facebook

FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Vindicat

Jak działa system Vindicat.pl?

schemat opisuje dzianie systemu Vindnicat.pl w obszarze prewencji i w obszarze windykacji przy osi czasu zostały przyporządkowane poszczególne komponenty systemu Vindicat

Zasadniczo system Vindicat.pl działa w dwóch obszarach: obszarze prewencji i obszarze windykacji. W zależności od obszaru klient ma do dyspozycji różne komponenty systemu, które może wykorzystać, by odzyskać pieniądze lub zapobiec braku płatności.

 

 

Obszar prewencji

W ramach obszaru prewencji możemy wyróżnić następujące działania, w ujęciu czasowym:

 • Przed wystawieniem faktury:
 • Przy wystawieniu faktury:
  • Klient może ściągnąć pieczęć prewencyjną w systemie Vindicat i dodać ją za pomocą programu księgowego do swojej faktury.
  • Jeżeli klient korzysta z pieczęci prewencyjnej to jego kontrahent dowie się, że w przypadku opóźnienia płatności, obsługą sprawy zajmie się Vindicat.pl

Obszar windykacji

W ramach obszaru windykacji klient ma do dyspozycji różne komponenty systemu, które także możemy podzielić w zależności od czasu jaki upłynął od terminu płatności:

 • Dzień po terminie płatności faktury:
  • Klient ma możliwość obciążenia dłużnika równowartością kwoty 40 euro na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a także odsetkami za opóźnienie.
  • W tym momencie kontrahent może otrzymać informację o obciążeniu go kosztami windykacji i odsetek.
 • 30 dni po terminie płatności faktury – postępowanie polubowne:
  • Klient (wierzyciel)
   • Może zadzwonić do dłużnika z ponagleniem, żeby zapłacił
   • Negocjuje online z dłużnikiem warunki częściowego umorzenia należności lub jego spłatę w ratach
   • Generuje wezwanie do zapłaty z możliwością obciążenia dłużnika kosztami windykacji i odsetkami. Wysyła je listem poleconym. Dodatkowo dłużnik otrzymuje SMS i e-mail wzywający go do spłaty należności.
   • Publikuje dane dłużnika na giełdzie długów Vindicat.pl
   • Wpisuje dłużnika do bazy BIG InfoMonitor
  • Kontrahent (dłużnik):
   • Otrzymuje telefon z ponagleniem, by zapłacić
   • Ma możliwość prowadzenia negocjacji online z wierzycielem w systemie Vindicat.pl Otrzymuje wygenerowany login i hasło, nie musi się rejestrować w systemie.
   • Otrzymuje wezwanie do zapłaty, SMS i email
   • Otrzymuje powiadomienie o upublicznieniu danych na giełdzie długów. Jego dane są wysoko pozycjonowane w Internecie
   • Otrzymuje powiadomienie o wpisaniu go do bazy BIG InfoMonitor
 • Postępowanie sądowe od 31 dnia po terminie płatności faktury:
  • Klient/Wierzyciel:
  • Kontrahent/Dłużnik:
   • Otrzymuje sms i e-mail informujące o złożeniu pozwu do sądu
   • Na początkowym etapie jest informowany o możliwości wycofania sprawy z sądu jeżeli dojdzie do porozumienia
 • Postępowanie egzekucyjne
  • Wierzyciel:
   • Generuje wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komornik)
   • Decyduje o egzekucji z poszczególnych części majątku dłużnika poprzez składnie odpowiednich wniosków wygenerowanych przez system
   • Składa wniosek o udzielenie przez komornika informacji na temat prowadzonych przez niego działań
  • Dłużnik:
   • Otrzymuje informację o zajęciu rachunków bankowych, wynagrodzenia oraz całego majątku, którym dysponuje w celu zaspokojenia wierzyciela.

 

 

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań


Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!