Jak uzyskać nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności

24-07-2017

Nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności umożliwia nam prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.  Dzisiaj omówimy, jak można uzyskać nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

do-nakazu-zapłaty.jpg

Krok 1 - nakaz zapłaty

Na początek pierwsza szokująca dla niektórych informacja - co do zasady nakaz zapłaty jest jedynie tytułem egzekucyjnym (a nie tytułem wykonawczym). W praktyce oznacza to, że egzekucję komorniczą będzie można przeprowadzić na podstawie nakazu zapłaty dopiero po nadaniu mu klauzuli wykonalności w osobnym postępowaniu. I druga zaskakująca wiadomość - w polskim prawie jest kilka typów nakazów zapłaty i każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Poniżej omawiamy dwa z nich.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze (uregulowane w art. 4971 - 505) jest mniej formalne niż postępowanie nakazowe.

Nakaz zapłaty nie może być wydany w tym postępowaniu, gdy:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  • wnioski przytoczone w pozwie budzą wątpliwości,
  • zaspokojenie dochodzonego roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  • miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane,
  • doręczenie pozwanemu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

We wszystkich pozostałych wypadkach wydanie nakazu zapłaty w tym postępowaniu jest możliwe. Generator pozwów w systemie Vindicat.pl umożliwia nam uzyskanie gotowego pozwu, który możemy złożyć od razu w sądzie. Po zapłaceniu opłaty sądowej możemy oczekiwać na wydanie przez sąd nakazu zapłaty.

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe jest bardziej sformalizowane niż postępowanie upominawcze, bowiem do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym niezbędne jest istnienie „twardych” dowodów, które będą potwierdzały zasadność roszczenia. Nie mogą być to jednak dowody dowolne, a jedynie takie, które zostały wymienione w kodeksie postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] w części dotyczącej tego rodzaju nakazu (art. 484 - 497).

Dopuszczale dowody to:

  • dokument urzędowy,
  • zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
  • wezwanie dłużnika do zapłaty razem z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  • zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, które zostało zwrócone przez bank z powodu braku środków na rachunku bankowym dłużnika.

Krok 2 - klauzula wykonalności

Prawomocny nakaz zapłaty co do zasady stanowi jedynie tytuł egzekucyjny. Dlatego niezbędne jest wystąpienie do sądu z niezależnym wnioskiem o nadanie mu klauzuli jego wykonalności.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym i dopiero wówczas można na jego podstawie dochodzić przymusowego spełnienia świadczenia za pośrednictwem egzekucji prowadzonej przez komornika.

Pisząc o klauzuli wykonalności, nie można zapominać o tym, że w polskim prawie występują różne typy nakazów zapłaty, w tym nakazy zapłaty, które są natychmiastowo wykonalne (tzn. nie trzeba uzyskiwać dla nich klauzuli wykonalności, aby egzekucja komornicza była możliwa). Przykładem może być nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku w postępowaniu nakazowym, który staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia na podstawie art. 492 kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zbyt skomplikowane?

Jeśli cały proces odzyskiwania należności wydaje się dla Ciebie zbyt skomplikowany to pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się po pomoc do fachowców. Jedną z firm, która oferuje kompleksową pomoc w zakresie odzyskiwania należności w bardzo korzystnej cenie jest Vindicat.pl. Możesz zlecić nam poprowadzenie sprawy, którą przeprowadzimy w Twoim imieniu od początku do końca na indywidualnie ustalonych warunkach.

Możesz także zdecydować się na skorzystanie z oferowanego przez nas systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne informacje oraz gotowe pisma specjalnie przygotowane na każdy etap postępowania. Wystarczy je wydrukować i wysłać do dłużnika lub do sądu. Co więcej system ma wbudowane podpowiedzi, które ułatwią zoptymalizowanie podejmowanych przez Ciebie kroków.

Oceń ten artykuł:

Jak uzyskać nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności
Ocena: 4,43/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!