się przy wyborze firmy windykacyjnej?

Wybierając firmę windykacyjną trzeba zebrać trzy typy danych, które są niezbędne do prawidłowego podjęcia decyzji, czy warto danemu podmiotowi zlecić odzyskiwanie swoich należności. Są to dane dotyczące samej firmy i sposobu, w jaki działa, dane dotyczące umowy i dane dotyczące kosztów przeprowadzenia windykacji.

Zbierz informacje o firmie windykacyjnej

Po pierwsze, trzeba patrzeć na to, co to za firma i w jaki sposób działa. Jak zebrać takie informacje?

Najlepiej zadać sobie kilka pytań:

 • Czy firma windykacyjna posiada referencje?
 • Czy firma windykacyjna ma doświadczenie w branży, której potencjalne zlecenie ma dotyczyć?
 • Czy firma windykacyjna będzie współpracowała z konkretnym klientem za pośrednictwem indywidualnego opiekuna?
 • Czy przed przyjęciem zlecenia firma windykacyjna przeprowadziła weryfikację dłużnika?

Dlaczego warto sobie zadać akurat te pytania?

Po pierwsze, opinia obecnych i byłych klientów jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. Nikt lepiej niż obecni klienci nie podpowie nam, czy warto rozpoczynać współpracę z danym podmiotem. Dana firma windykacyjna może mieć wybitnych specjalistów, ale np. są to osoby, z którymi trudno na bieżąco konsultować podejmowane kroki. Dla jednych takie rozwiązanie to ogromna zaleta, ponieważ sami nie muszą zajmować się kłopotliwym kontrahentem. Z kolei inni wolą mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób są odzyskiwane ich pieniądze.

Po drugie, sposób prowadzenia windykacji zależy od branży, której dług dotyczy. Inaczej odzyskuje się pieniądze od sklepu, a inaczej od firmy konsultingowej. Wbrew pozorom różnice w sposobie prowadzenia procesu windykacji mogą być ogromne w zależności od branży. Pewnym firmom będzie zależało na wizerunku i w takiej sytuacji najszybciej pieniądze odzyskamy publikując dane o zaległym zobowiązaniu na giełdzie długów, a dla innej kluczowe są np. maszyny, których zabezpieczenie od razu znacząco zwiększy chęć do uregulowania zaległości płatniczych. Doświadczony w danej branży windykator będzie znał wszystkie sztuczki, dzięki temu od razu będzie mógł celować w czuły punkt przeciwnika.

Decydując się na zlecenie windykacji dużej korporacji prowadzącej masową obsługę wierzytelności narażamy się na ryzyko, że nasza sprawa będzie jedną z wielu spraw prowadzonych jednocześnie przez tą firmę. Może to być istotne szczególnie, jeżeli chcemy dochodzić stosunkowo niskich kwot, które w porównaniu z milionowymi długami mogą nie zachęcać do wytężonej pracy.

Po trzecie, dobrze jest sprawdzić, czy dana firma dedykuje do obsługi każdego klienta indywidualnego opiekuna, z którym zleceniodawca będzie miał stały kontakt osobisty, telefoniczny oraz e-mailowy i będzie na bieżąco informowany o statusie sprawy.

Wreszcie, warto decydować się na firmy, które świadomie przyjmują zlecenia i najpierw sprawdzają dłużnika. Firmy, które decydują się na przyjęcie zlecenia „w ciemno” zwykle mniej skutecznie odzyskują należności. Po prostu działają „na gorąco”, a nie w sposób przemyślany.

 

Przeczytaj umowę

Drugi zbiór danych, które mogą nam pomóc w wyborze firmy windykacyjnej to informacje dotyczące umowy. Również tutaj w zebraniu danych pomocne mogą okazać się następujące pytania:

 • Jaką formę będzie miała umowa - czy będzie to umowa zlecenia czy może powierniczy przelew wierzytelności?
 • Czy umowa będzie wypowiadalna i jakie konsekwencje będą wiązały się z jej wypowiedzeniem przez każdą ze stron?
 • Czy współpraca z daną firmą będzie możliwa podczas całego procesu odzyskiwania należności - od windykacji polubownej, przez sądową, aż do etapu komorniczego?

Odnosząc się do pierwszego pytania, trzeba podkreślić, że w praktyce obrotu firmy windykacyjne podpisują dwa typy umów:

 • zlecenia windykacji 
 • powierniczy przelew wierzytelności.

Z punktu widzenia klienta umowa zlecenia windykacji jest zdecydowanie bardziej bezpieczna, ponieważ dochodzona wierzytelność pozostaje przez cały okres windykacji własnością klienta. Przy takiej umowie to podmiot zlecający windykację ma prawo do podejmowania ostatecznych decyzji we wszystkich kluczowych kwestiach (takich jak np. skierowanie sprawy na drogę sądową, czy też wszczęcie egzekucji komorniczej z określonego składnika majątku dłużnika).

Zupełnie inaczej jest w przypadku umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Przy takiej umowie, to firma windykacyjna staje się właścicielem długu i odzyskuje go bezpośrednio na swoje konto bankowe. Taka umowa może być więc kłopotliwa, jeżeli windykator okaże się nierzetelny i będzie zatajał fakt odzyskania zaległych środków, czy ich kwotę.

Równie istotnym elementem umowy jest klauzula o jej wypowiadalności. Nie tyle obecność tej klauzuli jest istotna (która jest obecnie standardem), ale jej treść.

Możesz się spotkać z zapisem, że w przypadku wypowiedzenia umowy klient będzie zobligowany do poniesienia kosztów za całą i skuteczną usługę nawet w przypadku nieodzyskania długu, czy niepodjęcia działań przez windykatorów. Oczywiście nie warto zodzić się na takie zapisy.

Wreszcie analizując umowę z potencjalnym dostawcą usług windykacyjnych trzeba sprawdzić, czy oferuje on kompleksową windykację - od etapu polubownego, przez sądowy, aż do etapu komorniczego. Może na początku się nam wydaje, że do odzyskania pieniędzy wystarczy jedno wezwanie do zapłaty i krótkie negocjacje, jednak po kolejnej ugodzie, która nie zostanie wykonana przez dłużnika będziemy już przekonani, że chcemy iść do sądu i w ten sposób będziemy próbowali odzyskać zaległe zobowiązanie.

Właśnie dlatego warto pamiętać o tym, gdy będziemy decydować się na firmę, z którą chcemy rozpocząć współpracę. Jeśli o tym nie pomyślimy, a będziemy chcieli podjąć windykację sądową, której nasz windykator nie oferuje to w trakcie procesu odzyskiwania należności będziemy zmuszeni zmienić firmę, które będzie nam pomagała w odzyskiwaniu zaległego zobowiązania.

Zbierz informacje o kosztach postępowania windykacyjnego

Przed podpisaniem umowy z konkretną firmą windykacyjną trzeba zebrać trzecią grupę danych, czyli informacje o kosztach usług windykacyjnych.

Zanim zdecydujemy się na daną firmę windykacyjną, musimy wiedzieć:

 • Jakie są realne koszty windykacji prowadzonej przez daną firmę windykacyjną?
 • Czy obsługa prawna (w szczególności zastępstwo procesowe) w toku postępowania sądowego i komorniczego jest wliczona w cenę podaną na początku?
 • Czy są usługi osobno płatne?
 • Czy te koszty obciążają jedynie dłużnika, czy może wierzyciela i dłużnika?

Większość firm windykacyjnych stosuje system success fee, czyli wynagrodzenia prowizyjnego płatnego po odzyskaniu długu.

Taki model rozliczenia wydaje się prosty, jednak również przy nim należy szczegółowo ustalić zasady naliczania success fee, np. to, czy prowizja jest naliczana sukcesywnie od każdej wyegzekwowanej kwoty czy też firma windykacyjna w pierwszej kolejności windykuje swoją prowizję a dopiero potem należność klienta, itp.

Ustalić trzeba również, czy prowizja jest stała, czy może zmieniać się zależnie od etapu windykacji. Oczywiście bardziej korzystne jest rozwiązanie pierwsze. To drugie może prowadzić do pokusy, aby jak najszybciej przechodzić do postępowania sądowego i komorniczego, jeżeli za nie jest większa prowizja, podczas gdy wystarczające byłoby np. rozłożenie długu na 3 czy 4 raty.

Konieczne jest również ustalenie, czy prowizja jest naliczana tylko od odzyskanej należności głównej, czy również od odsetek. Dlaczego to ważne? Jak nie zadbamy o jasne i korzystne dla nas zapisy w umowie, to może się okazać, że odsetki ustawowe stanowią w całości wynagrodzenie firmy windykacyjnej i to właśnie one będą egzekwowane w pierwszej kolejności, a odzyskiwaniem reszty dana firma może już nie być aż tak zainteresowana.

Ważnym elementem informacji o kosztach są opłaty związane z etapem sądowym i komorniczym całego procesu odzyskiwania należności. O ile standardem jest, że firmy windykacyjne zapewniają swoim klientom obsługę prawną w zakresie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, o tyle o standardzie nie można mówić, jeśli chodzi o zasady rozliczania takiej pomocy. Firma windykacyjna może np. kosztami reprezentacji w sądzie obciążyć jedynie dłużnika, a w przypadku jego niewypłacalności przejąć te koszty na siebie. Może również kredytować koszty zastępstwa procesowego - czyli nie pobierać opłat od klienta, ale zobowiązać klienta do zwrotu kosztów reprezentacji w sądzie, gdyby windykacja okazała się nieskuteczna.

Jakie inne czynniki warto wziąć pod uwagę?

Oprócz informacji o firmie, umowie i o kosztach, warto również wziąć kilka innych tematów pod uwagę zanim zdecydujemy się na konkretną firmę windykacyjną. Warto pomyśleć np. o tym, jakiej wielkości jest dana firma windykacyjna.

Jeżeli chcemy zlecić odzyskiwanie potężnej sumy, to nie warto zwracać się do małych podmiotów. Natomiast jeżeli chcemy odzyskiwać kwotę drobną to z kolei nie warto iść do dużych graczy, ponieważ dla nich taka kwota może być bardzo nisko na liście priorytetów.

Kolejnym czynnikiem, który warto brać pod uwagę jest jasność oferty.
Nie tylko w zakresie kosztów, ale również jeśli chodzi o zakres współpracy, godziny obsługi klientów, sposób prowadzenia windykacji, czy inne nawet pozornie nieistotne kwestie. Warto ująć możliwie najszerszy zakres informacji w umowie albo w regulaminie (lub w innym dokumencie). Im więcej ustaleń będzie na piśmie, tym bezpieczniej dla klienta.

Na koniec koniecznie trzeba upewnić się, że dana firma będzie odzyskiwała zaległe pieniądze w sposób zgodny z prawem. Wszelkie metody niezgodne z prawem lub balansujące na granicy legalności (choćby bardzo skuteczne) trzeba odstawić na bok. Fakt, że ktoś zalega z płatnościami nie upoważnia nas do wychodzenia poza dozwolone granice procesu windykacyjnego. Nawet w zgodzie z prawem można bardzo utrudnić życie nierzetelnego kontrahenta. Nie warto więc ryzykować własnej reputacji, aby nieznacznie przyspieszyć odzyskanie należności. Oprócz zapewnień potencjalnego windykatora, warto sprawdzić, czy pracownicy, którzy faktycznie będą zajmowali się odzyskiwaniem naszej zaległej należności, mają wykształcenie prawnicze lub choćby przeszkolenie w zakresie zgodnego z prawem prowadzenia negocjacji.

Jak działa tradycyjna firma windykacyjna?

Oczywiście firma windykacyjna powinna dobrać rodzaj windykacji do oczekiwań klienta. Jednak zwykle elastyczność firmy windykacyjnej ogranicza się do wyboru jednej z kilku dostępnych opcji. Poniżej omówimy te najczęściej spotykane.

Windykacja powiernicza

Pierwszy sposób działania tradycyjnej firmy windykacyjnej to windykacja powiernicza. W ramach tej usługi klient przelewa na firmę windykacyjną prawo do wierzytelności na czas trwania windykacji. Przez to firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem dla dłużnika, a pierwotny wierzyciel przestaje uczestniczyć w sporze.

Windykacja na zlecenie

Drugi sposób działania tradycyjnej firmy windykacyjnej to windykacja na zlecenie. Jest to usługa przeznaczona dla tych, którzy chcą przez cały proces odzyskiwania należności być pierwotnym i jedynym wierzycielem, a firma windykacyjna ma jedynie działać na rzecz i w imieniu klienta. W przypadku windykacji na zlecenie nie dochodzi do przelewu wierzytelności, a klient udziela jedynie pełnomocnictwa firmie windykacyjnej. Jest to zdecydowanie model, który rekomendujemy.

Co to jest windykacja online?

Samodzielna windykacja online to nic innego jak odzyskiwanie należności na przez przedsiębiorcę przy pomocy internetowej platformy windykacyjnej. Cały proces polega na samodzielnym wyborze określonych działań w internetowym formularzu przygotowanym przez profesjonalistów.

Logując się do internetowego systemu windykacyjnego klient może w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie prowadzić działania windykacyjne. Może on oczywiście w każdej chwili liczyć na wsparcie techniczne i merytoryczne.

Wachlarz narzędzi oferowanych w systemach do samodzielnej windykacji online jest bardzo szeroki. W takim systemie można generować dokumenty, negocjować online z dłużnikiem, generować pozwy do sądu i dokumenty pozwalające na dochodzenie zaległych należności przez komornika.

Pierwszy krok, czyli wezwanie do zapłaty

Korzystając z systemu do windykacji online, w prosty sposób można w kilka minut wygenerować wezwanie do zapłaty i wysłać je do dłużnika. To podstawowe narzędzie służące do windykacji wierzytelności - pismo zawierające najistotniejsze informacje, na podstawie których wierzyciel żąda spłaty należności.

Co najważniejsze system windykacyjny sam generuje spersonalizowaną treść wezwania do zapłaty. Dzięki temu nie trzeba ręcznie sporządzać pisma, uzupełniać danych, czy poszukiwać wzoru w internecie. Co więcej takie spersonalizowane wezwanie do zapłaty można od razu wysłać kontrahentowi na maila. Dzięki temu oszczędzimy dużo czasu, który można spędzić w wybrany przez nas sposób.

Następnie giełda długów

Kolejnym krokiem może być publikacja długu na giełdzie długów oferowanej przez system windykacyjny. Taka publikacja danych o tym, że podmiot X ma dług w wysokości Y na rzecz podmiotu Z jest całkowicie zgodna z prawem, o ile podmiot publikujący dane dysponuje dokumentami, które mogą potwierdzić istnienie danego zobowiązania (np. przeterminowane faktury) i fakt, że dłużnik uznaje istnienie danego długu (przy czym wystarczy mail, czy sms).

Sprawa w E-sądzie - jeśli nie uda się długu odzyskać polubownie

Jeżeli mimo wysłania kilku wezwań do zapłaty, podjęcia negocjacji i publikacji długu na giełdzie wierzytelności, dłużnik dalej nie ureguluje zobowiązania, to system do windykacji online umożliwia samodzielne wygenerowanie pozwu do e-sądu (którym jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny). Przyjmuje on elektroniczne wnioski o nakaz zapłaty. Systemy do windykacji online pozwalają również na wygenerowanie wniosku do klasycznego sądu według właściwości ogólnej.

Zalety samodzielnej windykacji online

Główną zaletą samodzielnej windykacji przez internet jest znaczące obniżenie kosztów przez przeniesienie windykacji w wymiar elektroniczny. Dzięki temu całe postępowanie windykacyjne ulega również przyspieszeniu. To z kolei może wpłynąć na poprawę skuteczności procesu odzyskiwania należności - im szybciej zaczniemy dochodzić zaległego zobowiązania, tym mamy większą szansę na jego odzyskanie, a im dług jest starszy, tym trudniej go odzyskać.

Na co się w takim razie zdecydować?

Polecamy system Vindicat.pl. Jest to nie tylko system do samodzielnej windykacji online, gdzie subskrypcję wykupuje się na zasadzie abonamentu, ale również fachowa kancelaria windykacyjna działająca w oparciu o umowę zlecenia wynagradzaną success fee.

 

Vindicat.pl to specjaliści w zakresie windykacji należności

Działamy na rzecz wierzycieli, którym pomagamy odzyskać należności od nierzetelnych kontrahentów.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • dysponujemy doświadczonymi negocjatorami, którzy pomogą Ci w kontaktach z nierzetelnymi dłużnikami,
 • cała nasza obsługa jest przeszkolona w zakresie prawa i możliwości, jakie z niego wynikają w zakresie odzyskiwania należności,
 • jesteśmy rzetelni w kontaktach z każdym klientem,
 • łączymy zalety dużych firm windykacyjnych z proklienckim podejściem i zaangażowaniem w odzyskiwanie nawet najdrobniejszych roszczeń,
 • jesteśmy skuteczni - odzyskaliśmy 90 % dochodzonych z naszym wsparciem roszczeń - to naprawdę wynik, z którego jesteśmy dumni,
 • przygotowaliśmy dla klientów intuicyjny i kompleksowy system do samodzielnej windykacji online.

Stworzyliśmy innowacyjną platformę, która wspiera skuteczną windykację

System do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl pomaga wierzycielom odzyskiwać należności bez niczyjej pomocy, jedynie z wykorzystaniem Internetu.

System Vindicat.pl działa w dwóch obszarach - w obszarze prewencji i w obszarze windykacji. W zależności od obszaru, klient ma do dyspozycji różne komponenty systemu, które może wykorzystać w toku procesu odzyskiwania zaległych należności od nierzetelnego kontrahenta.

Obszar prewencji

W ramach obszaru prewencji system Vindicat.pl pozwala na:

Obszar windykacji

W ramach obszaru windykacji system do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl pozwala na:

 • obciążenie dłużnika równowartością kwoty 40 euro na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [Dz.U. 2013 poz. 403], a także odsetkami za opóźnienie, które system sam automatycznie wylicza,
 • negocjacje online z dłużnikiem warunków częściowego umorzenia należności lub jego spłatę w ratach,
 • wygenerowanie wezwania do zapłaty (przy czym dłużnik dodatkowo otrzymuje SMS i e-mail wzywający go do spłaty należności),
 • opublikowanie danych dłużnika na giełdzie długów,
 • wpisanie dłużnika do bazy BIG InfoMonitor,
 • wygenerowanie pozwu do sądu,
 • wygenerowanie pozwu do e-sądu (w ramach elektronicznego postępowania upominawczego),
 • wygenerowanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
 • uzyskanie nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (dzięki czemu klient może od razu przejść do egzekucji z majątku dłużnika),
 • wygenerowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • wygenerowanie wniosków o egzekucję z poszczególnych części majątku dłużnika,
 • wygenerowanie wniosku o udzielenie informacji przez komornika na temat prowadzonych przez niego działań.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 4,57/5
Głosowano: 14 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!