facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu nakazowym

   24-02-2017

  Postępowanie nakazowe ma charakter fakultatywny to znaczy, że to wierzyciel decyduje,o tym czy chce w ten sposób dochodzić swojego roszczenia. Pierwszym i najważniejszym warunkiem, które umożliwia rozpoczęcie takiego postępowania, jest posiadanie przez wierzyciela oczywistych dowodów – to znaczy takich, które jednoznacznie przekonają sąd do wydania nakazu zapłaty.

  na zdjęciu widać molo nad wodą na którym leżą kapoki ratownicze i deski

  Aby sprawa mogła być skierowana do rozpoznania w trybie postępowania nakazowego, wierzyciel musi złożyć pozew oraz spełnić następujące warunki:

  • * żądanie musi być roszczeniem pieniężnym lub świadczeniem innych rzeczy zamiennych,

  • * roszczenie musi być poparte dowodami takimi jak: dokument urzędowy lub zaakceptowany przez dłużnika rachunek (faktura) lub umowa z dłużnikiem

  • Więcej o dowodach przydatnych w postępowaniu nakazowym pisaliśmy w artykule Faktura VAT – sposób na szybsze odzyskanie należności w postępowaniu nakazowym .

  Czym jest zabezpieczenie dochodzonych roszczeń ?

  Zabezpieczenie dochodzonych roszczeń jest instytucją wprowadzoną do prawa cywilnego w celu zagwarantowania wierzycielowi ochrony dochodzonych przez niego praw i interesów. Zwykle korzysta się z tego typu zabezpieczenia, gdy –w związku z długim czasem oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy – istnieje ryzyko, że dłużnik podejmie kroki zmierzające do pozbycia się swojego majątku.

   

  Jak uzyskać zabezpieczenie roszczenia?

  Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest złożenie do sądu wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Najlepiej taki wniosek złożyć przed wszczęciem postępowania, czyli przed złożeniem pozwu, jednak można również złożyć go w tracie toczącego się postępowania. W przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie przed rozpoczęciem postępowania głównego sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zawierać:

  1.  wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia;
  2.  uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, czyli:
   • istnienie roszczenia poparte dowodami takimi jak faktura VAT czy umowa z dłużnikiem,
   • interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia (brak zabezpieczenia może uniemożliwić lub znacznie utrudnić wykonanie wyroku).

  Sposoby zabezpieczenia roszczenia

  Wierzyciel ma do dyspozycji następujące sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych:

  1. zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;

  2. obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową;

  3. ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;

  4. obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;

  5. ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

  6. ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego.

  Inne możliwości uzyskania zabezpieczenia

  Po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o udzielenie nakazu zabezpieczenia, w którym musi jedynie wskazać sposób zabezpieczenia.

   
  Artykuł napisany pod redakcją: Bogusław Bieda
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 5/5
  Głosowano: 7 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!