• vindicat.pl»
 • Baza wiedzy»Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika, czyli egzekucja z wierzytelności w praktyce

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika, czyli egzekucja z wierzytelności w praktyce

10-07-2018

Jako wierzyciel możesz wnioskować o zajęcie rzeczy materialnych należących do Twojego dłużnika. To jednak nie wszystko - możesz wnioskować również o zajęcie praw, które przysługują dłużnikowi wobec innych osób. Dotyczy to w szczególności wierzytelności dłużnika wobec jego kontrahentów oraz wobec Urzędu Skarbowego. Dowiedz się jak napisać wniosek, kiedy go złożyć i co musi zawierać.

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika

Na czym polega zajęcie wierzytelności dłużnika wobec osoby trzeciej?

Wierzytelność to prawo, które polega na możliwości żądania od innego podmiotu wykonania określonego świadczenia. Podstawą świadczenia jest najczęściej jakaś umowa. Świadczenie może być pieniężne, jak np. w przypadku wynagrodzenia za pracę. Może też być niepieniężne.

Egzekucja z innych wierzytelności jest zasadniczo podobna do egzekucji z wynagrodzenia. Przepisy o egzekucji z wynagrodzenia będziemy odpowiednio stosować w przypadku egzekucji z innych wierzytelności.

W przypadku egzekucji z innych wierzytelności pojawia się osoba poddłużnika, zwanego również trzeciodłużnikiem. Ze względu na zaangażowanie osoby trzeciej, egzekucja z wierzytelności wobec osoby trzeciej jest uznawana za szczególny rodzaj egzekucji.

W swoim wniosku będziesz żądać od tej właśnie osoby trzeciej spełnienia świadczenia na Twoją rzecz. Innymi słowy, świadczenie ostatecznie masz otrzymać Ty zamiast Twojego dłużnika.

Trzeciodłużnik lub poddłużnik - osoba, która ma obowiązek wykonania określonego świadczenia na rzecz Twojego dłużnika. Najczęściej jest nią kontrahent dłużnika.

Wierzyciel egzekwujący - osoba, której przysługuje prawo do zajęcia wierzytelności swojego dłużnika. Jesteś nim, jeśli chcesz zająć wierzytelność przysługującą Twojemu dłużnikowi od poddłużnika/trzeciodłużnika.

Nietypowym trzeciodłużnikiem może być Urząd Skarbowy. Możesz wnioskować o zajęcie wierzytelności przysługującej dłużnikowi z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku. Dowiedz się jak to zrobić, ile to kosztuje i kiedy składa się taki wniosek.

Jakie wierzytelności może zająć komornik?

W postępowaniu egzekucyjnym komornik może zająć przede wszystkim:

 • Wierzytelności wynikające z różnego rodzaju umów - zarówno, gdy przedmiotem jest świadczenie pieniężne jak i niepieniężne.
 • Wierzytelności o charakterze odszkodowawczym.
 • Wierzytelności wynikające z papierów wartościowych, np. z czeku, weka.
 • Wierzytelności z tytułu zasiłku dla osób bezrobotnych (z ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu Pracy Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141).
 • Wierzytelności wynikające z rozliczeń podatkowych, np., gdy dłużnik nadpłacił podatek VAT i przysługuje mu zwrot.

Pamiętaj, że świadczenia z tytułu umów cywilno-prawnych (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie podlegają takiej ochronie prawnej jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. W przypadku umowy o pracę komornik nie może zająć całości wynagrodzenia. W przypadku umów cywilno-prawnych - jest to dopuszczalne. Komornik może zająć je bez ograniczeń.

 

Czy komornik może zająć każdą wierzytelność?

Istnieją również wierzytelności, których komornik zająć nie może. Należą do nich m.in.:

 • Sumy przyznane dłużnikowi przez Skarb Państwa na tzw. specjalne cele. Należą do nich np. stypendia na kształcenie, świadczenia na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, różne subwencje itp.
 • Prawa niezbywalne - chyba, że na mocy osobnej umowy stały się zbywalne, a przedmiot tego świadczenia nadaje się do egzekucji lub wykonanie prawa może być powierzone innej osobie. Są to m.in. roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia z tytułu zachowku.
 • Świadczenia wynikające z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych do 75% ich wysokości.
 • Świadczenia z pomocy społecznej.

Jak wygląda procedura egzekucji z wierzytelności w praktyce?

Przede wszystkim, aby rozpocząć egzekucję z określonej wierzytelności musisz wiedzieć, że dana wierzytelność istnieje. Nie zawsze jest to oczywiste. Warto jednak postarać się zdobyć taką wiedzę, ponieważ zajęcie wierzytelności może znacznie przyspieszyć cały proces odzyskiwania Twoich pieniędzy.

Procedurę zajęcia wierzytelności dłużnika wobec osoby trzeciej rozpoczyna złożenie odpowiedniego wniosku. Do jego złożenia jesteś zobowiązany Ty - jako wierzyciel egzekwujący.

O zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi możesz wnioskować już we wniosku o wszczęcie egzekucji . Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał napisać osobny wniosek dotyczący jedynie zajęcia wierzytelności.

Po złożeniu wniosku komornik wysyła wezwanie do trzeciodłużnika. Informuje w nim trzeciodłużnika, że od tej chwili może świadczyć jedynie na rzecz komornika lub do depozytu sądowego. Równocześnie komornik informuje również dłużnika, że od tego momentu nie może już odbierać świadczeń od trzeciodłużnika. Nie może również rozporządzać zajętą wierzytelnością. Zajęcie uważane jest za dokonane w momencie doręczenia wezwania trzeciodłużnikowi.

Przykład:
Pan Marian prowadzi hurtownię. Jakiś czas temu sprzedał sklepowi spożywczemu „U Ani” towary na łączną kwotę 10 000 zł. Nie otrzymał jeszcze zapłaty. Pan Marian jest dłużnikiem Pani Ewy. Jest jej dłużny 12 000 zł. Pani Ewa złożyła do komornika wniosek o zajęcie wierzytelności Pana Mariana, która przysługuje mu względem sklepu „U Ani”. Pan Marian nie może więc przyjąć dla siebie kwoty 10 000 zł. Komornik wezwie również sklep „U Ani” do tego, aby kwoty 10 000 zł nie płacił do rąk Pana Mariana. Z chwilą doręczenia tego wezwania zajęcie wierzytelności będzie dokonane.

Precyzyjne określenie wierzytelności to podstawa

We wniosku powinieneś maksymalnie precyzyjnie precyzyjnie określić wierzytelność, którą chcesz zająć. Powinieneś podać:

 • Podstawę wierzytelności - np. umowa, faktura VAT.
 • Kto jest zobowiązany z tytułu tej umowy lub faktury, tj. określić osobę trzeciodłużnika.
 • Podać adres zamieszkania trzeciodłużnika - jeśli nim dysponujesz. Do zajęcia dochodzi poprzez wysłanie przez komornika wezwania do trzeciodłużnika.

Na temat tego, że wierzytelność musi być maksymalnie sprecyzowana wypowiadał się również Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 2006 roku (sygnatura III CK 335/05) stwierdził, że wezwanie adresowane do dłużnika konkretnej wierzytelności prowadzi zgodnie z art. 896 k.p.c. do zajęcia tej wierzytelności, tylko gdy indywidualizuje wierzytelność w sposób, który nie wywołuje wątpliwości.

Co jeśli trzeciodłużnik nie chce spełnić świadczenia do rąk wierzyciela egzekwującego?

Jako wierzyciel egzekwujący z mocy samego zajęcia możesz wykonywać wszelkie prawa w stosunku do trzeciodłużnika, które przysługiwały Twojemu dłużnikowi. Możesz również zażądać od komornika wydania specjalnego zaświadczenia. Przy jego pomocy będziesz mógł udowodnić trzeciodłużnikowi, że ma świadczyć na Twoją rzecz.

W praktyce często zdarza się, że trzeciodłużnik obawia się zapłacić wierzycielowi egzekwującemu z obawy, że dłużnik np. przerwie prace lub zerwie współpracę całkowicie. Bywa też, że twierdzi, że dany dług nie jest jeszcze wymagalny i póki co nie spełni świadczenia. Jest to dosyć trudna sytuacja, ponieważ komornikowi z reguły ciężko jest ustalić czy wierzytelność rzeczywiście nie jest jeszcze wymagalna czy jest to tylko taktyka trzeciodłużnika.

Jeśli trzeciodłużnik odmawia spełnienia świadczenia, możesz:

 • Wzywać go do zapłaty i podejmować inne czynności w ramach tzw. windykacji polubownej.
 • Po nieudanych próbach polubownego wyegzekwowania należności, możesz również pozwać trzeciodłużnika o zapłatę zajętej wierzytelności
 

Twój gotowy wniosek o zajęcie wierzytelności - aplikacja Vindicat.pl

Wniosek o zajęcie wierzytelności może zawierać się we wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeśli jednak nie ujmiesz w nim tego żądania, możesz złożyć również osobny wniosek. W jednym i drugim pomoże Ci aplikacja Vindicat.pl - innowacyjny system do samodzielnej windykacji online.

Aplikacja Vindicat.pl służy małym i średnim przedsiębiorcom do samodzielnego odzyskiwania długów online. Jest prosta w obsłudze, intuicyjna i stanowi kompleksową pomoc przy prowadzeniu windykacji. Dzięki systemowi Vindicat.pl windykacja staje się nie tylko znacznie prostsza, ale również szybsza i bardziej skuteczna.

System Vindicat.pl prowadzi przedsiębiorców przez cały proces windykacji. Podpowiada co trzeba zrobić w danej sprawie, jakie dokumenty należy złożyć oraz umożliwia negocjowanie z dłużnikiem. Pozwala również sprzedać dług na wysoko pozycjonowanej giełdzie długów Vindicat.pl. Usprawnia również kontakt z dłużnikiem poprzez wysyłanie do niego wiadomość SMS i e-mail.

Vindicat.pl to nie tylko gotowe scenariusze postępowania i giełda długów - to również bogata baza gotowych dokumentów windykacyjnych. Bez problemu wygenerujesz z niej wszystkie pisma potrzebne na etapie postępowania egzekucyjnego. Są to pisma spersonalizowane i gotowe do złożenia. Jedyne co musisz zrobić to podpisać się i nadać pismo.

Jak wygenerować wniosek o zajęcie wierzytelności z aplikacji Vindicat.pl?

Twoim pierwszym krokiem powinno być założenie konta w systemie Vindicat.pl. Następie powinieneś wybrać ofertę najlepiej odpowiadającą potrzebom Twojej firmy.

Aby wygenerować wniosek, którego potrzebujesz wprowadź do systemu niezbędne dane dotyczące długu. Szczególnie istotne będą tu informacje na temat uzyskanych wyroków, nakazów zapłaty oraz klauzuli wykonalności.

Po wprowadzeniu do aplikacji tych danych i wybraniu opcji „windykuj samodzielnie”, system zasugeruje Ci kolejne możliwe czynności. Jedną z nich będzie wniosek o zajęcie wierzytelności składany w toku postępowania egzekucyjnego. System poprosi Cię o podanie danych komornika, do którego chcesz złożyć wniosek, nazwy wierzytelności i numeru PESEL lub NIP dłużnika.

To wszystko. Możesz już wygenerować swój gotowy i spersonalizowany wniosek o zajęcie wierzytelności. Powinieneś go teraz pobrać, wydrukować, podpisać i złożyć u komornika. Dla Twojej wygody system prześle gotowy wniosek również na Twój adres mailowy.

Wniosek o zajęcie wierzytelności, który generuje system Vindicat.pl dotyczy zajęcia wszelkich wierzytelności dłużnika. Możesz go wygenerować również, gdy chcesz zająć wierzytelności, które ma wobec dłużnika Urząd Skarbowy.

Pobierz gotowy wniosek
o zajęcie wierzytelności dłużnika.

Egzekucja z wierzytelności dłużnika - sposób na odzyskanie pieniędzy

Egzekucja z wierzytelności to jedna z możliwości zaspokojenia się wierzyciela w trakcie postępowania egzekucyjnego. Aby móc złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności dłużnika musisz wiedzieć czy taka wierzytelność w ogóle dłużnikowi przysługuje oraz znać tytuł prawny. Wniosek możesz sporządzić samodzielnie lub skorzystać z gotowego pisma dostępnego w systemie Vindicat.pl.

Dokumenty egzekucyjne dostępne w systemie Vindicat.pl to kompletne i spersonalizowane pisma gotowe do złożenia u komornika. Załóż konto już dziś i samodzielnie odzyskaj pieniądze swojej firmy.

Pytania i odpowiedzi:

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy cywilno-prawnej bez wiedzy dłużnika?

Jest taka możliwość. Jeśli np. zleceniodawca odbierze pismo od komornika, dłużnik o zajęciu może dowiedzieć się dopiero przy wypłacie wynagrodzenia.

Czy dłużnik może świadczyć wprost do rąk wierzyciela egzekwującego?

Nie. Pośrednictwo komornika, ewentualnie depozytu sądowego jest konieczne.

Czy w jakiejś branży zajęcie wierzytelności dłużnika jest szczególnie efektywne?

Niezależnie od branży warto wnioskować o zajęcie wierzytelności dłużnika przysługujących mu względem osób trzecich. Ta forma egzekucji jednak szczególnie często przydaje się w branży budowlanej. Wynika to z tego, że wykonawcy często pozostawiają kaucje gwarancyjne, których zwrot następuje niekiedy kilka lat do wykonaniu robót.

Czy w przypadku np. czynszu i innych sum płatnych okresowo, zajęcie dotyczy również przyszłych należności?

Tak. W przypadku wszelkich należności czynszowych, np. z tytułu najmu lokalu, zajęcie dotyczy także nieuiszczonych jeszcze należności.

Co jeśli trzeciodłużnik mimo wezwania komornika zapłaci dłużnikowi, a nie komornikowi?

Może to uruchomić odpowiedzialność odszkodowawczą trzeciodłużnika do wysokości kwoty zajętej wierzytelności.

Czy wierzyciel może pomóc komornikowi ustalić czy dłużnikowi przysługują jakieś wierzytelności?

Tak. Współpraca komornika z wierzycielem jest w tym zakresie bardzo ważna. Wierzyciel może np. przekazać komornikowi listę firm, z którymi współpracował jego dłużnik. Ważne, by wierzyciel przekazał komornikowi wszelkie, nawet poszlakowe, informacje. Każda może przyczynić się do ustalenia istnienia wierzytelności.

Oceń ten artykuł:

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika, czyli egzekucja z wierzytelności w praktyce
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!