Egzekucja ze spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

20-02-2017

Przedsiębiorcy posiadający spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego powinni pamiętać,że prawo to może podlegać egzekucji. Istnieją dwa rodzaje spółdzielczego prawa do lokalu: własnościowelokatorskie. Różnice między nimi dotyczą też ewentualnej egzekucji komorniczej.

na zdjęciu jest wysoki blok, w którym znajduje się wiele mieszkań

Własnościowe i lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego – czym się różnią?

Własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego jest bardzo zbliżone do prawa własności. Posiadacz rozporządza lokalem jak właściciel – może go np. wynająć, sprzedać czy obciążyć hipoteką. Inaczej przedstawia się kwestia lokatorskiego prawa spółdzielczego – w tym wypadku nie można mieszkania obciążyć hipoteką, sprzedać ani podarować.

 

Egzekucja własnościowego prawa spółdzielczego

Własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego podlega egzekucji komorniczej. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 982 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], jeśli nikt nie przystąpił do licytacji własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego (mieszkalnego, użytkowego lub domu jednorodzinnego), wierzyciel może przejąć lokal za cenę wynoszącą conajmniej 3/4 oszacowanej wartości mieszkania. Wniosek o takie przejęcie należy zgłosić w ciągu tygodnia od dnia licytacji. Takie samo uprawnienie do przejęcia lokalu dotyczy także drugiej licytacji, jeśli i ona okazała się bezskuteczna.

Egzekucja lokatorskiego prawa spółdzielczego

Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się w przypadku lokatorskiego prawa spółdzielczego. Takie prawo jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji komorniczej. Przepisy Prawa spółdzielczego otwierają jednak przed wierzycielem pewną furtkę. Otóż, jak wiadomo, warunkiem koniecznym do posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest wniesienie wkładu mieszkaniowego. Art. 27 § 3 zd. 1 ustawy Prawo spółdzielcze [Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210] daje możliwość zajęcia wkładu wniesionego przez członka spółdzielni, ale dopiero gdy niemożliwa jest egzekucja z innych składników i praw majątkowych dłużnika. Niestety, praktyczne znaczenie tej opcji jest niewielkie, ponieważ wierzyciel może przejąć wkład mieszkaniowy dłużnika tylko w przypadku wygaśnięcia prawa dłużnika do lokalu, co następuje tylko na skutek wypowiedzenia członkostwa, jego śmierci, wykreślenia lub wykluczenia.

Oceń ten artykuł:

Egzekucja ze spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!