Jak egzekwować dług ze spadku, który otrzyma dłużnik?

06-12-2016

Dłużnik dostał spadek? To dla wierzyciela dobra wiadomość! Choć często dłużnicy w obawie przed wierzycielami nie podejmują żadnych działań by przejąć spadek, wierzyciel może ze spadku skutecznie wyegzekwować swoją należność.

model domku w tle, które jest przyciemnione a przed  położony na podstawce młotek sędziowski

Jak wyegzekwować dług ze spadku?

Przede wszystkim wierzyciel powinien uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi - tylko wtedy będzie mógł rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Następnie, wiedząc, że dłużnikowi należy się spadek, którego jeszcze nie otrzymał, powinien złożyć do komornika sądowego wniosek o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego na podstawie art. 912 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296).

 

Jakie prawa do spadku uzyskuje wierzyciel?

Zgodnie z art. 912 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego  wierzyciel może zająć wszystko, co w dziale spadku przypadłoby dłużnikowi (dział spadku to szczegółowy podział majątku spadkowego między spadkobiercami). Innymi słowy: wierzycielowi należy się dokładnie to samo, co należałoby się dłużnikowi, natomiast dłużnik nie ma już do spadku żadnych praw.

Jak wpisać informację o zajęciu nieruchomości do księgi wieczystej?

Jeśli dłużnik w ramach spadku otrzyma nieruchomość lub jej część, sąd który przeprowadza dział spadku, zawiadamia o zajęciu danej nieruchomości sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej. W ten sposób informacja o zajęciu nieruchomości przez wierzyciela pojawia się w księdze wieczystej lub zostaje załączona do zbioru dokumentów.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o egzekucję ze spadku?

Trzeba pamiętać, że przy egzekucji długu ze spadku termin odgrywa kluczową rolę. Wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji najpóźniej miesiąc od zakończenia przez sąd sprawy o dział spadku. Jeżeli w tym terminie wierzyciel nie podejmie odpowiednich kroków, cały majątek, który odziedziczył dłużnik, będzie wolny od zajęcia.

Kiedy następuje zajęcie spadku przez komornika?

Na żądanie wierzyciela komornik sporządza opis zajętego majątku. Następnie zawiadamia współspadkobierców o tym, że wierzyciel nabył prawo do udziału w podziale majątku. W ten sposób dowiadują się oni, że osobą uprawnioną do spadku jest wierzyciel, a nie dłużnik oraz że to, co miało przypaść dłużnikowi, jest objęte zajęciem. Za moment zajęcia uznaje się chwilę powiadomienia osób biorących udział w dziale spadku, a jeśli takich osób nie ma, to moment doręczenia zawiadomienia dłużnikowi.

 

Oceń ten artykuł:

Jak egzekwować dług ze spadku, który otrzyma dłużnik?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!