Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

17-07-2018

Postępowanie egzekucyjne nie jest wszczynane z urzędu. Jeśli chcesz odzyskać swoje pieniądze, musisz złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dopiero wtedy komornik podejmie się egzekwowania Twoich pieniędzy. Sprawdź jak napisać taki wniosek, co musisz do niego załączyć i do którego komornika możesz go złożyć.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Kiedy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Jeśli zastanawiasz się nad tym jak wszcząć postępowanie egzekucyjne, to znaczy, że prawdopodobnie dużą część drogi do odzyskania swoich pieniędzy masz już za sobą.

Aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, musisz dysponować tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Dowiedz się jak uzyskać klauzulę wykonalności dla swojego tytułu egzekucyjnego w artykule: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - kiedy i dlaczego powinieneś go złożyć?

Tytuł egzekucyjny - jest to wyrok lub nakaz zapłaty
Tytuł wykonawczy - jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności

Jeśli uzyskałeś już klauzulę wykonalności dla swojego wyroku lub nakazu zapłaty, jest to moment, w którym możesz skierować sprawę do komornika sądowego. Rozpocznie on proces odzyskiwania Twoich pieniędzy przy pomocy środków prawnych dostępnych tylko komornikowi.

Co może zrobić komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Jego uprawnienia są jednak szczególne. Może zająć m.in.:

 • Wynagrodzenie za pracę dłużnika oraz inne świadczenia w określonej wysokości
 • Ruchomości - tj. sprzęty AGD i RTV, komputery, pojazdy mechaniczne, wyposażenie mieszkania dłużnika
 • Nieruchomości - tj. domy, ale również działki czy garaże

Komornik oszacowuje wartość zajętych ruchomości lub nieruchomości. Następnie rzeczoznawca wycenia je i kolejno wystawiane są na licytację publiczną. W trakcie pierwszej licytacji cena wywoławcza to 75% wartości rzeczy. Podczas kolejnej licytacji - jest to już 50% ceny rynkowej.

 

Postępowanie egzekucyjne - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek

Wiesz już, że aby wszcząć postępowanie egzekucyjne potrzebny jest odpowiedni wniosek. Zanim jednak przejdziesz do jego wypełniania, zapoznaj się z kilkoma niezbędnymi informacjami.

 1. Komornik nie decyduje o tym co zajmuje. Komornik działa na podstawie i w granicach złożonego przez Ciebie wniosku i tytułu wykonawczego. Jeśli okazałoby się, że wskazane w tych dokumentach źródła nie wystarczą do uregulowania należności, komornik sam nie może zadecydować, że wobec tego zajmie też inne środki.
 2. Komornik nie może zająć wszystkich ruchomości lub nieruchomości dłużnika. Wskutek egzekucji komorniczej nie może dojść do sytuacji, w której dłużnikowi i jego rodzinie nie pozostają żadne środki do życia. W związku z tym egzekucji nie podlegają m.in.: zapasy żywności, bielizna, pościel czy przedmioty służące dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej.
 3. Komornik nie może zająć całości wynagrodzenia dłużnika. Kwota, która może być przekazana na pokrycie długu zależy od rodzaju długu. Jeśli wysokość wynagrodzenia dłużnika nie przekracza najniższej ustawowej wysokości, nie może być w ogóle przedmiotem egzekucji.
 4. Istnieją świadczenia, które w ogóle nie podlegają egzekucji. Są to m.in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze (500 Plus), dodatki rodzinne czy też świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887].
 5. Jeśli nie wiesz czy dłużnik dysponuje jakimkolwiek majątkiem, możesz zlecić komornikowi tzw. poszukiwanie majątku dłużnika. Jest to czynność, za którą będziesz musiał dodatkowo zapłacić. Jeśli jednak postępowanie egzekucyjne będzie skuteczne, opłata zostanie Ci zwrócona.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o postępowaniu egzekucyjnym, przeczytaj artykuł o tym jak działa komornik: Jak komornik ściąga pieniądze od firm i osób fizycznych.

Przykład:
Pan Daniel, właściciel firmy transportowej, chciałby wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko swojemu dłużnikowi, firmie Spedycja Sp. z.o.o. Dysponuje wyrokiem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Była to jednorazowa współpraca i Pan Daniel nie wie czy dłużnik dysponuje jakikolwiek majątkiem. Czy Pan Daniel może wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Pan Daniel ma już tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty + klauzula wykonalności), a zatem może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku powinien zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika i uiścić odpowiednią zaliczkę z tego tytułu.

Koszty egzekucji komorniczej

Z samym złożeniem wniosku nie wiążą się dodatkowe opłaty, jednak zaangażowanie w sprawę komornika oznacza już dodatkowe koszty. Jest jednak również i dobra wiadomość - po zakończonej sukcesem egzekucji komorniczej, koszty w większości zostaną przerzucone na dłużnika.

Koszty egzekucyjne to:
 • Opłaty egzekucyjne - stałe i stosunkowe (zależne od wysokości długu)
 • Zwrot wydatków, które w trakcie egzekucji poniósł komornik
 • Koszty zastępstwa prawnego wierzyciela (jeśli korzysta z pomocy radcy prawnego lub adwokata)

Opłata egzekucyjna nie jest wynagrodzeniem komornika. Służy ona pokryciu kosztów działania komornika. Ma również uświadomić dłużnikowi, że jeśli nie spłaci długu przed rozpoczęciem egzekucji, poniesie dodatkowe koszty.

Opłata egzekucyjna stosunkowaZwrot kosztów poniesionych przez komornikaOpłata za poszukiwanie majątku dłużnika
15% wartości wyegzekwowanej należności (podstawowa stawka)Kwota zależy od czynności podjętych przez komornika. 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - pierwsza część opłaty pobierana przy zleceniu poszukiwania
8% wartości wyegzekwowanej należności - dla egzekucji m.in. z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłków i stypendiówZwrot może dotyczyć np:

- Kosztów korespondencji wysyłanej do dłużnika

- Kosztów przejazdów

- Kosztów uzyskiwania informacji np. w ZUS czy US.

5% szacunkowej wartości odnalezionego majątku - opłata pobierana w razie odnalezienia majątku

Opłatę stosunkową komornik ściągnie od dłużnika wraz z wyegzekwowanym świadczeniem.

Za co ostatecznie zapłaci wierzyciel?

Mimo, że większość kosztów zostanie przerzucona na dłużnika, istnieje kilka opłat, które jako wierzyciel będziesz musiał uregulować. Są to:

 • Zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika.
 • Opłata od wniosku o poszukiwanie majątku, jeśli nie wiesz co wchodzi w skład majątku Twojego dłużnika.
 • Jeśli wybierzesz komornika spoza swojego rewiru, poniesiesz koszty działania komornika poza właściwym mu terenem.

Jeśli postępowanie egzekucyjne w Twojej sprawie okaże się bezskuteczne w całości lub w części, również obciążą Cię dodatkowe koszta. Będziesz musiał pokryć wydatki poniesione przez komornika, na które nie wystarczyła wyegzekwowana część długu. 

Jak wybrać komornika?

W większości spraw możesz wybrać komornika samodzielnie. Rewir, do którego przypisany jest dany komornik nie ma znaczenia. Wyjątkiem są sprawy o egzekucję z nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Dokonując wyboru komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej, musisz złożyć pisemne oświadczenie, że korzystasz z prawa wyboru komornika.

Jeśli wiesz, że do zajęcia będą jedynie rachunki bankowe dłużnika, możesz wybrać dowolnego komornika. Jeśli jednak wiesz, że komornik będzie musiał zająć również ruchomości, lepiej pozostań przy rewirze. Zaliczki, które będziesz musiał uiścić np. na pokrycie kosztów dojazdu komornika na miejsce mogą być bardzo wysokie.

Przykład:
Pan Daniel wie już, że nawet jeśli nie zna składu majątku dłużnika, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Nie wie jednak do którego komornika powinien złożyć wniosek. Firma Pana Daniela ma siedzibę w Lublinie, a Spedycja Sp.z.o.o - w Krakowie. Czy Pan Daniel może złożyć wniosek do komornika z Katowic, z którym już wcześniej współpracował?

Pan Daniel może złożyć wniosek do znajomego komornika. Siedziba spółki Spedycja nie ma tu znaczenia. Musi jednak pamiętać, aby wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej, złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika. Taką możliwość daje mu art. 8 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882].

Jak napisać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi zawierać kilka bardzo istotnych elementów. Należą do nich:

 1. Oznaczenie komornika, do którego składasz wniosek. Jeśli wybierzesz komornika spoza rewiru, koniecznie dołącz oświadczenie, że korzystasz z prawa wyboru komornika.
 2. Oznaczenie strony. Podaj dokładne dane swoje i dłużnika.
 3. Wskazanie tytułu egzekucyjnego.
 4. Podanie szczegółów dotyczące dochodzonej należności wraz z kosztami. Podaj dokładną wysokość długu wynikającą z tytułu wykonawczego. Określ też wysokość kosztów (np. sądowych). Nie zapomnij określić, kto ma ponieść koszty komornicze - Ty czy dłużnik.
 5. Wskazanie wybranego sposobu lub sposobów egzekucji - nie jest to element obligatoryjny.
 6. Złożenie podpisu.
 7. Wymienienie załączników i dołączenie ich do wniosku. Przede wszystkim będzie to Twój tytuł wykonawczy. Może to być również oświadczenie o wyborze komornika, jeśli się na to zdecydujesz się na komornika spoza Twojego rewiru.

Wniosek możesz złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. Pamiętaj, aby w tej drugiej sytuacji zachować dowód nadania.

 

Skomplikowane? Gotowy wniosek czeka na Ciebie w aplikacji Vindicat.pl

Możesz sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej samodzielnie. Możesz również ułatwić sobie życie i zarejestrować się w systemie Vindicat.pl. Jest to innowacyjna platforma do samodzielnej windykacji online skierowana głównie do małych i średnich firm.

Rejestracja w systemie Vindicat.pl daje wiele korzyści. Użytkownicy aplikacji mogą wystawiać swoje wierzytelności na giełdę długów i mają ułatwiony kontakt z dłużnikiem. Aplikacja na bieżąco podpowiada im jakie kolejne czynności mogą podjąć.

Vindicat.pl to również bogata baza gotowych dokumentów windykacyjnych, pism i wniosków. Można z niej wygenerować m.in. wezwanie do zapłaty, pozew do sądu lub e-sądu czy też właśnie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wszystkie dokumenty są profesjonalne, spersonalizowane i gotowe do użycia.

System do samodzielnej windykacji online to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze i zaoszczędzić czas. Gotowe i spersonalizowane dokumenty windykacyjne można wygenerować w ciągu kilku sekund.

Jak wygenerować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z aplikacji Vindicat.pl?

Dostęp do gotowych dokumentów w systemie Vindicat.pl otrzymasz po rejestracji w systemie i wyborze najlepszej oferty dla Twojej firmy. Następnie system poprosi Cię o wprowadzenie informacji dotyczących Twojej sprawy.

System poprosi Cię o podanie danych Twoich i dłużnika oraz kilku informacji na temat samego długu. Prócz tego powinieneś wprowadzić dane dotyczące wyroku lub nakazu zapłaty i uzyskanej klauzuli wykonalności.

Następnie wybierasz opcję „windykuj samodzielnie”. Wśród sugerowanych działań pojawi się propozycja wygenerowania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wybierasz ją... i Twój wniosek jest już prawie gotowy. Uzupełniasz jeszcze jedynie kilka danych. W tym miejscu określasz np. komornika, do którego składasz wniosek.

To wszystko. Możesz teraz pobrać wniosek, podpisać go i złożyć u komornika. Dla ułatwienia dostaniesz go również na maila.

Pobierz gotowy wniosek
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego   ›

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - pismo skomplikowane, ale niezbędne

Wybór komornika, odpowiednie skonstruowanie wniosku, załączenie wymaganych dokumentów... Jest sporo czynności, które musisz wykonać zanim postępowanie egzekucyjne w Twojej sprawie ruszy. Kompletny i profesjonalny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego to połowa sukcesu na tym końcowym etapie odzyskiwania pieniędzy. Warto więc przyłożyć się do sporządzenia wniosku. Może to oszczędzić Ci wielu problemów w trakcie samego postępowania. Pamiętaj, że gotowy wniosek możesz wygenerować z aplikacji Vindicat.pl.

Załóż konto już dziś i przekonaj się jakie to proste.

Pytania i odpowiedzi:

Czy można pominąć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Nie. Komornik nie działa z urzędu. Jeśli nie złożysz wniosku, nie odzyskasz pieniędzy w drodze egzekucji komorniczej.

Czy wniosek trzeba złożyć osobiście?

Nie. Może to zrobić Twój pełnomocnik. W taki przypadku do wniosku będziesz musiał dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis.

Co jeśli po złożeniu wniosku dłużnik ureguluje należność?

Naturalnie komornik nie rozpocznie postępowania. W takiej sytuacji opłatę stosunkową będziesz musiał uiścić Ty.

Co jeśli wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zawiera błędy?

Jeśli okaże się, że wniosek zawiera błędy lub braki formalne, komornik wezwie Cię do ich usunięcia lub uzupełnienia. Przedłuży to całe postępowanie i w konsekwencji pieniądze odzyskasz później. Bez poprawnego wniosku egzekucja nie zostanie wszczęta.

Czy komornik może zająć rzecz nienależącą do dłużnika?

Niestety czasem się to zdarza. Komornik nie ma obowiązku sprawdzać do kogo w istocie należy dana rzecz. Jeśli doszło do takiej sytuacji, właściciel rzeczy w ciągu miesiąca może zwrócić się do sądu z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym.

Czy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego można wszcząć kolejne na podstawie tego samego tytułu wykonawczego?

Tak. Taką możliwość przewiduje art. 826 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296].

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie odbiera wierzycielowi możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Jeśli w Twojej sprawie egzekucja jest dopuszczalna, możesz złożyć wniosek o wszczęcie kolejnego postępowania egzekucyjnego. Fakt, że dysponujesz jednym i tym samym tytułem wykonawczym nie jest przeszkodą.

Co zrobić, gdy w danym mieście nie ma komornika?

Jeśli w Twojej miejscowości nie ma żadnej kancelarii komorniczej, powinieneś zwrócić się do najbliższego miasta, w którym znajduje się sąd rejonowy. Komornicy zawsze działają przy sądach rejonowych.

Oceń ten artykuł:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!