Jak odzyskać dług online?

16-11-2017

Czy obecnie można odzyskać dług online? Tak, jest to możliwie dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, jakim jest system do samodzielnego odzyskiwania należności Vindicat.pl. Za jego pomocą możemy wykonać różne działania, które pozwolą nam na odzyskanie naszego długu przez Internet, prawie bez wychodzenia z domu.

Jak odzyskać dług online

Odzyskujemy dług online - Krok 1

Po pierwsze, jeżeli chcemy odzyskać nasz dług online, powinniśmy zebrać wszystkie dokumenty dotyczące tego długu, jakie posiadamy. Pozwoli nam to na szybsze wprowadzenie, bądź podanie danych pracownikom kancelarii Vindicat.pl.

Konieczne przy podawaniu są następujące dane: imię i nazwisko dłużnika (nazwa firmy, jeżeli nasz dłużnik prowadzi działalność gospodarczą), pesel dłużnika (jest on potrzebny do wygenerowania pozwu w systemie) albo NIP czy KRS firmy. Potrzeby będzie także e-mail i telefon dłużnika. Oprócz tego konieczne jest podanie kwoty długu oraz terminu, w jakim dłużnik był zobowiązana do zapłaty. Potrzebne będzie też podanie tytułu, z jakiego powstał dług: czy była to faktura, pożyczka, umowa pisemna czy umowa ustna, itp.

Jeśli zdecydujemy się samemu wprowadzić dane dotyczące wierzytelności (odzyskiwanego długu) warto skorzystać z informacji zawartych na stronie FAQ dotyczących dodawania wierzytelności.

Po wprowadzeniu danych dotyczących długu algorytm w systemie (specjalny kalkulator) obliczy należne nam odsetki. Jeżeli nasz dłużnik prowadzi działalność gospodarczą (jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółka akcyjna) to w takim wypadku możemy zażądać od niego kwoty 40 euro tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z odzyskiwaniem przez nas zaległych należności. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, ale może nam zwrócić (i to z nawiązką!) opłatę za skorzystanie z systemu do samodzielnego odzyskiwania należności Vindicat.pl. Jeżeli chcemy obciążyć dłużnika tą kwotą zaznaczamy odpowiednią opcję w systemie i przechodzimy dalej.

Odzyskujemy dług online - Krok 2

Kolejny krok to wybór działań, jakie możemy podjąć w stosunku do dłużnika. Najbardziej polecanym działaniem przez nas na początkowym etapie odzyskiwania długu online jest wygenerowanie wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty to pismo wzywające dłużnika do zapłacenia nam zaległej sumy pieniędzy w określonym czasie.

Wezwanie do zapłaty opracowane przez Vindicat.pl ma potwierdzoną skuteczność. Zawdzięcza są między innymi wielokanałowej komunikacji z dłużnikiem. Oprócz wersji papierowej, dłużnik otrzymuje nasze wezwanie SMS-em oraz e-mailem. Wygenerowane wezwanie do zapłaty w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl jest od razu spersonalizowane (nie musimy go wypełniać danymi) i gotowe do wydruku. Takie wezwanie jest skutecznym dowodem w sądzie, jeżeli wyślemy je pocztą za potwierdzeniem odbioru, bowiem wskazuje również na konsekwencje, jakie spotkają dłużnika, jeżeli nie ureguluje należności w terminie wyznaczonym w piśmie.

Takie wygenerowanie wezwania do zapłaty powinno nam zająć maksymalnie jedną minutę! Po wysyłaniu pisma do dłużnika powinniśmy zaczekać przed podjęciem kolejnych kroków.

 

Odzyskujemy dług online - Krok 3

Jeżeli po wezwaniu do zapłaty, dłużnik nadal nie zapłaci należnych nam pieniędzy, mamy różne możliwości do wyboru w ramach systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Po pierwsze, możemy próbować bardziej przycisnąć dłużnika poprzez wysłanie mu pisma o upublicznieniu danych i wystawienie długu na giełdzie długów. Po drugie, mamy do dyspozycji negocjacje online.

Pierwsza możliwość, czyli upublicznienie danych na giełdzie długów to bardzo skuteczne rozwiązanie. Jak wynika z naszych doświadczeń i badań, wielu dłużników po upublicznieniu danych w Internecie od razu oddaje zaległe pieniądze.

Giełda długów Vindicat.pl to miejsce, gdzie możliwy jest handel długami, o czym można przeczytać w naszym artykule. Możemy sprzedać nasz dług komuś innemu, który będzie dalej go odzyskiwał, zaś my od razu możemy cieszyć się z odzyskanych pieniędzy.

W celu opublikowania ogłoszenia na giełdzie długów Vindicat.pl warto skorzystać z sekcji FAQ na stronie Vindicat.pl.

Jeżeli zdecydujemy się na drugą opcję, czyli negocjacje online to możemy podjąć z dłużnikiem rozmowę na temat warunków spłaty zadłużenia. Określamy w ilu ratach ma spłacić dług i taką propozycję system do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl wysyła do dłużnika e-mailem oraz SMS-em. W e-mailu dłużnik otrzymuje hasło i login, które umożliwią mu przyjęcie lub złożenie kontrpropozycji. W przypadku dojścia do porozumienia z dłużnikiem w systemie generuje się spersonalizowana ugoda. Po podpisaniu jej przez obie strony jest ona bardzo istotnym dowodem w sądzie w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z jej warunków. Więcej o ugodzie i negocjacjach online możemy przeczytać na tej stronie.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na drugą możliwość i ona nie przyniesie nam oczekiwanego rezultatu możemy wykonać działania związane z giełdą długów. I odwrotnie!

Odzyskujemy dług online - Krok 4

Jeżeli dłużnik nadal nam nie zapłaci konieczne jest skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania formalnego wyroku sądowego. Najczęściej wyrok zostanie wydany w formie nakazu zapłaty, który następnie będzie można egzekwować w postępowaniu egzekucyjnym.

Zasadniczo mamy do dyspozycji dwie drogi. Skierowanie sprawy do zwykłego sądu w uproszczonym postępowaniu upominawczym oraz skierowanie sprawy do e-sądu zgodnie z przepisami elektronicznego postępowania upominawczego. Każdą z nich możemy przejść w ramach systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. W przypadku wygenerowania każdego z dostępnych w systemie pozwów dłużnik otrzymuje zawsze powiadomienie SMS-em oraz e-mailem o tym, że właśnie wygenerowaliśmy pozew i niedługo go złożymy w sądzie. Jest to dla niego ostateczne wezwanie przed skierowaniem sprawy do sądu.

Uproszczone postępowanie upominawcze wiąże się niestety z koniecznością wysłania pocztą bądź osobistego dostarczenia pozwu do sądu. Taki pozew musimy wygenerować najpierw w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Po wybraniu właściwego sądu. System wygeneruje nam w pełni spersonalizowany pozew, który musimy jedynie fizycznie złożyć we właściwym sądzie. Zgodnie z przepisami będzie to sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Składając pozew musimy pamiętać, także, że konieczne jest stosownych poniesienie opłat sądowych, w tym opłaty za złożenie pozwu. Opłatę tę należy uiścić na wskazany przez sąd odpowiedni rachunek bankowy. Po złożeniu pozwu pozostaje nam jedynie oczekiwanie na wydanie przez sąd nakazu zapłaty. Dłużnik może też wnieść do sądu sprzeciw, co spowoduje, że będziemy musieli zmierzyć się z nim w sądzie. Na rozprawę powinniśmy przygotować wszystkie dokumenty, które potwierdzają istnienie długu, a także wszystkie dowody, które potwierdzają nasze rozmowy z dłużnikiem o spłacie tego długu np. SMS-y czy e-maile. Warto w takim przypadku skorzystać z potwierdzenia wysłania wezwania do zapłaty. Jak już sąd rozpatrujący merytorycznie zasadność długu wyda nakaz zapłaty, to możemy zwrócić się do sądu w postępowaniu klauzulowym, by nadać temu wyrokowi klauzulę wykonalności - szczegóły omówimy w kolejnym kroku.

Skierowanie sprawy do e-sądu - krok 5

W przypadku, gdy zdecydujemy się na skierowanie sprawy do e-sądu. Nie musimy wychodzić z domu w celu złożenia pozwu do sądu. W systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl generujemy gotowy plik z pozwem, który wystarczy wczytać na stronie internetowej e-sądu. Plik znajduje się w folderze .rar razem ze szczegółową instrukcją jak złożyć pozew w e-sądzie. To bardzo wygodne rozwiązanie.

By złożyć pozew w e-sądzie, musimy najpierw zarejestrować się w systemie na stronie www.e-sad.gov.pl. By skorzystać z gotowego pozwu powinniśmy założyć konto dla powoda masowego. Po zarejestrowaniu się na stronie i aktywowaniu naszego konta możemy się zalogować i wprowadzić pozew do e-sądu. Przy wprowadzeniu pozwu należy sprawdzić czy prawidłowo został sczytany, a także dokonać opłaty sądowej za złożenie pozwu.

Całe postępowanie odbywa się przez Internet, przez co nie musimy udawać się fizycznie do sądu. Więcej o elektronicznym postępowaniu upominawczym możesz przeczytać w naszym artykule na ten temat.

Może się jednak zdarzyć, że dłużnik i w tym wypadku zgłosi sprzeciw do e-sądu. W takim przypadku sprawa jest przekazywana do zwykłego sądu zgodnie z przepisami o właściwości. Jeżeli dłużnik nie zgłosi sprzeciwu otrzymujemy nakaz zapłaty z urzędu wyposażony w klauzulę wykonalności, który możemy od razu egzekwować u komornika.

Odzyskujemy dług online - krok 6

Ostatnim działaniem jest wyegzekwowanie wyroku sądowego. Do przeprowadzenia takiego działania potrzebny jest nam komornik. By zainicjować postępowanie egzekucyjne potrzebne są nam dwa dokumenty. Pierwszym jest wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W przypadku, gdy skorzystaliśmy z uproszczonego postępowania upominawczego musimy złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności naszemu nakazowi zapłaty. Ponownie musimy ponieść opłatę sądową za postępowanie klauzulowe. Nie musimy jednak przedstawiać żadnych dowodów, gdyż postępowanie ma charakter deklaratoryjny.

Po uzyskaniu klauzuli albo gdy posiadamy nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym możemy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. W tym celu musimy najpierw zaktualizować dane w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Mianowicie musimy wpisać sygnaturę akt wyroku oraz wybrać sąd, jaki go wydał, później możemy wygenerować spersonalizowany wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika.

Taki wniosek musimy tylko podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście komornikowi do jego kancelarii.

Gdy złożymy wniosek komornik może już rozpocząć swoje działania. Należy pamiętać, ze konieczne jest poniesienie odpowiednich opłat komorniczych, by komornik mógł skutecznie odzyskiwać nasze pieniądze od dłużnika, musi go najpierw sprawdzić w różnych rejestrach, a także w systemach umożliwiających ustalenie, gdzie znajduje się majątek dłużnika.

 

Koszty odzyskiwania długu online

Wszystkie poniesione przez nas koszty zostaną nam zwrócone, ponieważ zostanie obciążony nimi dłużnik. W przypadku, gdy konieczne będzie wygenerowanie innych wniosków przydatnych w egzekucji komorniczej to także możemy to zrobić w systemie do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Jeśli okaże się np. że dłużnik posiada wartą dużo pieniędzy nieruchomość to w takim przypadku możemy wygenerować specjalny wniosek do komornika, który umożliwia przeprowadzenie egzekucji z tej nieruchomości.

W ten sposób możemy odzyskać całe nasze pieniądze online praktycznie bez wychodzenia z domu, a to wszystko dzięki systemowi do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli samodzielnie kontynuować procesu odzyskiwania należności, to na każdym etapie tego procesu możemy zlecić sprawę kancelarii Vindicat.pl, która pobiera jedynie prowizję od wygranej sprawy. Oznacza to, że nie musisz płacić żadnej kwoty za przyjęcie sprawy przez nas. Robimy to na własne ryzyko - jeżeli nie odzyskamy Twoich środków, to sami pokrywamy poniesione przez nas koszty prowadzenia sprawy.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać dług online?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!