Kiedy akt notarialny jest tytułem egzekucyjnym

07-02-2017
Kiedy akt notarialny jest tytułem egzekucyjnym

Czy egzekucję komorniczą można prowadzić na podstawie aktu notarialnego?

Według Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] do rozpoczęcia egzekucji komorniczej potrzebne jest jedno z następujących:

  • orzeczenie sądu,
  • ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem,
  • akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

A zatem, zgodnie z obowiązującym prawem, dług można wyegzekwować na podstawie aktu notarialnego. Pozwala to znacznie zaoszczędzić czas, a także wydatki, które wiążą się z prowadzeniem sprawy w sądzie.

 

Jakie warunki musi spełniać akt notarialny, aby był podstawą do egzekucji komorniczej?

W akcie notarialnym dłużnik musi oświadczyć, że w razie niewypełnienia swojego zobowiązania dobrowolnie podda się egzekucji, bez rozpatrywania sprawy przez sąd. (Analogicznie: właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką musi oświadczyć, że podda się egzekucji z obciążonej nieruchomości, a właściciel ruchomości obciążonej zastawem - z rzeczy obciążonych zastawem). Poza takim oświadczeniem akt notarialny powinien zawierać wysokość długu oraz termin jego spłaty. Akt musi też określać warunki, które pozwolą wierzycielowi rozpocząć postępowanie egzekucyjne oraz termin, do którego można wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. A zatem, aby akt notarialny mógł być podstawą do egzekucji długu, powinien zawierać:

  • dane dłużnika i wierzyciela,
  • oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  • dokładny opis długu,
  • termin spłaty długu,
  • termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Egzekucja komornicza z aktu notarialnego - do jakiej kwoty?

Egzekucję długu na mocy aktu notarialnego można prowadzić do kwoty w nim wymienionej. Oznacza to, że jeśli dług wynosi np. 50 000 zł, a w akcie notarialnym dłużnik poddał się egzekucji wyłącznie do kwoty 30 000 zł, to egzekucja może być prowadzona tylko do kwoty zapisanej w akcie notarialnym czyli do 30 000 zł.

 

Egzekucja komornicza na podstawie aktu notarialnego - kiedy można ją rozpocząć?

Aby rozpocząć egzekucję komorniczą na podstawie aktu notarialnego, akt musi otrzymać klauzulę wykonalności. W tym celu wierzyciel powinien złożyć do sądu rejonowego (właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika) wniosek o nadanie aktowi notarialnemu takiej klauzuli. Na szczęście, na decyzję sądu w nie trzeba długo czekać - zazwyczaj tylko parę dni - ponieważ sąd nie bada całej sprawy, a sprawdza jedynie, czy wniosek spełnia wymogi formalne.

Jakie są zalety egzekucji komorniczej z aktu notarialnego?

Przede wszystkim - uproszczenie i skrócenie procesu windykacji. Oprócz tego akt notarialny dodatkowo „motywuje” dłużnika do spłaty zadłużenia. Wie on bowiem, czym grozi brak spłaty - zostanie przeciwko niemu przeprowadzona egzekucja komornicza bez postępowania sądowego.

Oceń ten artykuł:

Kiedy akt notarialny jest tytułem egzekucyjnym
Ocena: 4,56/5
Głosowano: 9 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!