Co to jest egzekucja komornicza?

13-07-2017

Zazwyczaj najprostsze definicje są najbardziej użyteczne, dlatego dzisiaj w prosty sposób odpowiemy na pytanie, co to jest egzekucja komornicza. Otóż jest to proces zajmowania ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika na poczet zaciągniętych prze niego zobowiązań. Zajęć dokonuje komornik na wniosek złożony przez wierzyciela posiadającego odpowiedni dokument sądowy (tj. tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności – oczywiście pojęcia te zostaną omówione poniżej, jednak zachęcamy również do zapoznania się z opublikowanym przez nas wcześniej trzyczęściowym słowniczkiem terminologii windykacyjnej).

obrazek przedstawia slajd na którym jest następujący tekst: jeżeli windykacja nie przyniesie rezultatu koljenym etapem jest egzekucja komornicza prowadzona przez komornika sądowego: komornik w przeciwieństwie do windykatora to funkcjonariusz publiczny

Kim są komornicy?

Komornicy to funkcjonariusze publiczni, którzy działają przy sądach rejonowych. To oni prowadzą omawiany w niniejszym artykule proces egzekucji, jednak nie są jego gospodarzami, bowiem ta rola przypada wierzycielom. Przebieg procesu, materia, która jest zajmowana i wszelkie inne decyzje są w rękach osoby dochodzącej spłaty. Komornik jest tylko narzędziem w jej rękach, dlatego rolą komornika jest jedynie szybkie i zgodne z prawem wykonanie decyzji podjętych przez dłużnika. Stąd wszelkie wątpliwości co do zasadności roszczeń zgłoszonych przez wierzyciela czy co do przebiegu całego procesu odzyskiwania należności nie mogą być rozstrzygane przez komornika, tylko przez sąd, który czuwa merytorycznie nad całym procesem egzekucji komorniczej.

 

Kiedy rozpoczyna się egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza rozpoczyna się, gdy wierzyciel (czyli osoba dochodząca spłaty zaciągniętych u niej zobowiązań) dysponuje tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to dokument, który potwierdza, że istnieje zobowiązanie dłużnika względem wierzyciela i jaki jest jego zakres, a klauzula wykonalności to stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny może zostać dochodzony w przymusowy sposób. Tytuł egzekucyjny po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności nosi nazwę tytułu wykonawczego.  Po jego uzyskaniu należy złożyć wniosek do komornika o rozpoczęcie procesu egzekucji.

Z czego można dochodzić spłaty?

Spłaty można dochodzić zarówno z ruchomego, jak i z nieruchomego majątku dłużnika. Można zająć jego mieszkanie, samochód, sprzęty domowe (takie jak pralka, kuchenka czy telewizor) i zlicytować je. Można również zająć konto bankowe, pensję, emeryturę czy gotówkę posiadaną przez dłużnika. Oczywiście proces egzekucji komorniczej różni się zasadniczo w zależności od tego, z jakiego składnika majątku dłużnika dochodzi się spłaty.

Co zrobić w przypadku, gdy nie radzimy sobie z kierowaniem procesu odzyskiwania należności?

Jeżeli wierzyciel nie radzi sobie z administrowaniem całym procesem odzyskiwania  należności, w tym w szczególności z jego ostatnim etapem, jakim jest egzekucja komornicza to może zdecydować się na pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej lub na skorzystanie z sytemu oferującego automatyzację całego procesu. Taki system, który automatycznie generuje spersonalizowane pisma na każdym etapie procesu odzyskiwania należności oferuje m.in. Vindicat.pl. Spółka ta prowadzi również własną kancelarię, która oferuje fachową pomoc na znacznie korzystniejszych warunkach niż inne podmioty.

 

Oceń ten artykuł:

Co to jest egzekucja komornicza?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!