Jak odzyskać pieniądze razem z Vindicat.pl

29-05-2018

Vindicat to nowoczesna platforma, która pozwala przedsiębiorcom z sektora MŚP na odzyskiwanie długów od swoich klientów i kontrahentów. Jest to innowacyjne rozwiązanie informatyczne wspierające w procesie windykacji, dzięki któremu oszczędzasz czas i pieniądze nie psując dobrych relacji z kontrahentem.

Jak odzyskać pieniądze

1. Czym jest system Vindicat.pl?

Dzięki dostępowi do usługi przedsiębiorca otrzymuje dostęp do różnych narzędzi, których może użyć przy odzyskiwaniu należności, co daje mu pełną kontrolę nad całym procesem odzyskiwania pieniędzy. Przedsiębiorca dodatkowo otrzymuje najefektywniejszy scenariusz postępowania, który został przygotowany przez naszych prawników i analityków.

System umożliwia również korzystanie z różnych form komunikacji z dłużnikiem poprzez SMS, e-mail czy też pismo. Za pomocą systemu Vindicat.pl przedsiębiorca może w ciągu kilku sekund wygenerować wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę czy też pozew do e-sądu. Może także skorzystać z naszego modułu do negocjacji online, wystawić ofertę na internetową giełdę długów, a jeśli zajdzie taka potrzeba to może skorzystać z wniosków koniecznych przy egzekucji komorniczej.

System Vindicat umożliwia, odzyskiwanie pieniędzy w ramach postępowania polubownego, postępowania sądowego oraz postępowania komorniczego.

Postępowanie polubowne

To model prowadzenia windykacji polegający na działaniach związanych z motywowaniem dłużnika do polubownej spłaty należności.

Należą do nich:

 • kontakty telefoniczne, e-mail, sms
 • wezwania do zapłaty
 • informacje o ogłoszeniu długu na giełdzie
 • negocjacje spłaty należności.

Działania te są najbardziej skuteczne, gdy od dnia powstania zaległości nie minęło zbyt wiele czasu.

Postępowanie sądowe

To model prowadzenia windykacji polegający na wykorzystaniu środków prawnych o charakterze sporu sądowego.

Należą do nich:

 • pozew
 • uzyskanie tytułu egzekucyjnego

Działania te są niezbędne, jeśli mimo negocjacji i prób polubownego załatwienia sprawy, dłużnik uchyla się od dokonania zapłaty.

Postępowanie egzekucyjne

To konieczne działania po uzyskaniu tytułu wykonawczego, jakie musimy podjąć, aby odzyskać należność. Należą do nich:

 • skierowanie sprawy do komornika
 • monitowanie działań komornika

Poprzez długofalową współpracę z komornikami sądowymi o udokumentowanej skuteczności jesteśmy w stanie szybko i efektywnie odzyskać należności za pomocą egzekucji komorniczej.

 

2. Jak działa system Vindicat.pl?

Jak działa system Vindicat.pl?

Zasadniczo system Vindicat działa w dwóch obszarach: obszarze prewencji i obszarze odzyskiwania wierzytelności. W zależności od obszaru klient ma do dyspozycji różne komponenty systemu, które może wykorzystać, by odzyskać pieniądze lub zapobiec braku płatności.

Obszar prewencji

W ramach obszaru prewencji możemy wyróżnić następujące działania, w ujęciu czasowym:

Przed wystawieniem faktury:

 • Klient może sprawdzić informacje o swoim kontrahencie na giełdzie długów Vindicat.pl
 • Klient może wygenerować raport z BIG InfoMonitor o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta

Przy wystawieniu faktury:

 • Klient może ściągnąć pieczęć prewencyjną w systemie Vindicat i dodać ją za pomocą programu księgowego do swojej faktury.
 • Jeżeli klient korzysta z pieczęci prewencyjnej to jego kontrahent dowie się, że w przypadku opóźnienia płatności, obsługą sprawy zajmie się Vindicat.pl

Obszar odzyskiwania wierzytelności

W ramach obszaru odzyskiwania wierzytelności, klient ma do dyspozycji różne komponenty systemu, które także możemy podzielić w zależności od czasu jaki upłynął od terminu płatności:

Dzień po terminie płatności faktury:

 • Klient ma możliwość obciążenia dłużnika równowartością kwoty 40 euro na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013 poz. 403], a także odsetkami za opóźnienie.
 • W tym momencie kontrahent może otrzymać informację o obciążeniu go kosztami windykacji i odsetek.

30 dni po terminie płatności faktury - postępowanie polubowne:

Klient (wierzyciel)

 • Może zadzwonić do dłużnika z ponagleniem, żeby zapłacił
 • Negocjuje online z dłużnikiem warunki częściowego umorzenia należności lub jego spłatę w ratach
 • Generuje wezwanie do zapłaty z możliwością obciążenia dłużnika kosztami windykacji i odsetkami. Wysyła je listem poleconym. Dodatkowo dłużnik otrzymuje SMS i e-mail wzywający go do spłaty należności.
 • Publikuje dane dłużnika na giełdzie długów Vindicat.pl
 • Wpisuje dłużnika do bazy BIG InfoMonitor

Kontrahent (dłużnik)

 • Otrzymuje telefon z ponagleniem by zapłacić
 • Ma możliwość prowadzenia negocjacji online z wierzycielem w systemie Vindicat.pl Otrzymuje wygenerowany login i hasło, nie musi się rejestrować w systemie
 • Otrzymuje wezwanie do zapłaty, SMS i email
 • Otrzymuje powiadomienie o upublicznieniu danych na giełdzie długów. Jego dane są wysoko pozycjonowane w Internecie
 • Otrzymuje powiadomienie o wpisaniu go do bazy BIG InfoMonitor

Postępowanie sądowe od 31 dnia po terminie płatności faktury:

Klient/Wierzyciel

 • Generuje pozew do Sądu lub E-sądu (elektroniczne postępowanie upominawcze)
 • Generuje wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • Uzyskuje nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności (może przejść od razu do egzekucji z majątku dłużnika)

Kontrahent/Dłużnik

 • Otrzymuje sms i e-mail informujące o złożeniu pozwu do sądu
 • Na początkowym etapie jest informowany o możliwości wycofania sprawy z sądu jeżeli dojdzie do porozumienia

Postępowanie egzekucyjne

Wierzyciel

 • Generuje wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komornik)
 • Decyduje o egzekucji z poszczególnych części majątku dłużnika poprzez składnie odpowiednich wniosków wygenerowanych przez system
 • Składa wniosek o udzielenie przez komornika informacji na temat prowadzonych przez niego działań

Dłużnik

 • Otrzymuje informację o zajęciu rachunków bankowych, wynagrodzenia oraz całego majątku, którym dysponuje w celu zaspokojenia wierzyciela

3. Jak skorzystać z pieczęci prewencyjnej Vindicat.pl?

Pieczęć prewencyjna to jeden z komponentów systemu Vindicat z obszaru prewencji. Jej zasadniczym celem jest poinformowanie kontrahenta, że w razie opóźnień w płatności obsługą sprawy zajmie się Vindicat.

Po zalogowaniu się do systemu wchodzimy na zakładkę windykuj samodzielnie, następnie klikamy na ikonę moje dokumenty. Na liście dokumentów wyszukujemy pieczęć prewencyjną i klikamy na przycisk pobierz.

Pobieramy plik .zip, który zawiera pieczęć prewencyjną w formacie .jpg i .png. Następnie za pomocą programy księgowego dodajemy pieczęć prewencyjną do faktury. Odtąd nasze faktury będą zawierały pieczęć prewencyjną Vindicat.

Jak skorzystać z pieczęci prewencyjnej Vindicat.pl

4. Jak pobrać raport BIG InfoMonitor?

Po zalogowaniu się do systemu Vindicat.pl przejdź na zakładkę raporty, która znajduje się po prawej stronie. Następnie znajdziesz się w części w której możesz zakupić potrzebny raport. Wpisz numer NIP kontrahenta, którego chcesz sprawdzić. Kup raport w systemie dotpay. Po zakupie możesz pobrać raport.

Jak pobrać raport BIG InfoMonitor

5. Jak odzyskać wierzytelność samodzielnie?

Zastanawiasz się, jak wyegzekwować dług i odzyskać pieniądze od dłużnika? Istnieje wiele sposobów odzyskiwania długów od wierzycieli, a jednym z nich jest samodzielne postępowanie. Zobacz, jak wygląda windykacja należności w praktyce i jakie działania możesz przeprowadzić we własnym zakresie.

Samodzielne odzyskiwanie wierzytelności online za pomocą systemu Vindicat pozwoli Ci zgodnie z literą prawa w łatwy i skuteczny sposób odzyskać Twoje pieniądze od dłużnika. To efektywna i zarazem najprostsza metoda na wyegzekwowanie długu od wierzyciela. Taki sposób odzyskania należności w praktyce jest również najtańszy. System Vindicat podpowie ci jak samodzielnie odzyskać należności oraz jaką wybrać ścieżkę i procedurę. Za pomocą systemu samodzielnie będziesz mógł wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty, upublicznić dane dłużnika, wnieść pozew do sądu i e-sądu, a także złożyć wniosek egzekucyjny do komornika.

W przypadku chęci zakończenia sprawy w sposób polubowny, możesz również za pomocą modułu negocjacji zaproponować dłużnikowi warunki spłaty wierzytelności i w ten sposób zawrzeć z nim ugodę. Polubowne odzyskanie wierzytelności pozwala na przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności, bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Poprzez działania polubowne mogą być obsługiwane zarówno wierzytelności konsumenckie jak i gospodarcze.

Jeżeli z kolei będziesz chciał szybko samodzielnie odzyskać jak największą część środków należnych ci od dłużnika, masz możliwość wystawienia swojej wierzytelności na sprzedaż za pośrednictwem giełdy długów.

Jak odzyskać wierzytelność samodzielnie

6. Jakie pisma generuje system Vindicat.pl?

System do odzyskiwania wierzytelności online, Vindicat generuje spersonalizowane pisma, wraz z instrukcją, jak należy z nimi postępować, by proces odzyskiwania długów przebiegał zgodnie z procedurami oraz terminami.

Za pośrednictwem platformy można wygenerować następujące dokumenty:

 • wezwanie do zapłaty pismo o upublicznieniu danych dłużnika
 • ugodę
 • wniosek o ustalenie danych dłużnika
 • pozew do sądu
 • pozew do e-sądu
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o zajęcie wierzytelności
 • wniosek o zajęcie rachunku bankowego
 • wniosek o zajęcie ruchomości
 • wniosek o egzekucję z nieruchomości
 • wniosek o udzielenie informacji
 • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

W odpowiednio przygotowanej formie dłużnik oprócz dokumentów, otrzymuje również powiadomienia SMS oraz e-mail, które przesyłane za pośrednictwem platformy windykacyjnej, np. w przypadku wygenerowania wezwanie do zapłaty otrzymuje wezwanie do zapłaty w formie SMS i e-maila. Oddziałują skuteczniej niż tradycyjne, bezpośrednie kontakty wierzyciela z dłużnikiem.

7. Jak dodać wierzytelność do systemu Vindicat.pl?

Aby dodać wierzytelność do systemu Vindicat musisz w pierwszej kolejności wprowadzić dane swojego dłużnika oraz dane dotyczące szczegółów wierzytelności.

Dane dłużnika wprowadzisz w zakładce lista spraw - ikona dłużnicy, po kliknięciu czerwonego przycisku dodaj nowego dłużnika pojawi się formularz z danymi dłużnika.

Po dodaniu dłużnika, powinieneś dodać dane, co do wierzytelności. W celu prawidłowego określenia wierzytelności konieczne jest wprowadzenie w szczególności następujących danych: podstawa prawna powstałej wierzytelności (np. faktura, umowa), rodzaj roszczenia (np. zapłata wynikająca ze sprzedaży, najmu, dostawy, itd.), termin wymagalności wierzytelności - tj. termin w którym należność powinna zostać zapłacona przez dłużnika, określenie wartości wierzytelności.

Po wprowadzeniu przez Ciebie danych, system podpowie ci, jakie czynności najlepiej podjąć w Twojej sprawie.

Czym jest wierzytelność?

Wierzytelność to pieniądze, które chcesz odzyskać, może powstać z różnych podstaw prawnych - tj. umów lub faktur, które są jej podstawą prawną, co powoduje że mogą być różne rodzaje wierzytelności np. z tytułu nieopłacalnej umowy najmu.

Jak dodać wierzytelność do systemu Vindicat.pl

8. Jak wygenerować wezwanie do zapłaty w systemie Vindicat.pl?

Aby wygenerować wezwanie do zapłaty w systemie Vindicat należy zalogować się do systemu. Po wprowadzeniu danych dotyczących dłużnika i wierzytelności należy wybrać opcję windykuj samodzielnie.

Na ekranie wyboru czynności w sprawie należy zaznaczyć wezwanie do zapłaty. W trakcie generowania wezwania do zapłaty dłużnik otrzymuje SMS i e-mail z wezwaniem do zapłaty. Jeżeli wezwanie skończyło się generować to możemy je pobrać z dokumentów, wydrukować, podpisać i wysłać do dłużnika listem poleconym. Pamiętajmy, że wezwanie do zapłaty jest skutecznym dowodem w sądzie w zakresie próby ugodowego załatwienia sprawy.

Jak wygenerować wezwanie do zapłaty w systemie Vindicat.pl

9. Jak negocjować z dłużnikiem?

Za pomocą modułu negocjacji możesz zaproponować dłużnikowi warunki ugodowego zakończenia sprawy w zakresie danej wierzytelności i zaprosić go do uczestnictwa w negocjacjach za pośrednictwem systemu Vindicat.

Korzystając z systemu możesz prowadzić z dłużnikiem negocjacje odnośnie warunków spłaty należności. W przypadku dojścia obu stron do porozumienia możliwe jest zawarcie ugody.

Ugoda zawarta w tej formie spełnia wymagania art. 917 Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93], gdyż nie zawiera on szczególnych uregulowań odnoszących się do formy ugody, zatem jest ona dowolna, chyba że ustawa wymaga szczególnej formy dla stosunku prawnego stanowiącego podstawę ugody.

Strony mają również możliwość wydrukowania wygenerowanej przez system Vindicat umowy ugody i podpisania jej. Tak zawarta ugoda jest podstawą do wystąpienia przeciwko dłużnikowi, w wypadku nie realizowania przez niego postanowień ugody, do sądu z pozwem w postępowaniu nakazowym.

Ten rodzaj postępowania przyznaje wierzycielowi pozycję uprzywilejowaną z uwagi na obniżenie wymaganej opłaty sądowej (1/4 wysokości opłaty liczonej według przepisów ogólnych), jak również wprowadza wobec wymóg dłużnika wniesienia pozostałej części opłaty (3/4 opłaty sądowej liczonej według zasad ogólnych) w przypadku chęci odwołania się przez niego od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Ponadto niezwykle istotne z punktu widzenia wierzyciela jest to, że zawarcie umowy ugody przerwa bieg przedawnienia oraz potwierdza uznanie długu przez dłużnika.

Jak negocjować z dłużnikiem

10. Jak działa internetowa giełda długów Vindicat.pl?

Masz dłużnika i chcesz w prosty sposób pozbyć się należności? Jeśli tak - możesz ją sprzedać, zamieszczając ogłoszenie na elektronicznej giełdzie długów. W sytuacji, kiedy chcesz kupić wierzytelność - przejrzyj oferty dostępne na Internetowej Giełdzie Długów Vindicat.pl: https://www.vindicat.pl/gielda-dlugow/

Internetowa giełda długów Vindicat.pl stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które zastanawiają się, jak i gdzie sprzedać długi. Nasza giełda pozwala realizować transakcje sprzedaży długów między użytkownikami/wierzycielami. Skupować długi oraz wystawiać wierzytelności na sprzedaż mogą zarówno osoby prywatne, jak również właściciele przedsiębiorstw.

Dzięki prostemu systemowi oraz profesjonalnym narzędziom, każdy wierzyciel może zupełnie samodzielnie zamieścić ogłoszenie (wraz z udostępnieniem danych dłużnika do wiadomości publicznej) oraz dokonać sprzedaży wierzytelności, niezależnie od tego, czy mają one niskie czy wysokie nominały. Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup Twojej wierzytelności, w końcu będziesz mógł pozbyć się problemów oraz stresu związanego z niemożliwością ściągnięcia długu.

Warto samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania giełdy wierzytelności i przetestować jej szerokie możliwości. Każda zainteresowana osoba może uzyskać wgląd do bazy aktualnie oferowanych długów.

Jak działa internetowa giełda długów Vindicat.pl

11. Jak wpisać dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor?

Po zalogowaniu się do systemu Vindicat.pl, wprowadzamy dane dłużnika. Po wprowadzeniu danych dotyczących wierzytelności przechodzimy na zakładkę windykuj samodzielnie i spośród czynności wybieramy wpis do rejestru dłużników. Aktywujemy umowę z BIG InfoMonitor poprzez zawarcie pisemnej umowy. Po aktywacji dodajemy dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Dłużnik otrzymuje z systemu Vindicat.pl informacje, że został dodany do rejestru, co ma go skłonić do zapłaty należnych nam pieniędzy.

Jak wpisać dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor

12. Jak wygenerować pozew o zapłatę?

Po wprowadzeniu danych i wybraniu opcji windykuj samodzielnie na liście z dostępnymi czynnościami wybierz pozew do sądu. Uzupełnij wymagane dane. W momencie, gdy system wygeneruje pozew do sądu, dłużnik otrzyma SMS i e-mail z informacją o wygenerowanym przez wierzyciela pozwie.

Pozew należy pobrać, wydrukować i złożyć w sądzie właściwym dla sprawy. Po złożeniu pozwu i wniesieniu odpowiednich opłat sądowych należy czekać na wydanie nakazu zapłaty.

Jak wygenerować pozew o zapłatę

13. Jak wygenerować pozew do e-sądu?

Aby wygenerować pozew do sądu w systemie Vindicat należy po wybraniu opcji windykuj samodzielnie wybrać pozew do e-sądu. Po wypełnieniu koniecznych danych, system przystąpi do generowania pliku z pozwem. Po wygenerowaniu pozwu w pliku, dłużnik otrzyma e-mail i SMS z informacją o tym, że wierzyciel zamierza wnieść powództwo do sądu.

Aby złożyć pozew w e-sądzie należy pobrać plik z systemu Vindicat, jest on zapakowany w formacie *.zip i zawiera także instrukcję jak złożyć pozew do e-sądu. By tego dokonać należy najpierw zarejestrować się w e-sądzie i założyć profil powoda masowego. Następnie należy wczytać pozew, opłacić go i oczekiwać na rozstrzygnięcie e-sądu.

Jak wygenerować pozew do e-sądu

14. Jak skorzystać z wniosków w egzekucji komorniczej w systemie Vindicat.pl?

Aby wygenerować wniosek potrzebny w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym) należy wprowadzić do systemu Vindicat wymagane dane dotyczące wierzytelności. W szczególności wyroki oraz informacje dotyczące klauzuli wykonalności. Po wprowadzeniu tych informacji i wybraniu windykuj samodzielnie możemy wybrać interesujący nas wniosek.

System Vindicat umożliwia wygenerowanie następujących wniosków:

 • wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • wniosku o zajęcie wierzytelności
 • wniosku o zajęcie rachunku bankowego
 • wniosku o zajęcie ruchomości
 • wniosku o egzekucję z nieruchomości
 • wniosku o udzielenie informacji
 • wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Po wybraniu interesującego nas wniosku, system poprosi o uzupełnienie danych w celu wygenerowania spersonalizowanego wniosku. Po zakończeniu procesu generowania wniosku należy go pobrać, wydrukować i podpisać oraz złożyć u komornika.

Jak skorzystać z wniosków w egzekucji komorniczej w systemie Vindicat.pl

15. Jak zlecić windykację wierzytelności?

Jeżeli nie chcesz samodzielnie zajmować się odzyskaniem wierzytelności, możesz zlecić prowadzenie jej kancelarii Vindicat, z którą zawrzesz w tym przedmiocie umowę.

Kancelaria Vindicat za Ciebie zajmie się kontaktem z dłużnikiem, prowadzeniem z nim negocjacji w przedmiocie spłaty zadłużenia, jak również w przypadku podjęcia przez Ciebie takiej decyzji, będzie reprezentowała Cię w sądzie oraz czuwała nad skutecznością prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Możesz skorzystać z naszych usług w zakresie odzyskania polubownego, sądowego bądź obu z nich. Przez cały okres obowiązywania umowy zlecającej odzyskanie wierzytelności, będziesz miał podgląd na wszystkie podjęte przez firmę czynności, za pośrednictwem systemu Vindicat.

Niezwłocznie po zleceniu odzyskania wierzytelności z niezapłaconej faktury - podpisaniu umowy, dłużnik zostanie o tym powiadomiony mailem i wiadomością SMS.

Cechy zlecenia odzyskania pieniędzy Kancelarii Vinidicat.pl

 • Niskie koszty - darmowa analiza stanu sprawy i success fee, czynią ofertę naszej kancelarii najbardziej konkurencyjną na rynku
 • Brak opłaty wstępnej - inne kancelarie pobierają opłatę wstępną przed analizą stanu sprawy
 • Najniższe prowizje na rynku - od 3% prowizji kwoty ściągniętej od dłużnika
 • Kompleksowość - kompleksowa obsługa prawna sprawy z wykorzystaniem wszystkich narzędzi prawnych i windykacyjnych
 • Możliwość monitorowania sprawy 24/7 - możesz w każdej chwili sprawdzić co dzieje się w prowadzonej przez kancelarię sprawie, a także skorzystać z naszych telefonicznych porad prawnych

Jak zlecić windykację wierzytelności

 

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać pieniądze razem z Vindicat.pl
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!