Jak napisać pozew o zapłatę należności?

31-08-2017

Dzisiaj kilka słów o tym, jak napisać pozew o zapłatę należności. Jeżeli prowadzimy windykację należności zawsze może się zdarzyć, iż mimo prób polubownego załatwienia sprawy dłużnik nie chce zapłacić. W takim przypadku musimy skierować sprawę do sądu, co wymaga od nas wniesienia powództwa o zapłatę należności.

pozew o zapłatę należności

Pozew o zapłatę należności

Pozew o zapłatę należności to pismo procesowe, które wszczyna postępowanie w sprawie. Podkreślić należy, że jest to pierwsze pismo, które składamy w sprawie, przez co należy pamiętać o zawarciu w nim określonych informacji, które są wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296].

Jak napisać pozew o zapłatę należności – praktyczne porady

Po pierwsze, należy wskazać właściwy sąd oraz datę i miejsce sporządzania pozwu.

Po drugie, powinniśmy prawidłowo oznaczyć strony postępowania. Jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna powinniśmy podać w pozwie jego numer PESEL. Służy to dokładnemu określeniu przeciwnika procesowego, bowiem nieraz zdarzały się w sądach sytuacje, kiedy pozwana została osoba o takim samym imieniu i nazwisku, która nie była dłużnikiem.  Jeżeli naszym dłużnikiem jest spółka albo osoba prowadząca działalność gospodarczą powinniśmy podać numer rejestrowy np. numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer NIP. Tak samo jak w przypadku numeru PESEL służy to identyfikacji podmiotu pozwanego.  Jeżeli nie znamy tych numerów sąd ustala je z urzędu. Jednak podając je samodzielnie, znacznie przyspieszamy rozstrzygnięcie sprawy. Oczywiście nie możemy zapomnieć również o podaniu swoich danych osobowych w pozwie.

 

Po trzecie, wskazujemy, wysokość dochodzonej w pozwie należności, np. kwotę niezapłaconej faktury. Od kwoty tej zależy też wysokość opłaty sądowej za wniesienie pozwu do sądu.

Po czwarte, wskazujemy  w pozwie żądanie – w tym przypadku będzie to zapłata zaległej należności. Warto użyć sformułowania: „Wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, iż pozwany zobowiązany jest zapłacić na rzecz powoda kwotę X zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.12.2016r.” Oprócz tego możesz zażądać zasądzenia kosztów procesu.

Po piąte, nie zapomnij o uzasadnieniu. W tej części musisz opisać stan faktyczny sprawy. Jak doszło do powstania zadłużenia, z jakiego tytułu powstało – np. z powodu zawartej umowy.  Jakie działania podjąłeś w celu polubownego załatwienia sprawy – np. wysłałeś wezwanie do zapłaty. Pamiętaj, aby wymienić dokumenty, które potwierdzają stan faktyczny sprawy.

Po szóste, dołącz wszystkie dokumenty wymienione w uzasadnieniu, jako załączniki do swojego pozwu o zapłatę należności. Na koniec przygotuj listę wszystkich załączników, jakie dołączysz do swojego pozwu.  Po wydrukowaniu pozwu należy go złożyć w biurze podawczym właściwego sądu wraz z załącznikami oraz zapłacić opłatę sądową.

Pozew o zapłatę należności w systemie Vindicat.pl

Jeżeli nie chcesz robić tych wszystkich czynności samodzielnie, to skorzystaj z systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Po wprowadzeniu danych możesz w nim wygenerować pozew o zapłatę w ciągu kilku sekund. Po wybraniu pozwu do sądu na liście dostępnych czynności w sprawie wystarczy uzupełnić wymagane dane – takie jak właściwy sąd. Po uzupełnieniu kilku danych system automatycznie generuje gotowy pozew o zapłatę należności. Dodatkowo dłużnik otrzymuje SMS-em i emailem informację o tym, że wygenerowałeś pozew. Wywiera to na niego psychologiczny wpływ i może go skłonić do natychmiastowej spłaty długu.

Zobacz jak wygenerować pozew o zapłatę w systemie Vindicat.pl!

 

Oceń ten artykuł:

Jak napisać pozew o zapłatę należności?
Ocena: 4,71/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!