facebook

FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Vindicat

Jak negocjować z dłużnikiem?

schemat przedstawia jak negocjować online wykorzystując system Vindicat i uzyskać ugodę

Za pomocą modułu negocjacji możesz zaproponować dłużnikowi warunki ugodowego zakończenia sprawy w zakresie danej wierzytelności i zaprosić go do uczestnictwa w negocjacjach za pośrednictwem systemu Vindicat.

Korzystając z systemu możesz prowadzić z dłużnikiem negocjacje  odnośnie warunków spłaty należności. W przypadku dojścia obu stron do porozumienia możliwe jest zawarcie ugody.

Ugoda zawarta w tej formie spełnia wymagania art. 917 Kodeksu cywilnego, gdyż nie zawiera on szczególnych uregulowań odnoszących się do formy ugody, zatem jest ona dowolna, chyba że ustawa wymaga szczególnej formy dla stosunku prawnego stanowiącego podstawę ugody.

Strony mają również możliwość wydrukowania wygenerowanej przez system Vindicat umowy ugody i podpisania jej. Tak zawarta ugoda jest podstawą do wystąpienia przeciwko dłużnikowi, w wypadku nie realizowania przez niego postanowień ugody, do sądu z pozwem w postępowaniu nakazowym.

Ten rodzaj postępowania przyznaje wierzycielowi pozycję uprzywilejowaną z uwagi na obniżenie wymaganej opłaty sądowej (1/4 wysokości opłaty liczonej według przepisów ogólnych), jak również wprowadza wobec wymóg dłużnika wniesienia pozostałej części opłaty (3/4 opłaty sądowej liczonej według zasad ogólnych) w przypadku chęci odwołania się przez niego od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Ponadto niezwykle istotne z punktu widzenia wierzyciela jest to, że zawarcie umowy ugody przerwa bieg przedawnienia oraz potwierdza uznanie długu przez dłużnika.

Zobacz nasz filmik: Jak prowadzić negocjacje online z dłużnikiem ?

 

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań


Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!