Egzekucja z ruchomości w jaki sposób przebiega? - część 1

    07-08-2017

Jednym ze sposobów na odzyskanie zaległych wpłat od dłużnika jest zajęcie i następnie zlicytowanie posiadanych przez niego ruchomości, takich jak samochód, pralka, telewizor, czy nawet zwierzę domowe. Egzekucja z ruchomości jako sposób zaspokojenia wierzyciela jest zazwyczaj mocno krytykowana przez opinię publiczną, jednak warto do niego sięgać, bowiem jest on bardzo skuteczny. Praktycznie nigdy nie dochodzi do licytacji pupili, ponieważ zwykle dłużnicy w magiczny sposób znajdują środki niezbędne do spełnienia zaległego zobowiązania. Ale przejdźmy do tego, jak przebiega w myśl polskiego prawa egzekucja z ruchomości.

egzekucja z ruchomości w jaki sposób przebiega

Egzekucja z ruchomości rozpoczyna się od zajęcia i oznakowania

Zgodnie z art. 845 kodeksu postępowania cywilnego, do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Oznacza to, że komornik po wejściu do mieszkania zajmowanego przez dłużnika, może zająć wszystkie przedmiotu będące w jego władaniu (nie koniecznie tylko te, których dłużnik jest właścicielem). Jeżeli komornik zajmie rzeczy, do których prawo własności przysługuje osobom trzecim to dłużnik musi o tym poinformować komornika, a te osoby trzecie muszą wykazać swoje prawa do rzeczy zanim zostanie ona spieniężona. Warto podkreślić, że komornik może zająć również cały majątek dłużnika, który jest w posiadaniu wierzyciela (np. pożyczony mu samochód). Na każdej zajętej rzeczy komornik umieszcza specjalny znak, który pokazuje, że dana ruchomość jest przedmiotem zajęcia.

Następnie komornik wystawia protokół zajęcia

Wszystkie rzeczy zajęte przez komornika są umieszczane w protokole zajęcia.  W protokole tym, koprócz nazwy danego przedmiotu umieszcza się również oszacowanie jego wartości. Oszacowanie nie jest jednak elementem koniecznym, bowiem jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy wezwać biegłego to może ono być dokonane w terminie późniejszym (aż do dnia licytacji).

Ostatni etap egzekucji z ruchomości to sprzedaż zajętej ruchomości

Istnieje wiele sposób na sprzedaż zajętych ruchomości. Po pierwsze warto wspomnieć, że co do zasady, sprzedaż ruchomości nie powinna nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia, jednak jeżeli ruchomości nie mają trwałego charakteru i szybką ulegają zepsuciu (np. artykuły spożywcze) to mogą one zostać sprzedane od razu (taki typ sprzedaży nosi nazwę sprzedaży z wolnej ręki). Możliwa jest również sprzedaż pozalicytacyjna, które polega na tym, że komornik sprzedaje zajęte ruchomości przedsiębiorcy, który trudni się ich sprzedażą po cenach hurtowych lub po cenach o 25% niższych od ich wartości szacunkowej. Wreszcie, zajęte ruchomości można zlicytować. Jest to zdecydowanie najbardziej powszechny sposób na spieniężanie zajętych przedmiotów. Poświęcamy mu drugą część artykułu, która ukaże się już wkrótce.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy