facebook

FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Vindicat

Jak windykować należności od firm i osób prywatnych?

Windykacja należności to złożony proces, którego celem jest odzyskiwanie wierzytelności od dłużników. Termin ten dosłownie oznacza dochodzenie swoich roszczeń. Głównym celem naszego systemu jest skuteczna i szybka windykacja wierzytelności, która zazwyczaj przynosi efekty już na drodze polubownej bez konieczności rozpoczynania sporu na etapie sądowym.

Za pośrednictwem platformy umożliwiającej samodzielną windykację online możliwe jest generowanie spersonalizowanych pism, które mają na celu przypominanie dłużnikowi o zaciągniętym zobowiązaniu. Mając dostęp do systemu windykacji elektronicznej, platforma sama tworzy treść najważniejszych dokumentów, co pozwala wierzycielowi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dodatkowo system wysyła także wezwanie do zapłaty SMS-em i e-mailem, by dłużnik otrzymał je wszystkimi dostępnymi kanałami komunikacyjnymi. Jest to windykacja przedsądowa i dla wielu przedsiębiorców jest najlepszym wyjściem, gdyż pozwala uniknąć popadania w dalsze kłopoty.

Jeśli mimo wysyłania wezwań do zapłaty, windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a dłużnik nie reguluje zobowiązania, wówczas system windykacji online umożliwia samodzielne utworzenie pozwu w systemie (do sądu bądź e-sądu). W momencie generowania pozwu platforma wysyła do dłużnika informację o skierowaniu przez wierzyciela sprawy do sądu SMS-em i e-mailem. Platforma sama generuje spersonalizowany pozew do e-sądu w formacie xml., który jest następnie przyjmowany przez elektroniczny e-sąd. Po uprawomocnieniu się nakazu, elektroniczna klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu. Nakaz zapłaty opatrzony taką klauzulą jest tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji.

Platforma do windykacji online zapewnia również wsparcie techniczne i merytoryczne na ostatnim etapie odzyskiwania należności, a więc w trakcie postępowania egzekucyjnego. System generuje wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji oraz tworzy wnioski o egzekucję z poszczególnych części majątku dłużnika.

Na żądanie klienta kancelaria  jest w stanie również przeprowadzić ostateczne negocjacje z dłużnikiem do dobrowolnej spłaty należności.

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań


Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!