Poddanie się egzekucji aktem notarialnym

02-11-2017

Dobrowolne poddanie się egzekucji aktem notarialnego to sposób na uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu w sądzie. Dzisiaj właśnie o tym.

poddanie się egzekucji aktem notarialnym

Poddanie się egzekucji aktem notarialnym – dlaczego warto?

Wszystkie osoby, które mają doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych wiedzą, że bezspornym faktem jest, że procedury sądowe są długotrwałe i skomplikowane. Warto więc zadać sobie pytanie, czy jest jakiś sposób dla wierzycieli, żeby zabezpieczyli swoje interesy tak, aby uzyskać tytuł egzekucyjny bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Otóż jest takie rozwiązanie prawne. Jest to oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji. Wierzyciel może takie oświadczenie uzyskać i dzięki niemu będzie mógł łatwo bronić swoich interesów.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji aktem notarialnym

Zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt 4 - 6 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela.

Nie można zapomnieć o tym, że forma aktu notarialnego dla oświadczenia woli dłużnika została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

Rodzaje oświadczeń o poddaniu się egzekucji aktem notarialnym

W aktualnym stanie prawnym kodeks postępowania cywilnego wymienia trzy rodzaje oświadczeń o poddaniu się egzekucji:

 • akt notarialny uregulowany w art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.
 • akt notarialny uregulowany w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
 • akt notarialny uregulowany w art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c.

 

Poddanie się egzekucji aktem notarialnym uregulowanym w art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

Oświadczenie woli dłużnika o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. powinno zawierać następujące elementy:

 • określenie osoby dłużnika i osoby wierzyciela;
 • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji;
 • precyzyjne określenie świadczenia, do którego zobowiązuje się dłużnik (np. obowiązek zapłaty sumy pieniężnej) razem z podaniem podstawy prawnej obowiązku (np. wskazaniem umowy, z której wynika wspomniany obowiązek);
 • wskazanie terminu spełnienia świadczenia.
 

Poddanie się egzekucji aktem notarialnym uregulowanym w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Oświadczenie woli dłużnika o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. powinno zawierać następujące elementy:

 • określenie osoby dłużnika i osoby wierzyciela;
 • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji;
 • oznaczenie świadczenia pieniężnego (do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej);
 • określenie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku;
 • określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności tak sporządzonemu aktowi notarialnemu.

Teraz porównajmy te dwie regulacje.

Zasadniczą różnicą pomiędzy art. 777 § 1 pkt 4 i art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.  jest zakres świadczeń, których egzekucji można dochodzić. Na podstawie pkt 4 można dochodzić zapłaty kwoty pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku. Natomiast pkt 5 dotyczy wyłącznie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej.

Druga różnica to sposób oznaczania kwoty świadczenia pieniężnego. W pkt 4 kwota musi być konkretnie wskazana. A w pkt 5  wystarczy wskazać jej górną granicę.

 

Poddanie się egzekucji aktem notarialnym uregulowanym w art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c.

Oświadczenie woli dłużnika o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. powinno zawierać następujące elementy:

 • określenie stron aktu;
 • oświadczenie osoby, której rzecz, wierzytelność lub prawo jest obciążone hipoteką lub zastawem, która nie jest dłużnikiem osobistym, o poddaniu się egzekucji z obciążonej nieruchomości, wierzytelności lub prawa, w celu zaspokojenia wierzyciela, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie;
 • określenie wysokości wierzytelności podlegającej zaspokojeniu;
 • określenie okoliczności upoważniających wierzyciela do prowadzenia egzekucji;
 • określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Jak widać tutaj zakres egzekucji ograniczony jest do składników majątku dłużnika, na których ustanowiono zabezpieczenie.

Oceń ten artykuł:

Poddanie się egzekucji aktem notarialnym
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!