Jak odzyskać należności - windykacja dla początkujących

25-05-2018

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest w naszym kraju zdecydowanie najbardziej liczny. Niestety, to właśnie małe oraz średniej wielkości firmy najczęściej zmagają się z zatorami płatniczymi oraz deklarują problemy z egzekwowaniem zapłaty za faktury wystawione swoim kontrahentom. Ponad 70% przedsiębiorców przyznaje, że to właśnie opóźnienia w płatnościach stanowią główną barierę rozwoju i ogromne utrudnienie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Rozwiązaniem tego typu problemów jest rozpoczęcie procesu windykacji, który zupełnie niesłusznie często wzbudza w przedsiębiorcach obawy. Dowiedz się czym właściwie jest windykacja, jak odzyskać należności i dlaczego małe i średnie firmy nie powinny się jej obawiać ani tym bardziej zwlekać z jej rozpoczęciem? Wszystkie wątpliwości rozwieje niniejszy artykuł.

Jak odzyskać należności

Windykacja i jej etapy

Windykacja to nic innego jak dochodzenie należnych nam roszczeń. Jest to zbiór określonych prawem czynności procesowych i faktycznych, których celem jest doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania wobec wierzyciela, czyli - odzyskanie pieniędzy.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej potrzeba skorzystania z windykacji wynika z nieuregulowanych przez kontrahentów faktur VAT. Windykacja regulowana jest odpowiednimi przepisami prawnymi i dopóki odbywa się w ich granicach jest procesem w pełni legalnym.

Zasadniczo windykacja może przebiegać w trzech etapach:

  1. Windykacja polubowna - jest to „najlżejsza” forma windykacji. Nazywana jest również „windykacją miękką”. Polega głównie na monitowaniu dłużnika i wzywaniu go do zapłaty poprzez np: telefony, maile czy też osobiste spotkania. Jej konsekwencją może być wpis dłużnika do rejestru dłużników. Stosowana jest głównie w stosunku do dłużników rokujących odzyskanie należności, których zadłużenie powstało stosunkowo niedawno.
  2. Windykacja sądowa - jeśli działania polubowne nie przyniosą efektu, na dalszym etapie odzyskiwania pieniędzy wymagany już będzie udział sądu. Ten etap jest najczęściej znacznie dłuższy i bardziej kosztowny niż windykacja polubowna. Wierzyciel musi uzyskać przeciwko dłużnikowi wyrok sądowy lub nakaz zapłaty. Aby były one skuteczne, sąd musi dodatkowo wydać do nich tzw. klauzulę wykonalności. Stanowi ona niejako sądowe przyzwolenie na przymusowe wykonanie postanowień wyroku lub nakazu zapłaty i wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
  3. Postępowanie egzekucyjne - dopiero w tym momencie pojawia się osoba komornika, który jest często pierwszym skojarzeniem ze słowem „windykacja”. Ten etap rozpoczyna się od złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Najczęściej spotykana jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę oraz oczywiście z ruchomości i nieruchomości należących do dłużnika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i musi działać zgodnie z prawem i w jego granicach. W szczególności, celem ściągnięcia wierzytelności, nie wolno mu stosować żadnej z form przemocy wobec dłużnika.
 

Windykacja polubowna

Po rozpoczęciu procesu windykacji bardzo często okazuje się, że udział sądu nie będzie konieczny i uda się zakończyć sprawę polubownie. Jest to zazwyczaj rozwiązanie korzystne dla obydwu stron, a dzięki uniknięciu udziału sądu nie przekreśla szans na dalszą współpracę stron.

Bardzo istotnym elementem windykacji polubownej jest wysyłanie tzw. wezwania do zapłaty. Są to pisma przypominające dłużnikowi o jego należności wraz z terminem, w którym powinien ją spłacić. Wierzyciel może sporządzić takie wezwanie samodzielnie lub skorzystać z wzorów sporządzonych przez profesjonalistów. Można je pobrać np. z aplikacji Vindicat.pl. Często takie profesjonalne wezwanie robi na dłużniku większe wrażenie i motywuje go do szybszej spłaty długu.

Warto wykorzystać wszystkie metody windykacji miękkiej i wszelkimi legalnymi sposobami nakłaniać dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Obie strony oszczędzają dzięki temu czas i pieniądze oraz zachowują dobre relacje biznesowe i szansę na kontynuację współpracy.

 

Firma windykacyjna - czy zawsze trzeba korzystać z jej usług?

Firmy windykacyjne są w naszym kraju niezwykle popularne - aktualnie przedsiębiorcy mogą wybierać spośród ofert kilkuset firm. Zajmują się one pomocą przedsiębiorcom, którzy z różnych przyczyn nie chcą podejmować się windykacji samodzielnie.

Profesjonalni windykatorzy wysyłają dłużnikom wezwania do zapłaty i uczestniczą w negocjacjach prowadzących do spłaty długu lub rozłożenia go na raty. Prowadzą mediacje między dłużnikiem, a wierzycielem. Jeśli są równocześnie pełnomocnikami wierzyciela, mogą też w jego imieniu występować do sądu z pozwami o zapłatę długu. Nie mogą natomiast zajmować majątku dłużnika - tego typu czynności może podejmować wyłącznie komornik.

W razie niepowodzenia windykacji prowadzonej przez firmę, która trudni się tego typu działalnością, sprawa trafia do sądu. Korzystanie z usług firm windykacyjnych nie zastępuje zatem postępowania sądowego, a jedynie stanowi pomoc na etapie polubownym.

Niewątpliwą zaletą skorzystania z usług kancelarii windykacyjnej jest to, że przedsiębiorca powierza jej cały swój problem i może zająć się dalszym prowadzeniem biznesu. Wybór dobrej firmy windykacyjnej nie jest jednak łatwy.

Firmy windykacyjne muszą działać w granicach prawa i dobrych obyczajów. Znane są jednak przypadki, w których windykatorzy balansują na granicy i jednego i drugiego. Potrafią uporczywie nachodzić dłużnika, nękać go telefonami lub nawet stosować groźby. Fakt, że ktoś jest naszym dłużnikiem absolutnie nie powoduje, że mogą być naruszane jego podstawowe prawa. Poszanowanie praw dłużnika jest jedną z kluczowych zasad profesjonalnej windykacji.

Zanim dokonamy ostatecznego wyboru firmy windykacyjnej należy przeprowadzić dokładny research. W tym artykule jak wybrać firmę windykacyjną podpowiadaliśmy co należy wziąć pod uwagę.

Firmy windykacyjne za swoją pracę pobierają wynagrodzenie. Najczęściej jest to z góry znany stronom procent od kwoty, którą udało się odzyskać. Jeśli dochodzimy dużych pieniędzy, prowizja firmy windykacyjnej może być dla małej lub średniej firmy naprawdę odczuwalna.

Warto również dodać, że nie istnieją przeszkody, aby przedsiębiorca zdecydował się na samodzielne odzyskanie swojego długu. Samodzielną windykację w jej klasycznej formie można prowadzić zarówno na etapie polubownym jak i sądowo - egzekucyjnym. Zwykle wiąże się to jednak z poświęcenie dużej ilości czasu i zdobyciem odpowiedniej wiedzy. Należy być również konsekwentnym w swoich działaniach i regularnie podejmować próby kontaktu z dłużnikiem.

Choć z pewnością efekt wart jest tego trudu, warto mieć na uwadze, że istnieją narzędzia, które ułatwiają prowadzenie samodzielnej windykacji. Jednym z nich jest system do samodzielnego odzyskiwania należności online - Vindicat.pl.

Vindicat.pl - innowacja w dziedzinie windykacji

Aby ułatwić małym i średnim firmom egzekwowanie płatności za wykonane usługi lub wydane towary, powstał system do samodzielnej windykacji online - Vindicat.pl. Jest to innowacyjna platforma, dzięki której przedsiębiorcy mogą w prosty sposób przeprowadzić cały proces windykacji, a także negocjować z dłużnikami oraz wystawiać wierzytelności na giełdzie długów.

W dzisiejszych czasach przez Internet da się zrobić nieomal wszystko. Przeniesienie windykacji do sfery online stanowi ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Nie trzeba tracić długich tygodni na poszukiwanie odpowiedniej firmy windykacyjnej i negocjacje z windykatorami. Dzięki Vindicat.pl windykację można przeprowadzić z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Aby dołączyć do grona przedsiębiorców, którzy samodzielnie odzyskują swoje długi wystarczy zarejestrować się w systemie Vindicat.pl. Rejestracja jest darmowa i zajmuje kilka minut. Następnie należy wprowadzić dane swojego dłużnika, i informacje o długu. Przez całość procesu prowadzi nas system, a interfejs systemu jest intuicyjny i przejrzysty.

Co może zrobić dla mnie system Vindicat.pl?

Vindicat.pl to wsparcie dla przedsiębiorców na każdym etapie windykacji. Stanowi ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie są biegli w dziedzinie windykacji lub mają z nią styczność po raz pierwszy. Choć system służy do „samodzielnej” windykacji online, wiele czynności jest automatyzowanych, a przedsiębiorcy są prowadzeni przez cały proces windykacji. Do dyspozycji otrzymują również gotowe scenariusze postępowania.

Na etapie polubownym aplikacja Vindicat.pl generuje profesjonalne wezwania do zapłaty, umożliwia zaproszenie dłużnika do negocjacji i wystawienie wierzytelności na giełdzie długów. Na etapie sądowym pomaga przedsiębiorcom w sporządzeniu pozwów i wniosków o nadanie klauzuli wykonalności. Jeśli sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, system wygeneruje wnioski o jego wszczęcie i wszystkie pozostałe dokumenty niezbędne na tym etapie.

W systemie Vindicat.pl aktualnie zarejestrowanych jest prawie 14 000 spraw. Warto zatem na własnej skórze sprawdzić jakie zalety ma samodzielna windykacja online i przekonać się dlaczego tak wielu przedsiębiorców wybrało właśnie tę formę odzyskiwania należności.

Kiedy rozpocząć windykację? Jak najszybciej!

Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na współpracę z profesjonalną firmą windykacyjną, samodzielną windykację czy też skorzystanie z usług Vindicat.pl - z rozpoczęciem windykacji nie warto zwlekać. Czym „młodszy” jest dług tym łatwiej go wyegzekwować. Jeśli nie minęło jest zbyt dużo czasu i sprawa wciąż jest świeża, są również większe szanse na dogadanie się z dłużnikiem i załatwienie sprawy już na etapie polubownym.

Zwłoka w rozpoczęciu działań windykacyjnych i czekanie aż dłużnik bez naszej ingerencji zwróci należność powoduje, że wierzytelność będzie coraz trudniejsza do odzyskania. Czym szybciej wcielimy w życie środki windykacji polubownej, tym większe szanse na uzyskanie zapłaty i szybkie zakończenie sprawy.

Wskazane jest rozpoczęcie działań windykacji miękkiej już w tym samym dniu, w którym upływa termin płatności. Warto zatem chociażby zadzwonić do dłużnika, przypomnieć o upływie terminu płatności i poznać przyczyny, dla których jej nie uiścił. Jeśli dłużnik stosuje wymijające odpowiedzi lub - co gorsza - w ogóle nie odbiera naszych telefonów, będzie to dla nas jasny sygnał, że należy czym prędzej rozpocząć działa zmierzające do wyegzekwowania pieniędzy.

 

Jeśli można - zapobiegaj

Choć nowoczesna windykacja jest możliwa do przeprowadzenia w prosty sposób bez wychodzenia z domu, warto już na etapie doboru kontrahenta zweryfikować czy współpraca z nim nie przysporzy nam problemów. Istnieje wiele narzędzi, przy pomocy których można zredukować do minimum ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych i tym samym zagrożenia dla płynności finansowej naszej firmy. Należą do nich np: sprawdzanie sytuacji finansowej potencjalnego partnera, weryfikowanie czy nie figuruje on w rejestrach dłużników oraz stosowanie pieczęci prewencyjnej. Na pewno bardzo ważne jest również dokładne pilnowanie terminów płatności, tak aby w razie potrzeby móc zareagować jak najszybciej. Szczegółowy monitoring terminów płatności prowadzony w naszej własnej firmie pozwala na uniknięcie wielu problemów - jego prowadzenie z pewnością nam się opłaci.

Jeśli jednak mimo zastosowania wszelkich możliwych środków ostrożności problemy z terminowym regulowaniem należności przez naszych kontrahentów i tak wystąpią, doskonałe rozwiązanie tego problemu stanowi rozpoczęcie samodzielnej windykacji online.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać należności - windykacja dla początkujących
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!