facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Kiedy wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty?

   18-10-2017

  Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo windykacyjne, które należy wysłać na zakończenie etapu windykacji polubownej. Wezwanie przedądowe jest ostatnim kołem ratunkowym dla dłużnika przed skierowaniem sprawy na etap postępowania sądowego.

  Kiedy wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Przedsądowe wezwanie do zapłaty – elementy

  Zasadniczo przedsądowe wezwanie do zapłaty zawiera podobne elementy jak zwykłe wezwanie do zapłaty. Jest to jednak umowne, ponieważ żadne przepisy nie określają elementów, z których powinno składać się przedsądowe wezwanie do zapłaty. Z całą pewnością takie rozwiązanie jest korzystne dla wierzycieli, którzy mogą łatwo złożyć taki dokument nawet bez kosztownych konsultacji z profesjonalistami.

  Jakie elementy powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

  Po pierwsze, powinniśmy podać datę i miejsce sporządzenia przedsądowego wezwania.

  Po drugie, powinniśmy podać dane wierzyciela (dane osoby, która żąda zapłaty pieniędzy, czyli nasze dane).

  Po trzecie należy zawrzeć dane naszego dłużnika.

  Wreszcie, w treści pisma windykacyjnego powinno się podać podstawę, na której opieramy swoje roszczenie. Podstawą jest zazwyczaj stosunek prawny, z którego powstaje obowiązek zapłaty określonej sumy pieniędzy. Taką podstawą jest umowa, faktura albo dokument, który potwierdza wykonanie usługi np. protokół odbioru pracy czy też dzieła.

  Po podaniu podstawy naszego roszczenia powinniśmy zawrzeć kwotę, którą dochodzimy od dłużnika na razie bez podania odsetek. Taką kwotę możemy oznaczyć, jako kwotę główną.

  Poniżej pod kwotą główną możemy podać należne nam odsetki za opóźnienie, jeżeli naszym dłużnikiem jest firma (przedsiębiorca – spółka ), bądź osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą.

  Po odsetkach powinniśmy wyszczególnić termin spłaty długu, np. 7 dni od dnia otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty.

  Wskazać należy także rachunek bankowy, na który dłużnik powinien wpłacić dochodzone przez nas pieniądze.

   

  Przedsądowe wezwanie do zapłaty – najważniejszy element

  Najważniejszym elementem przedsądowego wezwania do zapłaty jest informacja o konsekwencjach, jakie spotkają dłużnika w przypadku, gdy nadal nie ureguluje swoich zaległości finansowych.

  Konsekwencje jakie grożą takiemu nierzetelnemu dłużnikowi to przede wszystkim skierowanie sprawy do sądu i co za tym idzie obarczenie dłużnika kosztami postępowania sądowego, a także jeżeli dalej będzie uchylał się od zapłaty to również kosztami późniejszego postępowania egzekucyjnego (prowadzonego przez komornika sądowego).

  Jak powinniśmy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

  Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinniśmy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dlaczego? Ponieważ, dowód wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty może stanowić istotny dowód w sądzie w przypadku, gdy dłużnik nie odda nam pieniędzy.

   

  Czy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest przydatne przy prowadzeniu sprawy sądowej przeciwko dłużnikowi?

  Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2015 r. [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], która weszła w życie w styczniu 2016r. spowodowała, że przedsądowe wezwanie do zapłaty stało się wymagane przed skierowaniem sprawy do sądu. Nowelizacja przepisów zasadniczo miała na celu wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów. Jedną z takich metod jest właśnie wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty do dłużnika.

  W przypadku wniesienia pozwu o zapłatę należności jesteśmy obowiązani na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego do podania informacji, czy strony uczestniczące w sporze podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku, gdy takich prób nie były powinniśmy także wyjaśnić, dlaczego ich nie podjęliśmy.

  Według twórców tej nowelizacji ma to podnieść świadomość obywateli, że istnieją metody i środki, które pozwalają na skuteczne pozasądowe rozwiązanie tego typu konfliktów. Skierowanie sprawy do sądu ma być ostatecznością.

  Brak informacji o przedsądowych działaniach polubownych ni e może jednak spowodować zwrotu pozwu, nie musi być także przyczyną wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu o zapłatę należności.

  Sędzia, do którego trafi taki pozew ma dzięki temu lepszy ogląd sprawy. Wie czy warto skierować sprawę do mediacji czy dalej próbować rozwiązać sprawę polubownie.

  Jeżeli sędzia uzna, że warto skorzystać jeszcze z dostępnych metod polubownych. To może zarządzić skierowanie sprawy do mediacji albo wezwać strony na spotkanie informacyjne.

   

  Przedsądowe wezwanie do zapłaty - wzór

   

   

   

  miejscowość , dnia………….roku

   

  Wierzyciel:

  nazwa firmy

  NIP:

  adres firmy

  dane firmy lub osoby fizycznej, która jest nam dłużna

  NIP w przypadku firmy

  Adres

   

   

   

  PRZEDSĄDOWE WEZWANIE

  DO ZAPŁATY

   

  Niniejszym wzywam firmę X/osobę X do uregulowania płatności w kwocie … , … zł (słownie …. złotych, ….. groszy) w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania do zapłaty na konto:

  ………………………………………………………………..

  Zaległości w płatnościach firmy X/osoby X wynikają z zawartej umowy w dniu x.xx.xxxx roku/ Faktury VAT nr X/XXXX, na które składa się kwota .. , … zł (słownie …. złotych, …. groszy).

   

  Jeżeli zaległości w płatnościach nie zostaną uregulowane sprawa zostanie skierowana niezwłocznie na etap postępowania sądowego. Wszelkie koszty sądowe oraz ewentualne koszty egzekucji komorniczej zostaną doliczone do kwoty należnego mi długu.

   

   

  ………………………………………

  Podpis wierzyciela

   
  Artykuł napisany pod redakcją: Bogusław Bieda
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 5/5
  Głosowano: 7 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!